Ethiek in het toerisme

Ethiek in het toerisme: en horeca, marketing, management. De toeristenindustrie groeit wereldwijd enorm. Alleen deze industrieën kunnen in grotere mate bijdragen aan de wereldeconomie. Hoewel er tal van voordelen aan toerisme zijn verbonden, zijn er ook enkele negatieve effecten.

Ethiek in het toerisme: en horeca, marketing, management
Ethiek in het toerisme: en horeca, marketing, management

De actie van de toerist kan leiden tot aantasting van het milieu, schade aan cultuur en taal, ontheemding van burgers en overlast voor het publiek in de gastregio of het gastland. Om de negatieve impact te minimaliseren, heeft de Global Code of Ethics for Tourism (GCET) uitgebreide principes voor ethisch zakendoen voorgeschreven. Deze reeks principes regelt de activiteit van de toeristische sector om de negatieve impact ervan te verzachten.

Ethisch toerisme is een reeks normen voor toeristen, bedrijven die betrokken zijn bij toerisme en hun belanghebbenden, bedoeld om de negatieve impact van hun acties op het milieu en de lokale gemeenschap in gastbestemmingen te voorkomen. Ethisch toerisme heeft tot doel elke activiteit te vermijden; dat een negatieve invloed heeft op het milieu, de cultuur en traditie, en de lokale gemeenschap op de gastbestemming.

Aangezien de toeristenindustrie te maken heeft met verschillende problemen in hun dagelijkse activiteiten, wordt een ethische gedragscode een cruciaal onderdeel van het bereiken van het uiteindelijke doel.

Deze ethische code vereist dat een bedrijf, belanghebbenden, toeristen en leden van de gemeenschap zich verbinden met hoge morele normen en sociale verantwoordelijkheden.

Enkele van de ethische gedragscodes in het toerisme zijn eerlijkheid, honing, loyaliteit, rechtschapenheid, integriteit, bezorgdheid en wettigheid.

Een ethisch toeristisch bedrijf draagt niet alleen bij aan ecologische en economische ontwikkeling; maar krijgt ook erkenning op nationaal en internationaal niveau. Een ethisch toeristisch bedrijf bevordert sociaal bewustzijn en bouwt vertrouwen op bij hun klanten en de enorme gemeenschap; uiteindelijk resulterend in een hoge productiviteit en verkoop. Ethiek in het toerisme is dus essentieel voor de duurzame ontwikkeling van bedrijven.

Ethiek in de toerisme- en horecasector

Ethiek in het toerisme, Ethiek is een reeks normen die het gedrag en de algehele bedrijfsvoering reguleren. Deze reeks principes helpt om onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

Ethiek in de toerisme- en horecasector is een belangrijk aspect. De toerisme- en horecasector is een complexe sector waarin veel zaken de algehele bedrijfsvoering negatief kunnen beïnvloeden.

De toerisme- en horecasector wordt geconfronteerd met veel ethische kwesties, waaronder diefstal door werknemers, corrupte praktijken, niet-transparantie met klanten, schade aan culturele en ecologische achteruitgang. Een ethische gedragscode in de toerisme- en horecasector is essentieel om met deze problemen om te gaan en de negatieve impact te verminderen.

Deze gedragscode schrijft een reeks normen voor die in de toerisme- en horecasector moeten worden gevolgd en die haar managementpersoneel, belanghebbenden, leveranciers en klanten binden. Deze ethiek laat zien wat goed en fout is om een goede beslissing te nemen voor duurzame ontwikkeling.

