Geschiedenis van Cloud computing

Introductie: Geschiedenis van Cloud computing. Cloud computing, een paradigma dat een revolutie teweeg heeft gebracht in de manier waarop bedrijven en individuen technologie gebruiken, heeft een geschiedenis van meerdere decennia. De oorsprong ervan kan worden teruggevoerd tot de jaren 1960, waarbij het concept evolueerde tot de alomtegenwoordige kracht die het vandaag is.

Het idee van cloud computing kan worden afgebakend tot de jaren 1960, met de opkomst van time-sharing systemen. Tijdens dit tijdperk konden meerdere gebruikers tegelijkertijd toegang krijgen tot één computer en de bronnen ervan delen. Dit legde de basis voor het op afstand delen van bronnen, een fundamenteel aspect van cloud computing.

In de jaren 1970 kreeg de ontwikkeling van virtualisatietechnologie vorm. Dankzij innovaties zoals het VM-systeem van IBM konden meerdere besturingssystemen op één fysieke machine worden uitgevoerd, waardoor het gebruik van resources en de flexibiliteit werden verbeterd. Toch was het pas in de jaren 1990 dat de term “cloud computing” tractie kreeg.

Geschiedenis van Cloud computing
Geschiedenis van Cloud computing 2

Inhoud

Geschiedenis van Cloud computing in de late jaren 1990

De jaren 1990 waren getuige van de opkomst van telecommunicatiebedrijven die virtual private network (VPN) -diensten aanbieden. Deze netwerken stelden organisaties in staat om veilig verbinding te maken en gegevens te delen via internet, wat de weg vrijmaakte voor het bredere cloudconcept.

Bovendien leidde de dot-com-bubbel tot de oprichting van Application Service Providers (ASP’s), die software en services via internet aanboden en de basis legden voor Software-as-a-Service (SaaS) -modellen.

De cloud won aan populariteit naarmate bedrijven de diensten en het nut ervan beter begrepen. In 1999 werd Salesforce een beroemd voorbeeld van het succesvol gebruik van cloud computing. Hij gebruikte het om het idee te introduceren om het internet te gebruiken om softwareprogramma’s aan eindgebruikers te leveren.

Het programma (of de applicatie) kan worden toegestaan en gedownload door iedereen met internettoegang. Bedrijven kunnen software on-demand kopen, kosteneffectief, zonder ooit het kantoor te verlaten.

Cloud computing in de vroege jaren 2000

De vroege jaren 2000 markeerden een keerpunt met de opkomst van Amazon Web Services (AWS) in 2002. AWS introduceerde het infrastructure-as-a-Service (IaaS) concept, waarmee gebruikers op aanvraag computerresources kunnen huren. Deze stap veranderde de manier waarop bedrijven hun IT-infrastructuur beheerden en maakte de weg vrij voor andere cloudproviders om dit voorbeeld te volgen.

Naarmate de jaren 2000 vorderden, kwam cloud computing in een stroomversnelling. Google lanceerde zijn suite van productiviteitstools als Google Apps in 2006, waarbij het potentieel van cloudgebaseerde software werd getoond.

In 2007 hebben IBM, Google en verschillende universiteiten hun krachten gebundeld om een serverfarm te ontwerpen voor onderzoeksprojecten die snelle processors en grote datasets vereisen. De Universiteit van Washington was de eerste die zich aanmeldde en gebruik maakte van de middelen van IBM en Google. Universiteiten realiseerden zich al snel dat computerexperimenten snel en goedkoop konden worden gedaan als IBM en Google hun onderzoek ondersteunden.

Omdat een groot deel van het onderzoek zich concentreerde op kwesties waarin IBM en Google belangen hadden, profiteerden zij ook van de regeling. 2007 was ook het jaar waarin Netflix zijn streaming videodienst lanceerde met behulp van de cloud en ondersteuning bood voor ‘binge-watching’.

In 2009 introduceerde Salesforce.com het concept van Platform-as-a-Service (PaaS), waarmee ontwikkelaars applicaties kunnen bouwen, implementeren en beheren zonder de complexiteit van de onderliggende infrastructuur.

De introductie van deze gevarieerde cloudservicemodellen zorgde voor een snelle adoptie en innovatie. Bedrijven erkenden steeds meer de voordelen van kostenbesparingen, schaalbaarheid en flexibiliteit die cloud computing bood. Dit leidde tot een toename van cloudproviders, die verschillende diensten aanbieden die tegemoetkomen aan verschillende behoeften.

2010 en verder

Hoewel private clouds in 2008 werden geïntroduceerd, moesten ze worden ontwikkeld en impopulair. Slechte beveiligingsproblemen in openbare clouds waren een sterke drijvende kracht achter het gebruik van privéclouds. In 2010 ontwikkelden bedrijven als AWS, Microsoft en OpenStack private clouds die behoorlijk functioneel waren. Het midden van de jaren 2010 zag de mainstreaming van cloud computing.

