Hvad er etik

Hvad er etik: Betydning, i erhvervslivet, i filosofi, af omsorg, i teknologi, og hvorfor er afgørende, i journalistik, i forskning. Introduktion. Etik, en gren af filosofien, ofte kaldet moralfilosofi, involverer forsvar og systematisering af begreber om forkert og rigtig adfærd.

Hvad er etik: Betydning, i erhvervslivet, i filosofi, af omsorg, i teknologi, og hvorfor er afgørende, i journalistik, i forskning
Hvad er etik: Betydning, i erhvervslivet, i filosofi, af omsorg, i teknologi, og hvorfor er afgørende, i journalistik, i forskning

Dette felt arbejder med æstetik og vedrører spørgsmål af værdi. Arbejder med en filosofi kaldet aksiologi. Primært forkert og rigtigt er etiske problemer og handler om moral og adfærdsregel. Den lærer, hvordan folk skal opføre sig i bestemte situationer.

Etiks middel

Etik er de moralske regler, der udfører en aktivitet og styrer en persons adfærd. Denne gren af viden er baseret på moralske principper. Etik relaterer til etiske teorier og accepterer standarder for udførelse af etisk adfærd. Det involverer misbilligelse af retfærdige domme og modtagelse af moralsk godkendelse.

Etik i erhvervslivet

Etik i erhvervslivet handler om at anvende gode forretningspolitikker og -praksis om kontroversielle emner. Mange spørgsmål inden for forretningsetik omfatter bestikkelse, diskrimination, tillidsansvar, virksomhedsledelse, socialt ansvar og insiderhandel.

Hvis en organisation handler etisk, forbedrer det forretningsresultater, og medarbejderne opnår positive fordele. Anvendelse af etisk adfærd øger arbejdsglæde, tillid, medarbejderpræstationer, organisatorisk engagement og organisatorisk medborgerskabsadfærd. I virksomheden er loven gældende, men etiske og juridiske er ikke nødvendigvis det samme. Forretningsetik består af acceptabel adfærd med loven uden for regeringens kontrol.

Industrierne etablerer forretningsetik for at vinde tillid blandt medarbejderne og forbedre afhængigheden af tillid mellem investorer og forbrugere. I henhold til forretningskvaliteten ændres de forretningsetiske programmer og er almindelige i forskellige virksomheder. Ifølge GBES 2018 mener hver fjerde medarbejder, at virksomheden arbejder på et velimplementeret etikprogram.

Etik i filosofi

I filosofi beskæftiger etik sig med godt og ondt i menneskelig adfærd. Den spørger, hvad et godt liv er, hvorfor et menneske skal udføre praktiske opgaver, objektive eller subjektive vilkår for moral, årsager til at være moralsk, forholdet mellem egeninteresse og karakter, oprindelsen af etik og den ultimative begrundelse for moral. Den fortæller, at det er menneskers moralske dømmekraft at understrege lykke, pligt og fornøjelser.

Traditionelt råder etik i filosofi til at leve et lykkeligt og godt liv. Nu flyttede nutidige filosoffer den etiske filosofi til teoretiske og abstrakte spørgsmål. Den etiske filosofi handler om, hvad der er godt for samfundet og individer; det er derfor, det kaldes moralfilosofi. Etik er taget fra det græske. Ordet etos betyder vane, skik og egenskaber.

Den etiske filosofi har sine generelle tilgange: dydsetik, deontologisk etik og praktisk etik. De moralske værdier i filosofien som ansvar, ærlighed og troværdighed fremmer os til at gøre de rigtige ting, eliminere uhøflig adfærd og håndtere hverdagen mere effektivt. De bedste rationelle interesser bør beskæftige sig med en ordentlig følelse af rigtigt og forkert uden at ofre andre.

Om sorgs etik

Den normative etiske teori, der arbejder med moralsk handling, centrerer sig om relationer og velvilje som en dyd, kaldes omsorgsetik. Det er en klynge af normative etiske teorier, der blev skabt i anden halvdel af det tyvende århundrede af feminister. Omsorgsetik er et berømt feministisk filosofisk perspektiv, der arbejder på kontekstbundet og relationsmæssig tilgang til beslutningstagning og moral.

Dette udtryk refererer til ideer, der omhandler karakteren af normativ etisk teori og moral. Det er essentielt, fordi arbejdstagere kan genkende sundhedsvæsenets dilemmaer, træffe lette beslutninger og foretage sunde domme for at holde sig inden for love og baseret på deres værdier.

Etik i teknologi

Etik i teknologi er anvendelsen af etiske tilgange og tænkning for at få praktiske bekymringer om teknologi. Teknologietik vokser og bliver populær dag for dag, fordi de nyeste teknologier giver virksomheder mere kraft til at arbejde og hjælper os med at træffe flere valg, som ikke var mulige før.

Etik i teknologi refererer til og sætter moral eller etik til at kontrollere brugen af teknologi. Det etiske princip i teknologi omfatter privatliv, frihed, ansvarlighed, digitale rettigheder, onlineadfærd og databeskyttelse. Etikken i teknologi betyder ikke noget at kontrollere tingene i stedet, og det kan styre brugen af teknologi godt. Det kræver kontinuerlig overvågning for at spore de teknologiske ændringer, seneste innovationer og sikre fair praksis.

I forbindelse med teknologi anvender teknologietik praktiske bekymringer om teknologi. Tidligere blev vores teknologibeslutninger styret af vores svaghed. Men teknologisk magt gør os i stand til frivilligt at blive begrænset med vores dømmekraft.

Etisk praksis i teknologi

Etik sikrer, at der eksisterer et ærligt forhold mellem teknologi og brugere.