De toerisme- en horecasector wordt in verschillende stadia geconfronteerd met verschillende ethische kwesties. Voor de effectieve en duurzame ontwikkeling van de toerisme- en horecasector moeten ze deze reeks principes toepassen in de dagelijkse bedrijfsvoering:

 • De toerisme- en horecasector zijn mensgerichte industrieën. Het vereist dus van de werkgever en zijn belanghebbenden dat ze hoge morele normen in acht nemen bij het uitvoeren van hun routinematige bedrijfsactiviteiten. Enkele principes zijn loyaliteit, waarachtigheid, eerlijkheid, bezorgdheid en integriteit.
 • Het toerisme en de horeca moeten zich bewust zijn van de uiteindelijke resultaten van hun handelen. Het management dient integer te werk te gaan en beslissingen te nemen; ongeacht of het resultaat gunstig is of niet.
 • De toerisme- en horecasector moet zich houden aan het wettelijke en ethische kader om haar uiteindelijke doel te bereiken. Managers moeten zich onthouden van onethische en ongeoorloofde praktijken in hun bedrijfsvoering.
 • Het management personeel voor toerisme en gastvrijheid moet eerlijk en niet-discriminerend zijn tegenover hun klanten en collega’s. Elke onethische praktijk die iemands voordeel oplevert door anderen te kwetsen, moet koste wat kost worden vermeden.
 • Een veilige en comfortabele werkomgeving in de toerisme- en horecasector is essentieel om betrokkenheid en hard werken te vergroten. Werknemers zijn de activa van bedrijven en hun welzijn is de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Een gezonde omgeving voor operaties en creativiteit helpt dus de productiviteit en verkoop in een bedrijf te verhogen.

Ethiek in toeristisch management:

Het is de plicht van elke burger om ons ecosysteem in stand te houden, en hetzelfde wordt verwacht van toeristisch management. Ethisch toerismebeheer moedigt bedrijven en bedrijven aan om de goede en slechte gevolgen van hun acties te kennen.

Elke bedrijfsleiding neemt verantwoordelijkheden op zich voor de effectieve ontwikkeling van het bedrijf. Terwijl ze dit doen, nemen ze dagelijks verschillende beslissingen. Deze beslissingen kunnen een negatieve of positieve impact hebben op sociaal vlak. Slechte managementbeslissingen hebben niet alleen invloed op hun bedrijf, maar ook op mensen.

Ze moeten hun morele en sociale verantwoordelijkheden begrijpen om de negatieve gevolgen van hun acties te verzachten.

Ethisch toerisme beheer is een reeks normen voor elk bedrijf dat verband houdt met de toeristenindustrie. Deze normen zijn essentieel om negatieve gevolgen van managementbeslissingen voor de samenleving te voorkomen.

Toerisme management moet deze ethische gedragscode volgen om hun morele en sociale verantwoordelijkheden te vervullen:

 1. Eerlijkheid: een toeristenindustrie gaat om met vreemden die onbekend zijn bij de wetten en cultuur van de gastbestemming. Toerismebeheer moet dus eerlijk en transparant zijn in de omgang met klanten, verkopers en belanghebbenden. Managers mogen hun klanten niet misleiden, bedriegen, liegen of bedriegen door gedeeltelijke waarheden of het verbergen van feiten.
 2. Verbintenissen: ethisch toerismebeheer moet zijn beloften nakomen. Een hotelkamerboeking kan bijvoorbeeld niet achteraf worden geannuleerd om bij andere goedbetaalde klanten te passen. Toeristisch management mag het vertrouwen van hun klanten en belanghebbenden niet breken. Ze moeten op elk detail letten.
 3. Gerechtigheid: toeristisch management moet eigenschappen van morele oprechtheid bezitten. Ze moeten immorele activiteiten ontmoedigen en zich ethisch gedragen als er iets verkeerds gebeurt. Ze moeten het goede kiezen, hoe gunstig het verkeerde ook is.
 4. Naleving van de wet: toerismebeheer moet zich houden aan wettelijk en ethisch gedrag bij het nemen van essentiële beslissingen. Ze moeten zich houden aan de juridische praktijken en bedrieglijke en ongeoorloofde praktijken vermijden.
 5. Bezorgdheid en respect: ze moeten respect en zorg tonen aan hun klant en collega’s. Betrokkenheid en respect tonen de toewijding van het management aan het werk en de verbondenheid met de medewerkers.
 6. Trouw: geloof is de sleutel tot een sterke relatie. Het vertrouwen van klanten breken kan leiden tot een verslechterende zakelijke reputatie en verlies van klanten. Managers moeten dus trouw blijven aan hun klanten.
 7. Loyaliteit: toerismemanagers moeten trouw blijven aan hun bedrijf en focussen op het succes van het bedrijf. Een loyale medewerker kan een succesvol bedrijf maken of in de as leggen.
 8. Eerlijkheid: een toerismemanager moet alle werknemers, leveranciers, klanten en de gemeenschap behandelen. Een eerlijke manager neemt eerlijke beslissingen zonder iemand pijn te doen.
 9. Leiderschap: een goede leider maakt een goed bedrijf. Toerismemanagers moeten hun belanghebbenden motiveren om het gemeenschappelijke doel te bereiken.
 10. Reputatie en moraal: toerismemanagers moeten werken om de doelstellingen van bedrijven en de moraal van belanghebbenden te beschermen. Ze moeten zich onthouden van het uiten van elk woord dat minachting veroorzaakt en maatregelen nemen om onethisch gedrag te voorkomen.

