Belang van microbiologie in de gezondheid

Belang van microbiologie in de gezondheid: Zorg, praktijk, volksgezondheid, gezondheid van het milieu. De rol van microbiologen bij de behandeling van ziekten is cruciaal

In ziekenhuizen en laboratoria analyseren biomedische wetenschappers biologische monsters zoals weefsel, bloed en vloeistoffen om de oorzaak van infecties te bepalen, behandelingsopties te beoordelen en ziekte-epidemieën op te sporen.

Belang van microbiologie in de gezondheid: Zorg, praktijk, volksgezondheid, gezondheid van het milieu. De rol van microbiologen bij de behandeling van ziekten is cruciaal
Belang van microbiologie in de gezondheid: Zorg, praktijk, volksgezondheid, gezondheid van het milieu. De rol van microbiologen bij de behandeling van ziekten is cruciaal

Een verscheidenheid aan virussen, bacteriën, protozoa en schimmelgerelateerde aandoeningen zijn behandeld en voorkomen met behulp van microbiologie. De ontdekking en ontwikkeling van antibiotica en vaccins in de geneeskunde werden grotendeels toegeschreven aan de studie van de microbiologie.

Het lijdt geen twijfel dat microbiologie een van de belangrijkste wetenschappen in de biologie is. Met deze methode kan onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van bepaalde ziekten, de remedies voor deze aandoeningen en zelfs het gebruik van bacteriën voor industriële doeleinden.

Zorg

Belang van microbiologie in de gezondheid,Microbiologie zorgt voor ons leven. Dankzij microbiologie hebben we ook veilig drinkwater. De levende micro-organismen die aanwezig zijn in rioolwaterzuivering houden het water zuiver. Bacteriën in rioolwater helpen het water schoon te maken door het organische afval af te breken voordat het weer in het milieu terechtkomt.

Als op voedsel gebaseerde microbioloog kunt u de FDA helpen bij het identificeren van voedingsmiddelen die een gezondheidsrisico vormen door te helpen bij het identificeren van voedselproducten die potentieel gevaarlijke bacteriën bevatten. Uitbraken van voedselvergiftiging worden ook door het bureau onderzocht, met als doel hun gevallen te identificeren om herhaling te voorkomen.

De rol van microbiologen bij de behandeling van ziekten is cruciaal. Duizenden werken als biomedische wetenschappers in ziekenhuizen en laboratoria, waar ze weefsel-, bloed- en vloeistofmonsters analyseren om infecties te diagnosticeren, therapieën te beoordelen en ziekte-epidemieën op te sporen.

Het is essentieel dat microbiologie wordt geïntegreerd in medische apparaten, zoals fluorescentiefusie, die wordt gebruikt om pathogenen in weefselmonsters snel en nauwkeurig te detecteren. Met deze technologie kunnen wetenschappers immunofluorescentie-experimenten uitvoeren op complexe biologische systemen om specifieke cellen te vinden.

Oefening

Volksgezondheidspraktijken worden gedefinieerd als het proces van het verzamelen en analyseren van identificeerbare gezondheidsgegevens door een volksgezondheidsinstantie om gezondheidsbescherming te bieden aan de gemeenschap volgens welke de voordelen en risico’s bedoeld zijn om die gemeenschap ten goede te komen.

Microbiologie helpt bij het beoefenen van gezondheidszorggebieden. Een verpleegkundige die de microbiologie beter begrijpt, kan patiënten beschermen van wie het immuunsysteem is verzwakt en die altijd kwetsbaar zijn voor blootstelling aan microben, door veilig en gezond te blijven wanneer ze in contact komen met een verpleegkundige.

Volksgezondheid

In de volksgezondheid hebben microbiologen vergelijkbare verantwoordelijkheden als klinische microbiologen, en voeren ze de volgende taken uit:

  • Er moeten tests worden ontwikkeld voor de detectie, uitbraak en bewaking van infectieziekten bij mensen.
  • Pathogenen voor de volksgezondheid kunnen worden gedetecteerd in een verscheidenheid aan milieu- en diermonsters.

Milieugezondheid

Milieumicrobiologie bestudeert de micro-organismen die in de lucht, de bodem en het water leven. Tijdens het verval van giftige verontreinigingen spelen micro-organismen in de omgeving een cruciale rol. Bacteriën zoals Acetobacter zijn bijvoorbeeld in staat om veel aromatische chemicaliën te vernietigen.

Bij de behandeling van afvalwater helpen bacteriën bij de zuivering van water. Biologische processen breken organisch materiaal af in afvalwater, waardoor verontreinigingen worden verwijderd.

