Belang van microbiologie in de verpleegkunde

Belang van microbiologie in de verpleegkunde: Om verspreiding van infectie te voorkomen, Om steriel veld te behouden, Om specimens te verzamelen, Om immunisatieschema in ziekenhuizen te implementeren, Implementatie, Om infectieziekten te bestrijden, Om asepsis te implementeren, Om biomedisch afval te verwijderen.

Belang van microbiologie in de verpleegkunde: Om verspreiding van infectie te voorkomen, Om steriel veld te behouden, Om monsters te verzamelen
Belang van microbiologie in de verpleegkunde: Om verspreiding van infectie te voorkomen, Om steriel veld te behouden, Om specimens te verzamelen, Om immunisatieschema in ziekenhuizen te implementeren, Implementatie

Voor studenten verpleegkunde is microbiologie een belangrijk vak. De studie van microbiologie omvat micro-organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, enzovoort, dus studenten verpleegkunde moeten gedurende hun hele loopbaan microbiologie studeren. Hierdoor kunnen verpleegkundestudenten het belang van microbiologie niet over het hoofd zien.

Als onderdeel van verpleegprogramma’s is microbiologie een cursus die verpleegkundigen moeten volgen om de wetenschappelijke achtergrond te krijgen die ze nodig hebben om te slagen in hun toekomstige loopbaan.

Verpleegkundigen hebben adequate opleiding en training in microbiologie nodig om de meeste van hun taken in de klinische praktijk te vervullen (bijvoorbeeld het toedienen van antibiotica, het verzamelen en voorbereiden van monsters voor transport en levering, het communiceren van resultaten aan andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het ontwikkelen van lesmateriaal).

De cursus is zeer gedetailleerd en vereist dat je veel informatie over microscopische organismen, hun morfologieën en hun werkingsmechanismen uit het hoofd leert. Je zult waarschijnlijk moeite hebben als je een aantal basisprincipes van biologie en scheikunde niet kent, of als je het niet gemakkelijk kunt onthouden.

Studenten met een major in medische microbiologie moeten meer weten over de bacteriën die ziekten bij de mens veroorzaken, de ziekten die ze veroorzaken, en hoe ze te diagnosticeren, voorkomen en behandelen. Het begrijpen van de principes en principes van microbiologie is cruciaal voor het begrijpen van persoonlijke en gemeenschapshygiëne, de principes van ziekenhuizen en hoe ziekten te voorkomen.

Om verspreiding van infectie te voorkomen

Belang van microbiologie in de verpleegkunde,Infecties verspreiden zich op verschillende manieren en verpleegkundigen dienen zich hiervan bewust te zijn. Naast contact (aanraking), lucht (in de lucht), druppels (niezen, hoesten), besmet voedsel en drank (door voedsel overgedragen), seksueel contact (soa’s), beten van geleedpotigen (vectorgeboren) en geïnfecteerde bloedtransfusies, kunnen sommige ziekten overgedragen via contact, lucht (in de lucht) en druppeltjes in de lucht (niezen, hoesten).

Verpleegkundigen kunnen deze kennis gebruiken om gespecialiseerde maatregelen voor infectiebeheersing te identificeren. Door te begrijpen hoe ziekteverwekkende organismen binnenkomen, uitgaan en zich verspreiden van het ene individu naar het andere, kunnen verpleegkundigen specifieke maatregelen nemen om infecties binnen het ziekenhuis en de gemeenschap te voorkomen. Overdrukkamers kunnen bijvoorbeeld nuttig zijn voor patiënten met tuberculose.

Om steriel veld te behouden:

In ziekenhuizen moeten steriele velden worden aangelegd en onderhouden met behulp van microbiologische technieken, waarmee een verpleegkundige vertrouwd moet zijn. Verpleegkunde moet begrijpen hoe steriele velden in operatiekamers kunnen worden gecreëerd en onderhouden, bijvoorbeeld om infectie na een operatie te voorkomen.

Vergeet niet uw handen te wassen voor en na de operatie. Preventie of minimalisering van de verspreiding van ziekten kan worden bereikt door deze elementaire, maar vaak over het hoofd geziene actie. Verpleegkundigen profiteren van handen wassen door het aantal micro-organismen op hun handen te minimaliseren, waardoor hun risico op ziekenhuisinfecties wordt verminderd.

