Histopatologi definition betydelse

Histopatologi definition betydelse. Olika grenar av vetenskapen hjälper till att diagnostisera olika typer av sjukdomar, och ett snabbt växande spektrum är histopatologi.

Termen histopatologi är relaterad till studiet av vävnader och sjukdomar. Olika laboratorier, företag och organisationer arbetar inom detta område och introducerar nya tekniker för diagnos och gör progressiva förändringar.

De använder olika sätt att diagnostisera; till exempel använder de histopatologiska bilder för diagnos eftersom de på så sätt bättre kan diagnostisera sjukdomen och föreslå något som är bäst för denna sjukdom. Men vanliga människor är inte bekanta med denna term, så om de lär sig om histopatologi, i den här artikeln kommer vi att prata allt om histopatologi.

Histopatologi definition betydelse, begrepp
Histopatologi definition betydelse, begrepp

Vad är histopatologi?

Histopatologi definition betydelse, Histopatologi är en studie som hjälper till att diagnostisera vävnadsrelaterade sjukdomar. Denna studie inkluderar korrekt undersökning av vävnader under mikroskop för att veta orsaken och stadiet eller nivån av sjukdomar. Dessutom hjälper denna studie läkarna att hantera patientens vård.

Användning av histopatologi

Histopatologi hjälper till att diagnostisera olika vävnads- och cellrelaterade sjukdomar som t.ex

 • immuntoxicitet

Histopatologi hjälper till att diagnostisera immuntoxicitet; det är en sjukdom där immunförsvaret inte fungerar ordentligt på grund av skadliga ämnens skadliga effekter och blodets surhetsgrad ökar. Enligt studien är histopatologin också effektiv för diagnos av immuntoxicitet

 • Kräftan

Histopatologen diagnostiserar cancer genom att undersöka vävnaderna eller cellerna i det riktade området. Först tar de vävnad eller celler från klumpar och stötar i målområdet och undersöker det under ett mikroskop för att identifiera orsaken till abnormitet i vävnader eller celler.

Om de upptäcker att den är elakartad försöker de hitta typen av cancer och dess stadium. Och de försöker ge hjälp till patienterna i deras behandling.

 • Virus infektion

Olika typer av virus orsakar olika sjukdomar, och dessa virus orsakar morfologiska förändringar, och de bildar inklusionskroppar i det och få virus från olika celler i kroppar.

Därför använder Histopathologic olika former av stammar som Giemsa-färgning, säljarfärgning för diagnos av infektion som herpesvirus och cayo megalosaurus.

 • Svamp infektion

Histopatologi är fortfarande en av de primära diagnosmetoderna inom mykologi. De främsta fördelarna med histopatologi inkluderar snabbhet, effektivitet och förmågan att erbjuda en initial identifiering av svampen som är infekterad samt att visa vävnadsreaktionen.

Det ger dock viktig information före svampen som kan identifieras i ett mykologilabb. Histopatologi är också den enda metoden för att diagnostisera sjukdomar eftersom L. Loboi eller Rhinosporidium Seeber kan diagnostiseras med histopatologi. Dessutom finns en mängd olika histologiska färger lätt tillgängliga som används för att identifiera svampar i vävnadssnitt.

Medan vissa är specifika svampfläckar, används andra mer brett och kan användas för att studera reaktionen hos vävnader eller svampen som infekterar vävnaden. GMS Gridleys svamp, en svamp som är GMS, och PAS är otroligt effektiva för att visa organismerna.

Men av dessa tre har GMS den största fördelen eftersom det kan färga de icke-livsdugliga och gamla svamparna.

 • Bakteriell infektion

Bakterier är bland de mest utmanande mikroorganismerna att identifiera när man undersöker rutin H och E-färgad. Icke desto mindre är histologiska sektionspatologiska diagnoser utbredda och de färgningstekniker som oftast används för att upptäcka de baciller som är snabba att sura i utstryk är ZN och Auramin.

Identifieringen av vävnad från en mykobakteriell sjukdom börjar med en grundlig undersökning av delar av vävnad färgade med H och E. Även om organismer inte är synliga, ger mönstret av granulomatös inflammation det första tecknet på att mykobakterier är närvarande.

Betydelsen av histopatologi

Histopatologi är ganska viktigt för att upptäcka och känna till detaljerna om sjukdomarna och hjälper till att hitta de olika behandlingarna. Histologi hänvisar till studiet av levande vävnader, och patologi innebär att studera de förändringar som orsakas av främmande ämnen och mikroorganismer på organismerna.

Att arbeta i labbet i många timmar gör att du förstår saker mer exakt.

Dessutom används histopatologi inom olika områden av livet. Egentligen är det ett amalgam av två huvudområden: histologi och patologi.

Dessutom tillåter Histopatologi identifieringen av förändringarna som inträffade i de normala levande vävnaderna och de medel som mikroorganismer som inte kan ses med blotta ögon. Men enligt experter är betydelsen av histopatologi inte helt förstått.

Histo patologi teknikens etymologi

Histopatologi startade 1838 när den första boken om histopatologi ”om cancerns natur och strukturegenskaper” publicerades av Johannes miller. 1951 bildades det första sammansatta mikroskopet, men det hade många tekniska problem. År 1673 påbörjades tillverkningen av ett enkelt mikroskop med en enda lins av Anton van Leeuwenhoek.

De hade bättre förstoring och upplösning. Den första mikrotomen tillverkades 1848. Cambridge rockern konstruerades 1885, Minot 1886 och slädemikrotomen tillverkades 1910. I mitten av 1800-talet introducerades paraffinvax för infiltration och stöd under sektioneringen. Och formalin användes 1893 för första gången.

1945 ersattes handbearbetning med automatiserade vävnadsprocessorer, 1951 tillverkades kryostater.

Dessutom har enzymernas histokemi, histopatologi och polariserande mikroskopi fått betydelse under de senaste 50 åren. 1980 revolutionerades diagnosen cancer genom användningen av histopatologi.

Tjänster involverade i histopatologi

Histopatologi är en komplett studie av vävnader och grundorsaken till vävnadssjukdomar, så den involverar olika tjänster för bättre resultat; den innehåller följande tekniker.

 • Obduktion
 • Sofistikerad histologisk bearbetning
 • Evolution av patolog

Dessutom inkluderar detta andra tjänster som t.ex

 • Bearbetning och sektionering av fryst vävnad
 • Histokemisk stam för cellulära komponenter
 • Plast bearbetning hjälper till med tunt urval stöder neuropatologi och produktiv patologi.

Roll som histopatolog

Histopatologer är utbildade läkare som arbetar effektivt inom området histopatologi. Först undersöker histopatologerna vävnaderna eller cellerna för att veta skadan och dess orsaker. Sedan kan de diagnostisera sjukdomen genom en liten bit av vävnad i huden, njurarna, levern och andra organ; denna term är känd som en biopsi.

Dessutom kan histopatologis pecialisten diagnostisera sjukdomen eller vävnadsförändringar bara genom att se bilderna från undersökningen. Efter korrekt undersökning och diagnos är deras huvudsakliga syfte att skriva en omfattande rapport.

Dessutom spelar histopatologerna en viktig roll i att skriva rapporter om prover, forskningsrapporter och undervisning. De arbetar också med patienter för att tillhandahålla tjänsterna. Kort sagt spelar histopatologerna en viktig roll.

Slutsats

Utan tvekan är histopatologi det bästa sättet att diagnostisera olika sjukdomar som cancer, virusinfektioner, toxicitet, bakterieinfektion, etc.

Dessutom undersöker histopatologen vävnader och celler och tar reda på typen och orsaken till sjukdomen bakom detta. Enligt undersökningar kan endast läkare, expertarbetare undersöka misstänkta vävnader och celler.

Läs även i bloggen: Vad är mikrobiologi? Definition, Betydelse; Medicin definition, betydelse

Externa resurser: Rcpath; verywellhealth

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska) Português (Portugisiska, Portugal)