Bigamie betekenis

Bigamie betekenis: Wat betekent bigamie, essentiële elementen, In het Latijn, Gebruik, zin, voorbeelden, verschil met overspel, waarom is bigamie illegaal, wat is bigamie-aanklacht, Is bigamie toegestaan in het christendom?, Welke staat staat Bigamie toe, Bigamie betekent hetzelfde als poligamie.

Bigamie betekenis: Wat betekent bigamie, essentiële elementen, In het Latijn, Gebruik, zin, voorbeelden, verschil met overspel, waarom bigamie illegaal is, wat is bigamie-aanklacht
Wat is bigamie?

Het huwelijk is een heilige band die twee volkeren samenbindt en hen tot één vlees maakt. Een samenleving erkent huwelijks- en huwelijksceremonies als een noodzaak om immorele praktijken uit te bannen. Maar vaak overschrijden ze de huwelijksgrenzen, wat de moraal en waarden van de samenleving aantast.

Ze sluiten een ander huwelijk met iemand anders terwijl hun eerste huwelijk nog geldig is. Deze daad wordt Bigamie genoemd.

Deze huwelijken krijgen geen erkenning in samenlevingen en culturen. Vaak wordt er in de samenleving op deze huwelijken neergekeken.

Bigamie is in de meeste landen illegaal en verboden, ondanks dat dit in veel staten wordt toegepast. Laten we de betekenis van bigamie grondig begrijpen.

Wat betekent bigamie:

Bigamie betekenis: Een bigamie is een daad waarbij twee huwelijken tegelijk worden gesloten. Wanneer een persoon een tweede huwelijk aangaat terwijl het vorige huwelijk nog geldig is, wordt dit bigamie genoemd.

Het woord bigamie is afkomstig van het late Latijnse woord bigamous, wat twee keer tegelijk trouwen betekent.

Bigamie is meer een juridische term die wordt gebruikt om het misdrijf van commentaar op twee huwelijken tegelijk te definiëren. Veel mensen verwarren polygamie met bigamie. Polygamie is een andere term die meerdere huwelijken betekent.

Een persoon die een tweede huwelijk aangaat en aangaat terwijl het eerste huwelijk nog steeds bestaat en geldig is, wordt een Bigamist genoemd.

Bigamie is in de meeste landen verboden en illegaal, maar in andere landen is het legaal en wordt het erkend als onderdeel van de cultuur.

Een bigamie is een opzettelijke handeling. Vaak plegen mensen bigamie voor ongeoorloofde doeleinden, het verkrijgen van eigendom van iemand, het verkrijgen van staatsburgerschap, het hebben van geslachtsgemeenschap en andere frauduleuze motieven.

Bigamie is in veel landen een rechtsgrond voor echtscheiding en nietigverklaring.

Om een persoon aansprakelijk te stellen voor het misdrijf Bigamie, moeten ze wettelijk getrouwd zijn. Het eerste huwelijk moet geldig zijn en bestaan in de ogen van de wet. Ze kunnen een persoon niet aansprakelijk stellen voor het misdrijf bigamie; als ze gaan scheiden of het huwelijk wordt ontbonden of nietig verklaard door de rechtbank.

Als de voormalige echtgenoot dood is of zeven jaar niet is gehoord, wordt hij verondersteld dood te zijn; dan kan de persoon niet aansprakelijk worden gesteld voor bigamie.

De term bigamie betekent dat een getrouwde persoon opnieuw trouwt met een andere persoon terwijl het vorige huwelijk nog steeds bestaat en geldig is.

Essentiële elementen van bigamie:

  1. Die persoon is al getrouwd: om de persoon aansprakelijk te stellen voor bigamie, moet die persoon al getrouwd zijn.
  2. Het eerste huwelijk moet wettig zijn: het eerste huwelijk moet wettig zijn en bestaan in de ogen van de wet. Als het huwelijk niet geldig is, valt het buiten het bereik van bigamie.
  3. Het tweede huwelijk moet plaatsvinden na het eerste huwelijk.
  4. Het tweede huwelijk mag niet geldig zijn onder enig persoonlijk recht.
  5. Voormalig huwelijk is nog steeds geldig en bestaat.
  6. De ex-echtgenoot leeft.

Wat is “Voldoende ad curam regiminis”:

“Sufficiat ad Curam regiminis” is een Latijnse term die staat voor het hebben van twee echtgenoten tegelijk. Deze termen verwijzen naar Bigamie.