De verpleegkundige kan ook microbiologische kennis gebruiken om steriele apparatuur te gebruiken, die nodig is voor invasieve procedures. De filosofie achter asepsis vindt zijn oorsprong in de microbiologie. Sterilisatieprocessen moeten door verpleegkundigen worden begrepen.

Kennis van microbiologie kan ook nuttig zijn bij de verwerking van biomedisch afval. Afval moet worden gescheiden in afzonderlijke bakken op basis van de oorsprong voordat het wordt verwijderd om milieuvervuiling te voorkomen.

Om monsters te verzamelen

Verpleegkundigen moeten begrijpen hoe belangrijk het is om monsters op de juiste manier te verzamelen voor bacteriologische tests om betrouwbare resultaten te bereiken. Om klinische monsters te verzamelen van geschikte plaatsen zoals puisten, bloed of ontlasting, moet ze bekend zijn met een verscheidenheid aan infectieziekten en hun infectievormen.

Een verpleegkundige moet weten hoe belangrijk het is om monsters correct te verzamelen voor bacteriologische analyse om betrouwbare resultaten te verkrijgen. Om het organisme dat verantwoordelijk is voor een infectie te identificeren, is het noodzakelijk om een klinisch monster te nemen van de juiste infectieplaats.

Op basis van microbiologische kennis is het absoluut noodzakelijk om specifieke pathogenen te identificeren en aanbevolen antibiotica voor een bepaalde duur toe te dienen als mutaties in micro-organismen behandelingsproblemen veroorzaken.

Het immunisatieschema in ziekenhuizen implementeren

Naast het immuniseren van patiënten tegen ziekten als difterie en BMR, spelen verpleegkundigen ook een belangrijke rol bij het voorkomen van andere ziekten. Ze moeten dus een grondig begrip hebben van de antisera en vaccins die nodig zijn om dodelijke ziekten te voorkomen. Een verpleegkundige moet kennis hebben van vaccinschema’s en hoe vaccins via een koudeketen van productie naar toediening worden getransporteerd.

Microbiologie is een subset van immunologie die verpleegkundigen hierbij kan helpen. De verpleegkundige die immunologie kent, is goed voorbereid op vaccins en kan de koudeketen effectief gebruiken voor vaccinatie en vaccinbescherming.

Implementatie van microbiologie in de verpleging: rol van verpleegkundigen op verschillende afdelingen

Sommige van de gebieden die in een gezondheidszorgomgeving worden besproken, hebben betrekking op de rol van microbiologie als verpleegkundig specialisme. Patiënten met besmettelijke of besmettelijke ziekten worden opgenomen in besmettelijke of besmettelijke afdelingen. Bijvoorbeeld de afdeling rabiës of de afdeling gastro-enteritis, en de verpleegster zorgt goed voor hen door voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de infectie zich naar anderen verspreidt. De verpleegkundige past aseptische procedures toe tijdens de zorg voor patiënten.

Brandwondeneenheid

In het beginstadium van genezing is een brandwond steriel, maar al snel koloniseren bacteriën deze. Een verpleegster besteedt speciale zorg om te voorkomen dat de wond geïnfecteerd raakt bij het verzorgen van dit type patiënt. Ze gebruikt steriele apparatuur en aseptische technieken bij de zorg voor dergelijke patiënten.

operatiekamers

Verpleegkundigen zorgen ervoor dat de omgeving in de operatiekamer (OT) vrij is van microben vóór een procedure. Het wordt gedaan door de procedure van het regelmatig ontsmetten van de operatiekamer.

Door de identificatie van micro-organismen is een gerichte behandeling mogelijk. Wattenstaafjes worden gekweekt op verschillende locaties in de operatiekamer om de steriliteit van een operatiekamer te bepalen. Op kweekplaten mogen geen organismen groeien na incubatie gedurende de nacht bij 37°C. Het is absoluut noodzakelijk dat elke procedure die bij een patiënt wordt uitgevoerd onder steriele omstandigheden wordt uitgevoerd.

verloskundige eenheden

Na de bevalling van een baby of een abortus is een wondinfectie in het geboortekanaal een belangrijke oorzaak van moedersterfte. Als gevolg hiervan ontwikkelt zich een infectie die leidt tot peritonitis of flebitis. Omdat de verpleegster de zwangere vrouw verzorgt, kan zij ook helpen bij de bevalling en de kraamperiode.

