Eucharistie betekenis

Eucharistie betekenis. De Eucharistie is een ceremonie waarbij een persoon voor het eerst zijn gemeenschap met God viert, die wordt uitgebeeld door een sacrament. Het is een symbolische handeling waarin alle gelovigen hun verlangen uitdrukken om het vlees en bloed van Jezus Christus te ontvangen via een priester.

Waarom wordt de Eucharistie gevierd, hoe komt deze ceremonie tot stand, wie verricht dit sacrament? Hoewel de hierboven gepresenteerde definitie op zijn minst een belangrijk begrip van dit concept biedt, stelt het ons niet in staat om alle gestelde vragen te verduidelijken.

Al met enige context is het aan ons om de betekenis van dit woord te begrijpen, en wat het inhoudt voor degenen die het in praktijk brengen. Om te beginnen gaan we direct naar de etymologische betekenis ervan.

Eucharistie betekenis, geloof
Eucharistie betekenis, geloof

Etymologisch-Grieks

Eucharistie komt van het Griekse eucharistiea (εὐχαριστία), en is samengesteld uit het voorvoegsel “eu”, dat verwijst naar: aangenaam, goed. Vervolgens vinden we het zelfstandig naamwoord “xarij”, verwijzend naar “elegantie, genade, dankbaarheid”. Dit verklaart de manier waarop sommige mensen de Eucharistie uitleggen als een dankzegging.

Het woord εὐχαριστία (eucharistie) wordt gebruikt in het klassieke Grieks in de 5e eeuw voor Christus, later gebruikt door meerdere auteurs zoals Demosthenes en Hippocrates. In deze context wordt het aangeduid als een achtervoegsel van kwaliteit, maar uiteindelijk gebruikt als een uitdrukking die verwijst naar dankbaarheid, dankzegging.

Deze uitdrukking εὐχαριστία kan in het Nieuwe Testament worden gevonden, met name in Handelingen 23:4 en in Korinthiërs 1,14 en 16. In beide gevallen staat het geschreven in het Grieks, verwijzend naar dankzegging.

Het gebruik van het woord εὐχαριστία valt fundamenteel op omdat het het enige is dat men kan vinden bij het lezen van de Bijbel, verwijzend in Marcus, Mattheüs en Lucas naar het laatste avondmaal waar Jezus brood en wijn uitdeelt onder zijn discipelen.

Volgens de evangeliën is de uitdrukking die Jezus toont bij het uitdelen van voedsel er een van dankbaarheid, een feit dat de betekenis van dankzegging heeft aangegeven, verwijzend naar het moment waarop de zoon van God dankt.

Op deze manier wordt de Griekse term gebruikt om dit tafereel weer te geven dat zo wordt gerepliceerd in schilderijen en in de universele cultuur, beter bekend als het Laatste Avondmaal. Dit zou gebeuren vanaf de derde eeuw na Christus, waardoor het gebruik van het woord Eucharistie als sacrament dat het laatste avondmaal van Jezus symboliseert, tot op de dag van vandaag onsterfelijk wordt.

De Eucharistie wordt momenteel erkend als de toewijding van het lichaam en bloed van Christus, door het sacrament van brood en wijn, die zijn offer aan het kruis vertegenwoordigen. Het brood en de wijn maken deel uit van het feest dat de messias samen met zijn discipelen maakte.

Zijn woorden waren: “Dit is mijn lichaam dat voor u is opgegeven, dit is de kelk van mijn bloed”, een afspraak die in het heilige sacrament wordt herhaald door een priester, die belast is met het uitvoeren van deze handeling en het aanbieden van een brood brood gedoopt in kwam. Wie het consumeert, aanvaardt Jezus als zijn verlosser. Dit, specifiek volgens de katholieke religie.

onderdelen

Dit sacrament heeft een reeks procedures die tijdens de viering worden uitgevoerd. Dit zijn de delen van de Eucharistie, die als volgt worden voorgesteld:

 1. Inwijdingsrituelen: Het vormt de introductie van het sacrament, waar alle mensen in de kerk zich voorbereiden om naar het woord te luisteren en de eucharistie te beginnen. Hier zullen het kruisteken, de begroeting, de boetedoening, de glorie en het gebed plaatsvinden.
 1. Processie voor de ingang: Alle mensen begeleiden de processie door middel van vreugdegezangen en kondigen zo de komst van de processie aan.
 1. Openingsgroet: De priester kust het altaar en maakt het kruisteken om later alle aanwezigen te begroeten.
 1. Boetehandeling: Gebeden beginnen, eerder God om vergeving vragen voor alle zonden. God wordt geprezen door het Gloria, waar al zijn unieke waarden worden erkend.
 1. Verzamelen: Tijdens het gebed verzamelen de leden van de kerk de bijdragen die een van de leden van de vergadering wil aanbieden.
 1. Het woord: Het woord van God begint, waar meerdere lezingen over beginnen.
 1. Responsoriale psalmlezing
 2. Halleluja lezen
 3. evangelielezing
 4. homilie
 5. Geloofsovertuiging.
 6. universeel gebed
 1. Lezing van het Oude Testament: De manier waarop God spreekt vanuit de geschiedenis van het volk Israël samen met hun profeten wordt beschreven.
 2. Psalmen lezen: Soms wordt er ook gezongen.
 1. Lezing van het Nieuwe Testament: De boodschap van God van de apostelen wordt beschreven.
 1. Halleluja-lied: Er worden verschillende liederen uitgevoerd om vervolgens de verkondiging van de bediening van Jezus te maken. Ten slotte moet de vergadering antwoorden met “Glorie aan u, Here Jezus.”
 1. Homilie: In dit geval is de priester verantwoordelijk voor het uitleggen van meer over het woord van God.
 1. Geloofsbelijdenis: Meerdere gebeden worden gedaan als een vorm van belijdenis voor God en alle heiligen.
 1. Gebed voor gelovigen: Er worden meerdere gebeden gedaan voor alle gelovigen en hun behoeften.
 1. Eucharistie: Dit is verdeeld in drie fasen
 1. offerritueel
 2. Groot eucharistisch gebed.
 3. communie ritus.
 1. Presentatie van de geschenken: Brood en wijn worden aangeboden, die het lichaam en bloed van Jezus vertegenwoordigen. Samen met deze worden alle offers van de vergadering gerangschikt, die gebeden in de vorm van dank zullen ontvangen.
 1. Voorwoord: Gebed dat de priester verricht als dankzegging, om later God te loven.
 1. Epiclesis: De heilige geest wordt aangeroepen, die plaatsvindt wanneer de priester, met zijn handen in de wijn en het brood, zijn handen uitstrekt zodat ze door zijn mantel het lichaam en bloed van Christus worden.
 1. Toewijding: Er wordt verwezen naar het Laatste Avondmaal, waarvoor de priester de woorden zal citeren die Jezus in die scène zei, waarmee hij aangeeft dat het brood en de wijn nu lichaam en bloed zijn.
 1. Daad van geloof: Toejuiching wordt gedaan aan de bediening van het geloof.
 1. Gebeden: We vragen om de voorspraak van allen die deel uitmaken van de kerk, voor gelovigen en het leven in de wereld, door het offer van Jezus aan te bieden in gemeenschap met de kerk.
 1. Doxologie: De priester richt zich tot de vader en geeft hem het bloed en lichaam van Jezus, in eenheid met de Heilige Geest, waarop alle leden van de vergadering, die getuige zijn van deze daad, “Amen” zeggen.
 1. Gebed: Er wordt een Onze Vader opgedragen.
 1. Communie: Mensen naderen het altaar en gaan in de rij staan ​​om het lichaam van Jezus te ontvangen, het zogenaamde brood des levens. Om dit te doen, moet iedereen vooraf een bekentenis en geloofsdaad afleggen.
 1. Gebed: De vergadering dankt Jezus voor het ontvangen van hem in lichaam en bloed, met het verzoek om voor altijd de communie toe te staan.
 1. Afscheid: Er worden verschillende stappen ondernomen om de Eucharistie af te sluiten.
 1. Zegening.
 2. homilie.
 3. Afscheidsact.
 4. Afsluiting van de Eucharistie.

De eucharistie is een wereldwijd erkende viering, beoefend door de katholieke kerk, die de handeling vertegenwoordigt waarbij Jezus zijn lichaam en bloed naar zijn discipelen bracht. Tegenwoordig ligt zijn betekenis in de gemeenschap die gelovigen beoefenen om hun geloof in hem te bevestigen.

bronnen

 1. (2021). Eucaristict. Flame of Faith. Hersteld van: http://flameoffaith.org.au/eucharist/
 2. (2021). Eucaristict. Wikipedia. Hersteld van: https://en.wikipedia.org/wiki/Eucharist
 3. (S/F). Celebración de la Eucaristía y sus partes. Aciprensa. Hersteld van: https://www.aciprensa.com/catequesis/misa2.htm

Lees verder :Wat is ontologie?; Wat is geschiedenis?

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)