Wanneer een persoon met een andere persoon trouwt terwijl hij al met iemand anders getrouwd is, en dat huwelijk is nog steeds geldig, wordt dit bigamie genoemd.

Kortom, Bigamie trouwt met twee personen terwijl het vorige huwelijk nog geldig is.

Het woord Bigamie komt van het Latijnse woord bigamous. Bigamous betekent twee keer trouwen of een dubbel huwelijk. In bigamous staat bi voor tweemaal, en gamos staat voor huwelijk. Het woord bigamie is een combinatie van deze twee woorden, wat twee keer trouwen of een dubbel huwelijk betekent. Bigamie is meer een juridische term die wordt gebruikt voor een persoon die een dubbelhuwelijk pleegt. De persoon die de overtreding begaat door met twee mensen tegelijk te trouwen, wordt een bigamist genoemd.

Bigamie en het gebruik ervan:

Bigamie heeft sinds mensenheugenis geen wettelijke status gekregen in de samenleving en wordt ook door anderen neergekeken. De tweede vrouw krijgt niet de extraatjes en voordelen van het huwelijk die beschikbaar zijn voor een wettelijk getrouwde vrouw. Het Romeinse rijk nam in 285 na Christus strikte wetten aan en verplichtte en erkende monogamie-huwelijken als het enige wettelijke huwelijk. Veel christenen treden naar voren en boycotten het bigam huwelijk als hun culturele praktijk.

Ze handhaafden monogamie-huwelijken die echtelijke relaties tussen slechts één man en vrouw tot stand brengen. Christenen geloven dat de wil en het ontwerp van God een monogaam huwelijk is, een huwelijk tussen één man voor één vrouw.

In 393 n.Chr. vaardigde het Romeinse rijk een keizerlijk edict uit en breidde het het verbod op polygame huwelijken voor Joodse mensen uit. Bigamie is van oudsher een maatschappelijk probleem. Bigamie werd in 1604 een misdrijf en een illegale daad gemaakt om de culturele aspecten van religies en samenlevingen te behouden.

Bigamie zin:

Bigamie is uitgesloten en verboden in bijna elke staat. Elke staat heeft zijn strafwetten om het delict van bigamie aan te pakken. De straf en het vonnis van bigamie kunnen van staat tot staat verschillen.

Bigamie is geen ernstig misdrijf; het is het laagste niveau van misdrijf en het hoogste niveau van misdrijf.

Of een misdaad een misdrijf of een misdrijf is; hangt af van de omstandigheden en de ernst van het misdrijf.

De straf of straf voor Bigamie varieert van staat tot staat. Over het algemeen wordt Bigamie bestraft tot 5 jaar met een boete. Maar het hangt af van de betrokken staatswetten. De straf kan zwaar zijn in verschillende staten.

Elk land heeft zijn wet voor Bigamie en straft ze dienovereenkomstig. Vind leuk,

In Californië kan een bigamist in de gevangenis belanden met een gevangenisstraf van 1 jaar met een boete van $ 10.000. De persoon uit een tweede huwelijk wordt beschuldigd van $ 5.000 als hij de feiten van het vorige huwelijk kende.

In Florida wordt een bigamist gestraft met vijf jaar gevangenisstraf en een boete van $ 5.000.

In New York krijgt de bigamist een gevangenisstraf van 3-4 jaar.

In Australië wordt de bigamist bestraft met maximaal 5 jaar gevangenisstraf.

In België kan de bigamist 5 tot 10 jaar achter de tralies zitten.

In Brazilië is de straf voor bigamie 2-6 jaar.

In China is de straf voor bigamie tot 2 jaar gevangenisstraf, en voor bigamie met een soldaat drie jaar.

In Nieuw-Zeeland tot zes jaar gevangenisstraf.

In de Verenigde Staten is bigamie verboden en illegaal in alle staten en wordt bestraft tot 5 jaar gevangenisstraf.

Hoewel de boete in elke staat varieerde. Elk land heeft zijn eigen procedure en strafrecht om bigamie aan te pakken. Deze straffen verschillen van staat tot staat.

Bigamie is legaal in veel landen, zoals Egypte, Irak, Iran, Pakistan, Phillips en de Malediven. Ze hebben geen voorgeschreven straf voor Bigamie.

Deze landen verbieden geen tweede huwelijk, zolang het eerste nog bestaat. Daarom verschilt de straf voor Bigamie van staat tot staat volgens de staatswetten.

