Ethiek in marketing

Ethiek in marketing: Voorbeelden, definitie, Communicatie, kenmerken, Ethiek in digitale marketing, Ethiek in direct marketing, Ethiek in marketing in de gezondheidszorg, Ethiek in b2b-marketing, Conclusie.

Ethiek in marketing: Voorbeelden, definitie, communicatie, functies
Ethiek in marketing: Voorbeelden, definitie, communicatie, functies

Ethiek is het geheel van principes van juist gedrag dat een juiste vorm geeft aan de beslissingen van mensen of organisaties. Het beoefenen van ethiek houdt in dat u doelbewust normen van moreel goed en kwaad toepast, en ook eerlijkheid voor het nemen van beslissingen met betrekking tot praktijk, gedrag en het maken van organisaties.

Als het gaat om de marketingeconomie, wordt van een bedrijf verwacht dat het zich gedraagt op een manier die het in zijn eigen belang acht. Het basisdoel van marketing is het creëren van een concurrentievoordeel.

Ethiek in Marketing of Ethische Marketing is een van de beste manieren om op lange termijn effectieve branding en vertrouwensstrategieën te creëren voor het optimaliseren van aanwezigheid, verkoop, lead, mond-tot-mondreclame en conversies van een dienst of product. Marketingethiek omringt die principes van ethische normen en marketing die acceptabel marketinggedrag bieden en wordt gedefinieerd als een van de belangrijke onderdelen van marketing.

Een andere definitie van ethiek in marketing is dat marketingethiek al die praktijken omvat die sociale verantwoordelijkheid, empathie, eerlijkheid en rechtvaardigheid bevorderen door ethische normen te volgen.

Alle marketingbeslissingen, normen, reclame voor producten, marketingtactieken en diensten omvatten ethische marketingpraktijken die zich richten op hoe producten de gebruiker ten goede zullen komen, samen met hoe de producten zullen voldoen aan de sociale verantwoordelijkheid en omgaan met verschillende ethische problemen die zich voordoen.

Dit heeft een groot effect op de voordelen van de consument en de voordelen die zij krijgen van gerelateerde milieu- en sociale kwesties.

Voorbeelden

Laten we ook eens kijken naar de voorbeelden van ethische marketing. Sommige bedrijven geven ons geweldige voorbeelden van ethische marketing en daarnaast geven ze ons ook waardevolle tips en tactieken voor promotie.

Patagonië

Als we met een milieuactivist praten, krijgen we één antwoord gemeen: dat de mode-industrie een van de grootste bijdragen aan klimaatverandering is. Volgens berekening genereert het jaarlijks 2,1 miljard ton broeikasgas, wat in verhouding groter is in vergelijking met Duitsland, Frankrijk en het VK samen. Bovendien veranderen bedrijven als Patagonië de industrie.

Over dit merk gesproken, de filosofie ervan is allemaal gebaseerd op groen, waardoor ethische marketing een natuurlijk onderdeel van de strategie wordt. Dit merk deelt het bewustzijn over de milieuvriendelijke praktijken, Patagonia promoot ook anti-consumentisme.

In plaats van klanten aan te moedigen om een geweldige verkoop te doen op Black Friday, beloofde Patagonië om de consumptie te verminderen, aangezien deze campagne het bewustzijn over de milieueffecten van consumentisme in de industrie verhoogde en mensen het effect van hun aankopen liet begrijpen.

Allbirds

Best heftig, toch? Enkele van de belangrijke marketingslogans waar Allbirds zich aan houdt. Dit merk spant zich in om de kledingindustrie wakker te schudden met zijn voortdurende inzet voor milieuvriendelijke productie. Het meet alles wat bijdraagt aan zijn ecologische voetafdruk en is zo gepassioneerd over zijn campagne dat het zelfs duurzaamheidsrapporten publiceert.

Allbirds is een ander merk dat zich richt op milieuvriendelijke praktijken terwijl het zijn marketingstrategie opzoekt. Ze verspreiden het bewustzijn voor hun unieke toeleveringsketen die groene energie, regeneratieve landbouw en hernieuwbare materialen omvat.

Dit merk is zelfs succesvol in het adverteren voor de ecologische voetafdruk van elk product. Zo genereren Mizzle-schoenen en Wool Dasher 12,9 kg CO2 die achteraf wordt gecompenseerd. De andere marketingprojecten omvatten;

  • Bosaanplantproject met Berkeley School Forests.
  • Pleiten voor duurzame landbouwpraktijken door het promoten van The New Merino Company, een ethisch wolbedrijf.

