Betydningen af mikrobiologi i sygepleje

Betydningen af mikrobiologi i sygepleje: For at forhindre spredning af infektion, At opretholde sterilt felt, At indsamle prøver, At implementere immuniseringsplan på hospitaler, Implementering, At bekæmpe infektionssygdomme, At implementere Asepsis, At bortskaffe biomedicinsk affald.

Betydningen af mikrobiologi i sygepleje: For at forhindre spredning af infektion, For at opretholde et sterilt felt, For at indsamle prøver
Betydningen af mikrobiologi i sygepleje: For at forhindre spredning af infektion, At opretholde sterilt felt, At indsamle prøver, At implementere immuniseringsplan på hospitaler, Implementering

For sygeplejestuderende er mikrobiologi et vigtigt fag. Studiet af mikrobiologi omfatter mikroorganismer som bakterier, vira, svampe, parasitter og så videre, så sygeplejestuderende bør studere mikrobiologi gennem hele deres karriere. Som følge heraf kan sygeplejestuderende ikke overse vigtigheden af mikrobiologi.

Som en del af sygeplejeprogrammer er mikrobiologi et kursus, som sygeplejersker skal gennemføre for at få den videnskabelige baggrund, de har brug for for at få succes i deres fremtidige karriere.

Sygeplejersker har brug for tilstrækkelig uddannelse og træning i mikrobiologi for at opfylde de fleste af deres roller i klinisk praksis (f.eks. administration af antibiotika, indsamling og klargøring af prøver til transport og levering, formidling af resultater til andre sundhedsprofessionelle og udvikling af undervisningsmaterialer).

Kurset er meget detaljeorienteret og kræver, at du husker en masse information om mikroskopiske organismer, deres morfologier og deres virkemåder. Du kommer sandsynligvis til at kæmpe, hvis du ikke kender nogle grundlæggende principper om biologi og kemi, eller du ikke nemt kan lære udenad.

Studerende, der har hovedfag i medicinsk mikrobiologi, har brug for at vide mere om de bakterier, der forårsager menneskelige sygdomme, de sygdomme, de forårsager, samt hvordan man diagnosticerer, forebygger og behandler dem. At forstå principperne og principperne for mikrobiologi er afgørende for at forstå personlig hygiejne og samfundshygiejne, principperne for hospitaler, og hvordan man forebygger sygdomme.

For at forhindre spredning af infektion

Betydningen af mikrobiologi i sygepleje,Infektioner forplanter sig på forskellige måder, og det skal sygeplejersker være opmærksomme på. Ud over kontakt (berøring), luft (luftbåren), dråber (nysen, hoste), forurenet mad og drikke (fødevarebåren), seksuel kontakt (STD’er), leddyrbid (vektorfødt) og inficerede blodtransfusioner, kan nogle sygdomme være overføres gennem kontakt, luft (luftbåren) og luftbårne dråber (nysen, hoste).

Sygeplejersker kan bruge denne viden til at identificere specialiserede infektionskontrolforanstaltninger. Ved at forstå, hvordan sygdomsfremkaldende organismer kommer ind, forlader og spredes fra et individ til et andet, kan sygeplejersker træffe specifikke foranstaltninger for at forhindre infektioner inden for hospitalet og samfundet. Overtryksrum kan f.eks. være til gavn for patienter, der lider af tuberkulose.

For at opretholde et sterilt felt

På hospitaler skal der etableres og vedligeholdes sterile felter ved hjælp af mikrobiologiske teknikker, som en sygeplejerske skal være bekendt med. Sygeplejen skal forstå, hvordan man opretter og vedligeholder sterile felter på operationsstuer, for eksempel for at forebygge infektion efter operation.

Husk at vaske hænder før og efter operationer. Forebyggelse eller minimering af sygdomsspredning kan opnås gennem denne grundlæggende, men ofte oversete handling. Sygeplejersker har gavn af håndvask ved at minimere antallet af mikroorganismer på deres hænder og derved reducere deres risiko for hospitalserhvervede infektioner.