Voorbeelden van bigamie:

Wanneer een persoon met iemand anders trouwt terwijl hij al met een andere persoon getrouwd is, wordt dit een daad van bigamie genoemd. Laten we deze termen samenvatten met een voorbeeld voor een beter begrip.

A trouwt bijvoorbeeld met B, zijn vrouw. Na een paar maanden kregen A en B ruzie; B vertrok en ging naar haar ouders. Ondertussen trouwt A opnieuw met C. Het huwelijk tussen A en B bleef bestaan en was geldig. In deze gevallen heeft A de daad van Bigamie gepleegd.

Vaak begaat een persoon per ongeluk de overtreding van Bigamie. Wanneer een persoon een tweede huwelijk aangaat en gelooft dat het eerste huwelijk door echtscheiding of op een andere manier wordt ontbonden, wordt het nietig. Maar het eerste huwelijk is geldig en niet beëindigd; het is per ongeluk.

Als een persoon bijvoorbeeld een tweede huwelijk aangaat in de veronderstelling dat het eerste huwelijk door echtscheiding wordt beëindigd, maar het decreet in de tussentijd niet definitief wordt, is dat per ongeluk. Ondanks dit feit wordt het als bigamie beschouwd.

Als de ex-echtgenoot is overleden of zeven jaar niet gehoord kan worden en wordt verondersteld dood te zijn, kan de persoon niet aansprakelijk worden gesteld voor Bigamie.

A en B zijn bijvoorbeeld met elkaar getrouwd. Na een paar jaar werd B ontvoerd door een bende bandieten. Zeven jaar gingen voorbij, er was geen teken van B, en niemand hoorde van B. De wet veronderstelde de dood van B. Daarna trouwt A opnieuw met C. Hier heeft A geen overtreding begaan en kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor Bigamie.

Bigamie en overspel verschil:

Het huwelijk is een heilige relatie die twee mensen bindt in een onverbrekelijke band. Degenen die de grens van deze zuivere relaties overschrijden, worden weggegooid en behandeld als ontrouw in samenlevingen.

Bigamie en Overspel zijn de twee elementen die deze bange banden verslechteren. Deze twee zijn een punt van zorg en worden in veel landen als een misdaad erkend.

Wanneer een persoon de grens overschrijdt en opzettelijk een seksuele relatie met een andere persoon aangaat, wordt niet hun echtgenoot overspel genoemd. Overspel is in de samenleving verboden en wordt op veel plaatsen als een misdaad beschouwd.

Een persoon die overspel pleegt, kan worden bestraft en naar de gevangenis worden gestuurd.

Bigamie is de wet twee keer trouwen terwijl het vorige huwelijk nog steeds geldig en bestaand is. De ex-echtgenoot moet op het moment van het tweede huwelijk in leven zijn. Iemand die twee keer trouwt, wordt een bigamist genoemd.

Beide termen lijken op elkaar, maar er is een groot verschil tussen de twee. Hier zijn enkele belangrijke elementen om het verschil tussen bigamie en overspel te begrijpen:

  • Definitie: overspel is het aangaan van seksuele betrekkingen met een andere persoon dan hun echtgenoot. Terwijl bigamie intreedt in het trouwen met een andere persoon terwijl je wettelijk getrouwd bent met iemand anders.
  • Oorsprong: het woord overspel is afkomstig van het Oudfranse woord avouterie of het Latijnse woord overspel, dat opzettelijke overtreding van het huwelijksbed betekent.

Bigamie is afkomstig van het laat-Latijnse woord ‘bigamous’. Het is een hybride van ‘bi’ en ‘gamos’ dat twee keer trouwen betekent.

  • Relatie: bij overspel is de persoon die betrokken is bij geslachtsgemeenschap een andere persoon dan zijn of haar echtgenoot. Ze delen alleen een seksuele relatie die geen wettelijke erkenning heeft. Maar in Bigamie gaat de persoon die Bigamie pleegt een tweede huwelijk aan met een andere persoon.
  • Wettigheid: een daad van overspel wordt nooit als legaal beschouwd en wordt in geen enkele samenleving erkend. Maar bigamie is niet illegaal en is in veel landen verboden. Veel landen staan meerdere huwelijken toe als religieuze praktijk.

Waarom bigamie illegaal is:

Je partner delen met iemand anders is niet gemakkelijk. De kans op geweld en mishandeling neemt in Bigamie toe.

De echtgenoot uit het eerste huwelijk lijdt en wordt geconfronteerd met geweld in hun huishouden, meestal vrouwen. Bigamie werd illegaal verklaard om geweld en mishandeling in huwelijken uit te bannen.