Microsoft Azure kreeg bekendheid en werd een sterke concurrent van AWS. Ondertussen begonnen sectoren zoals de gezondheidszorg en de financiële sector, die voorheen aarzelden vanwege beveiligingsproblemen, gevoelige gegevens naar de cloud te migreren, dankzij verbeterde beveiligingsmaatregelen en nalevingsnormen.

Containerisatietechnologie, met Docker als koploper, kreeg rond deze tijd tractie. Containers vergemakkelijkten een efficiënte implementatie en beheer van applicaties, waardoor het ontwikkelingsproces van de cloud verder werd gestroomlijnd.

Het begrip hybride clouds werd in 2011 geïntroduceerd. Een aanzienlijke interoperabiliteitscapaciteit tussen de private en public clouds en de mogelijkheid om workloads heen en weer te verplaatsen tussen de twee clouds is vereist. In die tijd hadden maar weinig bedrijven systemen die dit konden doen, hoewel velen dat wilden vanwege de tools en opslag die de public cloud kon bieden.

In 2011 presenteerde IBM het IBM Smart Cloud framework, ter ondersteuning van de Smarter Planet (een cultureel denkproject). Daarna lanceerde Apple iCloud, dat zich richtte op het opslaan van meer persoonlijke informatie (afbeeldingen, muziek, video’s, enz.). Ook begon Microsoft dat jaar met het promoten van de cloud op televisie, waardoor het grote publiek zich bewust werd van de mogelijkheid om foto’s of video’s op te slaan met een toegankelijke vergunning.

Oracle presenteerde Oracle Cloud in 2012 en bood drie kernaanbiedingen aan bedrijven: IaaS (Infrastructure-as-a-service), PaaS (Platform-as-a-service) en SAAS (Software-as-a-Service). -A-Service). Deze basisprincipes evolueerden snel de norm, waarbij sommige openbare clouds al deze voordelen boden, terwijl anderen zich concentreerden op slechts één aanbod. Software as a service werd behoorlijk populair.

Tegen 2014 had cloud computing zijn kernfuncties ontwikkeld en was beveiliging een belangrijk punt van zorg geworden. Cloudbeveiliging is een snel groeiende service geworden vanwege het belang ervan voor consumenten. Cloudbeveiliging is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd en biedt bescherming die vergelijkbaar is met traditionele IT-beveiligingssystemen.

Dit omvat het beschermen van kritieke informatie tegen onbedoelde verwijdering, diefstal en gegevenslekken. Beveiliging is en blijft het primaire probleem van de meeste cloudgebruikers.

Nu is een van de primaire gebruikers van cloudservices applicatieontwikkelaars. In 2016 begon de cloud te verschuiven van ontwikkelaarsvriendelijk naar ontwikkelaarsgestuurd. Applicatieontwikkelaars begonnen ten volle te profiteren van de tools die voor hen beschikbaar waren vanuit de cloud.

Een groot aantal services probeert ontwikkelaarsvriendelijk te zijn om meer gebruikers aan te trekken. Om de vraag en het winstpotentieel te realiseren, ontwikkelden (en blijven groeien) cloudleveranciers tools die app-ontwikkelaars willen en nodig hebben.

Vragen en antwoorden

Wat is de geschiedenis van cloud computing?

De geschiedenis van cloud computing gaat terug tot de jaren 1960, waarbij het concept in de loop van de decennia evolueerde.

Wanneer ontstond de term ‘cloud computing’ voor het eerst?

De term “cloud computing” werd gepopulariseerd in de vroege jaren 2000, rond 2006.

Wat waren de vroege voorlopers van cloud computing?

Vroege voorlopers zijn time-sharing systemen en utility computing in de jaren 1960 en 1970.

Welk bedrijf speelde een belangrijke rol bij het populariseren van het concept van virtualisatie in cloud computing?

VMware speelde een belangrijke rol door virtualisatietechnologie te introduceren, die een efficiënter gebruik van resources mogelijk maakte.

Wanneer werd Amazon Web Services (AWS) gelanceerd en welke impact had het?

AWS werd gelanceerd in 2006 en zorgde voor een revolutie in clouddiensten door schaalbare en kosteneffectieve infrastructuur te bieden.

Wat is de betekenis van de “Elastic Compute Cloud” (EC2) in de geschiedenis van cloud computing?

EC2, gelanceerd door AWS, stelde gebruikers in staat om virtuele machines on-demand te huren, waarmee de basis werd gelegd voor schaalbare cloud computing.

Hoe heeft Microsoft bijgedragen aan de geschiedenis van cloud computing?

Microsoft introduceerde Azure in 2010, een cloudplatform dat een reeks services bood, waaronder infrastructuur, platform en software as a service.

Wat is het OpenStack-project en waarom is het opmerkelijk?

OpenStack, geïnitieerd in 2010, is een open-source cloud computing platform dat het creëren en beheren van publieke en private clouds mogelijk maakt.

Hoe heeft cloud computing de ontwikkeling van Software as a Service (SaaS) beïnvloed?

Cloud computing maakte SaaS levensvatbaar door de infrastructuur en middelen te bieden die nodig zijn voor het leveren van softwaretoepassingen via internet.

Welke beveiligingsproblemen ontstonden met de opkomst van cloud computing?

Beveiligingsproblemen omvatten datalekken, verlies van controle over gegevens en de gedeelde aard van bronnen in een cloudomgeving.

Hoe heeft cloud computing bedrijven en startups beïnvloed?

Cloud computing verlaagde de toetredingsdrempels voor startups, omdat het de noodzaak voor zware investeringen vooraf in infrastructuur elimineerde.

Welke rol speelde virtualisatietechnologie in de geschiedenis van cloud computing?

Dankzij virtualisatie konden meerdere virtuele machines op één fysieke machine worden uitgevoerd, waardoor het gebruik van resources werd geoptimaliseerd en de schaalbaarheid van de cloud mogelijk werd.

Hoe heeft cloud computing bijgedragen aan het concept van “serverless” computing?

Cloud computing maakte de weg vrij voor serverless computing, waarbij ontwikkelaars zich richten op code zonder zich zorgen te maken over de onderliggende infrastructuur.

Wat is de definitie van cloud computing van het National Institute of Standards and Technology (NIST)?

NIST definieert cloud computing als een model dat handige, on-demand netwerktoegang biedt tot een gedeelde pool van configureerbare computerresources.

Hoe heeft de beschikbaarheid van cloudopslagservices de praktijken voor gegevensbeheer veranderd?

Cloudopslagservices boden schaalbare en toegankelijke oplossingen voor gegevensopslag, waardoor de behoefte aan on-premises opslaginfrastructuur werd verminderd.

Op welke manieren heeft cloud computing invloed gehad op it-disaster recovery-strategieën?

Cloud computing bood off-site back-up- en herstelopties, waardoor de mogelijkheden voor noodherstel voor bedrijven werden verbeterd.

Wat is de rol van containers in cloud computing en wanneer hebben ze bekendheid gekregen?

Containers, ingekapselde applicatieomgevingen, kregen bekendheid met technologieën zoals Docker, waardoor de implementatie en het beheer van applicaties werd vereenvoudigd.

Hoe heeft cloud computing het Internet of Things (IoT) ecosysteem beïnvloed?

Cloud computing biedt de rekenkracht en opslag die nodig is voor het verwerken en analyseren van de enorme gegevens die door IoT-apparaten worden gegenereerd.

Wat zijn enkele uitdagingen die ontstonden toen cloud computing volwassen werd?

Uitdagingen waren onder meer vendor lock-in, zorgen over gegevensprivacy en de behoefte aan consistente standaarden en interoperabiliteit.

Hoe heeft cloud computing zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld?

Cloud computing heeft vooruitgang geboekt op het gebied van edge computing, AI-integratie, hybride cloudoplossingen en de voortdurende verfijning van services om aan veranderende behoeften te voldoen.

Conclusie

Kortom, de geschiedenis van cloud computing toont een reis van innovatie en evolutie. Cloud computing heeft het technologische landschap hervormd van zijn wortels in time-sharing systemen naar de diverse diensten die vandaag beschikbaar zijn. Serverless computing kwam ook naar voren als een game-changer.

Met platforms als AWS Lambda en Azure Functions kunnen ontwikkelaars zich alleen richten op code en het infrastructuurbeheer overlaten aan de cloudprovider. Dit “pay-as-you-go”-model heeft de implementatie en schaling van toepassingen verder vereenvoudigd. Vooruitkijkend blijft cloud computing evolueren.

Edge computing, dat berekeningen dichter bij de gegevensbron brengt, krijgt steeds meer aandacht omdat het latentieproblemen voor realtime toepassingen aanpakt. Quantum computing heeft ook het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in clouddiensten, hoewel de praktische implementatie ervan nog in de kinderschoenen staat. Terwijl bedrijven en mensen blijven vertrouwen op de voordelen ervan, belooft de toekomst verdere vooruitgang en opwindende mogelijkheden.

Lees ook: Wat is fragmentatie in computers? Video; Vijf generaties computer; 6E GENERATIE COMPUTERS; Wat is Samsung? Wat betekent het?

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)