De lijst stopte niet en gaat maar door. Het gebruik van ethische marketing maakt Allbirds succesvol anders dan anderen. U moet ook weten dat Allbird tevreden is met B Corporation met de hoogste normen voor geverifieerde sociale en milieuprestaties. Een andere grote prestatie voor Allbirds is dat hun consumenten hen waarderen.

definities

In eerste instantie lijkt ethische marketing een tegenstrijdig concept, aangezien veel slimme mensen hebben geprobeerd de relatie tussen winst maken en de juiste dingen doen te bestuderen. Maar een ander ding is dat de consument hier telt.

Tegenwoordig kiezen steeds meer klanten voor een bedrijf dat zich inzet voor sociale en ecologische doelen. En het is waargenomen dat de merken die aandacht schonken en ethiek toepasten op hun marketing het vertrouwen van klanten winnen. Integendeel, degenen die alleen maar doen alsof ze ethisch zijn, kunnen daarna hun klanten verliezen.

Laten we het concept van ethische marketing duidelijker maken. Ethische marketing omvat een reeks juiste gedragingen en omvat die bedrijven die zich richten op de begunstigden van de samenleving, consumenten en vooral op het milieu. Het omvat alles wat nuttig is om ervoor te zorgen dat advertenties op een zinvolle manier aan de klanten worden gekoppeld.

Houd er rekening mee dat ethische marketing een filosofie is en geen strategie, aangezien bedrijven voorheen alleen ethische marketing in overweging namen als ze zakelijke beslissingen namen.

Communicatie

Bedrijfsethiek is niet alleen aanwezig in de relatie tussen consument, maatschappij, milieu en organisatie, maar even belangrijk is dat er aandacht is voor interne communicatie en relatie.

Voor de duurzame ontwikkeling van de bedrijfseconomie en gelijke kansen voor de organisatie, evenals gunstige concurrentie, is het noodzakelijk om te communiceren om de betrekkingen op mondiaal en privéniveau te harmoniseren met algemeen aanvaarde bedrijfsnormen.

Kleine bedrijven gebruiken vaak woorden en zinnen om hun bedrijf aantrekkelijk en aantrekkelijk te maken, zelfs wanneer hun boodschap opgeblazen en overdreven zinnen bevat. Bovendien omvat ethische communicatie activiteiten die betrekking hebben op het onjuist vermelden van feiten, het achterhouden van informatie en het doen van misleidende beweringen.

Het begrip van ethiek in zakelijke communicatie helpt u bij het laten groeien van uw advertenties, juridische en ethische promotionele activiteiten en public relations.

Functies

De kenmerken die ethische marketing tot een integraal onderdeel van het leven van een organisatie maken, worden als volgt gegeven:

Klantenbinding

Klantloyaliteit is het belangrijkste kenmerk als het gaat om ethische marketing. Met de invoering van ethiek in termen van bedrijfsvoering, kunnen zakelijke bedrijven het vertrouwen, het vertrouwen en de loyaliteit van klanten winnen die een lange weg naar de toekomst kunnen worden verplaatst, aangezien het de natuurlijke neiging van een mens is om achter het echte merk aan te gaan dat zorgt voor veelbelovende winsten, zowel nu als in de toekomst.

Lange termijn winst

De basis van een bedrijf of organisatie is afhankelijk van het vermogen om het heden onder ogen te zien en een mooie toekomst te plannen. Met het gebruik van de juiste marketingethiek kunnen bedrijven en merken prospects in dienst nemen, waaronder een aanzienlijk marktaandeel, betere verkoop, verhoogde merkwaarde, betere inkomsten en loyaliteit aan klanten.

Deze praktijken zetten hun recht op de weg naar de voltooiing van zowel korte- als langetermijndoelen met grote efficiëntie.

Verhoogde leiderschapskwaliteiten

Verhoogde leiderschapskwaliteiten
Verhoogde leiderschapskwaliteiten

Wanneer een bedrijf de ethische praktijken volgt die zijn uiteengezet door zijn leider, begint de organisatie haar beleid en strategieën rond de structuur en het functioneren van het bedrijf te benchmarken en als resultaat worden talrijke voordelen waargenomen zoals hogere verkoop, respect voor anderen, wederzijdse voordelen, verhoogde aandeel in markten, enz.

Verhoogde geloofwaardigheid

Wanneer een organisatie vooruitkijkt en haar beloften met betrekking tot haar product en diensten op een continue en consistente basis nakomt, begint het langzaam op een pad te gaan dat zichzelf uitsnijdt tot een echt en authentiek merk in de ogen van de markt en de klant.

Het stopte niet voor deze twee, maar een beter proces kan zelfs goed respect opbouwen bij investeerders, concurrenten, collega’s, belanghebbenden, enz.