Bigamie is het twee keer trouwen terwijl het vorige huwelijk nog steeds bestaat. Het verslechtert niet alleen de waarden en moraal van de samenleving; maar grijpt ook de rechten van tweede echtgenoten.

Niemand mag worden beroofd van zijn rechten zoals voorzien door de wet. Wanneer een persoon een huwelijksrelatie met iemand aangaat, krijgt die persoon recht op verschillende wettelijk erkende rechten. Wanneer een persoon voor de tweede keer trouwt, wordt de tweede echtgenoot beroofd van de rechten; die door de wet aan die persoon is verstrekt op het moment van het huwelijk.

De wet heeft tot doel de rechten van echtgenoten uit tweede huwelijken te beschermen door de daad van bigamie strafbaar te stellen.

Een andere reden waarom een bigamie een illegale handeling is, is een frauduleuze handeling. Wanneer een persoon voor de tweede keer trouwt door de feiten van het vorige huwelijk te verbergen, vormt dit een frauduleuze daad. Bigamie is illegaal om de persoon te redden van dergelijke frauduleuze acties.

Wat is de lading van Bigamie:

Bigamie wordt aangerekend als een misdrijf of misdrijf dat een wobbler-aanklacht wordt genoemd. Een misdrijf is een misdrijf waarbij geweld is betrokken en wordt in het algemeen bestraft met meer dan een jaar gevangenisstraf of de dood.

Een misdrijf is een ernstig natuurmisdrijf en wordt als ernstig beschouwd. Een misdrijf is een zonde of misdaad die niet ernstig is als misdrijf. Of een misdrijf een misdrijf of een misdrijf is, hangt af van de staatswet, de omstandigheden van het individu, de criminele geschiedenis en het niveau van bedrog. Veel staten beschouwen Bigamie als een misdrijf en andere als een misdrijf.

Bigamie-aanklachten onder misdrijf zijn een strafbaar feit en schrijven een maximum van 5 jaar gevangenisstraf met boete voor. In misdrijf, een straf voor Bigamie is over het algemeen tot 1 jaar gevangenisstraf met een boete.

In burgerlijke rechtbanken, om een besluit tot nietigverklaring of nietigheid van het huwelijk te krijgen bigamie. Wanneer de persoon een tweede huwelijk aangaat, kan het tweede huwelijk nietig worden verklaard; door de rechtbank.

Wie kan een aanklacht wegens bigamie indienen:

Iedereen heeft het recht om een zaak aan te spannen. Wie wordt bedrogen en van hun recht beroofd; als gevolg van niet-aangegeven of valse weergave van feiten.

In het geval van vrouwen kunnen vrouwen een klacht indienen tegen bigamisten.

In het geval van een vrouw kan haar vader, moeder, zus, broer of een persoon die haar bloedverwant is namens haar optreden.

In het geval van een echtgenoot kan hij zelf de klacht indienen, en niemand anders namens hem kan de klacht over Bigamie indienen.

Is bigamie toegestaan in het christendom?

Of bigamie is toegestaan of niet, is nog steeds een discutabel vraag bij christenen.

Volgens oude testamenten waren veel toegewijden van God getrouwd met meer dan één echtgenoot. Maar het wordt beschouwd als tegen de wil van God. God is voorstander van een monogaam huwelijk en schiep één man voor één vrouw als Adam en Eva.

De bijbel drukt uitdrukkelijk de wil van God uit. Het huwelijk is een onverbrekelijke relatie tussen een man en een vrouw. Meer dan één trouwen is tegen het ontwerp en de wil van God.

Volgens Bijbel Genesis 2 moet de man zijn vrouw vasthouden en moeten beiden één vlees worden. Scheiding, echtscheiding en meerdere huwelijken worden door de almachtige niet geaccepteerd. Jezus bevestigt dat mannen en vrouwen niet uit elkaar moeten gaan om een nieuwe partner te vinden. Ze willen bij elkaar zijn tot de dood.

Je kunt niet met een andere persoon opschieten en één vlees worden.

Hoewel veel toegewijden van God in de oudheid polygamie beoefenden, gaven veel mensen de voorkeur aan monogamie en verwierpen ze de praktijk van polygamie.

Christenen hebben polygamie expliciet uitgesloten.

Aliight heeft één man voor één vrouw gecreëerd om elkaar in elke situatie aan te moedigen en te ondersteunen. Ze zouden naast elkaar moeten werken. De Schrift van Eva en Adam drukt de wil van God uit dat de mens zijn gezin zou verlaten en één vlees zou worden met zijn vrouw.

De verbintenis die in de Bijbel wordt afgebeeld, ondersteunt; de vereniging van twee zielen in één vlees. Meerdere echtgenoten kunnen niet met elkaar opschieten en één vlees worden.

Om deze reden is polygamie in de christelijke gemeenschap tegen en verboden. Christenen geven geen erkenning aan polygamie.

Ze handhaafden het concept van het monogame huwelijk.

Welke staat staat Bigamie toe:

Bigamie is een illegale daad van het hebben van twee echtgenoten tegelijk. Wanneer het hebben van meer dan één echtgenoot toegestaan en legaal is, wordt dit polygamie genoemd.

Bigamie wordt in bijna elk land als een overtreding beschouwd, maar veel religies staan het hebben van meer dan één echtgenoot nog steeds toe. De wettigheid ervan verschilt in verschillende landen.

Terwijl Europa en Amerika polygamie provoceren en monogamie (het huwelijk tussen twee volkeren) bevorderen, wordt polygamie in veel delen van Afrikanen, het Midden-Oosten en Zuidoost-Aziatische landen nog steeds erkend en legaal.

Polygamie is toegestaan in meer dan 58 soevereine staten van de 200, de meeste beoefend door de moslimgemeenschap.

Polygamie is toegestaan in India, de Filippijnen, Singapore en Maleisië, maar alleen voor moslims.

In Indonesië is polygamie in sommige delen toegestaan.

In Bhutan, Botswana en veel Afrikaanse landen is polygamie illegaal volgens het burgerlijk recht, maar wordt het toegepast als onderdeel van het gewoonterecht.

In Afghanistan, Algerije, Bangladesh, Indonesië, Iran, Irak, Kenia, Koeweit en enkele andere landen is polygamie legaal en erkend.

Polygamie is in alle 50 staten van de Verenigde Staten verboden. Toch beoefenen duizenden mensen polygamie in Noord-Amerika. In de staat Utah verlaagden het huis en de senaat in februari 2020 de straf voor polygamie gelijk aan een verkeersboete.

Bigamie is geen misdrijf meer in Utah. Veel mormonen beoefenden polygamie in Utah, waar de rest van de staten tegen was.

Zijn bigamie en polygamie vergelijkbaar:

Veel mensen denken dat bigamie en polygamie vergelijkbare termen zijn die in dezelfde zin worden gebruikt, maar dat is niet het geval. Er is een fijne lijn van verschil tussen deze twee. Polygamie heeft een veel bredere betekenis dan Bigamie.

Het verschil tussen deze twee kan worden begrepen uit hun betekenis.

Het woord ‘bi’ in Bigamie staat voor twee of twee, en het woord ‘Poly’ in Polygamie betekent meerdere of meer dan één.

De term Bigamie betekent dat een persoon met een andere persoon trouwt terwijl hij wettelijk getrouwd is. Terwijl polygamie meer dan eens trouwen. De eerste is illegaal omdat de persoon uit het eerste huwelijk de feiten van het tweede huwelijk later kent, toen het tweede huwelijk plaatsvond. Maar in het geval van polygamie zijn beide echtgenoten over het algemeen op de hoogte van de waarheid.

Polygamie lijkt meer op een instemmingshuwelijk; beide echtgenoten aanvaarden om hun echtgenoot te delen. Ze wonen in hetzelfde huishouden.

Vrouwen die meer dan één man hebben, worden polyandrie genoemd, en de man die meer dan één vrouw heeft, wordt Polygynie genoemd. De persoon die de overtreding van Bigamie begaat; wordt een bigamist genoemd.

Het tweede verschil is de legaliteit. Bigamie is in veel landen illegaal, maar in sommige landen is polygamie toegestaan, zoals India, Pakistan en de Filippijnen.

Veel religies accepteren nog steeds meerdere huwelijken als onderdeel van hun cultuur. Mensen die tot de moslimgemeenschap behoren, staan polygamie nog steeds toe. Polygamie is een religieuze praktijk, terwijl Bigamie dat niet is.

Bigamie is een juridische term die wordt gebruikt in rechtbanken. Daarom is bigamie geen religieuze praktijk.

Bigamie is in veel landen verboden en wordt als een misdrijf beschouwd, terwijl polygamie dat niet is.

Externe bronnen: Wikipedia, Expatraite Law

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)