Elk toeristisch management zou deze normen dus moeten volgen en cruciale beslissingen moeten nemen voor hun bedrijven.

Ethiek in toeristische marketing:

Naarmate de toeristenindustrie groeit, groeien ook de schadelijke effecten die het produceert. Hoewel er enorme voordelen voor de toeristenindustrie zijn, heeft dit ongetwijfeld een negatieve invloed op het milieu en de gemeenschappen in het algemeen. Overtoerisme is een term die een grote invloed heeft op lokale gemeenschappen en het milieu.

Deze resulteren in een stijging van de prijs van grondstoffen, hoge belastingen en verlies van woonplaats van veel lokale gemeenschappen. Ethische toerismemarketing staat hoog aangeschreven om deze negatieve effecten te verzachten zonder de zakelijke verkoop te beïnvloeden.

Met de groeiende bezorgdheid om de levensduur van gastbestemmingen te behouden en de impact op de gemeenschap te verminderen, wordt ethische toerismemarketing algemeen aanvaard. Ethisch toerisme zorgt voor een evenwicht tussen het aantrekken van toeristen en het beperken van hun impact.

Ethische toerismemarketing promoot gastbestemmingen door passende informatie en kwetsbaarheid van de omgeving te bieden.

Ethische toerismemarketing richt zich voornamelijk op drie doelen: het voorkomen van impact op de gemeenschap, duurzaamheid en ecotoerisme.

 • Ecotoerisme biedt tal van mogelijkheden voor toeristische marketeers. Promoot de voordelen van toerisme die terugvloeien naar de economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en duurzame ontwikkeling van gastplaatsen in plaats van alleen de negatieve effecten te benadrukken. Deze kunnen helpen om ethische toeristen over de hele wereld aan te trekken.
 • Deel de avonturenverhalen, wandelervaringen en verbinding met de natuur in plaats van de toeristen hotspots en plaatsen te laten zien. Positieve ervaringsverhalen helpen toeristen aan te trekken.
 • Duurzaam toerisme stimuleert het concurrentievermogen, stimuleert verantwoord reizen en creëert een duurzaam aanbod.
 • Om overtoerisme te verminderen en ethische toeristen aan te trekken, is het bevorderen van verantwoord toerisme essentieel. Het helpt mensen bewust te maken van de gevolgen van hun acties voor lokale gemeenschappen en trekt ethische toeristen aan.

Lees ook: Reclame ethiek; De doelstellingen van een hotel; 1 diamanten hotels; Sterrenclassificatie van een hotel; Classificatie van hotels op sterren en diamanten

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)