Sygeplejersken kan også bruge mikrobiologisk viden til at bruge sterilt udstyr, som er nødvendigt for invasive procedurer. Filosofien bag asepsis har sine rødder i mikrobiologi. Steriliseringsprocesser skal forstås af sygeplejersker.

Mikrobiologi viden kan også være nyttig i forbindelse med bortskaffelse af biomedicinsk affald. Affald skal sorteres i særskilte beholdere i henhold til dets oprindelse, før det bortskaffes for at forhindre miljøforurening.

At indsamle prøver

Sygeplejersker skal forstå vigtigheden af korrekt indsamling af prøver til bakteriologisk testning for at opnå pålidelige resultater. For at indsamle kliniske prøver fra passende steder, såsom pustler, blod eller afføring, skal hun være bekendt med en række infektionssygdomme og deres infektionsmåder.

En sygeplejerske skal vide, hvor vigtigt det er at indsamle prøver korrekt til bakteriologisk analyse for at opnå pålidelige resultater. For at identificere den organisme, der er ansvarlig for en infektion, er det nødvendigt at indsamle en klinisk prøve fra det passende infektionssted.

Baseret på mikrobiologisk viden er det bydende nødvendigt at identificere specifikke patogener og levere anbefalede antibiotika for en bestemt varighed, hvis mutationer i mikroorganismer skaber behandlingsvanskeligheder.

At implementere immuniseringsplan på hospitaler

Udover at immunisere patienter mod sygdomme som difteri og MFR, spiller sygeplejersker også en vigtig rolle i at forebygge andre sygdomme. De skal således have en grundig forståelse af de antisera og vacciner, der er nødvendige for at forebygge dødelige sygdomme. En sygeplejerske bør være vidende om vaccineskemaer og hvordan vacciner transporteres fra produktion til administration via en kølekæde.

Mikrobiologi er en delmængde af immunologi, der kan hjælpe sygeplejersker i denne bestræbelse. Sygeplejersken, der kan immunologi, er godt forberedt på vacciner og er i stand til at bruge kølekæden effektivt til vaccination og vaccinebeskyttelse.

Implementering af mikrobiologi i sygeplejen: Sygeplejerskers rolle i forskellige enheder

Nogle af de områder, der diskuteres i et sundhedsmiljø, vedrører mikrobiologiens rolle som sygeplejespeciale. Patienter med smitsomme eller smitsomme sygdomme er indlagt på smitsomme eller smitsomme afdelinger. Eksempelvis rabiesafdelingen eller mave-tarmafdelingen, og dem passer sygeplejersken meget godt på ved at tage forholdsregler for at forhindre smitten i at sprede sig til andre. Sygeplejersken anvender aseptiske procedurer, mens hun plejer patienter.

Burns’ enhed

I den indledende fase af helingen er et forbrændingssår sterilt, men bakterier koloniserer det hurtigt. En sygeplejerske er særlig omhyggelig med at forhindre, at såret bliver inficeret ved pleje af denne type patienter. Hun bruger sterilt udstyr og aseptiske teknikker, når hun tager sig af sådanne patienter.

Operationsstuer

Sygeplejersker sikrer, at miljøet på operationsstuen (OT) er fri for mikrober før et indgreb. Det gøres gennem proceduren med at desinficere operationsstuen med jævne mellemrum.

En målrettet behandling er mulig gennem identifikation af mikroorganismer. Podninger dyrkes fra en række forskellige steder i operationsstuen for at bestemme et teaters sterilitet. Kulturplader bør ikke dyrke organismer efter inkubation ved 37°C natten over. Det er bydende nødvendigt, at enhver procedure, der udføres på en patient, udføres under sterile forhold.

Obstetriske enheder

Efter fødslen af en baby eller en abort er sårinfektion i fødselskanalen en væsentlig årsag til mødredødelighed. Som et resultat udvikler en infektion, hvilket fører til peritonitis eller flebitis. Da sygeplejersken tager sig af den gravide, kan hun også assistere ved fødslen af barnet og barselfasen.

