Annonce etik

Annonce etik: Definition, Og minoriteter, Og social ansvarlighed; Og juridisk miljø, Sager, Kode, Falsk, God, Guerilla, Vigtig, Native, Principper, Ejendomsmægler, Sexisme, Smart, Fjernsyn, Krænkelse, Uetisk reklame; Konklusion.

Annonce etik: Definition, Og minoriteter, Og social ansvarlighed; Og juridisk miljø, Sager, Kode, Falsk, God, Guerilla, Vigtig, Native, Principper, Ejendomsmægler, Sexisme, Smart, Fjernsyn, Krænkelse, Uetisk reklame; Konklusion.
Annonce etik definition

Introduktion

Annonce etik,Har du nogensinde købt et bestemt produkt, fordi en annonce overbeviste dig om at gøre det? Nå, reklame er en af de vigtigste faktorer i virksomheder, der hjælper med at øge forbrugernes bevidsthed. Annoncer kan være ægte, mens andre kan være vildledende. I de fleste tilfælde kender forbrugeren måske ikke gennemsigtigheden af en annonce, før de har købt det pågældende produkt.

Dette forklarer, hvorfor organisationer bør fokusere på reklameetik for at sikre, at de har forbrugerens bedste for øje.

Gennem reklameetik ville en organisation finde det let at overbevise en forbruger om at købe deres produkter, fordi reklamerne ville være baseret på sandheden. De ville også være baseret på forskellige moralske principper, der styrer mennesker.

Hvis du planlægger at starte en virksomhed, er det vigtigt at forstå, hvilken rolle etisk reklame spiller for at øge din forbrugerbase. Hvis du ikke tager etik med i dine annoncer, risikerer du at miste dine kunder i fremtiden.

En kunde skal være sikker på gennemsigtighed, og den bedste måde at gøre det på i annoncering er ved at sikre, at annoncen er sandfærdig om dine produkter. Denne artikel vil fokusere på nogle af de begreber, der almindeligvis bruges om reklameetik.

Definition

Annonceetik er et udtryk, der bruges i reklamebranchen for at sikre, at sælgere ikke drager fordel af købere. Før du forstår dette udtryk, er det vigtigt at forstå betydningen af etik. Etik refererer til et individs moralske principper, der styrer deres adfærd.

Når en person er styret af etik i deres handlinger, er det højst sandsynligt, at de træffer en god beslutning. Hvis folk ikke er styret af deres etik, vil de sandsynligvis træffe dårlige beslutninger, som vil påvirke de involverede personer negativt.

Derfor refererer reklameetik til alle de moralske principper, der er involveret i oprettelsen af en annonce, reklame, public relations, redaktion og kommunikation vedrørende annoncerne. De moralske principper er baseret på sandheden for at sikre, at annoncen ikke vildleder forbrugeren.

Desværre er dette ikke altid tilfældet, fordi nogle annoncører vælger at ignorere spørgsmålet om etisk reklame for at lokke forbrugerne til at købe deres produkter. Det bedste ved at drive en langtidsholdbar virksomhed er at fokusere på reklameetik. Når forbrugere føler, at de bliver snydt til at købe et produkt, vil de sandsynligvis ikke købe det igen. Men hvis forbrugeren er sikret gennemsigtighed i din virksomhed, vil de forblive loyale kunder.

Mindretal

Der er opstået megen kontrovers fra spørgsmålet om at bruge reklamer til at målrette minoritetsgrupper i samfundet. Et sådant problem er blevet et stort problem, især når annoncøren beskæftiger sig med skadelige stoffer som alkohol og tobak. De virksomheder, der producerer disse produkter, har tidligere været i rampelyset for deres reklame, som man mente var målrettet mod minoritetsgrupper i samfundet.

Valget af en målgruppe under annoncering er en af de mest udfordrende ting at gøre. Annoncøren skal sikre, at målgruppen består af personer, der sandsynligvis vil købe deres produkter. Denne befolkningsgruppe skulle heller ikke vise sig at være kontroversiel som i tilfældet med at vælge at annoncere til minoriteterne.

Hvis en annonce er rettet mod en minoritetsbefolkning, kan den stå over for et etisk dilemma i samfundet, og dette kan påvirke din organisation negativt. Derfor skal du i hver annonce, der laves, sikre, at den er målrettet mod den rigtige befolkning og ikke skaber indtryk af at målrette en minoritetsbefolkning.

