Äktenskapsbrotts konsekvenser

Äktenskapsbrotts konsekvenser: bibel, militär, Uk, i islam. Introduktion. Olojalitet utmanar själva grunden för ett bröllop på många sätt. Det orsakar sorg och ensamhet, förödelse, känslor av svek och missuppfattning av en eller båda partnerna i ett äktenskap.

Äktenskapsbrotts konsekvenser: bibel, militär, Uk, i islam
Äktenskapsbrotts konsekvenser: bibel, militär, Uk, i islam

Vissa bröllop störs efter ett ärende. Andra fortsätter, konverterar kraftigare och vänligare.

Konsekvenser av äktenskapsbrott

Det finns balanserade förklaringar och praktisk hjälp för var och en av Guds lagar. Han kände igen dem som ett intellektuellt projekt. Men eftersom personer tappas, anser vi ibland att vi inte kommer att utsättas för resultatet av att missköta Hans verklighet eller på samma sätt överväga konsekvenserna. Vi måste göra en medveten slutsats och kämpa för att inte leva av köttet utan av den Helige Ande inom oss.

Jesse warner utser straffen för illojalitet genom att säga, Osunda själsband kan skapas när du väljer att längta efter den alternativa individen som kan göra det problematiskt att bryta sig loss från det onda, och kräva att Guds inblandning splittras.

Önskan att observera i lust, underhålla någon annans idé, eller ha en ”förälskelse” på någon annan än din fru kan vara ”kul” för ett ögonblick men förstå vad du anmäler dig till när du gör det. Du kan inte bara släppa din fru/man, ditt hushåll och inte längre kunna se din avkomma.

Betala rejäla böter för barnfinansiering för otaliga kontrakt under din livslängd, var avlägsen från din fru och missnöjd med dem, och bär problem och press till ditt bröllop och hem. Ett dåligt exempel för andra supportrar, och rikta kommunikationen till andra att du inte tänker på efterföljande Jesus. Ändå skulle du också skämmas tidigare, Gud, vilket är en skrämmande sak.

Bibeln: Äktenskapsbrotts konsekvenser

Gamla testamentets definition

Olojalitet var väldefinierad och uppfattad i Gamla testamentet som sexuella förhållanden mellan en gift kvinna och en annan gentleman än hennes partner. Därmed ansågs det vara synd mot hennes partner.

Nya testamentets definition

I Nya testamentet förlängde Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare, definitionen av illojalitet till att innehålla en gift man och en annan kvinna än hans följeslagare. Det är på detta sätt som olika Nya testamentets utbildningar observerar det.

Därför kan vi på ett avgörande sätt beskriva äktenskapsbrott som synden att en gift man har sexuella relationer med någon annan än sin make eller en gift kvinna som har sexuella relationer med någon annan än hennes partner.

Bibelverser om straff för äktenskapsbrott

Oärlighet av en partner nämns som äktenskapsbrott. Det är frågan vi kommer att svara på genom den här delen av texten. Ordet illojalitet är etymologiskt förknippat med orenhet. Det betyder ”att minska något fattigare i överlägsenhet genom att lägga till ytterligare en beståndsdel.” Senare kan vi säga att vi berövas tvivel om att äktenskapsbrott är bröllopets orenhet genom att lägga till en tredje individ.

Vi kan också säga att illojalitet är den planerade sexuella aktiviteten mellan en gift varelse och någon annan än deras fru. Bibeln inleder sin utbildning om bröllop med Adam och Evas mönster: en man och en kvinna, man och hustru, båda förenade av Gud den allsmäktige.

Olojalitet är strängt förbjudet enligt det sjunde budet, som lyder: ”Du ska inte bedriva äktenskapsbrott.” Under tiden var detta förbud bara uttalat utan något förtydligande. Det är viktigt att inse att Skriften är tillförlitlig när det gäller att förbjuda äktenskapsbrott.

Trots klarheten i den unika designen av bröllop och det stränga förebyggandet mot illojalitet, har den syndiga mänskligheten lyckats utveckla metoder för att förvränga de etiska linjerna. Här kan vi säga att äktenskapsbrott är ett av de medel genom vilka förebyggandet i motsats till illojalitet har kringgåtts till en viss grad.

Även om polygami inte strikt anses vara illojalitet, förorenar det Guds innovativa bröllopsstrategi. Även om Gud tillät polygami i Gamla testamentet, rekommenderade han det inte.

Straff för äktenskapsbrott

Och eftersom polygami vanligtvis är olagligt i de största samtida republikerna idag, kan ingen tredje person officiellt göra ett bröllop. Ett ytterligare sätt att undvika att förebygga illojalitet är genom separation och omgifte.

Varje gift man eller kvinna som har ett ärende förpliktar illojalitet. Det är lite olyckligt att om de separerar sin fru och gifter sig med den andra så behåller de helt sitt ”lagliga” fotfäste.

Äktenskap är ett heligt avtal mellan ett par. Precis som tidigare kvantifierat var äktenskapsbrott tillåtet i Gamla testamentet av Gud, men han godkände det inte. Polygami var inte värdigt som äktenskapsbrott eftersom, även om en tredje part var komplement till äktenskapet, var den olagliga mannen eller kvinnan officiellt känd.

