Ethische verhalen vertellen

Ethische verhalen vertellen: definitie, voorbeelden, belofte, best practices, In Fondsenwerving. Is de gewoonte om anderen en onszelf te eren bij het delen van verhalen. Het is de oefening waardoor je verhalen kunt herkennen die mooi zijn met een krachtige representatie die meer dan één verhaal bevat.

Ethische verhalen vertellen: definitie, voorbeelden, belofte, best practices, In Fondsenwerving
Ethische verhalen vertellen: definitie, voorbeelden, belofte, best practices, In Fondsenwerving

We zijn allemaal verhalenvertellers, of we het ons nu realiseren of niet, we hebben allemaal ervaringen en verhalen die we graag delen met onze vrienden, families en geliefden, en soms delen we deze ervaringen zelfs met vreemden. We delen deze puzzelstukjes misschien om ze fris te houden en tegelijkertijd hebben we het recht om te beslissen hoe en wanneer onze verhalen moeten worden gedeeld.

Storytelling speelt een belangrijke rol in veel verschillende organisaties, maar tot nu toe hebben we ons dat niet gerealiseerd. Storytelling werkt bijvoorbeeld als betaalmiddel voor een echte impact op deze non-profit en sociale wereld.

Verhalen verspreiden zich eenvoudig van de ene hoek naar de andere om het bewustzijn te vergroten. Verhalen vertellen kan ook als een beroep worden beschouwd en men kan een mooie som geld verdienen door interessante verhalen te vertellen. Soms worden verhalen verteld om anderen uit te nodigen om deel uit te maken van iemands sociale kring.

Een van de krachtige tools in deze wereld met sociale impact is het vertellen van verhalen. Deze inhoud wordt gebruikt door zowel organisaties als individuen. Op individueel niveau helpen persoonlijke verhalen ons om ons te leiden naar het werk dat we willen doen en wanneer je je persoonlijke ervaringen als verhalen deelt met de buitenwereld, raken ze ook geïnspireerd.

Ze raken geïnspireerd omdat deze verhalen hun emoties en gedeelde waarden aanspreken. Op papier lezen over iets sociaals is iets heel anders dan wat we van die ervaring leren door een stem of gezicht aan het verhaal te geven.

En toch is het belangrijk om te onthouden dat de kracht van verhalen vertellen gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Er is een dunne lijn tussen een persoon die zijn verhalen vertelt en ze gebruikt voor empowerment en het gebruik van soortgelijke verhalen om iemand uit te buiten. Steeds vaker probeert een professional met sociale impact de fijne lijntjes te corrigeren door verschillende dimensies van ethisch vertellen te onderzoeken.

Definities: Ethische verhalen vertellen

Ethisch vertellen wordt per definitie omschreven als een beweging van en voor professionals met een sociale impact. Het biedt een platform waar je kunt worstelen met verschillende ethische vragen die te maken hebben met verhalen vertellen en biedt kracht om die vragen te beantwoorden.

Bij het overwegen van de ethische benadering van verhalen doen zich verschillende vragen voor, zoals:

 • Hebben we toestemming van de persoon om zijn verhaal te vertellen voor dit medium en dit doel?
 • Hoe wordt het verhaal gepresenteerd en wiens wensen en behoeften vormen de basis van het verhaal?
 • Wie is de hoofdpersoon van het verhaal, een organisatie of een persoon? Wie is bevoegd en ontkracht?
 • Wat zal de reactie van een persoon zijn nadat we het verhaal op deze manier hebben verteld? Blijven we ze helpen of brengen we ze schade toe?

Jullie kennen allemaal de naam van Rachel Globe, de CEO van Freedom Story en co-curator van de website voor ethische verhalen. Ze beschrijft de idealistische carrières waarmee ze informeel met haar contacten en vrienden begon te kijken naar deze vragen.