Socialt ansvar

Social ansvarlighed kræver, at virksomheder yder miljømæssige fordele gennem deres markedsføringsaktiviteter. Sådanne fordele er en moralsk forpligtelse, som spiller en stor rolle i at øge virksomhedens kundebase. Hvis en virksomhed ikke er socialt ansvarlig gennem sine marketingaktiviteter, er chancerne stor for, at et stort antal forbrugere ikke vil være villige til at købe deres produkter. Det betyder, at virksomheden vil have nogle få kunder, og det kan resultere i lukning.

Social ansvarlighed er et koncept, hvor virksomheder tager hensyn til samfundets interesser i alle de aktiviteter, de udfører. For eksempel, hvis en virksomhed bevidst bortskaffer sit affald i det nærliggende samfund, vil en sådan form ikke blive betragtet som socialt ansvarlig. En virksomhed ville være socialt ansvarlig, hvis de sikrer, at deres affaldsprodukter ikke påvirker trivslen i nabosamfundene.

Social ansvarlighed betyder også, at organisationer har pligt til at handle i miljøets bedste interesse. En af de almindelige måder, hvorpå de fleste virksomheder er blevet socialt ansvarlige, er ved at reducere deres kulstofprint. Dette er blevet reduceret gennem øgede niveauer af genanvendelse af affaldsprodukter.

Juridisk miljø

Love har en enorm indflydelse på forskellige operationer i en virksomhed. Disse love er lavet for at sikre, at virksomheder handler på den rigtige måde uden at udnytte forbrugerne. En af de almindelige dele af sådanne love er det juridiske miljø inden for reklame. Dette miljø er blevet skabt for at sikre, at alle reklamer lavet af firmaer er i overensstemmelse med forbrugerlovgivningen og ikke letter forbrugerudnyttelse.

Det juridiske miljø forhindrer annoncører i at lave vildledende eller manipulerende annoncer. En vildledende reklame vil ikke præsentere den sandfærdige information om et produkt. Til gengæld ville en forbruger købe produktet baseret på falske oplysninger, kun for at det samme kunne indse sandheden om produktet, når det allerede er sent.

Det juridiske miljø er kendt for at beskytte forbrugerne mod sådanne annoncører. Dette miljø kræver, at annoncører sikrer, at alle deres annoncer er i overensstemmelse med loven. Disse love er dog ikke altid effektive, fordi nogle virksomheder har været kendt for at bruge ulovlige reklamer til at manipulere forbrugere til at købe deres produkter.

Sager

Sagerne om overtrædelse af det juridiske miljø i reklamer har været stigende. Den offentlige og den private sektor er opmærksomme på sådanne sager og de konsekvenser, de har haft på organisationer. I nogle tilfælde kan ulovlig reklame føre til en hurtig stigning i kundebasen. En sådan stigning er dog normalt kortvarig og kan reduceres meget, når forbrugerne har indset, at reklamen var vildledende. I et sådant tilfælde er chancerne store for, at forbrugeren ikke længere vil købe de pågældende produkter, og virksomheden vil miste en kunde.

Det er vigtigt for annoncører at undgå situationer, der kan gøre deres annoncer ulovlige, da dette kan påvirke deres firmaer negativt. En falsk reklameskandale kan koste dit brand enorme summer, især når der er tale om en retssag.

Firmaet kan blive pålagt af retten til at betale enorme summer til de personer, der blev vildledt af reklamen. For eksempel betalte Red Bull $13 millioner for en falsk reklame. Dette er et eksempel på forgreningen af falsk reklame, hvis en virksomhed ikke følger retningslinjerne i det juridiske miljø.

Kode

Hver organisation har en adfærdskodeks inden for dens forskellige sektorer. Annoncering er en af de sektorer, der er styret af et etisk kodeks, der skal følges af annoncørerne for at sikre, at annoncerne er i forbrugernes gode interesse. Annoncekode består af fem sektorer, som annoncører bør være meget opmærksomme på.

Blandt sådanne sektorer er børn og unge, terapi og sundhed, alkohol og gambling. Hvis en virksomhed skal overholde kodekserne, bør den fokusere på hensigtens ånd og principper. Dette ville sikre, at den oprettede annonce ikke strider mod nogen fastsatte regler.

En annonce, der følger alle reklamestandardkoder, er mindre tilbøjelige til at stå over for et etisk dilemma i samfundet. Dette ville sikre virksomhedens omdømme og samtidig øge dets kundebase.

Annoncører får de nødvendige etiske regler, som de skal følge, når de opretter en lovlig og pålidelig annonce. Hvis de etiske regler ikke følges, kan reklamen betragtes som ulovlig. En sådan annonce risikerer, at der opstår retssager fra berørte forbrugere.

Falsk

Falsk reklame er en af de almindelige faktorer i reklameverdenen. De fleste af de organisationer, der beskæftiger sig med falsk reklame, sigter mod at få flere mennesker til at købe deres produkter. De falske annoncer omfatter oplysninger, der sandsynligvis vil motivere forbrugeren til at købe en bestemt vare.

Den falske annonce består af oplysninger, der ikke præsenterer de sandfærdige oplysninger om varen. Hvis forbrugeren ikke er klar over sandheden om produktet, er det højst sandsynligt, at de køber det baseret på de angivne falske oplysninger. Forbrugerne mener, at den falske information er sandheden om produktet og ender med at købe det.

Den eneste ulempe ved falske annoncer er, at det øger mulighederne for en retssag, eller at forbrugerne ikke køber et produkt for anden gang. Når først en forbruger har købt et produkt på grundlag af falsk reklame, er der en sandsynlighed for, at de vil opdage sandheden om et sådant produkt og ikke længere vil være interesseret i at købe det igen. Falsk annoncering kan være gavnlig for virksomheden på kort sigt, men vil sandsynligvis koste meget i det lange løb.

godt

God reklame refererer til oprettelsen af reklamer, der ikke er i strid med lovene. Disse kunne være føderale, statslige eller organisatoriske love. Hvis reklamen er imod sådanne love, kan den betragtes som ulovlig, og det gør den til en dårlig reklame. Hvis annoncen er i overensstemmelse med sådanne love, vil den blive betragtet som en god annonce.

En god annonce spiller en vigtig rolle i at øge produktbevidstheden, fordi den præsenterer prøveinformation om produktet. Hvis en forbruger køber et godt produkt, vil de sandsynligvis sende et positivt ord eller mund om de samme produkter til andre forbrugere. På samme måde ville organisationen have en stigning i antallet af salg.

Ifølge annonceetikken er en god annonce altid fokuseret på, hvad der er moralsk rigtigt. I tilfælde af reklame er det mest almindelige, der er moralsk rigtigt, at give sandfærdige oplysninger om et produkt. En god ting ville også være at tænke på de miljømæssige fordele ved alle reklameaktiviteter. Sådanne overvejelser ville resultere i skabelsen af en god annonce.

Guerilla

Guerillareklame er afledt af udtrykket guerillakrigere. Disse krigere var uorganiserede, nye og underfinansierede. I annoncering refererer udtrykket til den type annoncering, der bruger de tilgængelige ressourcer, uanset hvor små de er. Dette er en almindelig form for reklame blandt små firmaer.

Hvis du planlægger at starte en lille virksomhed og ikke har penge nok til at markedsføre dine produkter, kan du altid vælge guerilla-reklamer. Denne metode bruges sjældent af store firmaer, fordi de har alle de nødvendige ressourcer til reklamer.

Virksomheder, der bruger denne form for annoncering, fokuserer på ukonventionelle taktikker eller overraskelsestaktikker for at skabe opmærksomhed om deres produkter. I et sådant tilfælde er virksomheden uvidende om, hvordan reklamen ville blive opfattet af samfundet. Det er lavet under den antagelse, at det ville overtale forbrugerne til at købe det produkt, der reklameres for. Guerilla marketing er mest pålidelig i små organisationer, fordi det er en lavbudget form for reklame og fokuserer på individuelle interaktioner.

Guerilla-reklamer kræver, at annoncøren laver smarte reklamer, der ville få forbrugerne til at stille spørgsmålstegn ved det. I et sådant tilfælde ville forbrugerne være tvunget til at vide mere om reklamen. Jo flere produkter forbrugerne køber, jo lettere er det for virksomheden at nå sine annonceringsmål. De fleste annoncer er lavet for at øge salget, og i et sådant tilfælde ville en guerillareklame have tjent sit formål.

Vigtig

Annoncering spiller en vigtig rolle i samfundet ved at oplyse folk om tilgængeligheden og behovet for en bestemt vare. Forestil dig, hvis du stødte på et bestemt kosttilskud og ikke kendte dets betydning i kroppen. I et sådant tilfælde er chancerne lave for, at du vil købe tillægget.

Sagen ville dog være anderledes, hvis du stødte på en annonce for det samme tillæg. En sådan annonce ville give flere detaljer om brugen og vigtigheden af tilskuddet i kroppen. Det betyder, at chancerne for, at du køber tillægget, er høje. Det er en klar indikation af reklamens betydning i samfundet.

Der er mange produkter, som folk ikke kender til deres eksistens, men de har brug for dem. Men reklame for sådanne produkter ville skabe opmærksomhed til de mennesker, der ikke kendte til deres eksistens.