Denne fase varer seks uger efter fødslen. Ved at bruge aseptiske teknikker og sterile værktøjer, når hun plejer patienter, opretholder hun et sterilt arbejdsmiljø. Under graviditeten kan sygeplejersken hjælpe kvinden med fødehjælp samt når hun er i barsel, seks ugers perioden efter fødslen.

Intensiv børnehave

I kritiske vuggestuer er der ansat specifikt uddannet personale med en grundig forståelse af kuvøser, gastrostomifodring, udvekslingstransfusion, respiratorer og navlekatetre. Sygeplejersker skal opretholde et sterilt miljø i disse intensive vuggestuer.

Central steriliseringsenhed

For at opretholde korrekte sterile forhold i et sundhedsmiljø skal C S S U på et hospital fungere effektivt. En sygeplejerske skal have en grundig forståelse af steriliseringsprocedurer og kontroller for at opretholde høj kvalitet og samtidig yde sygepleje. Korrekt bortskaffelse af biologisk affald skabt i hospitalsmiljøer hjælper med at reducere forurening og sundhedsrisici forbundet med det.

For at bekæmpe infektionssygdomme

Det er muligt for krydsinfektion at forekomme under et hospitalsophold, ligesom den normale flora af immunkompromitterede patienter bliver patogene. Derfor er mikrobiologi værdifuld, når det kommer til at bekæmpe infektionssygdomme.

En sygeplejerske kan opnå en større forståelse af reproduktive, morfologiske og biokemiske funktioner gennem mikrobiologi. Nye sygdomme og avancerede molekylære diagnostiske teknikker bringes frem i lyset af mikrobiologi.

Som en del af antimikrobiel forvaltning stræber mikrobiologiske laboratorier efter at forbedre patientresultater, begrænse potentielle skader, undgå udvikling af resistente bakterier og spare sundhedsomkostninger ved at optimere antibiotikaordination.

At implementere Asepsis

Asepsis er implementeret for at kontrollere og forhindre spredning af infektioner og for at følge disse principper skal sygeplejersker vide, hvordan en infektion kommer ind i kroppen og forlader kroppen. At have en mere dybdegående forståelse af disse bakterier gør det muligt for en sundhedspersonale at yde sikker og effektiv pleje til patienter med svækket immunsystem, som kan lide af en infektion til enhver tid.

Forekomsten af bakterier er næsten overalt, med nogle af dem til gavn for vores helbred og andre farlige. Et patogen er en bakterie, virus eller en anden mikrobe, der forårsager sygdom. En undersøgelse af mikrobiologi giver sygeplejersker mulighed for at bruge den aseptiske metode under medicinske procedurer for at forhindre spredning af farlige bakterier og andre patogener.

At bortskaffe biomedicinsk affald

Der skal være en passende måde at bortskaffe biomedicinsk affald på, som er baseret på mikrobiologiske principper. En sygeplejerske bør være bekendt med de processer, der bruges på hospitaler til at skabe og vedligeholde sterile felter baseret på mikrobiologisk ekspertise. Dette skyldes, at nogle af dem har potentialet til at blive patogene under visse omstændigheder.

Biomedicinsk affald skal bortskaffes. Hvis biomedicinsk affald ikke bortskaffes korrekt, kan det resultere i udbrud af en frygtelig sygdom. Som følge heraf kræves korrekt bortskaffelse af biomedicinsk affald baseret på mikrobiologiske principper.

Ud over at være forbundet med sygdomme, er bakterier og andre mikroorganismer også essentielle for genanvendelse af affald. Som en del af det naturlige miljø er de ansvarlige for nedbrydning af organisk materiale samt genanvendelse af næringsstoffer.

Læs også:Betydningen af mikrobiologi i medicin

Ekstern ressource: Ijsdr

This post is also available in: English Français (French) Deutsch (German) Dansk Nederlands (Dutch) Svenska (Swedish) Italiano (Italian) Português (Portuguese, Portugal)