Financiële doelen bereiken

Als u voor een langere periode soepel wilt functioneren, moet uw bedrijf op zoek naar goede financiële partners die behulpzaam kunnen zijn en belangrijke stappen in de markt kunnen zetten. Zodra het merk begint met de reeks regels en ethische richtlijnen, zal het paden voor hen gemakkelijk maken waarop ze kunnen bewandelen voor meer terrein dat nodig is voor dergelijke mensen.

Ethiek in digitale marketing

De vraag hoe ethiek marketing en het gedrag van consumenten beïnvloedt, wordt vaak gesteld en waarom het belangrijk zou moeten zijn voor online merken. Met de opkomst van digitale marketing, met name merken voor zoekmachineoptimalisatie, hebben merken dat de druk op hen toeneemt, waardoor de grenzen tussen ethische en onethische marketingstrategieën zijn vervaagd.

Aan de andere kant hebben sociale media consumenten een veel grotere plaats geboden om op te staan en hun verschillen te uiten zoals ze willen.

Een andere vraag is: “Wat drijft uw bedrijf?” en we ontdekten dat het antwoord op deze vraag eenvoudig is. Elk bedrijf wordt gedreven door de noodzaak om winst te maken. Bovendien is het antwoord op de volgende vraag niet eenvoudig en is de vraag: “Wat is het ethische kader om winst uit de markt te halen?”

De krapte tussen moraliteit en winst maken is zo verkocht als het kan worden vergeleken met de spreekwoordelijke verkoper van slangenolie. Binnen de traditionele vormen van adverteren kun je gemakkelijk het onderscheid maken tussen ethische en onethische marketing.

Bijvoorbeeld, de promotie die u krijgt als deze de informatie liegt of verbergt of de onervaren koper bedriegt, degene die ermee heeft geadverteerd, kan ter verantwoording worden geroepen, wat betekent dat ethische marketing alles omvat wat voorkomt dat resulteert in een onbevredigende of negatieve klantervaring.

Een recente gedachte die de meeste lezers kunnen herkennen, zou Samsung en hun exploderende Galaxy Note 7 zijn. Hoewel ze niemand willen misleiden, waren de resultaten hetzelfde, wat kan leiden tot de ontwikkeling van wantrouwen bij een klant.

Maar Samsung kan zijn dagje uit nog steeds op de markt brengen als ze ethiek hanteren in alle terugroepprocessen, maar hetzelfde proces volgen zal voor een klein bedrijf worden dat volledig afhankelijk is van online marketing. Als een merk probeert te werken buiten de richtlijnen die zijn opgesteld door degenen met wie ze willen werken, riskeren ze hun marketingdollar rechtstreeks door de afvoer.

Ethiek in direct marketing

Ethiek in digitale marketing, Ethiek in direct marketing, Ethiek in marketing in de gezondheidszorg, Ethiek in b2b-marketing, Conclusie
Ethiek in digitale marketing, Ethiek in direct marketing, Ethiek in marketing in de gezondheidszorg, Ethiek in b2b-marketing, Conclusie

Direct Marketing omvat directe communicatie met het publiek voor het adverteren van hun product en diensten door middel van het verzenden van e-mails, marketing-e-mails of telefoongesprekken.

Hoewel dit een uitstekende manier is om een product of dienst te verkopen, mogen de bijbehorende ethische en juridische kwesties niet terzijde worden geschoven. Verschillende ethische kwesties hebben te maken met klanten, waaronder twee zijn het recht op informatie en het recht op privacy.

Het recht om geïnformeerd te worden

Het eerste ethische punt waarmee bedrijven en organisaties rekening moeten houden wanneer ze te maken hebben met direct marketing, is het recht om geïnformeerd te worden. Het is het recht van de consument om alle informatie over alternatieven te krijgen, evenals het recht om de exacte informatie te krijgen zonder enige fraude en misleidende kennisgeving of verklaring.

Als u bijvoorbeeld een advertentie via de post stuurt dat alle voedingsproducten die u verkoopt biologisch zijn, dan moet deze informatie waar zijn.

Het bedrijf komt in de problemen met de klanten als het niet de juiste informatie geeft waarop het verdere handelen van klanten is gebaseerd. Ook moet u uw klanten alternatieven bieden om in de variëteit te stappen en een beslissing te nemen. Met deze ethische kwesties moet het bedrijf rekening houden wanneer het reclame maakt via post of telemarketing.

Het recht op privacy

Het volgende recht dat het bedrijf moet kennen, is het recht van de klant op privacy, wat een uitgebreid concept is, maar in dit geval betekent het het recht van de consument om met rust gelaten te worden op de markt.

Consumenteninformatie is vereist wanneer het bedrijf marketingmateriaal wil verzenden via telefoontjes of e-mails. Soms komt het voor dat bedrijven de informatie van klanten van een derde partij kopen, wat betekent dat ze zich richten op die klanten die niet geïnteresseerd zijn in hun producten en diensten.