Toen ze succes begonnen te boeken op hun pad, besloten ze een website te maken waar ze hun gesprekken kunnen verbreden terwijl ze verschillende bronnen op één plek kunnen verzamelen met als absoluut doel het creëren van best practices en normen voor ethisch vertellen.

Omdat we het hebben over ethisch vertellen, denken sommigen van jullie misschien dat waarom ethisch vertellen belangrijk is? Het antwoord op de vraag is dat een verhaal de kracht heeft om het sterke karakter van een persoon te weerspiegelen en zijn kracht, waardigheid, hoop, proberen en overweldigende verhalen te benadrukken. Deze uitleg is ook het gouden woord van Globe.

Een ethische benadering van verhalen vertellen maakt gebruik van de positieve eigenschappen en verbindt alle mensen. Het alternatief voor deze benadering is een sensationeel verhaal waarin de omstandigheden zo vreemd zijn dat een verloren en verder gemarginaliseerde mens gedwongen wordt het middelpunt van het verhaal te worden.

Goble zegt verder dat ze zich gemotiveerd voelt door de organisaties te laten weten dat het oké en krachtig is om afstand te nemen van op medelijden gebaseerde marketing en in de richting van een meer mensgerichte benadering van verhalen vertellen.

Voorbeelden

Een van de grootste voorbeelden van ethisch vertellen heeft betrekking op non-profitorganisaties en marketing. Voor non-profitorganisaties is marketing naar sponsors, donateurs en stichtingen om ethische verhalen te vertellen noodzakelijk, omdat het een manier is om het hoofd boven water te houden en te streven naar een concurrerende industrie.

We kunnen non-profitorganisaties grote voordelen bieden door hun branding, marketingmateriaal en financieringswerk om te zetten in boeiende verhalen in de hoop dat het de harten van donateurs zal prikkelen zodat ze kunnen bijdragen aan de zaak.

Om onze verhalen te laten werken, moeten we ervoor zorgen dat de verhalen die we vertellen accuraat, empowerment, op feiten gebaseerd en in overeenstemming zijn met de mensen die we beschrijven, aangezien de verhalen in de ogen van de financier niet slechts één lens zijn dat moet worden bekeken en vereist de actieve praktijk om ervoor te zorgen dat NPO-marketing de standpunten van zowel donor als kiezers weerspiegelt.

Om respect voor de menselijke waardigheid te bereiken en kiezers te dienen door middel van het ontvangen van fondsen, zijn deze standpunten permanent.

In die zin is ethisch vertellen iets dat non-profitorganisaties als prioriteit in overweging moeten nemen bij het maken van het marketingmateriaal en het verspreiden van hun zaak.

Als ze met waarheid worden gedefinieerd en met emoties worden geschreven, zullen deze verhalen harten openen, empathie oproepen en een beroep doen op ethos. Het zal een verbinding creëren tussen potentiële donateurs en het grote publiek om op persoonlijk niveau contact te leggen met klanten voor een beter begrip van hoe de organisatie problemen probeert aan te pakken.

Belofte

Terwijl u nadenkt over ethisch vertellen, denkt u misschien na over hoe u ethisch vertellen in uw werk kunt omarmen? Een goede eerste stap is het afleggen van de ethische belofte van verhalen vertellen. In de belofte staan verschillende verplichtingen vermeld die u helpen te leven volgens de principes van ethisch vertellen.

Nadat je de belofte hebt ondertekend, download je een kopie ervan en plak je deze op een opvallende plaats en gebruik je deze als een dagelijkse gids, iets dat Globe aanbeveelt en zelf doet. Wanneer u de belofte ondertekent, bent u ook ingeschreven op de ethische storytelling e-maillijst waarop webinars en andere bronnen worden gedeeld.

