Aristoteles retorik

Aristoteles retorik: Definition, sammanfattning, triangel, analys. Detta tema har en plats i bloggen inte bara för att det är en publicering av bland annat kulturmaterial utan också för att temat övertalning är avgörande för marknadsföring och reklam.

Aristoteles retorik,Definition,sammanfattning,triangel,analys
Aristoteles retorik,Definition,sammanfattning,triangel,analys

Definition

Aristoteles retorik hade en oöverträffad effekt på retorikens framsteg. Förutom Aristoteles troende och anhängare använde de så kallade vandrande filosoferna, berömda romerska retoriklärare, som Quintilianus och Cicero, regelbundet drag som härrörde från Aristoteles retoriska teori.

Dessa sistnämnda författare var dock inte huvudsakligen intresserade av en viss tolkning av Aristoteles texter utan letade i viss mån efter en immateriell disposition för sina retoriska guider.

Det finns olika åsikter om bestämningen av Aristoteles retorik. Så småningom är det tänkt att stödja dem som kommer att lösa en offentlig audiens i domstol, vid möten med folket eller vid bestämda glada tillfällen och som för detta ändamål måste bestå av tal. Men kondenserar detta retoriken i en handbok som är inriktad på övertalning av specifika tittare?

Aristoteles retorik sammanfattning:

Aristoteles belyser idéerna om Pathos, Ethos och logos som en övertalningsteknik. Han bygger på intrycket att karaktär och fakta ligger till grund för alla bra offentliga tal. Aristoteles retorik är en storslagen teori om att det finns tre metodiska bakverk. De är till exempel övertygande medel och övertalare. Personlighet relaterar till talarens karaktär, lyssnarens känslomässiga tillstånd eller själva argumentet.

Enligt Aristoteles regler är retorik kraften att upptäcka de existerande metoderna för övertalning i ett givet fall. Samtidigt var behärskning av skickligheten avgörande för framgången i det aktuella fallet, för kanalen för förslag under mötet, eller rykte som talare i civila ceremonier, han kallar det en blandning av logikens disciplin.

Värderingar av att utbilda samtalspartner kan innebära studier av principer och regler för konfiguration inramade av kritiker av antika tider. Det kan också inkludera att studera skrivande eller tal som uppmuntran eller kommunikation.

Retoriken består av tre avsnitt. Det första avsnittet innehåller bok 1, de allmänna principerna, inklusive antaganden och termer som kommer att informera resten av arbetet. Aristoteles beskriver retorik, och sedan konfererade han om de tre huvudsakliga metoderna för att övertyga Ethos, Pathos och logos. Han delar vidare logotyper i enthymeme och prover. Tre stilar av retorik identifierades av Aristoteles: laglig, politisk och traditionell.

Bok 2 startas med patos, och det är den längsta boken som ger detaljer om logotyper, patos och etos. Han betonar känslor som är fördelaktiga för alla som talar offentligt, till exempel ilska. Anta att talaren känner till andras känslor, då kan han stimulera sitt tal med förväntade känslor hos sina åhörare. Han beskriver hur ålder och tur kan påverka pratarens tittare. Om en talare har denna information kan han hantera sin publik på ett bättre sätt.

Den tredje primära uppmuntrande tekniken består i bok 2, som åstadkommer logotyper. Författarna upptäcker bevis genom exempel, som berättelser. Aristoteles hävdar också att exemplet fungerar bäst som en design av entym snarare än som bevis i sig.

Dess sista bok handlar om förberedelser, stil och leverans. När det gäller typen rekommenderar Aristoteles läsaren att använda naturligt klingande språk och uttryck som är enkelt och väldesignat och inte så överexalterat att det låter rytmiskt. Den innehåller några drag av det grekiska språket som inte kunde klargöras där på engelska.

Aristoteles retorik Triangel:

Aristoteles antog att en talares förträfflighet är hur han levererar sitt tal till publiken inom tre många områden: logos, etos och patos. Dessa tre områden kallades senare för den retoriska triangeln. Uppmuntran kombinerar tre applikationer som logotyper, patos och etos.

Ibland får du lite chips som består av en liten mängd ost, guacamole och kött. Vi får en chip med bara ost och kött då och då och det njuter man när man doppar en chip enbart i guacamole. Det är en metod för hur den retoriska triangeln fungerar.

Retorisk triangelmärkning

Attraktionen till Ethos är kravet på karaktären hos åskådarna. Appell till patos är vädjan till publikens andar. Attrahera logotyper är vädjan till publikens logiska skäl.

Hur man förstår den retoriska triangeln

Retorik är den uråldriga konsten att använda språket på ett bättre sätt. Om en person eller talare använder denna triangel bättre kan han leverera sitt mål och sitt tal till publiken snabbare, och publiken kommer att förstå talarens tal på ett bättre sätt.

Tre hörn av trianglarna är relaterade till de tre överklaganden du bör tänka på när du interagerar. Skapa förtroende genom att skapa din auktoritet (Ethos), närma sig publikens känslor och känslor genom deras intresse (Pathos), och närma sig publikens intelligens via välkonstruerade och nöjda tankar. Ethos anses vara en författare, patos är publiken och logotyper är sammanhang.

Ethos är författare, och det betyder att hur författaren skrev om talet han måste hålla till sin publik och författare påverkar råden. Det inkluderar hur kapabel du är och hur du kan prata. Du påverkar din publik dåligt om du ändrar dina åsikter och löften till publiken, och vissa människor tror att du kan dölja något för dem. Du bör räkna ut dina mål, föremål och övertygelser och försöka underhålla din publik; det kommer att visa hur äkta du är med dina tittare.

Patos: När du kommunicerar med din publik bör du närma dig publikens känslor och försöka förstå din publik. Du bör överväga publikens förväntningar och vilken typ av hopp de har. Du måste fokusera på vad du vill säga till din publik och planera din kommunikationsstil. Du bör leverera din energi, vilket kan visa din lojalitet.

Logotyper: Ditt sammanhang om publikens budskap bör vara autentisk och bör ha en logisk anledning. Publiken tänker alltid på dina dialoger och de aktiviteter du gör efter det. Du påverkar din publik om du har motsatt handling med dina ord. Din publik bör lita på att dina ord är autentiska.

Aristoteles retorikanalys

Från forna tiders evigheter till slutet av 1800-talet återanvändes retoriken för att vara en viktig del av västerländsk undervisning för att möta behoven av att arbeta utav talare och författare. Det påverkar tittarnas sinnen och inspirerar dem till handling med argument; termen retorik kommer från det grekiska ordet retorik, som betyder retorisk.

I sitt verk Amitosis säger Isocrates, en forntida filosof, ”Vi har kommit organiserade och skapat konst, men det finns en organisation planerad av människan som kraften i dialogen inte har hjälpt oss att grunda. För Isocrates är det genom retorik som vi Platon, anhängare till Sokrates, ifrågasätter dock uppfattningen att retorik är konsten att övertala för att upptäcka sanningen.

Platons elev Aristoteles i sitt arbete, säger att retorik är motsvarande debattämne som involverar övertalning, som var en forskare. En framgångsrik retoriker kunde tala inflytelserik om vilket ämne som helst, oavsett hans erfarenhet. Denna teknik rekommenderade att retorik kunde vara en resurs för effektiv kommunikation inom vilket område som helst. Retorik logotyper logisk taktik Etos trovärdighet av talarens patos psykologiska aspekten av Listener British Journal of English Linguistics volym.

I sitt arbete studerar filosofen av retorik misstag som uppstår på grund av statschefens kommunikation och dess botemedel. Socialpsykologer justerar Aristoteles tre sätt att uppmuntra, nämligen talarens karaktär, auditörens känslomässiga tillstånd och Logos. Människor använder retorik för att lösa strider.

Hans tillvägagångssätt har vidgat omfånget för retorikern som har följt Burker-linjen av antaganden. Kompositioner och rekonstitutioner av språk, karaktär och gemenskap James Bond White hävdar att kulturen återuppbyggs genom språket.

Precis som språket påverkar människor, påverkar människor lingvistiken. Språket är inte oflexibelt, och dess förändringar beror på situationen och själva användningen av det retoriska språket. Individer ockuperar retorikens process även inom vetenskap och teknik för att förfölja sina åskådare för att få sina resultat.

Därför har många antika och primitiva forskare begränsat retoriken till ett specifikt kungarike; men 1900-talets början innebar en betydande revitalisering i studiet av retorik. Denna förnyelse av studiet av retorik skedde på grund av den ökande betydelsen av språk och övertalning.

Ökningen av många industrier och massmedia förde retorik mer iögonfallande in i människors liv. I sin diskurs om retorik 360-334 f.Kr. försvarar Aristoteles retorik som en handling för att metodiskt upptäcka tillgängliga metoder för övertalning vid varje givet tillfälle.

Enligt honom handlar Retorik om situationer och omständigheter med den befintliga bakgrunden. Winetrowd säger att retorik ålägger alla områden av mänsklig oro. Retorik spelar en stor roll i alla metoder för lärande och undervisning.

I sin bok Retorik formulerade Aristoteles att retorik är ett informationsverktyg som kan vara lämpligt för vilket ämne som helst, från alla universaliteter av dess grunder till förberedda idéer. Han föreslog tre viktiga önskemål om uppmuntran i tillämpningen av retorik. I den här artikeln skulle jag vilja belysa dessa tre krav på övertygelse, t.ex. Logos, Pathos och Ethos.

Läs också: Rene Descartes bidrag; Platons bidrag; Aristoteles filosofi; Aristoteles retoriska triangel; Aristoteles psykologi; Aristoteles politik; Exempel på metaforer i reklam

Extern resurs: Wikipedia

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Español (Spanska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska