Etos definition

Etos definition: litteratur, retorik, att tala inför publik, i skrift. Introduktion. En individs, organisations eller grupps särprägel, sentimentalitet, etiska karaktär eller övervakande åsikter kallas etos. Exempel på etos är, Företaget förberedde ekologisk lyhördhet som en del av sin affärsetos.

Etos definition: litteratur, retorik, att tala inför publik, i skrift
Etos definition: litteratur, retorik, att tala inför publik, i skrift

Sällsynta produkter kan vara ett privilegium att vara extra motståndare till det sovjetiska etos eller representativa för det västerländska alternativet. De fungerar för att behålla ett självstyrande etos vid liv offentligt.

Det är tillmötesgående att minnas eftersom talare ofta försöker hitta sin robusta etiska karaktär med hjälp av etos. Medan etos kräver en publiks naturliga respekt för konsulten, tilltalar logotyper publikens känsla av förnuft och patos till publikens känslor.

Ethos används vid publicering lika ofta som i offentliga samtal och litteratur. Varje vinst där en personlighet godkänner en skapelse, till exempel, förtroende för att uppmuntra sina målåskådare genom att humanisera en aura av konsult eller know-how genom dess förslag med naturen och är följaktligen ett exempel på etos.

Ordet ”etos” används också ofta för att nämna en offentlig eller regerings utmärkande anda eller förtroende. Meningen, ”Vi kommer inte att ge dig en större bonus än dina kollegor: det strider mot vårt företags etik om rättvisa.” Så den här guiden fokuserar specifikt på den retoriska tekniken för etos med användning av facklitteratur och gemensamt språk.

Litteratur

Ethos betonar bry sig om författarens eller föreläsarens ärlighet. Fortsätter en av två procedurer, vädja till trovärdighet eller vädja till karaktären. Författaren kan visa ”etos” över sin ton, till exempel fängslande omsorg för att visa mer. Då var den ena sidan av ett problem tidigare oenig med hennes sida.

Ethos är en av de tre aristoteliska önskemålen. Etos hänvisar till varje del av en oenighet som är avsedd att kräva en åskådares etiska eller etiska plikter. Vädjande till etos är personer som inkluderar eller påverkar de ärliga detaljer en publik bör lita på i ett bråk.

En författare använder de tre överklagandena i direktivet för att övertyga sina tittare om hans argument. De andra två kraven är logos eller patos. Ethos dyker ofta upp i en tvist i deklarationerna kring talarens betydelser eller närliggande talarens tillförlitlighet. Men varje moraliskt tillkännagivande kan vara en tillämpning på etos.

Dessa rader tilltalar etos, särskilt i den sista artikeln börjar med ”en anständig beundran”. ”Vid tidpunkten för denna artikels idé var det ”rätt” för manligheten att vilja isolera sig från det brittiska kungariket”.

Väl inne i sekvensen av humanoida tillfällen skapar det väsentligt för en individ att upplösa de politiska grupper som har kopplat dem till alternativa och att bland markens kontroller utföra den avskilda och likvärdiga stationen som naturlagarna och naturens Gud möjliggör för dem krävde en anständig beundran för manlighetens tankar att de skulle tillkännage de skäl som tvingar dem till avskedet.

Retorik

Etos, i retorik, är en presentatörs eller författares vädjan eller känslor som är formulerade för att uppmuntra åskådare. Det är minnesvärt från patos, vilket är den känsla som talaren eller författaren förväntar sig att främja hos tittarna.

För revitaliserings författare var olikheten olik: etos definierade personlighet och patos en uttrycksfull charm. De två argumenten var välkända i den bredare logiken av antika klassiska författare, som använde patos när de nämnde de våldsamma känslorna och etiken för att mena medlaren.

Retoriska vädjanden

Retoriska önskemål nämner etos, patos och logotyper. Dessa är traditionella grekiska grunder, som uppvaktar tillbaka till Aristoteles, som vanligtvis ses som pompositetens pop.

Retoriska önskemål nämner etos, patos och logotyper. Dessa är traditionella grekiska grunder, som uppvaktar tillbaka till Aristoteles, som allmänt ses som pompa.

Att tala inför publik: Etos definition

Cirka 2300 år tidigare skrev Aristoteles ner den högsta hemligheten att vara en övertygande berättare, hemligheten som utgör basen för nästan varje gemensam språkbok som tryckts sedan tidigare.

Tre pelare för att tala inför publik: Ethos, Pathos, Logos:

Etos, patos och logotyper är metoder för att övertyga som används för att försäkra och tilltala åskådare. Du vill att dessa möjligheter för dina tittare att ta emot dina e-postmeddelanden. Patos: demonstrativt band med dina revisorer, Etos: din tillförlitlighet och karaktär, Logos: rationellt och logiskt argument

Livssyn

Tidigare kan du övertala åskådarna att ta emot vad du än säger; de måste få dig som pålitlig. Det finns många funktioner för att bygga din tillförlitlighet:

 • Beundrar åskådarna dig?
 • Litar publiken på att du är av god karaktär?
 • Tror publiken att du vanligtvis är pålitlig?
 • Litar publiken på att du är en auktoritet i detta språkämne?
 • Kom ihåg att det inte räcker att veta att du är en pålitlig bas. Dina tittare måste veta detta. Etos är din auktoritetsnivå som uppenbarligen av dina tittare.