Goble raadt aan dat als u of uw organisatie ethisch vertellen wilt omarmen, u dit proces moet beginnen met het opstellen van een kinderbeschermingsbeleid. Zelfs als de organisatie niet werkt voor niet werkt voor kinderen, zullen vaak veel van de vragen in dit beleid worden behandeld, zoals Wat zijn situaties waarin iemand stapt en wat telt als geïnformeerde toestemming? hebben ook te maken met het werken met volwassenen.

Een andere plek waar u mee aan de slag kunt gaan, is nadenken over het toestemmingsproces voor de online-inhoud die uw organisatie produceert. Goble stelt voor om verder te gaan dan de eenvoudige vragen voor het verzamelen van toestemmingsformulieren en ze voegt er verder aan toe dat het voor ons gemakkelijk is om van de gewoontes, of om te antwoorden dat we een ander e-mailaccount hebben, of vier keer op Instagram moeten posten en op deze manier verliezen we menselijkheid.

Wat we eigenlijk vergeten zijn, is dat menselijke connecties ook aanzetten tot empathie en de wens om elkaar te steunen.

Beste praktijken

Ethische verhalen vertellen is niet alleen belangrijk voor donateurs voor branding, maar ze geven ook vorm aan onze wereld en de mensheid die daarin bestaat. We hebben allemaal onze unieke verhalen en ethisch vertellen geeft prioriteit aan de verteller. Het geeft prioriteit aan de persoon wiens verhaal wordt verteld. Het tweede principe van ethisch vertellen is om te leren hoe je macht kunt loslaten en je moet je bewust zijn van de positie en machtsdynamiek van de luisteraar en verteller.

Normaal gesproken zijn er 7 geweldige stappen naar ethisch vertellen. Organisaties zoals de onze hebben de neiging om verhalen van verschillende hoofdrolspelers actief te delen om macht en invloed uit te oefenen. Wanneer een hoofdrolspeler ons leent om haar ervaringen te delen, stelt ze zichzelf open voor kritiek, onbegrip, nieuwsgierigheid en soms zelfs lichamelijk letsel.

Deze 7 stappen die moeten worden geselecteerd om de verhalen ethisch vorm te geven, zijn:

 1. “Vraag input over wiens verhalen je moet vertellen en hoe van de mensen die je dient”.
 2. Beoordeel die verhalen.
 3. Is de hoofdpersoon van het verhaal bereid om het te delen?
 4. Als dat zo is, laat dan uw verhaalonderwerpen weten dat hun verhalen zullen worden gebruikt.
 5. Vraag om schriftelijke geïnformeerde toestemming van uw protagonisten.
 6. Vorm verhalen om de waardigheid en menselijkheid van de hoofdpersoon te behouden.
 7. Minimaliseer mogelijke schade aan uw verhaalonderwerpen.

in fondsenwerving

Mensen geven vaak geld en raken betrokken bij non-profitorganisaties omdat ze het gevoel hebben dat ze een verschil kunnen maken. Verbinding met werk en goede doelen vormt de kern van elke actie die een individu onderneemt met de non-profitorganisaties. De krachtigste tool die je nodig hebt om relaties op te bouwen met potentiële donateurs is storytelling.

De kunst van het verhalen vertellen bij fondsenwerving kan worden uitgelegd aan de hand van verschillende voorbeelden, zoals:

Ik zag iemand in een daklozenopvang belanden en ik maakte me grote zorgen over het geluk van de kinderen. Toen besloot ik ze mee te nemen naar een speelproject ’s avonds nadat ik het van hun ouders had gehoord. Nu zijn deze kinderen gelukkiger en rustiger nadat ze tijd hebben gekregen.

Ik wil een deel van mijn inkomen doneren aan belangrijke doelen, maar ik weet niet welke organisaties het meest nodig hebben en wie daarvoor verantwoordelijk zal zijn, dus ik gaf het aan waardige organisaties en zij werkten als grote herders van mijn donaties en werkten voor opheffen met gemeenschappen.

Lees ook:Wat is ethiek?

Externe bron: Idealist

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Dansk (Deens) Nederlands