Deze fase duurt zes weken na de bevalling. Door aseptische technieken en steriele hulpmiddelen te gebruiken bij de zorg voor patiënten, zorgt ze voor een steriele werkomgeving. Tijdens de zwangerschap kan de verpleegkundige de vrouw helpen bij de bevalling, maar ook in de kraamperiode, de periode van zes weken na de bevalling.

Intensive Care Kwekerij

In intensive care-kinderdagverblijven wordt specifiek opgeleid personeel ingezet met een grondige kennis van couveuses, gastrostomievoeding, wisseltransfusie, beademingsapparaten en navelstrengkatheters. Verpleegkundigen moeten een steriele omgeving in deze intensive care-kwekerijen handhaven.

Centrale sterilisatie-eenheid

Om de juiste steriele omstandigheden in een zorgomgeving te behouden, moet C S S U in een ziekenhuis efficiënt werken. Een verpleegkundige moet een grondig begrip hebben van sterilisatieprocedures en -controles om een hoge kwaliteit te behouden tijdens het verlenen van verpleegkundige zorg. Correcte verwijdering van biologisch afval dat in ziekenhuisomgevingen is ontstaan, helpt bij het verminderen van vervuiling en daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s.

Om infectieziekten te bestrijden

Het is mogelijk dat tijdens een ziekenhuisopname kruisinfectie optreedt en dat de normale flora van immuungecompromitteerde patiënten pathogeen wordt. Daarom is microbiologie waardevol als het gaat om de bestrijding van infectieziekten.

Een verpleegkundige kan door middel van microbiologie een beter begrip krijgen van reproductieve, morfologische en biochemische functies. Opkomende ziekten en geavanceerde moleculaire diagnostische technieken worden door de microbiologie aan het licht gebracht.

Als onderdeel van antimicrobieel rentmeesterschap streven microbiologische laboratoria ernaar om de resultaten voor patiënten te verbeteren, potentiële schade te beperken, de ontwikkeling van resistente bacteriën te voorkomen en gezondheidszorgkosten te besparen door het voorschrijven van antibiotica te optimaliseren.

Asepsis implementeren

Asepsis wordt toegepast om de verspreiding van infecties te beheersen en te voorkomen en om deze principes te volgen, moeten verpleegkundigen weten hoe een infectie het lichaam binnenkomt en het lichaam verlaat. Een beter begrip van deze bacteriën stelt een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg in staat veilige en effectieve zorg te bieden aan patiënten met een verzwakt immuunsysteem die op elk moment een infectie kunnen oplopen.

Bacteriën komen bijna overal voor, sommige gunstig voor onze gezondheid en andere gevaarlijk. Een ziekteverwekker is een bacterie, virus of een andere microbe die ziekte veroorzaakt. Een studie van microbiologie stelt verpleegkundigen in staat om de aseptische methode te gebruiken tijdens medische procedures om de verspreiding van gevaarlijke bacteriën en andere pathogenen te voorkomen.

Biomedisch afval afvoeren

Er moet een geschikte manier zijn om biomedisch afval te verwijderen, gebaseerd op microbiologische principes. Een verpleegkundige moet bekend zijn met de processen die in ziekenhuizen worden gebruikt om steriele velden te creëren en te onderhouden op basis van microbiologische expertise. Dit komt omdat sommige van hen het potentieel hebben om onder bepaalde omstandigheden pathogeen te worden.

Biomedisch afval moet worden afgevoerd. Als biomedisch afval niet op de juiste manier wordt afgevoerd, kan dit leiden tot het uitbreken van een vreselijke ziekte. Dientengevolge is een goede verwijdering van biomedisch afval op basis van microbiologische principes vereist.

Naast het feit dat ze worden geassocieerd met ziekten, zijn bacteriën en andere micro-organismen ook essentieel voor afvalrecycling. Als onderdeel van de natuurlijke omgeving zijn ze verantwoordelijk voor de afbraak van organisch materiaal en voor de recycling van nutriënten.

Lees ook:Belang van microbiologie in de geneeskunde;Wat is microbiologie? Definitie, Betekenis

Externe bron: Ijsdr

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)