Gevolgen van overspel

Gevolgen van overspel: bijbel, militair, VK, in de islam. Invoering. Ontrouw daagt de basis van een bruiloft op vele manieren uit. Het veroorzaakt verdriet en eenzaamheid, verwoesting, gevoelens van verraad en verkeerde perceptie van een of beide partners in een huwelijk.

Gevolgen van overspel: bijbel, militair, VK, in de islam
Gevolgen van overspel: bijbel, militair, VK, in de islam

Sommige bruiloften worden verstoord na een zaak. Anderen gaan door, zetten stoerder en vriendelijker om.

Gevolgen van overspel

Er zijn evenwichtige verklaringen en praktische hulp voor elk van Gods wetten. Hij herkende ze als een intellectueel project. Echter, aangezien personen gedropt worden, denken we af en toe dat we niet de gevolgen zullen ondergaan van het misdragen van Zijn realiteit of even goed nadenken over de gevolgen. We moeten de bewuste conclusie trekken en strijden om niet te animeren door het vlees, maar door de Heilige Geest in ons.

Jesse Warner wijst de straffen op ontrouw aan door te zeggen dat er ongezonde zielsbanden kunnen ontstaan wanneer je ervoor kiest om te verlangen naar de alternatieve persoon die het problematisch zou kunnen maken om los te komen van het kwaad, en eist dat Gods betrokkenheid de band verbreekt.

Het verlangen om uit lust te observeren, het idee van iemand anders te koesteren, of een “verliefdheid” op iemand anders dan je vrouw te hebben, kan voor een moment “leuk” zijn, maar begrijp waar je je voor tekent als je het doet. U kunt niet alleen uw vrouw/man, uw huishouden laten vallen en uw kroost niet meer kunnen zien.

Betaal forse boetes voor kinderfinanciering voor talloze contracten van uw leven, wees ver verwijderd van uw vrouw en ontevreden met hen, en breng problemen en druk naar uw bruiloft en naar huis. Een slecht voorbeeld voor andere supporters, en de communicatie naar anderen sturen dat je niet aan de volgende Jezus denkt. Toch zou je ook eerder in verlegenheid worden gebracht, God, wat een angstaanjagende zaak is.

Bijbel: Gevolgen van overspel

Oud testamentische definitie

Ontrouw was goed gedefinieerd en werd in het Oude Testament begrepen als seksuele aangelegenheden tussen een getrouwde vrouw en een heer anders dan haar partner. Het werd dus als een zonde tegen haar partner beschouwd.

Nieuw testamentische definitie

In het Nieuwe Testament verlengde Jezus Christus, onze Heer en Heiland, de definitie van ontrouw om een getrouwde man en een vrouw anders dan zijn metgezel te bevatten. Het is op deze manier dat verschillende nieuwtestamentische opleidingen het naleven.

Daarom kunnen we overspel resoluut omschrijven als de zonde van een getrouwde man die seksuele relaties heeft met iemand anders dan zijn echtgenoot of een getrouwde vrouw die seksuele relaties heeft met iemand anders dan haar partner.

Bijbel teksten over bestraffing van overspel

Oneerlijkheid door een partner wordt genoemd als overspel. Het is de vraag waarop we zullen antwoorden via dit deel van het artikel. Het woord ontrouw wordt etymologisch geassocieerd met onreinheid. Het betekent “iets armere superioriteit verminderen door een ander bestanddeel toe te voegen.” Later kunnen we zeggen dat we geen twijfel meer hebben dat overspel de onreinheid van de bruiloft is door een derde persoon toe te voegen.

We kunnen ook zeggen dat ontrouw de geplande seksuele activiteit is tussen een getrouwd wezen en iemand anders dan hun vrouw. De bijbel begint zijn onderwijs over bruiloften met het patroon van Adam en Eva: één man en één vrouw, man en vrouw, beide verenigd door de Almachtige God.

Ontrouw is strikt verboden door het zevende gebod, dat luidt: “Gij zult geen overspel plegen.” Ondertussen werd dit verbod slechts uitgesproken zonder enige verduidelijking. Het is veelbetekenend om te beseffen dat de Schrift betrouwbaar is in het verbod in strijd met overspel.

Ondanks de helderheid van het unieke ontwerp van bruiloften en de strenge preventie tegen ontrouw, is de zondige mensheid erin geslaagd middelen te ontwikkelen om de ethische lijnen te vervormen. Hier kunnen we zeggen dat overspel een van de middelen is waarmee het voorkomen in strijd met ontrouw tot op zekere hoogte is omzeild.

Hoewel polygamie strikt genomen niet als ontrouw wordt beschouwd, besmet het Gods innovatieve huwelijksstrategie. Hoewel God polygamie in het Oude Testament toestond, raadde Hij het niet aan.

Straf voor overspel

En aangezien polygamie tegenwoordig gewoonlijk onwettig is in de grootste hedendaagse republieken, kan geen derde persoon officieel een bruiloft doen. Een extra manier om het voorkomen van ontrouw te voorkomen, is door uit elkaar te gaan en te hertrouwen.

Elke getrouwde man of vrouw die een zaak heeft, verplicht zich tot ontrouw. Het is een beetje jammer dat als ze hun vrouw scheiden en met de ander trouwen, ze volledig hun “legale” voet aan de grond houden.

Het huwelijk is een heilige overeenkomst tussen een paar. Net zoals eerder gekwantificeerd, was overspel door God toegestaan in het Oude Testament, maar hij keurde het niet goed. Polygamie was niet waardig als overspel omdat, hoewel een derde partij een aanvulling was op het huwelijk, de onwettige man of vrouw officieel bekend was.

Leger

Straffen voor overspel onder de UCMJ

Ontrouw is een doordachte beschuldiging. Indien vrijgesproken, kunnen leden van de maximale straffaciliteiten worden geconfronteerd met verbeurdverklaring van alle salarissen en toelagen, schandelijke vrijlating en gevangenisstraf van maximaal een jaar.

Hoewel ze afhankelijk zijn van de omstandigheden in de buurt van de gelegenheid, hebben servicemedewerkers die zich schamen voor ontrouw, meer kans op lichtere straffen. Zoals organisatorische corrigerende maatregelen, een onvolledige loonstraf, afscheid van het management, lagere rang en andere vormen van bestraffing, behalve schandelijk.

UK

Nee dat is het niet; niettemin is het een van de details van het ontvangen van een echtscheiding. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar om de volgende redenen kan ontrouw problematisch zijn om aan te tonen. Ten eerste kan ontrouw alleen maar een reden zijn om uit elkaar te gaan als je partner seks heeft gehad met iemand van het andere geslacht.

Als uw partner een relatie had met iemand van hetzelfde geslacht, is dat geen ontrouw volgens de Britse wet. Het betekent dat u dit niet kunt gebruiken als reden voor het ontvangen van een scheiding. Evenzo bestaat ontrouw niet als uw partner in een homoseksuele relatie zit of een buitenschoolse aangelegenheid van hetzelfde geslacht heeft.

Er zijn vijf landgoederen voor scheiding in het Verenigd Koninkrijk, die allemaal voortkomen uit een “onherstelbare mislukking” van de bruiloft. De gronden zijn als volgt: langer dan twee jaar leven, verdwijning, langer dan vijf jaar gescheiden wonen, onredelijke prestaties en ontrouw. Een persoon die op grond van ontrouw wil doorgaan, moet er rekening mee houden dat hij aan zijn precieze vereisten moet voldoen.

in de islam

Ontrouw in de islam is een van de meest uitstekende verschrikkelijke van alle zonden. De verschrikkelijkheid ervan kan onoverwinnelijk zijn door het realisme waarvan is overwogen dat het overeenkomt met de onschadelijke corruptie in de koran. Het bovengenoemde koranvers verduidelijkt dat moeiteloos.

Ontrouw is weloverwogen als een onvergeeflijke misdaad vanwege de rampzalige gevolgen ervan, die gevolgen hebben voor de betrokken persoon, de familie-eenheid en de beschaving in het algemeen. Het leidt tot ontrouw en dringt het vertrouwen en de harmonie binnen die de basis vormen voor een gezond gezinsleven.

Het verspilt de potentie; het verstoort het evenwicht; het doet afbreuk aan de reinheid van het karakter en vernietigt de geesten van vroomheid en trouw. Dientengevolge moet het enkelvoud de woede van Allah en bestraffing in talloze vormen onder ogen zien.

Ontucht en ontrouw worden gezien als onverdedigbare en schandelijke zonden. Met betrekking tot verraad zei de Profeet: “Wanneer ontrouw en immoreel gedrag zich wijdverbreid ontwikkelen in een natie, zal Allah hen voor zijn straf vertegenwoordigen. Hij zal zulke ziekten leiden dat hun voorouders nooit op hen afkwamen.”

Overspel is de seksuele omgang met wederzijds goedvinden tussen twee personen die niet met elkaar getrouwd zijn, en de een of de ander is getrouwd met iemand anders. De betekenis van ontrouw verschilt in verschillende autoriteiten, en het wordt weerspiegeld als een zonde in bijna alle religies.

Volgens de moslimwet wordt “ontrouw goed gedefinieerd als seksuele interactie door een persoon, of het nu een man of een dame is, met iemand met wie ze niet getrouwd zijn.” Overspel of buitenechtelijke seks wordt gemeten als de schending van echtelijke banden.

Het wordt gezien als een van de leidende corruptie die door Allah is voorbestemd in het spirituele boek van moslims – de koran. Zina is een Arabische periode die wordt gebruikt voor voorhuwelijkse of buitenschoolse relaties. De daad van Zina wordt gezien als de meest ongelooflijke monsterlijke corruptie, en personen kunnen er streng voor worden gestraft.

Koranverzen die overspel elimineren, zoals Allah heeft gezegd, zijn: – “Kom niet in de buurt van overspel. Het is een schandelijke daad en een zondige, inleidende weg naar andere zonden.” “Zeg: ‘Voorwaar, mijn Heer heeft schandelijke acties verboden, open of in het geheim, zonden en inbreuken in strijd met het feit en het doel.”

Er worden zware straffen verwacht voor mannen en vrouwen die verwikkeld raken in de zondige daad van Zina. Als we kijken naar de islamitische regels, voor seks voor het huwelijk, is de berisping 100 zweepslagen. Voor ontrouw worden de overspelers echter gestraft met de doodstraf, ook erkend als Rajm of zware geseling.

Hoewel, ontzaad als vergelding voor buitenschoolse seks wordt niet gekwantificeerd in de Koran, maar wordt aanbevolen in de Hadith. Hadith zijn de verbale mores die verband houden met de woorden en het gedrag van de islamitische profeet Mohammed.

Terwijl mannen in dit geval buitengewoon zijn en een getrouwde man die sluimert met een ongehuwde vrouw niet heeft overwogen overspel te plegen, ontwikkelt het corruptie als de betrokken vrouw getrouwd is en overspelige omgang oefent.

In deze omstandigheid is de aanbevolen straf voor haar niet minder dan steniging tot het einde. Islamitische regels zijn veelomvattend, harteloos en wreed, en de techniek wordt verondersteld een puriteins toegestaan schema te zijn.

Lees ook: Is overspel een zonde?

Externe bron: How to get my ex back

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans)