Affärsmodell för programvara

Affärsmodell för programvara: Exempel, intäkter, Definition, Erp, white label. En affärsmodell (BM) är en förklaring av hur ett företag genererar och distribuerar värde till konsumenter. Förutom att beskriva ett företags produkter och tjänster, beskrivs hur företaget kommer att få ersättning för dem.

Affärsmodell för programvara: Exempel, intäkter, Definition, Erp, white label
Affärsmodell för programvara: Exempel, intäkter, Definition, Erp, white label

Affärsmodeller fungerar som ett teoretiskt ramverk som beskriver vem ett företag servar, vad det levererar, hur det levererar det och hur det upprätthåller lönsamhet.

Affärsmodellen inkluderar alla affärsrutiner och regler som ett företag upprättar och upprätthåller. För att bli framgångsrik i ditt företag måste du veta vem din målmarknad är, vilket värde du kan erbjuda dem och hur du kan göra det till ett överkomligt pris.

Följaktligen beskriver en affärsmodell hur ett företag genererar, distribuerar och tar emot vinst för sina kunder och för sig själv. Likaså är förståelse och skattning av inkomst avgörande för att uppskatta värdet. För att avgöra hur företaget genererar pengar måste ett antal faktorer identifieras och undersökas. Här är några av dem:

 • Marknads konkurrens
 • Värde proposition
 • En konkurrenskraftig strategi
 • Kostnadsstruktur Intäktsströmmar
 • Nätverkets effekter

I den här artikeln kommer vi att undersöka intäktsmodeller och utforska intäktsgenereringstaktik som används av programvaruproduktföretag för att hjälpa dig avgöra om din affärsmodell är lämplig för din produkt. Varje affärsmodell har sina egna för- och nackdelar, så avsikten är att hjälpa dig att avgöra vilken intäktsmodell som fungerar bäst för dig.

Exempel: Affärsmodell för programvara

Det är inte ovanligt att affärsmodeller varierar i storlek och form. Var och en varierar från ett företag till ett annat och från en tjänst till nästa. En reklambyrå har till exempel en helt annan affärsmodell än ett tillverkande företag. Företag i samma bransch kan ha olika affärsmodeller. Nedan är en lista över några av de vanligaste affärsmodellerna bland teknikföretag:

Freemium affärs modell: Den första utgåvan av din produkt är gratis, men du tar betalt för extra funktioner och tjänster.

Gratis provperiod affärsmodell: Kunder får testa hela produkten gratis under en begränsad tid.

Licenserande affärs modell: Innovationer eller teknik licensieras till andra företag för intäktsgenerering.

Affärsmodell med öppen källkod: Din produkt är gratis, men du tjänar pengar på crowdsourcing eller andra metoder.

Affärsmodell för prenumeration: Kunder betalar en månads- eller årsavgift för att få tillgång till en produkt eller tjänst.

När företag växer tenderar de att använda en blandning av affärsmodeller för att nå potentiella kunder och växa som organisation.

Inkomst

En intäktsmodell är en del av en affärsmodell som definierar de många metoderna för att generera inkomster och källorna till dessa intäkter. Med hjälp av det här exemplet kommer jag att ge ett svar på hög nivå på frågan om hur vi ska tjäna pengar på värdet vi ger ett visst konsumentsegment.

En enkel intäktsmodell innebär att du reserverar utrymme på en blogg för annonser för att tjäna pengar på det. Allmänt tillgängligt innehåll, såsom nyheter (värde), kan utnyttjas för reklamändamål genom att använda deras trafik (publik). Pengarna som genereras av annonser kan täcka en webbplatss driftskostnader och personalförmåner och därigenom generera en vinst.

I intäktsmodellering hanteras intäktsströmmar, prognostiseras intäkt och intäktsstrategier ändras. En av de nyckeltal som företag tittar på är intäkter. När vi mäter vår verksamhet årligen eller kvartalsvis kan vi avgöra hur den fungerar i allmänhet och om vi behöver ändra hur vi säljer eller tar betalt för saker.

Intäktsströmmar är de unika intäktskällor som ett företag genererar. Det är vanligt att de kategoriseras i konsumentsegment som genererar intäkter genom specifika tekniker. Intäktsmodeller för prenumerationer kommer att ha en intäktskälla som härrör från prenumerationer ur affärssynpunkt, så termerna intäktsström och intäktsmodell blandas ofta ihop.

Intäktsmodeller är komponenter i affärsmodellerna för företag som genererar inkomster. De inkluderar abonnentbaserade intäkter, licensintäkter och påslagsintäkter. Intäktsmodeller hjälper företag att identifiera intäktsgenererande metoder, definiera målkunder, bestämma hur de ska prissätta sina produkter och prioritera intäktskällor.

Det är inte ovanligt att intäktsströmmar och intäktsmodeller förväxlas med tanke på att var och en är en enda inkomstgenereringskälla. Dessutom har de svårt att förstå intäktsmodeller, som är delmängder av affärsmodeller. Företagsägare bör överväga intäktsmodeller som en del av sina affärsmodeller för att avgöra hur de ska hantera sina intäktsströmmar.