Dette viser, at reklamer oplyser samfundet om tilgængeligheden af alle de produkter, de måtte have brug for i deres liv. Hvis en person bliver gjort opmærksom på et produkt, de har ledt efter, er chancerne store for, at de vil købe det.

Annoncering er også en vigtig rolle i organisationer, fordi det hjælper dem med at markedsføre deres produkter. Marketing er en af de bedste strategier, der hjælper en organisation med at skabe opmærksomhed om sine produkter. Uden reklamer kan virksomheder finde det udfordrende at nå deres målgruppe. Derfor er reklame en væsentlig faktor i enhver organisation.

Hjemmehørende

Native advertising refererer til brugen af betalte annoncer, der matcher følelsen, udseendet og funktionen af det medieformat, de vises i. Et almindeligt område, hvor du kan finde sådanne typer annoncer, er sociale medieplatforme eller de anbefalede sider på en webside. Mange mennesker vil genkende en annonce, når de ser en.

Dette er dog ikke tilfældet for native annoncer, fordi de ikke ligner reklamer. Dette gør dem til en effektiv måde at overbevise forbrugeren om at købe et produkt uden at tænke på, at en annonce har fået dem til at købe produktet. Native annoncer er den førende form for annoncer med et højt afkast.

Det bedste ved native advertising er, at annoncens information er naturligt indlejret i indholdet af den bestemte platform, hvilket får den til at se ud til at være på det rigtige sted. Hovedmålet for native advertising er at skabe en annonce, der naturligt opfylder målgruppen. Denne annonce behøver ikke at fremstå som om den er på det forkerte sted, da dette kan forhindre målforbrugeren i at foretage en handling.

Principper

Nøglefaktoren til at lave gode annoncer er ved at følge de forskellige principper for annoncering. Disse principper giver annoncører gennemprøvede måder at skabe og konvertere annoncer på. Hvis annoncøren ikke følger disse retningslinjer, er chancerne stor for, at de vil skabe ulovlige eller dårlige annoncer, som ikke vil gøre det muligt for deres målforbrugere at handle.

Der er mange principper involveret i annoncering. Det eneste, der betyder noget, er at sikre, at annoncen følger al reklameetik. Hvis en annonce ikke følger en sådan etik, vil den ikke blive betragtet som en effektiv annonce til at drive salget i en organisation.

Det er vigtigt for en annoncør at vælge de mest pålidelige principper baseret på den type annoncer, de har til hensigt at skabe. De bør også overveje deres publikum og branche, da dette vil guide dem til at vide, hvilke principper de skal følge.

ejendomsmægler

Som ejendomsmægler er hovedopgaven at skabe annoncer for at sælge og købe boliger. Hvis du ikke opretter sådanne annoncer, ville det være udfordrende at finde potentielle kunder. Derfor er det som ejendomsmægler vigtigt at vide, hvordan man skriver gode annoncer for at fremkalde handling blandt målgruppen.

Jo nemmere det er for din annonce at fremkalde en handling, jo mere succesfuld vil du være som ejendomsmægler. De oprettede annoncer varierer afhængigt af, hvor du vil placere dem. For i stedet kan native adverts bruges på webindhold og sociale mediesider for at drive den rigtige trafik til dit websted.

Principperne for ejendomsmæglerannoncering varierer fra person til person. Annoncering handler om at have en strategi, og disse strategier vil sandsynligvis ændre sig fra en person til en anden. Derfor skal enhver ejendomsmægler følge de principper, der matcher deres annonceringsstrategi.

For eksempel kan en ejendomsmægler beslutte at bruge billeder og tekster til at poste på deres Facebook-side, mens en anden ejendomsmægler kan oprette native annoncer på deres webside. Principperne for oprettelse af disse annoncer varierer, og dette kræver, at relatoren ved, hvilke principper de bør overveje eller følge.

Sexisme

Sexisme er en af de faktorer, som nogle virksomheder anser for at være ideelle i deres reklamestrategier. Selvom sexisme kan give positive resultater for nogle virksomheder, er det generelt kendt for at påvirke organisationer negativt. Mange forbrugere har en tendens til at have en negativ holdning til virksomheder, der bruger sexisme. Hvis forbrugerne har en negativ holdning til din virksomhed, er chancen stor for, at de ikke køber dine produkter.

Hvis du planlægger at lave annoncer for din virksomhed, er sexisme et af de principper, som du aldrig bør overveje, uanset hvilke produkter du sælger. Sexisme betragtes som en fordom mod kvinder og kan derfor resultere i, at din virksomhed mister kunder inden for en kort periode.