Bij nitrificatie en fosforverwijdering veroorzaken bacteriën in het afvalwatersysteem nitrificatie. Nitrobacter spp is verantwoordelijk voor het oxideren van nitriet tot nitraat in dit systeem, terwijl Nitrorosomonas spp nitriet produceert. Bij het denitrificatieproces wordt nitraat (uit organisch materiaal) door bacteriecellen (Pseudomonas) omgezet in stikstofgas.

Bovendien fermenteren aerobe micro-organismen vaste afvalwatercomponenten.

Wetenschappers die aan dit onderwerp werken, benadrukken vaak de interacties tussen micro-organismen en planten en dieren, evenals omgevingsfactoren zoals vervuiling. Hieronder vindt u een aantal manieren waarop microbiologie kan worden gebruikt om het milieu te verbeteren.

  • Voor het afbreken van olie wordt het gebruikt. We weten allemaal dat aardolie schadelijk is en dat olievervuiling een grote bedreiging vormt voor het milieu. Er zijn een aantal uitdagingen bij het indammen en verminderen van olielozingen in kust- en open zeegebieden, maar de koolwaterstofafbrekende activiteiten van microbiële gemeenschappen kunnen veel ervan verwijderen, waaronder de Hydrocarbonoclastic Bacteria (HCB). Mariene omgevingen die te lijden hebben gehad van olieverontreiniging kunnen baat hebben bij het herstel van deze soorten. Er zijn veel biotechnologische toepassingen voor HCB, waaronder bioplastics en biokatalyse.
  • Het tweede doel ervan is om aromatische verbindingen af te breken. Er zijn verschillende stammen van Acinetobacter geïsoleerd uit de omgeving die een grote verscheidenheid aan aromatische verbindingen kunnen afbreken.
  • Met deze methode wordt ook afvalbiologische verwerkingsanalyse uitgevoerd. Levende organismen worden gebruikt bij de biologische verwerking van afval, wat milieuvriendelijk is in vergelijking met traditionele methoden. Er zijn tal van beperkingen verbonden aan biologische behandelingsprocedures in sterk gereguleerde omgevingen. Gelukkig kunnen bioreactoren deze beperkingen overwinnen. Door bioreactoren op deze manier te ontwerpen, is het mogelijk om een breed spectrum aan afvalstoffen onder optimale omstandigheden te behandelen. Het is belangrijk te bedenken dat er vaak verschillende micro-organismen en een groot aantal analyses nodig zijn.
  • Van natuurlijke microbiële gemeenschappen is aangetoond dat ze zeer complex zijn door moleculaire biologie en genomica toegepast op milieumicrobiologie. Met behulp van moleculaire en bio-informaticatechnieken is het nu mogelijk om diversiteitsonderzoeken, gemeenschapsvingerafdrukken en functionele analyses van populaties in hun natuurlijke habitat uit te voeren.

Laatste woorden

Een microbioloog is betrokken bij veel activiteiten die van invloed zijn op het dagelijks leven, waaronder voedselproductie, biologische afbraak, productieproducten en genetische manipulatie.

Er zijn verschillende recepten waarbij micro-organismen betrokken zijn. Om bijvoorbeeld wrongel en kaas te maken, moeten micro-organismen aanwezig zijn. Lactobacillus, een van de belangrijkste bacteriën in melk, zet lactosesuiker om in melkzuur, waardoor melk gaat schiften. Naast gist voor het bakken van brood zijn er bacteriën nodig voor de productie van yoghurt.

Afgezien daarvan wordt vitamine K alleen door micro-organismen in het menselijk lichaam aangemaakt. Daarnaast worden bacteriën gebruikt bij de productie van wegwerpluiers en plastic, en bij het synthetiseren van commercieel waardevolle producten zoals hydroxyboterzuur. Ze worden ook gebruikt bij de productie van ethanol, een biobrandstof. Bovendien worden aminozuren, die vaak worden aangetroffen in voedingssupplementen, door deze bacteriën gemaakt.

Het doel van microbiologie is daarom om de morfologie, het metabolisme, de fysiologie, reproductie en genetica van micro-organismen te bestuderen om ze beter te begrijpen.

Al deze voorbeelden laten zien hoe microbiologie een sleutelrol speelt in verschillende sectoren. De komende jaren zullen verschillende andere toepassingen van microbiologie worden ontwikkeld, waar we veel profijt van hebben.

Lees ook:Belang van microbiologie in de verpleegkunde

Externe bronnen: hsubrand

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans)