Ethiek in communicatie

Ethiek in communicatie: definitie, belang, vaardigheden, problemen. Ethiek in communicatie is de nieuwe post over ethiek op de blog; Voor degenen die ons volgen, zult u gemerkt hebben dat het onderwerp ons bijzonder boeit en dat we verschillende gerelateerde publicaties op onze naam hebben staan en we hopen nog verder te groeien.

Ethiek in communicatie: definitie, belang, vaardigheden, problemen
Ethiek in communicatie: definitie, belang, vaardigheden, problemen

Definitie

Communicatie-ethiek is de manier waarop één persoon de omroep, journalistiek en taalkunde gebruikt en relaties genereert die worden gestuurd door iemands moraal en normen. Deze moraal is zich bewust bewust van de betekenis van consequenties en prestaties; het is ‘andere standpunten bewonderen en ongerijmdheid verdragen’.

Ethiek in communicatie omvat moraliteit en eerlijkheid is het hoogste kernvertrouwen van eerlijke communicatie. Kom niet tussenbeide bij anderen. Actieve aanwezigheid, spreek niet-oordelend; Geef uitdrukking aan uw kennis. Wees authentiek en oprecht; moeite om te begrijpen. Ontwijk een ongewenste toon. Houd rekening met het voorkeurs communicatie kanaal van de ontvanger.

Belang

Elke bezigheid vindt zijn oorsprong in vragen over hoe men deze op een gespecialiseerde locatie moet uitvoeren. Als de elementaire waarden van de ethiek worden aangenomen, kan een individu de kans vergroten dat hij of zij een correcte en morele keuze zal maken.

Werknemers die alleen werken om roem, rijkdom en rang te verwerven, verdienen als individu geen prestaties op kantoor, vooral niet op het gebied van de infrastructuur, wat een bewijs is van een gebrek aan vertrouwen bij het publiek.

Als iemand om zijn wezen geeft, fatsoenlijke eigenschappen heeft, aan ethische waarden vasthoudt, werkt om het goede te bereiken, schade stopt en gerechtigheid stimuleert. Een moreel individu zijn is net zo belangrijk als vruchtbaar zijn. Adverteerders en verslaggevers willen zich inspannen om te begrijpen wat ethiek is, hoe ze een ethisch onderwerp moeten classificeren en op een nauwkeurige manier op kwesties kunnen reageren.

Een gezond leven groeit ook doordat er onbetwistbare en liefdevolle relaties met anderen ontstaan, die voortkomen uit het maken van ethische keuzes. Ethiek op communicatiegebied is van cruciaal belang, want als de gemeenschap iemand als niet betrouwbaar beschouwt, kan zij samenwerken met een professionele reputatie.

Vaardigheden: Ethiek in communicatie

Voor eerlijke communicatie zijn verschillende communicatieve vaardigheden vereist.

Wees eerlijk en eerlijk

Wat is, als natuurlijke bron van communicatie, bekend als feitelijk voor een auditor die niet vastbesloten is om uit te stappen of slechts delen van de zekerheid te benadrukken? De toehoorder toestaan de nauwkeurig verkrijgbare gegevens te gebruiken en te geloven wat hij wil vertrouwen, is een essentieel doel van een ethische verklaring.

Het betekent ook dat het zo objectief mogelijk moet zijn en dat het verhaal niet moet worden gebaseerd op wat de redenaar wil dat de auditor vertrouwt. Eerlijke communicatie moet gebaseerd zijn op nauwkeurige informatie, en waarheden in woorden maken geen onwaarheden.

Actief luisteren

Gehoor iemand en Bijwonen voor hen zijn er twee ongelijksoortige bezittingen. Om eerlijke communicatie accuraat te laten zijn, is het essentieel dat de ontvanger proactief naar de spreker luistert en niet alleen krijgt wat hij wil ontvangen of slechts delen van de chat hoort. Het betekent ook het onderzoeken van vragen wanneer een punt niet onuitgesproken is voor een verklaring.

Streef ernaar om het te begrijpen

Hoewel het belangrijk is om actief aanwezig te zijn, is het ook belangrijk dat toeschouwers moeite hebben om te waarderen wat er wordt gezegd voordat ze volledig kunnen antwoorden. Hoewel het goed is om om validatie of uitleg van een punt te vragen, zijn vragen van kijkers eerder al vele malen beantwoord. Lezen ‘tussen de contouren’ is ook een belangrijke vaardigheid die het mogelijk maakt te begrijpen wat er niet is verondersteld, maar werd indirect gezegd of geïmpliceerd. Toeschouwers moeten nadenken over wat er is overwogen voordat ze een antwoord formuleren.

Spreek zonder oordeel

Een overbodig gevecht is nooit goed voor een reclamespot. Dergelijke gevechten zijn meestal het gevolg van een gewetenloze infrastructuur, waarbij gevaarlijke, harde, al te kritische commentaren vaak de basis vormen voor dergelijke mislukkingen in de brief.

Ethisch interactief betekent onbevooroordeeld communiceren met elke ontvanger en ongewenste oorlog ontkennen, wat meestal tot communicatieverlies en fouten leidt.

Spreek vanuit uw eigen ervaring

Het is belangrijk om uw kennis over te brengen in een discours met commerciële toeschouwers, omdat u uw invloeden met iets tastbaarders in de weg zit.

Houd rekening met het voorkeurscommunicatiekanaal van de ontvanger

U loopt het risico luisteraars te verliezen als u een communicatienetwerk gebruikt dat niet de voorkeur geniet van uw geplande ontvanger. Houd er bij het toekennen van gegevens aan commerciële kijkers ook rekening mee dat de voorkeursmethode voor dat bedrijf wordt gebruikt, of het nu gaat om diagrammen, PowerPoint-uitvoeringen, transparanten, enz.

Om efficiënt in contact te komen met uw toeschouwers, gebruikt u het beste favoriete berichtenkanaal: face-to-face, e-mail, telefoongesprek, vergadergesprek, messenger-app, enz. Omdat lichaamstaal belangrijk is, wordt er bovendien vaak voor gekozen om zakelijke klanten persoonlijk te ontmoeten.

Onderbreek anderen niet

Anderen aan het woord laten is noodzakelijk voor het vormen van een daadwerkelijke en publieke werksituatie. Het niet op zichzelf staand tussenbeide komen met anderen getuigt van een gebrek aan bewondering, maar staat de toehoorder niet toe om uiteindelijk vast te houden wat wordt verondersteld, wat er vaak toe leidt dat er onjuiste mallen worden gemaakt.

Het omvatte ook het zich bemoeien met anderen, de gevolgen van fouten en onnodige gevechten en een ineenstorting van de communicatie tussen werkstations, wat de ontwikkeling van het bedrijf alleen maar vertraagt en problemen veroorzaakt.

Respecteer privacy en vertrouwelijkheid

Bovendien moeten transacties in hun ethische code een indeling bevatten die definieert wat geschikt is als het gaat om het respecteren van de vertrouwelijkheid en vertrouwelijkheid van klanten en werknemers. Het kan een uitgebreid scala aan insinuaties bevatten, waardoor gesprekken op de werkplek worden verminderd en giftige discussies over de geïsoleerde levens van personeel en klanten worden gerechtvaardigd.

Accepteer verantwoordelijkheid

Zoals eerder onderscheiden, neemt een kernbewoner binnen elk moreel boodschapkader verantwoordelijkheid voor de bewegingen die voortkomen uit iemands argumenten, of deze nu verkeerd of goed zijn. Het omvat zowel verklein- als langetermijnwaarden van iemands infrastructuur. Het bezitten van je woorden versterkt de betekenis van voorzichtig zijn in het eerlijke gesprek.

Problemen

Er zijn details waarin sommige mensen hun bezorgdheid uiten over problemen. Er zijn bijvoorbeeld voorbeelden van morele onderwerpen voor VoIP-communicatie.

Misleidende locatie

VoIP-abonnees kunnen worden misleid over hun plaats. Hoewel er niets mis mee is om een ander netnummer te gebruiken dan waar u zich ook bevindt, kunnen sommige abonnees openlijk onwaarheid zeggen over waar hun processen zich bevinden. Sommige cliënten kunnen zich hierdoor bedrogen voelen.

Uitdagingen op het gebied van nood communicatie

VoIP werkt niet met verbeterde 911-communicatie, tenzij abonnees hun site opzetten bij hun VoIP-provider. Verbeterde services laten eerstehulpverleners zien waar bellers zich bevinden, waardoor het rustiger wordt om daar te komen. Sommige bezoekers gaan ervan uit dat ze kunnen vinden, terwijl dat niet het geval is.

Spam inschakelen

De meeste VoIP-abonnees gebruiken deze vaardigheid op morele wijze, maar VoIP heeft het voor oplichters en spam-bellers gemakkelijker gemaakt om cijfers te overspoelen met ongevraagde en irritante oproepen, allemaal zonder toestemming van de ontvanger.

Spoofing, een veel voorkomende oplichtertechniek

Ze kunnen lijken op naaste buren en zich in verschillende tijdsregio’s bevinden. Spoofers bootsen andere telefooncijfers na om echt te lijken op nummerherkenning.

Natuurlijk kunnen er ook andere morele onderwerpen zijn. Bedrijven moeten een praktische en verantwoordelijke gespreksmethode nemen en hoe ze een vaardigheid gebruiken. Door de invloed op elke investeerder te zien, kunnen overheden garanderen dat ze doen wat ze kunnen om technologie op een deugdzame manier te gebruiken.

Lees ook: Wat is bedrijfsethiek?; Ethiek in het toerisme; Ethiek in marketing

Externe hulpbron: Lumenlearning

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds)