Historia av Cloud computing

Införandet: Historia av Cloud computing. Cloud computing, ett paradigm som har revolutionerat hur företag och individer använder teknik, har en historia som sträcker sig över flera decennier. Dess ursprung kan spåras tillbaka till 1960-talet, med konceptet som utvecklas för att bli den allestädes närvarande kraften det är idag.

Idén om cloud computing kan avgränsas tillbaka till 1960-talet, med framväxten av tidsdelningssystem. Under denna tid kunde flera användare komma åt en enda dator samtidigt och dela sina resurser. Detta lade grunden för fjärrresursdelning, en grundläggande aspekt av cloud computing.

På 1970-talet tog utvecklingen av virtualiseringsteknik form. Innovationer som IBMs VM-system gjorde det möjligt för flera operativsystem att köras på en enda fysisk maskin, vilket förbättrade resursutnyttjandet och flexibiliteten. Ändå var det inte förrän på 1990-talet som termen ”cloud computing” fick dragkraft.

Historia av Cloud computing
Historia av Cloud computing 2

Contents

Historia av Cloud computing i slutet av 1990-talet

1990-talet bevittnade ökningen av telekommunikationsföretag som erbjuder virtuella privata nätverk (VPN) -tjänster. Dessa nätverk gjorde det möjligt för organisationer att ansluta och dela data säkert över Internet, vilket satte scenen för det bredare molnkonceptet.

Dessutom ledde dot-com-bubblan till skapandet av Application Service Providers (ASP), som erbjöd programvara och tjänster via Internet, vilket lade grunden för SaaS-modeller (Software-as-a-Service).

Molnet blev populärt när företag bättre förstod dess tjänster och användbarhet. 1999 blev Salesforce ett känt exempel på att framgångsrikt använda cloud computing. Han använde den för att introducera idén att använda Internet för att tillhandahålla program till slutanvändare.

Programmet (eller applikationen) kan tillåtas och laddas ner av alla med internetåtkomst. Företag kan köpa programvara på begäran, kostnadseffektivt, utan att någonsin lämna kontoret.

Cloud computing i början av 2000-talet

Början av 2000-talet markerade en vändpunkt med framväxten av Amazon Web Services (AWS) 2002. AWS introducerade konceptet infrastructure-as-a-service (IaaS), vilket gör det möjligt för användare att hyra datorresurser på begäran. Detta drag förändrade hur företag hanterade sin IT-infrastruktur och banade väg för andra molnleverantörer att följa efter.

När 2000-talet fortskred fick cloud computing fart. Google lanserade sin svit av produktivitetsverktyg som Google Apps 2006, vilket visar potentialen i molnbaserad programvara.

År 2007 gick IBM, Google och flera universitet samman för att designa en serverfarm för forskningsprojekt som kräver snabba processorer och stora datamängder. University of Washington var först med att registrera sig och använda resurser levererade av IBM och Google. Universiteten insåg snabbt att datorexperiment kunde göras snabbt och billigt om IBM och Google stödde deras forskning.

Eftersom mycket av studien koncentrerade sig på frågor där IBM och Google hade intressen, gynnades de också av arrangemanget. 2007 var också året då Netflix lanserade sin streamingvideotjänst med hjälp av molnet och gav stöd för ”binge-watching”.

År 2009 introducerade Salesforce.com konceptet Platform-as-a-Service (PaaS), vilket gör det möjligt för utvecklare att bygga, distribuera och hantera applikationer utan komplexiteten i den underliggande infrastrukturen.

Introduktionen av dessa olika molntjänstmodeller drev på snabb implementering och innovation. Företag insåg alltmer fördelarna med kostnadsbesparingar, skalbarhet och flexibilitet som cloud computing erbjöd. Detta ledde till en ökning av molnleverantörer som erbjuder olika tjänster som tillgodoser olika behov.

2010 och framåt

Även om privata moln introducerades 2008 behövde de utvecklas och impopulära. Dåliga säkerhetsproblem i offentliga moln var en stark drivkraft som uppmuntrade användningen av privata moln. Under 2010 utvecklade företag som AWS, Microsoft och OpenStack privata moln som var ganska funktionella. I mitten av 2010-talet integrerades molntjänster.

Microsoft Azure blev framträdande och blev en stark konkurrent till AWS. Samtidigt började branscher som sjukvård och finans, som tidigare var tveksamma på grund av säkerhetsproblem, migrera känsliga data till molnet tack vare förbättrade säkerhetsåtgärder och efterlevnadsstandarder.

Containeriseringsteknik, med Docker som en föregångare, fick dragkraft runt denna tid. Containrar underlättade effektiv distribution och hantering av applikationer, vilket ytterligare effektiviserade molnutvecklingsprocessen.

Begreppet hybridmoln introducerades 2011. En betydande interoperabilitetskapacitet mellan de privata och offentliga molnen och kraften att flytta arbetsbelastningar fram och tillbaka mellan de två molnen krävs. Vid den tiden hade få företag system som kunde göra detta, även om många ville på grund av de verktyg och lagring som det offentliga molnet kunde erbjuda.

År 2011 presenterade IBM IBM Smart Cloud-ramverket, som upprätthåller Smarter Planet (ett kulturellt tänkande projekt). Därefter lanserade Apple iCloud, som fokuserade på att lagra mer personlig information (bilder, musik, videor etc.). Det året började Microsoft också marknadsföra molnet på tv, vilket gjorde allmänheten medveten om dess förmåga att lagra bilder eller video med ett tillgängligt tillstånd.

Oracle presenterade Oracle Cloud 2012 och erbjuder tre kärnerbjudanden till företag, IaaS (Infrastructure-as-a-service), PaaS (Platform-as-a-service) och SAAS (Software-as-a-Service). -En tjänst). Dessa grunder utvecklade snabbt normen, med vissa offentliga moln som erbjuder alla dessa fördelar medan andra koncentrerade sig på bara ett erbjudande. Programvara som en tjänst blev ganska populär.

År 2014 hade cloud computing utvecklat sina kärnfunktioner, och säkerhet hade blivit ett stort problem. Molnsäkerhet har blivit en snabbt växande tjänst på grund av dess betydelse för konsumenterna. Molnsäkerhet har utvecklats avsevärt under de senaste åren och erbjuder skydd som är jämförbart med traditionella IT-säkerhetssystem.

Detta inkluderar att skydda kritisk information från oavsiktlig radering, stöld och dataläckage. Säkerhet är, och kommer alltid att vara, det primära problemet för de flesta molnanvändare.

Nu är en av de primära användarna av molntjänster applikationsutvecklare. År 2016 började molnet skifta från utvecklarvänligt till utvecklardrivet. Applikationsutvecklare började dra full nytta av de verktyg som var tillgängliga för dem från molnet.

Ett stort antal tjänster försöker vara utvecklarvänliga för att locka fler användare. Genom att realisera efterfrågan och vinstpotentialen utvecklade molnleverantörer (och fortsätter att växa) verktyg som apputvecklare vill ha och behöver.

Frågor och svar

Vad är historien om cloud computing?

Historien om cloud computing går tillbaka till 1960-talet, med konceptet som utvecklats under årtiondena.

När uppstod termen ”cloud computing” först?

Termen ”cloud computing” populariserades i början av 2000-talet, runt 2006.

Vilka var de tidiga föregångarna till cloud computing?

Tidiga föregångare inkluderar tidsdelningssystem och utility computing på 1960- och 1970-talet.

Vilket företag spelade en viktig roll för att popularisera begreppet virtualisering i cloud computing?

VMware spelade en viktig roll genom att introducera virtualiseringsteknik, vilket möjliggjorde effektivare resursutnyttjande.

När lanserades Amazon Web Services (AWS) och vilken inverkan hade det?

AWS lanserades 2006 och revolutionerade molntjänster genom att tillhandahålla skalbar och kostnadseffektiv infrastruktur.

Vad är betydelsen av ”Elastic Compute Cloud” (EC2) i cloud computing-historien?

EC2, lanserad av AWS, tillät användare att hyra virtuella maskiner på begäran, vilket lägger grunden för skalbar cloud computing.

Hur bidrog Microsoft till molnberäkningshistoriken?

Microsoft introducerade Azure 2010, en molnplattform som erbjöd en rad tjänster, inklusive infrastruktur, plattform och programvara som en tjänst.

Vad är OpenStack-projektet, och varför är det anmärkningsvärt?

OpenStack, som initierades 2010, är en öppen källkodsplattform för molntjänster som gör det möjligt att skapa och hantera offentliga och privata moln.

Hur påverkade cloud computing utvecklingen av Software as a Service (SaaS)?

Cloud computing gjorde SaaS livskraftigt genom att tillhandahålla den infrastruktur och de resurser som krävs för att leverera mjukvaruapplikationer över internet.

Vilka säkerhetsproblem uppstod med ökningen av cloud computing?

Säkerhetsproblem inkluderade dataintrång, förlust av kontroll över data och den delade karaktären hos resurser i en molnmiljö.

Hur påverkade cloud computing företag och nystartade företag?

Cloud computing sänkte inträdesbarriärerna för nystartade företag, eftersom det eliminerade behovet av stora initiala investeringar i infrastruktur.

Vilken roll spelade virtualiseringstekniken i cloud computings historia?

Virtualisering gjorde det möjligt för flera virtuella datorer att köras på en enda fysisk maskin, vilket optimerade resursutnyttjandet och möjliggjorde molnskalbarhet.

Hur bidrog cloud computing till begreppet ”serverlös” databehandling?

Cloud computing banade väg för serverlös databehandling, där utvecklare fokuserar på kod utan att oroa sig för den underliggande infrastrukturen.

Vad är National Institute of Standards and Technology (NIST) definition av cloud computing?

NIST definierar molnbaserad databehandling som en modell som ger bekväm nätverksåtkomst på begäran till en delad pool med konfigurerbara datorresurser.

Hur förändrade tillgängligheten av molnlagringstjänster datahanteringsmetoderna?

Molnlagringstjänster erbjöd skalbara och tillgängliga datalagringslösningar, vilket minskade behovet av lokal lagringsinfrastruktur.

På vilka sätt påverkade molnbaserad databehandling IT-strategier för katastrofåterställning?

Cloud computing tillhandahöll alternativ för säkerhetskopiering och återställning på annan plats, vilket förbättrade haveriberedskapsfunktionerna för företag.

Vilken roll har containrar i cloud computing och när blev de framträdande?

Containrar, inkapslade applikationsmiljöer, fick en framträdande plats med tekniker som Docker, vilket förenklade programdistribution och hantering.

Hur har molnbaserad databehandling påverkat ekosystemet för sakernas internet (IoT)?

Cloud computing ger den beräkningskraft och lagring som behövs för att bearbeta och analysera de massiva data som genereras av IoT-enheter.

Vilka är några utmaningar som uppstod när cloud computing mognade?

Utmaningarna inkluderade leverantörsinlåsning, datasekretessproblem och behovet av konsekventa standarder och interoperabilitet.

Hur har cloud computing fortsatt att utvecklas de senaste åren?

Cloud computing har sett framsteg inom edge computing, AI-integration, hybridmolnlösningar och den pågående förfiningen av tjänster för att möta förändrade behov.

Slutsats

Sammanfattningsvis visar historien om cloud computing en resa av innovation och utveckling. Cloud computing har omformat det tekniska landskapet från sina rötter i tidsdelningssystem till de olika tjänster som finns tillgängliga idag. Serverlös databehandling framkom också som en spelväxlare.

Med plattformar som AWS Lambda och Azure Functions kan utvecklare fokusera enbart på kod och lämna infrastrukturhanteringen till molnleverantören. Den här modellen där du betalar per användning förenklade programdistributionen och skalningen ytterligare. Framöver fortsätter cloud computing att utvecklas.

Edge computing, som för beräkningen närmare datakällan, får uppmärksamhet eftersom den hanterar latensproblem för realtidsapplikationer. Kvantberäkning har också potential att revolutionera molntjänster, även om dess praktiska implementering fortfarande är i sin linda. Eftersom företag och människor fortsätter att förlita sig på dess fördelar, lovar framtiden ytterligare framsteg och spännande möjligheter.

Läs också: Vad är Microsoft Azure; Datacenterutveckling, historia; Vad är ett datacenter?; Vad är fragmentering i datorer? Video

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Español (Spanska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska) Português (Portugisiska, Portugal)