I betragtning af de nuværende teknologiske fremskridt er sociale medieplatforme blevet et sted for at analysere, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Derfor kan en annonce med sexisme resultere i en undergang natten over for din virksomhed.

Smart

Smart er blandt de principper, du skal følge, når du opretter en annonce. Har du nogensinde undret dig over, hvorfor mærker i samme branche varierer med hensyn til berømmelse? Hovedårsagen til dette er, at nogle mærker ved, hvordan man laver smarte annoncer, mens andre mærker ikke kender den væsentlige eller smarte annoncering.

Når du opretter en smart annonce, er der mindre sandsynlighed for, at du står over for retssager, fordi alt ved annoncen ville være lovligt. Annoncen ville også nå målgruppen og tvinge dem til at handle. I de fleste tilfælde vil en sådan handling være køb af organisationens produkter.

Television

Fjernsyn er et af de mest almindelige medier, der bruges til at sende reklamer fra annoncørerne til forbrugerne. Hvis en person laver en reklame for tv, bør de kende alle de principper, der skal overholdes. i de fleste tilfælde vil tv-reklamer indeholde et voice-over-talent. Voice-over øger annoncens pålidelighed ved at tvinge forbrugeren til at handle.

Tv-reklamer er for det meste rettet mod en bestemt befolkning. Derfor er det vigtigt at identificere målgruppen, før du laver annoncen. En sådan ville øge dens pålidelighed ved at videregive den tilsigtede meddelelse. Det er også vigtigt at lære mere om de skiftende forbrugerbehov for at holde annoncerne opdaterede.

Krænkelse

Overtrædelse i reklamer betyder at gå imod de juridiske regler. Når du laver en annonce, er det vigtigt at forstå de almindelige overtrædelser for at undgå at begå dem. En af de mest almindelige reklameovertrædelser er brugen af en anden virksomheds indhold uden deres tilladelse. Det firma, hvis firma har været brugt, kan sagsøge en kæmpe erstatning. Enhver annonce, der er i strid med annonceringspolitikkerne, kan betragtes som en overtrædelse og er underlagt sanktioner.

Uetisk reklame

Uetisk reklame refererer til den type reklame, der går imod forbrugernes interesser. Sådanne annoncer kan være vildledende eller manipulerende. Det betyder, at forbrugeren ikke ville købe et produkt, fordi de ville, men fordi en annonce har skubbet dem til at gøre det. Hvis reklamen var vildledende, ville forbrugeren ikke købe det nøjagtige produkt, de blev overtalt til at købe. En sådan handling anses for uetisk.

Konklusion

Det er ethvert firmas ønske at maksimere sin fortjeneste ved at øge antallet af salg. At øge antallet af salg vil kræve, at organisationen markedsfører sine produkter. Dette er den del, hvor reklame spiller en vigtig rolle, fordi den hjælper med at skabe opmærksomhed om produktets tilgængelighed.

Dog vil ikke al annoncering øge antallet af salg, fordi nogle annoncer kan være vildledende. Forbrugerne foretrækker at vide sandheden om et produkt, før de kan købe det. Hvis forbrugeren indser, at de er blevet snydt til at købe et bestemt produkt, er chancerne store for, at de ikke ville være interesseret i at købe det igen i fremtiden.

Den gode nyhed er, at reklameetik gør det nemt for organisationer at skabe de rigtige annoncer, som igen vil øge produktbevidstheden. En forbedring af produktbevidstheden ville øge antallet af mennesker, der er villige til at købe produktet. Dette ville igen øge det overskud, som organisationen ville opnå. Næste gang du planlægger at reklamere for dine produkter, er det vigtigt at overveje det juridiske og etiske miljø for at sikre, at dine annoncer ikke strider imod dine forbrugeres moralske overbevisning.

Læs også: Komponenterne i en god annonce. En god annonce ville spille en vigtig rolle for at sikre, at du når dine målkunder uden at risikere retssager. En god annonce ville følge alle de nødvendige etiske regler, retningslinjer for det juridiske miljø og være sandfærdig over for forbrugeren.

Hvis du planlægger at øge din markedsandel, er annoncering en af de bedste måder at opnå dette på. Det er dog ikke alle annoncer, der hjælper dig med at udvide din markedsandel. Alt du skal gøre er at sikre, at din annonce har alle de nødvendige regler:Oprindelse af digital markedsføring; historie om digital markedsføring, evolution, tidslinje, kronologi

Eksterne ressourcer: Jstor ; Microsoft advertising

This post is also available in: English Français (French) Deutsch (German) Dansk Nederlands (Dutch) Svenska (Swedish) Italiano (Italian) Português (Portuguese, Portugal)