Du kommer att ådra dig kostnader som ditt företag inte klarar av utan en väl genomtänkt intäktsmodell. Baserat på en korrekt intäktsmodell kan du ställa in, spåra och prognostisera affärstillväxt för specifika segment av din kundbas.

Det finns några viktiga skillnader mellan intäktsmodeller. Det är osannolikt att en arbitragemodell skulle fungera mycket bra om du är ett SaaS-företag som utvecklar din egen programvara. Du kan inte bygga en prenumerationsbaserad affärsmodell om du är en säljare eller om din produkt är ett medium. I de flesta fall passar donationsmodellen inte en produkt som har ett stort potentiellt inkomsttak.

Ändå har du valet att välja en intäktsmodell bland de som är rätt för din produkt, och att bestämma hur du ska kombinera dem med relevanta komponenter i andra modeller. Se till att din produkt och marknad alltid är i åtanke när du väljer, lägger till och förfinar din modell. Från och med då bör din intäktsgenerering vara enkel.

Definition

Affärsmodellen är ritningen för hur ett företag ska bli lönsamt. I slutet av dagen kokar ett företags potential ner till dess essens. I affärsmodeller bör du ta upp frågor om vad du ska göra och hur du ska lösa problemet, samt potentiell marknadstillväxt.

Att utveckla en framgångsrik affärsmodell är avgörande för alla företag som startar, expanderar eller ändrar sin strategi för marknadsföring. Du kan använda en affärsmodell för att centralisera alla dina antaganden och slutsatser om möjligheten att vara säker på att du gör rätt.

ERP

Ett affärssystem är ett program som hanterar företagets resurser. Bokföringsprogramvara, som är känd som programvara för företagsresursplanering, är en samling sofistikerade och strategiska tekniker för affärsprocesshantering som används vid hantering av data.

Även om varje företag och organisation idag står inför en unik utmaning, delar de ett liknande krav: de behöver ett tillförlitligt och effektivt sätt att lagra och hämta information om de ska förbli konkurrenskraftiga på dagens marknad.

Enterprise Resource Planning-system uppfyller detta krav. Integrerad affärsmjukvara integrerar alla aspekter av ett företag i ett enda, heltäckande informationssystem som är tillgängligt för alla i företaget.

När kompetent ERP-mjukvara finns på plats får företagsägare och ledare insyn i realtid i det inre av sina verksamheter, kan automatisera och effektivisera repetitiva backoffice-uppgifter, hjälpa personalen att bli mer produktiva och framgångsrika och kan automatisera repetitiva uppgifter. back-end uppgifter. Du kommer att få en djupgående förståelse för Enterprise Resource Planning genom att studera denna resurs.

Ett affärssystem är en kombination av mjukvara och teknologier som gör att ditt företag kan interagera med alla aspekter av sin verksamhet. I ett affärssystem samlas informationen om alla aspekter av en verksamhet samman. Planerade och schemalagda anställda kan till exempel få tillgång till ekonomistyrningsdata för sina specialiserade behov.

All data är tillgänglig i realtid, så att anställda kan fatta snabbare och mer välgrundade affärsbeslut. Ett enda affärssystem ger uppdaterad information för alla viktiga företagsfunktioner, inklusive uppskattning, produktion, ekonomi, personal, marknadsföring, försäljning och inköp.

Din organisations data kan samlas in, lagras och användas mer effektivt med företagets resursplaneringssystem. Genom att använda rätt affärssystem kan du samla in och lagra data från följande områden på en centraliserad plats:

 • Bokföring och finans
 • HR
 • Kund relations hantering
 • Produkt ledning
 • Informations system
 • Lager hantering
 • Hantera lager
 • Hantera försörjningskedjan
 • Hantera försäljningsstället (POS)
 • E-handel

vit etikett

Programvara som marknadsförs som den vita etiketten är programvara som används av ett företag men märkes som sin egen. Många White Label-programvaruleverantörer erbjuder sina lösningar på Software as a Service-basis (SaaS). Programvaran hyrs eller leasas i princip på månads- eller årsbasis från företaget som köper den. Att använda vitmärkt programvara är fördelaktigt för företag av en rad olika anledningar.

White label-mjukvaran är inte märkt och levereras till återförsäljare. Genom att lägga till sin logotyp eller helt enkelt ta bort den ursprungliga logotypen, anpassar återförsäljaren plattformen och säljer sedan åtkomst till plattformen som om den vore deras egen. Att de gör detta är inte känt för de flesta klienter.

Att använda dåliga tekniker för att skydda den vita etiketten kan leda till att kunderna blir medvetna om layouten. Ibland kan slutanvändare försöka kringgå återförsäljaren genom att direkt köpa programvaran för att få en bättre affär.

Slutgiltiga tankar

Du bör noga överväga vilken affärsmodell som är mest lämplig för ditt företag. Vi kan använda många olika typer av affärsmodeller och intäktsströmmar på Internet idag. Det finns ingen gräns!

Läs också: Vad är b2b

Externa resurser: altexsoft

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska) Português (Portugisiska, Portugal)