Omsorg for medarbejdere og kunder

Hvis en virksomhed er engageret i etisk teknologi, har den en solid moralsk sans for kundebeskyttelse og medarbejderrettigheder. Selvom data er teknologi, der er meget værd, styrker de kunder og medarbejdere, der arbejder med teknologi, din virksomhed og er dit største aktiv. Etisk teknologi sikrer, at man tager sig af medarbejdere og kunder og altid overholder ansvarlig beskyttelse for dem.

Moralsk brug af ressourcer

Ressourcerne rummer fremragende værdi for virksomheder. Virksomhederne kan forfine produktudbud og målrette deres marketingstrategier med data. Men etiske overvejelser bringer privatlivets fred gennem mange moralske bekymringer. Overholdelsesprocedurerne og databeskyttelsestrinene hjælper med at sikre, at data misbruges og ikke lækkes.

Ansvarlig brug af Disruptive Tech

Digital vækst er den bedste forretningsvirkelighed. Teknologi er ikke en vej til at overgå konkurrenterne, og det er en fantastisk måde at gøre fremskridt på. At omfavne nye teknologier står over for en etisk udfordring. Etikken i virksomheden sikrer, at din form er egnet til at praktisere ærlig teknologi og vedtage beskyttelser, der sikrer korrekt brug af teknologi.

Bedste ansvars kultur

Det ultimative mål for etik i teknologi er at skabe en ansvarskultur inden for teknologi. Hvis industrierne og informationsteknologiens arbejdsstyrke sikrer, at de er sikre, ansvarlige og bruger anstændig teknologi, kan de bruge fair data.

Hvorfor er etik vigtigt?

Etik er ikke kun brugen af udarbejdede og omformulerede bøger, og etisk praksis giver mere mening i erhvervslivet og i hverdagen. Omtrent alle virksomheder ønsker at være gavnlige, rene og retfærdige for samfundet. Det er derfor, organisationer har brug for etik eller retsstatsprincippet for at binde dem i rimelig praksis og konkurrence. Det vil give flere fordele for organisationer, samfund og forbrugere.

Etik giver fordele for medarbejderen, individet, forbrugeren og den menneskelige sociale enhed. Etik er afgørende på følgende måder.

At tilfredsstille menneskelige behov

Det grundlæggende menneskelige behov er at være etisk, retfærdig og ærlig. Det er enhver medarbejders behov for at udføre rimelig praksis og etisk arbejde for sine organisationer.

Skaber troværdighed

Hvis en organisation tror på at give flere moralske værdier til medarbejdere, der ikke har nogen information om arbejde og forretning, nyder den organisation mere respekt og succes. Infosys er en organisation for initiativer til social ansvarlighed og god virksomhedsledelse, og den rummer alle medarbejdere, også dem, der ikke kender til forretning.

Forenende ledelse

Hvis en organisation kører på værdier, er den æret af sine medarbejdere. Disse etiske værdier bringer beslutningstagere og medarbejdere på de samme platforme. Det skaber ensartede adfærd i organisationen for at opnå fælles mål.

Langsigtede gevinster

Hvis en organisation lægger vægt på værdier og etik, tjener de på lang sigt, selvom de får lidt at tabe penge. Tata-gruppen, som er det største forretningskonglomerat i Indien, gjorde mindre fremskridt i 1990’erne. Dens bil var forudsagt at fejle, men nu kører den meget godt på verdensplan.

Forbedrer beslutningstagning

Antag, at du ønsker at kontrollere tætheden af en mand, samlet beslutningstagningskapaciteten i løbet af hans liv. Denne ting er den samme i en organisation, fordi beslutninger driver værdier. Hvis en organisation ikke værdsætter konkurrence, kan den ikke opfylde kravene i konkurrencen og undlade at have monopol på markedet.

Sikring af Samfundet

Hovedsageligt beskytter de etiske love samfundet. Som stum tilskuer var det af etiske værker, der ikke kan redde miljøet og samfundet. For eksempel er nye teknologier, der opstår i dag, trusler og erstatter de gamle teknologier.

Etik i journalistik

Journalistik etik er baseret på objektivitet, sandhed og nøjagtighed.

Journalister bør arbejde med ærlighed og holde dem væk fra grupper, regioner og lande, fordi deres indflydelse på skrivning påvirker deres journalistiske forfatterskab.

Journalisters licens er omdømme, og deres certifikat er en offentlig tillid. Det er samfundets ansvar at holde dem ærlige og skal vinde dem. Etik giver dem ordentlige retningslinjer for at gøre noget rigtigt. Hvis de bryder den etiske regel, er der ingen alarmer for dem i Journalisthovedkvarteret.

Etik i forskning giver retningslinjer og nogle etiske regler for udførelse af forskning. Det overvåger og uddanner videnskabsmænd til at forske etisk. Det lærer ærlige rapportdataprocedurer og misrepræsenterer data. Etik lærer at holde dine løfter oprigtige og stræbe efter konsekvens i handling. Under undersøgelsen skal du gennemse alt og undgå skødesløse fejl.

Forskere bør aldrig tro, at deres arbejde er perfekt. Bliv heller ved med at lære af andres kritik og nye ideer og del altid deres data, værktøjer og resultater med andre. De respekterer også intellektuel ejendom, ejendom og ærer patienter.

Brug aldrig upublicerede data og resultater uden tilladelse. Det er umoralsk at plagiere videnskabelige data og give kredit, hvis det er nødvendigt nogen steder.

Læs også: Hvad er etik

Etik i markedsføring ; IT etik ; Annonce-etik

Eksterne ressourcer: SCU

This post is also available in: English Français (French) Deutsch (German) Español (Spanish) Dansk Nederlands (Dutch) Svenska (Swedish) Italiano (Italian) Português (Portuguese, Portugal)