Definitie van krijgswet, Canada, Filippijnen, Oekraïne, Rusland

Definitie van krijgswet, Canada, Filippijnen, Oekraïne, Rusland. Vaak doen zich noodsituaties voor in landen zoals een invasie, oorlog, opstand, natuurrampen en openbare wanorde.

Definitie van krijgswet, Canada, Filippijnen, Oekraïne, Rusland.
Definitie van krijgswet, Canada, Filippijnen, Oekraïne, Rusland.

Om te gaan met dergelijke situaties; krijgswet wordt opgelegd. Deze wetten helpen de openbare orde te vestigen en de veiligheid te waarborgen in gealarmeerde regio’s of het hele land. De staat van beleg is de directe militaire overname van alle civiele functies van openbare en overheidsinstanties. Wanneer de civiele autoriteiten in een noodsituatie ondoeltreffend worden, komt het militaire recht in het spel. De rechtsgevolgen van deze wetten verschillen van land tot land.

Veel landen hebben verschillende keren de staat van beleg afgekondigd in hun territoriale regio’s, zoals Oekraïne, Canada, de Verenigde Staten, Pakistan, de Filippijnen en andere. De maatregelen en bevoegdheden onder de staat van beleg verschillen in hun respectieve jurisdictie.

In dit artikel zullen we kort de staat van beleg en de implementatie ervan in Oekraïne, de Filippijnen, Canada en Rusland bespreken.

Definitie van de staat van beleg:

Definitie van krijgswet, Canada, Filippijnen, Oekraïne, Rusland, De staat van beleg is het tijdelijk opleggen van militair recht en de opschorting van alle civiele functies van overheidsinstanties. Deze wetten worden over het algemeen opgelegd wanneer zich noodsituaties voordoen, zoals invasie, rebellie, natuurrampen en burgerlijke ongeregeldheden. Een staat van beleg geeft het leger alle gewone burgerrechtelijke bevoegdheden en beperkt de burgerlijke vrijheden.

Wanneer de staat van beleg van kracht is, ontneemt het alle burgerlijke vrijheden van het volk, inclusief de vrijheid van meningsuiting, vrij verkeer, handel en exploitatie, verenigingsvorming en andere zaken volgens de wetten van het land.

Het draagt alle bevoegdheden over aan militaire functionarissen uit de handen van de civielrechtelijke autoriteiten in het gealarmeerde gebied. Wanneer de staat van beleg wordt afgedwongen, krijgen militaire commandanten onbeperkte macht om wetten te maken en te handhaven; in dat gebied. Iemand die deze wetten overtreedt, wordt berecht voor een militair tribunaal, niet voor staatsrechtbanken. De macht om recht te spreken komt in handen van het leger.

De staat van beleg komt in het spel wanneer civiele autoriteiten niet in staat zijn om de openbare orde te handhaven, hun functie beëindigen of niet van kracht zijn.

Kortom, militaire functionarissen maken en handhaven de wet in plaats van civiele autoriteiten en politie.

Krijgswet in Canada:

De staat van beleg is een stand van zaken waarbij het leger de wet toepast en de politie, de rechtbanken en de staatsautoriteiten controleert. Onder de staat van beleg kan het leger wetten aannemen en bevelen uitvaardigen om de openbare orde te handhaven. Canada heeft een burgerregering en er is niets dat de staat van beleg toestaat.

Vroeger werd de staat van beleg opgelegd onder The War Measure Act om de openbare orde en veiligheid te herstellen in tijden van nood. Deze daden gaven de Canadese regering enorme bevoegdheden terwijl de staat van beleg van kracht was. Op grond van deze wetten kunnen de militaire functionarissen geen rechtspreken dat in handen blijft van civielrechtelijke autoriteiten.

Deze wet werd drie keer ingeroepen: tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de FLQ-crisis in 1970. Deze wetten voorzagen in maatregelen die moesten worden uitgevoerd bij oorlog, invasie, opstand en elke noodsituatie. Deze handelingen gaven het kabinet verregaande bevoegdheden om over het gealarmeerde gebied te heersen.

Tijdens beide wereldoorlogen greep het inroepen van de staat van beleg de burgerlijke vrijheden van burgers die als vijandige buitenaardse wezens werden beschouwd. Het gaf het leger oncontroleerbare macht om mensen te arresteren, vast te houden en te deporteren zonder enige aanklacht en proces. Deze leidden tot duizenden illegale arrestaties op verdenking van een bedreiging voor de nationale veiligheid en vrede.

Deze wet werd later in Quebec opgelegd tijdens de oktobercrisis van 1970, ook wel bekend als de FLQ-crisis. De staat van beleg werd ingeroepen naar aanleiding van twee ontvoeringen van functionarissen door het Front de Libération du Québec (FLQ), een terroristische vereniging. Een staat van aangehouden opstand werd officieel uitgeroepen in Quebec. Tijdens de proclamatie werden veel mensen gearresteerd en illegaal opgesloten in de gevangenis.

In 1988 werd echter de War Measure Act ingetrokken en vervangen door de Emergency Act. Deze wetten beperkten de bevoegdheden van de overheid tijdens een noodsituatie. Deze handelingen machtigden de Canadese regering om in geval van nood tijdelijke maatregelen in te roepen; in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetten.

De Emergency Act werd onlangs ingeroepen naar aanleiding van het Canadese konvooiprotest. Deze handelingen geven het leger geen ultieme bevoegdheden. Op grond van deze wetten blijft het bestuursrecht in handen van de civiele autoriteiten.

In het huidige tijdperk is er geen staat van beleg in de staat.

Wel kan een beroep worden gedaan op noodvoorzieningen met betrekking tot de openbare veiligheid en de staatsveiligheid.

De staat van beleg in Oekraïne:

De staat van beleg is momenteel een onderwerp van discussie in Oekraïne. De Oekraïense president, Volodymyr Zelenskyy, voerde op 24 februari 2022 de staat van beleg in als reactie op de Russische invasie van hun grondgebied.

Volgens de staat van beleg mochten mensen tussen 18 en 60 jaar het land niet verlaten, werd een openbare avondklok ingesteld, werd het vrije verkeer beperkt, betogingen en werden civiele functies van de regering opgeschort in het belang van de nationale veiligheid en de openbare orde. Kortom, strijdkrachten beheersen de activiteiten van het land gedurende een bepaalde periode.

Deze wetten gaven macht aan strijdkrachten om de wet te maken en te handhaven. Elke persoon die wordt betrapt op het overtreden van de staat van beleg, wordt berecht in een militair tribunaal, niet in burgerlijke rechtbanken.

Aanvankelijk werd de staat van beleg aangenomen in 2000, volgens de Oekraïense wet, ‘over de juridische status van de staat van beleg’. Deze wet is sinds de inwerkingtreding verschillende keren gewijzigd.

Aanvankelijk werd de staat van beleg in 2018 afgekondigd door de Oekraïense president Petro Poroshenko voor 30 dagen in zijn; 10 regio’s toen Rusland drie Oekraïense schepen vuurde en in beslag nam. Verder werden deze wetten met nog eens 60 dagen verlengd.

In die tijd werd de toegang tot het grondgebied van Oekraïne voor Russische burgers en functionarissen beperkt. Deze maatregelen werden uitgevoerd om de vorming van een interne invasie op het grondgebied van de staat te voorkomen.

De staat van beleg in de Filippijnen:

Net als veel andere landen hebben ook de Filippijnen meerdere keren de staat van beleg ingeroepen op hun grondgebied. De staat van beleg van de Filipijnen van 1972, ook wel het tijdperk van de staat van beleg genoemd, werd gemarkeerd als de donkerste periode in de geschiedenis van de Filipijnen. Het leidde tot het begin van 14 jaar heerschappij van Marcos totdat hij in 1986 uit het land werd verbannen.

In september 1972 verklaarde de Filippijnse president Ferdinand E. Marcos de staat van beleg in de hele Filipijnen. Gedurende deze tijd oefende Marcos dictatoriale macht uit. Marcos oefende de staat van beleg uit als een excuus om zichzelf aan de macht te houden en zijn regio uit te breiden tot meer dan twee presidentiële termijnen toegestaan ​​onder de grondwet van 1935 op de Filippijnen.

Marcos beweerde echter dat de staat van beleg werd ingeroepen als reactie op de communistische opstandbedreigingen van de nieuwe communistische partij van de Filippijnen (CPP) en de opstand van de Mindanao Independence Movement (MIM).

Hoewel veel mensen beweren dat het tijdperk van de staat van beleg in Marcos een van de beste tijden was, ondervonden veel mensen negatieve gevolgen. Ongeveer 70.000 mensen werden gearresteerd zonder een behoorlijke rechtsgang, 34000 mensen werden gemarteld, 3240 mensen werden vermoord door het leger en de politie, veel mensen zijn met geweld verdwenen en er is in deze periode een enorme schending van de mensenrechten geconstateerd.

Later, toen Marcos werd verbannen. Regeringsonderzoekers ontdekten onverklaarbare rijkdom onder het bezit van Marcos, die hij verwierf; illegale middelen. Deze periode van staat van beleg eindigde uiteindelijk in 1981, maar Marcos zette zijn dictatuur voort tot hij in 1986 werd verbannen.

Aanvankelijk werd de staat van beleg ingevoerd door president Jose P. Laurel van 1944 tot 1945 als reactie op de staat van oorlog tussen de Filippijnen en de Verenigde Staten. Later door president Ferdinand E. Marcos in 1972.

Meest recentelijk heeft president Gloria Macapagal Arroyo de provincie Maguindanao in 2009 onder een staat van beleg geplaatst, waardoor het voorrecht van de bevelschrift van habeas corpus werd opgeschort. Deze keer werd de staat van beleg opgeheven; 9 dagen.

Daarna binnen; In 2017 verklaarde president Rodrigo Duterte de staat van beleg op het eiland Mindanao vanwege de bestaande opstand in de regio, die later in december 2019 werd opgeheven.

De staat van beleg in de staat van beleg in Rusland:

De Russische federale grondwet schrijft de procedure voor het opleggen en de voorwaarden van de staat van beleg voor. De Russische wet maakte duidelijk onderscheid tussen de staat van beleg en de staatsnoodwet in hun grondwetsbepalingen.

De Russische wet definieerde de staat van beleg als een speciaal wettelijk regime dat wordt toegepast in uitzonderlijke gevallen, zoals externe agressie en de dreiging van externe agressie op Russisch grondgebied. Deze wetten onderwerpen burgers en andere autoriteiten aan militaire controle. Russen beroepen zich op de noodwet bij burgerlijke onrust, natuurrampen en andere crises.

Deze wetten dragen alle functies van staatsautoriteiten met betrekking tot defensie, handhaving van de openbare orde en staatsveiligheid over aan het militaire commando en de strijdkrachten van de USSR.

Tijdens de grote patriottische oorlogstijd van 1941 tot 1945 werd in verschillende regio’s van Rusland de staat van beleg opgelegd. Deze wet werd afgekondigd overeenkomstig artikel 49 van paragraaf “p” van de grondwet van de USSR met instemming van het presidium van de Sovjet-Unie en niet opgeheven totdat de oorlog was geëindigd.

In de moderne tijd werd de staat van beleg nooit ingeroepen in Rusland.

Lees ook: Definitie van de krijgswet

Wat is de staat van beleg?, Geschiedenis van Oekraïne en Rusland

Externe bron: Wikipedia

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)