Patos

 • Pathos är överlägsenheten hos en inflytelserik föreställning som kräver publikens känslor.
 • Antyder dina ord känslor av sympati, rädsla och kärlek?
 • Framkallar dina bilder känslor av medkänsla?
 • Antyder din beskrivning av antagonismen hatandar?
 • Expressiv sammanfogning kan bildas på många sätt av en föreläsare, särskilt genom berättelser. Syftet med en anekdot, berättelse, likhet, liknelse och symbol är ofta att koppla ett drag i vår primära kommunikation med ett aktiverat uttrycksfullt gensvar från åskådarna.
 • Vi kommer att studera patos mer i detalj och titta på hur man bygger patos genom att utnyttja olika publikens känslor.

Logotyper

 • Logotyper är identiska med ett logiskt argument.
 • Gör din kommunikation dig intellekt?
 • Är ditt budskap baserat på sanningar, siffror och indikationer?
 • Kommer din call-to-action-rektor att få den önskade konsekvensen som du potentiellt?

I skrift

I skrift ges exempel på etos nedan:

Jag har diskuterat detta ämne under de senaste tio åren; Detta är ett rikstäckande problem som varje invånare och varje förälder borde upptäcka.

Intrycket av att bygga en enastående arbetsstyrka av heltidsanställd personal, utanför kärnstraff som ingenjörer, är inte en del av etiken för de yttersta företagen i dagens tekniska industri, säger åskådare som har övervägt branschen.

Exemplet är inriktat på talarens tillförlitlighet; den andra instansen är ett krav på åskådarens känsla av moralisk ansvarighet. Författaren står i konflikt med affären med deltagarnas.

Exempel på etos i samtida skrivande

Etos kan beskrivas i många olika former av skrift, och dess användbarhet är inte bara begränsad till offentliga tal eller retoriska vädjanden. Exempel ges nedan:

Memoar

En olympisk idrottare definierar åren och åren av träning som organiserade henne till seger förgylld. I sin redogörelse redogör hon för de etiska val som hon var tvungen att utmana i sitt jobb och varför hon var så fast besluten att blomstra, även om hon lägger till några relevanta berättelser om uppväxt, familj och träningsrutiner som hjälp visar hennes tillförlitlighet för bokälskaren.

Op-ed

Någon som skriver en kommentar om betydelsen av spädbarnsläskunnighet grundar först sina kunskapsperioder som lärare. Deras stil hävdar att deras placering har en solid etisk grund. De kan använda tillämpliga berättelser från sitt förflutna för att skapa vänlighet med sina åskådare.

Tidnings artikel

En reporter lämnar broschyrer om den uttömmande forskning de gjorde för att avslöja oärlighet i den infödda stadsförsamlingen. Däremot kan stilen vara torrare i en nyhetssändningsartikel; berättelsen insinuerar att denna nyhetssändning är i befolkningens bästa uppmärksamhet.

Tidnings annons

En annons för en erkänd kändisfrisör som lovar produkten för schamporeklam kallas tidningsreklam. Annonsen skapar lovord när frisören diskuterar på vilket sätt sköljningen fungerar för alla, från deras kändiskunder till köparen i hushållet.

Kom ihåg att faktiska influenser använder båda dessa retoriska taktiker till viss del. Specifik nyhetsutbildning kan betona att länka till en bokälskares förståelse snarare än att donera en massa figurer, men logotyper kommer förmodligen att vara komplicerade för vissa betyg.

Vissa annonser kan fokusera på ”What’s Hot Now”, som framstår som ett rakt krav på kairos och inkluderar etos med en allmän personlighet som hjälper till som en ”trovärdig källa” på nya tendenser. Känner du att du är beredd att inspektera? Kolla in vårt frågeformulär ”avhandlingsförklaringar” för instruktioner om hur du skapar en robust, viktig oenighet!

Syftet med etos i skrivandet

Ethos är ett animerat inslag i ett argument. Det är ett av de viktigaste tillvägagångssätten en författare använder för att övertyga sin publik om sitt uttalande. De flesta idéer kommer att innehålla åtminstone några krav på etos. Först och främst måste en talare påverka sina åskådare att han är någon de borde tro.

Talaren kanske inte orubbligt uppger sina erkännanden, men han bör på något sätt presentera sin auktoritet för publiken. Vissa talare har medfödd kraft, och andra måste visa det. Han gör detta över vädjanden till etos.

Dessutom vill de flesta göra rätt. Det är där etos uppstår. Genomförda vädjar till etos, kommer en talare att påverka publiken som godkänner hans argument är rätt och bra.

Läs också: Etos exempel

Extern resurs: Wikipedia

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska) Português (Portugisiska, Portugal)