U ontvangt bijvoorbeeld marketingmateriaal per post van een bedrijf waar u nog nooit iets heeft gekocht en u vraagt zich af hoe het bedrijf uw informatie heeft ontvangen. Deze actie wordt door veel consumenten niet op prijs gesteld en wordt door hen als ongevraagd en onethisch ervaren. Soms deden zich ook juridische problemen voor met betrekking tot de privacy van klanten.

Ethiek in gezondheidszorgmarketing

Ethiek in gezondheidszorgmarketing
Ethiek in gezondheidszorgmarketing

Ethiek in de marketing van de gezondheidszorg is al vele jaren een onderwerp van verhit debat. Moeten ziekenhuizen, zorginstellingen en praktijken veel geld uitgeven aan reclame om patiënten aan te trekken? Moeten ze niet vertrouwen op patiënten die van nature naar de kwaliteit van zorgorganisaties streven?

In de snel veranderende wereld van vandaag heeft de gezondheidszorg marketing tot een vereiste gemaakt en niet tot een keuze. Patiënten kiezen nu niet meer vanzelfsprekend voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis of de dichtstbijzijnde praktijk.

Die dagen zijn voorbij wanneer wordt verwezen naar door artsen gegarandeerde afspraken, want nu is het de tijd van marketingethiek in de gezondheidszorg. Maar de grootste worsteling is om de patiënt te overtuigen om naar uw ziekenhuis te komen. Het klinkt onethisch om marketingmethoden te gebruiken om ze naar binnen te lokken.

Voor een beter begrip moet je eerst weten waar het idee vandaan komt dat het vermarkten van gezondheidszorg onethisch is? Voor het antwoord moeten we allemaal teruggaan naar 1847 toen de American Medical Association haar eerste marketingcode onthulde. Het was de tijd waarin AMA echte artsen probeerde los te koppelen van ongeschoolde en frauduleuze kwakzalvers en toen verkopers van slangenolie hun wondermiddelen prezen.

Toen de zorgsector in de jaren zeventig verschoof, vormde dit grote belemmeringen voor de medische ethiek in de gezondheidszorg. Patiënten stopten met het nemen van referenties van artsen en begonnen met het kiezen van op de gezondheidszorg gebaseerde referenties. Het is ethisch voor alle artsen om naar hun praktijken te kijken dat de communicatie met hun patiënten en cliënten betrouwbaar en niet misleidend, discriminerend en bedrieglijk moet zijn.

Advertenties met betrekking tot medische praktijken en diensten moeten worden gecommuniceerd en moeten alle gedetailleerde informatie bevatten vanwege de omvang of kosten of de mediabeperkingen die zijn geselecteerd. Als de advertentievorm niet duidelijk en nauwkeurig is, moet bij opties een alternatief mediaformaat worden opgegeven.

Ethiek in B2B-marketing

Business-to-Business Marketing verkoopt aan andere instellingen of bedrijven die vervolgens zaken doen als onderdeel van hun bedrijfsvoering of de producten gebruiken in de laatste fase wanneer ze klaar zijn om aan de consumenten te verkopen.

U kunt voor uitdagingen komen te staan bij het bewaken van de marketingethiek in B2B-marketing, aangezien deze verkopen doorgaans persoonlijker zijn en gebaseerd zijn op relaties.

B2B-verkopen zijn duurder en complexer, dus de hele marketing wordt vaak aangepast aan de individuele koper. Bovendien liggen de verkopen niet vaak vast en worden ze opgelost door overleg tussen verkoper en koper.

Om vertrouwen, integriteit en toewijding in B2B-marketing te behouden, moeten ethische bedrijfspraktijken te allen tijde en op elk punt tussen bedrijven worden toegepast. Om ethiek te ontwikkelen, moeten B2B-organisaties rekening houden met elke leverancier en aandeelhouder in de transacties.

Elke partij moet worden betrokken bij het nemen van een beslissing, aangezien dit de relatie of de winst van beide partijen kan beïnvloeden. Elke werknemer moet eerlijk zijn als het gaat om zakendoen en elke gemaakte belofte moet worden nagekomen.

Om een overeenkomst te laten werken is het noodzakelijk om alle aspecten van de omgang van tevoren te communiceren en dan kan de werkovereenkomst op zijn plaats worden gezet met instemming van alle partners. Transparantie moet worden gehandhaafd met de klanten om de geloofwaardigheid van het bedrijf te vergroten.

Conclusie: ethiek in marketing

Ethiek kan één element van het bedrijf vormen of de marketingstrategie van het hele bedrijf kan gebaseerd zijn op ethiek, dus er moet rekening mee worden gehouden bij de beslissing om een bedrijf te runnen.

Lees ook:Reclame ethiek

Externe bronnen: Wordstream.com

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)