Militär

Straff för äktenskapsbrott enligt UCMJ

Olojalitet är en tankeväckande anklagelse. Om de frikänns kan medlemmarna av det maximala straffet bli förverkade av all lön och bidrag, skamlig frigivning och fängelse i upp till ett år.

Även om det är beroende av förhållandena nära tillfället, är tjänstestipendiater som befunnits generade för otrohet mer benägna att få lindrigare straff. Såsom organisatoriska korrigerande åtgärder, en ofullständig löneavgift, chefsavsked, sänkt rang och andra typer av bestraffande ansvarsfrihet förutom skamligt.

Storbritannien

Nej det är det inte; inte desto mindre är det en av detaljerna för att ta emot en skilsmässa. Det kan låta enkelt, men otrohet kan vara problematiskt att påvisa av följande skäl. För det första kan illojalitet bara vara skäl för separation om din följeslagare har haft sex med en individ av det motsatta könet.

Om din följeslagare hade en koppling till någon av liknande kön, är det inte illojalitet enligt brittisk lag. Det betyder att du inte kan använda detta som ett skäl för att få en separation. Likaså existerar inte illojalitet om din följeslagare är i en homosexuell förening och inte heller har ett samkönat fritidsämne.

Det finns fem gods för separation i Storbritannien, alla härrörande från ett ”irreparabelt misslyckande” av bröllopet. Skälen är följande: Att leva mer än två år, försvinnande, leva åtskilda i mer än fem år, orimliga prestationer och illojalitet. En individ som vill fortsätta på grund av illojalitet bör notera att de måste möta sina exakta krav.

I islam

Olojalitet inom islam är en av de mest utmärkta fruktansvärda synder. Dess fruktansvärda kan vara oövervinnerlig från realismen att den har övervägts att motsvara den ofarliga korruptionen i Koranen. Den ovan angivna koranversen klargör det utan ansträngning.

Olojalitet är väl genomtänkt som ett oförlåtligt brott på grund av dess katastrofala resultat, som påverkar den inblandade individen, familjeenheten och civilisationen i allmänhet. Det leder till otrohet och invaderar det förtroende och den harmoni som är grunden för ett hälsosamt familjeliv.

Det tar bort styrkan; det slår av jämvikten; det försämrar karaktärens renlighet och utplånar andarna av andakt och trohet. Som ett resultat måste singularen möta Allahs raseri och straff i många former.

Utukt och illojalitet betraktas som oförsvarliga och skamliga synder. Beträffande förräderi sa profeten, ”När illojalitet och omoraliskt beteende utvecklas utbrett i en nation, kommer Allah att representera dem till sitt straff. Han kommer att leda sådana sjukdomar att deras förfäder aldrig blev av med dem.”

Äktenskapsbrott är sexuella umgänge mellan två personer som inte är gifta med varandra och den ena eller den andra är gift med någon annan. Innebörden av illojalitet skiljer sig i olika auktoriteter, och det återspeglas som en synd i nästan alla trosriktningar.

Enligt muslimsk lag är ”illojalitet väldefinierat som sexuell interaktion av en individ, vare sig man eller kvinna, med någon som de inte är gifta med.” Äktenskapsbrott eller utomäktenskapligt sex mäts som intrång i äktenskapliga band.

Det observeras som en av de ledande korruptionerna som är avsedda av Allah i muslimernas andliga bok – Koranen. Zina är en arabisk period som används för föräktenskapliga eller extracurrikulära relationer. Zinas handling mäts som den mest otroliga monstruösa korruptionen, och personer kan disciplineras hårt för det.

Koranverser som eliminerar äktenskapsbrott som sagt av Allah är: ”Gå inte nära till äktenskapsbrott. Det är en skamlig handling och en syndig, inledande väg till andra synder.” ”Säg, ’Sannerligen, min Herre har förbjudit skamliga handlingar, vare sig de är öppna eller hemliga, syndar och inkräktar på i motsägelse till fakta och syfte.”

Svåra straff antas för män och kvinnor som blir förvirrade i Zinas syndahandling. Om vi tittar på islamiska regler, för sex före äktenskapet, är tillrättavisningen 100 piskrapp. Men för illojalitet straffas äktenskapsbrytarna genom att kasta till döds, även erkänt som Rajm eller grov piskning.

Men att avslöja som vedergällning för extrakurrikulärt sex kvantifieras inte i Koranen utan rekommenderas i Hadith. Hadith är de verbala sederna kopplade till den islamske profeten Mohammeds ord och uppförande.

Även om män är extraordinära i det här fallet, och en gift man som slumrar med en ogift kvinna inte har avsiktligt äktenskapsbrott, utvecklar det korruption om den inblandade kvinnan är gift och repeterar äktenskapsbrott.

I denna omständighet är det straff som rekommenderas för henne inte mindre än stening för att löpa ut. Islamiska regler är vittomfattande, hjärtlösa och grymma, och tekniken antas vara ett puritanskt tillåtet schema.

Läs också: Äktenskapsbrott i det gamla Egypten och Indien

Extern resurs: How to get my ex back

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Español (Spanska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska)