Armageddon Bijbelse betekenis

Armageddon bijbelse betekenis. In de Bijbel kunnen we het antwoord vinden op meerdere vragen over ons bestaan en ook het einde ervan. In die zin kan het lezen ervan ons helpen sommige termen zoals Armageddon te begrijpen.

Armageddon Bijbelse betekenis
Armageddon Bijbelse betekenis

Een van de beroemdste boodschappen van de Bijbel is de eindtijd, de apocalyps, of ook het zogenaamde Armageddon. Een moment waarin een voor en na getekend zal worden voor het leven zelf, zoals wij dat kennen. Het moment waarop, zo kunnen we afleiden, elk aards ras tot een einde zal komen.

Dit is een concept dat in de Bijbel wordt behandeld, precies in het boek Openbaring, waar we op onze beurt meerdere boodschappen kunnen ontdekken die proberen te beschrijven hoe de eindtijd in onze wereld zal gebeuren, door de hand van God. Wat vertelt de Bijbel ons over Armageddon? Vervolgens zullen we alles weten over deze Bijbelse term.

Waar in de Bijbel wordt Armageddon genoemd?

Wanneer we het boek Openbaring in het bijzonder in hoofdstuk 16 bekijken, kunnen we een verhaal zien waarin “zeven kommen van de toorn van God” zullen worden uitgestort, wat elk van de verschijnselen vertegenwoordigt die deel zullen uitmaken van het einde van het leven. Elke beker zal door een engel worden uitgegoten en zo’n uitstorting zal ongeluk veroorzaken in het menselijk leven.

De vierde beker zou bijvoorbeeld op de zon worden uitgegoten, waardoor nu alle mensen verbrand zouden worden door zijn uitstraling. Dit volgens de lezing van Openbaring 16, specifiek in vers 8.

Openbaring 16:16: Armageddon bijbelse betekenis

Pas bij het lezen van vers 16 van Openbaring 16 vinden we de term Armageddon. In een letterlijk citaat merken we op dat er staat dat:

‘Hij liet hen samenkomen op een plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd’

De term Armageddon, soms ook geschreven als Har-Magedon, Het kan worden geïnterpreteerd als de bijeenkomst van die leden van Gods regering en de regering van mensen om de laatste strijd te voeren, waarin bekend is dat God de heerschappij van alle mensen die zich verzetten tegen Gods gebod zal beëindigen.

Hoewel andere hoofdstukken van de Bijbel zoals Jeremia 25:32-34 of Psalm 2:2 een deel van de gebeurtenissen van Armageddon beschrijven, is Openbaring 16 :16 de enige passage waarin we de term in kwestie kunnen lezen. Daarom is het lezen van meerdere hoofdstukken van de Bijbel noodzakelijk om de betekenis ervan te begrijpen.

Het geval van Jeremia 25:32-34 spreekt over de grote omvang van deze strijd, die in staat zal zijn om alle naties zonder grenzen te omvatten. De dieren, in de lezing uit Ezechiël 39:17-20, zullen de dieren dichter bij God komen voor een uniek offer dat in de bergen van Israël wordt gebracht. Psalm 2:2 laat ons daarentegen zien hoe Jehovah’s mannen één zullen worden.

Armageddon maakt deel uit van een van de meest complexe voorspellingen in de Bijbel, omdat het spreekt over de eindtijd, het einde van het leven van het vlees, het einde van de mens. Dit, en het boek Openbaring, vormen in wezen een van de meest iconische lezingen van de Bijbel, omdat het uitlegt hoe de wereld zal eindigen door de hand van God, zodra het laatste oordeel een feit is.

Het boek Openbaring lezen

Het boek Openbaring is door zijn inhoud een van de meest controversiële in de Bijbel, die op zijn beurt meerdere dissonanten heeft gegenereerd rond de uiteindelijke interpretatie ervan. Er is bijgevolg geen conclusie over de inhoud van dit specifieke hoofdstuk, want er is geen idee van het werkelijke doel ervan.

Sommige interpretaties stellen dat dit boek is geschreven als een voorspelling, dit is een van de meest populaire premissen rond de lezing van Openbaring. Op deze manier wordt geschat dat alle beschrijvingen in dit boek de manier moeten verklaren waarop Armageddon op aarde zal plaatsvinden.

Aan de andere kant voegen andere interpretaties eraan toe dat het boek Openbaring niets meer was dan een reeks waarschuwingen die bedoeld waren om alle vervolgde christenen in die tijd te waarschuwen. Het idee van het boek zou in deze context zijn om alle bedreigingen waaraan christenen werden blootgesteld uit te leggen, door middel van volledig verborgen boodschappen om elke vorm van blootstelling te vermijden.

Daarnaast zijn er hypothesen die ons niet in staat stellen om een duidelijk en uniek idee te hebben over het boek Openbaring, wat belangrijk voor ons is om te benadrukken omdat we te maken hebben met de studie van de term Armageddon. In dit verband Is Armageddon een evenement of een plaats? Is het echt de aankondiging van het einde van de wereld?

We kunnen ons goed abonneren op het meest centrale idee van Armageddon met behulp van de meest typische interpretatie of gebruik van het boek openbaring: voorspelling. We zullen begrijpen dat Armageddon in die zin het einde van het leven is, veroorzaakt door Gods strijd voor degenen die het niet accepteren of die het niet respecteren.

Het begin van het einde

Armageddon vertegenwoordigt een sterke uitdrukking voor gelovigen, want het vertegenwoordigt het begin van het einde, waar al diegenen die hun geloof in God hebben verloochend, zwaar gestraft zullen worden, volledig verbannen uit het koninkrijk van God voor alle eeuwigheid. Zijn interpretatie, hoewel het subjectief kan zijn, kadert een punt dat het leven van de aarde zal bepalen.

Sommige interpretaties kunnen ook variëren afhankelijk van de interpretatie, waarbij wordt gewaardeerd dat er verschillende stromingen zijn, zoals christelijk, islamitisch, katholiek, enz. Om deze reden kunnen we letterlijk analyseren wat de Bijbel ons specifiek over Armageddon beweert. De interpretatie zal echter voor een groot deel afhangen van persoonlijke oriëntaties.

Sommige interpretaties stellen bijvoorbeeld dat Armageddon niets meer zal zijn dan de strijd van Christus met Satan. Ondertussen kunnen we zien dat andere interpretaties stellen dat Armageddon niets meer is dan een locatie waar een strijd tussen profeten zal worden uitgevochten.

In beide gevallen kunnen we merken dat er een bericht is dat we nog niet hebben bepaald.

Lees ook: Celibaat, betekenis, wat het is, definitie, concept; Betekenis van lust in de Bijbel; Wat zegt de Bijbel over het huwelijk? Wat zegt de Bijbel over echtscheiding? Wikipedia; Nucleaire Armageddon Betekenis

This post is also available in: English (Engels) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Nederlands