Hvad er utroskab i Bibelen?

Hvad er utroskab i Bibelen? Definition af utroskab, hvad er at begå utroskab, hvad er straffen for utroskab i Bibelen, hvorfor utroskab er en synd i bibelen, skilsmisse og utroskab: hvad siger Bibelen om skilsmisse, utroskab og utugt forskellen, konsekvenser af utroskab.

Hvad er utroskab i Bibelen? Definition af utroskab, hvad er at begå utroskab, hvad er straffen for utroskab i Bibelen, hvorfor utroskab er en synd i Bibelen, skilsmisse og utroskab
Hvad er utroskab i Bibelen? Definition af utroskab, hvad er at begå utroskab, hvad er straffen for utroskab i Bibelen, hvorfor utroskab er en synd i Bibelen, skilsmisse og utroskab

At falde for nogen er ukontrollabelt. Selvom kærlighed er en velsignelse fra Gud, kan det få alvorlige konsekvenser at engagere sig med den forkerte person. Utroskab er en syndig handling, uanset hvor ægte dine følelser er. Det er altid synd og ødelægger mange liv.

Men hvorfor er utroskab en synd? Er utroskab en strafbar handling? Hvad vil der ske, hvis du begår en utroskab? Hvad er dens konsekvenser?

Man bør kende til konsekvenserne, betydningen, fakta og skildring, før man træffer nogen beslutninger. Lad os diskutere den bibelske betydning af utroskab og dets skildring i Bibelen.

Definition af utroskab:

Utroskab er seksuelt samkvem mellem en gift person med en anden; andre end deres ægtefælle.

Når en person bliver involveret i en seksuel handling med en anden person end den person, de er lovligt gift kaldet utroskab.

Utroskab kaldes også utroskab og snyd. Nogle mennesker bliver forvirrede mellem utugt og utroskab, men der er en tynd forskel mellem disse to udtryk.

I den bibelske ordbog kaldes utroskab ægteskabelig utroskab. En person, der begår utroskab eller begår utroskab, kaldes utroskab. En mand, der allerede er gift, og som bliver involveret i en seksuel handling med en anden kvinde, kaldes en ægteskabsbryder.

En kvinde, der begår utroskab, kaldes en horkvinde. Utroskab betragtes som en syndig handling og stærkt fordømt i Bibelen.

Hvad er det at begå utroskab:

Et ægteskab er en forening af en mand og en kvinde i ét kød. Gud har skabt ægteskabspagter som et rent og helligt forhold. Ingen har ret til at ødelægge disse rene Guds pagter. Nogle mennesker overskrider deres grænser og bryder deres ægteskabelige senge ved at involvere seksuelt samkvem med en anden person end deres ægtefælle. Denne handling kaldes utroskab.

Bibelens hellige bog fordømte stærkt utroskab og andre seksuelt umoralske handlinger, som er imod Guds vilje og plan. Gud har skabt én mand til én kvinde og bedt dem om at blive ét kød. En person kan ikke danne en forening og blive ét kød med en anden person. Således er utroskab en handling at begå seksuel umoral mod Guds vilje.

Hvad er straffen for utroskab i Bibelen:

Ifølge Det Gamle Testamente, hvis en mand begår utroskab med en andens kone, vil begge ægteskabsbrydere blive stenet til døde efter verset nævnt i 3. Mosebog 20:10 i Bibelen. Flere forbrydelser kan straffes med døden, og utroskab var en af dem. Disse love gjaldt specifikt for Israel.

Det nye testamente anbefaler ikke dødsstraf for utroskab.

Jesus går ikke ind for at såre syndere. Det kan iagttages fra Johns historie. Når en kvinde bliver fanget i en seksuel umoralsk handling og bragt til Jesus. Pharsis beder om at opretholde loven og straffe ægteskabsbruden ved at stene til døde.

Men Jesus kaldte personen uden synd til at sætte den første sten. Ingen er hellig og ren til at straffe kvinderne. Jesus beder hende om at leve sit syndige liv og omvende sig. Det er det perfekte eksempel på Jesu løfte om tilgivelse.

Selvom dødsstraffen ikke længere er i brug, betyder det ikke, at synderne kan flygte fra den åndelige straf. Synderen, både de utroskabelige, kan ikke arve Guds rige. De må lide smerten og skylden ved at begå en synd og ødelægge liv. Man kan ikke forlade et lykkeligt liv ved at ødelægge andre. Utroskab er en synd mod en persons egen krop, skildret i Første Korintherbrev 6:18. Utroskab vil føre til åndelig død og straf i helvede.

Husk, Jesus, tilgiv dem, der omvender sig. Omvend din synd af hele dit hjerte for at redde dig selv fra konsekvenserne af utroskab.

Hvorfor utroskab er en synd i Bibelen:

Utroskab er en umoralsk og uforbudt handling. Utroskab er en synd, der beklages meget i Bibelen, hvilket fremgår af mange vers. Selvom utroskab ikke er afbildet oftere som andre forbrydelser såsom mord, selvretfærdighed er det fordømt synd.

Første Mosebog 2:24 skildrede, at “en mand skulle holde fast ved sin hustru og blive ét kød.” Det betyder, at en mand og kvinde bliver ét kød efter ægteskabet, og ingen har lov til at gribe ind i disse hellige bånd.

Én mand er nok til én kvinde, og ingen har ret til at skille dem ad. Denne forening danner ét kød, de, der krydser deres grænser, synder.

I NIV udvandringen, afbildet, at “du må ikke begå utroskab.” Dette vers viser tydeligt Guds vilje. Den, der begår utroskab, er imod Guds vilje.

Hebræerbrevet 13:4 siger, at “lad ægteskabet holdes i ære og hold ægtesengen ren, Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere.” Denne erklæring betyder, at ægteskabet er et helligt forhold og ikke bør blive besmittet af nogen handling. Gud holder øje med syndere og vil ikke tilgive dem for deres utro gerninger.

Utroiske og seksuelt umoralske personer bliver behandlet som syndere og lovovertrædere mod guder. Men Gud tilgiver dem, der omvender sig; det er ikke for sent at bakke ud og omvende sig for dine gerninger. Du ved, at du synder dybt inde, og omvendelse kan lindre dine lidelser.

Skilsmisse og utroskab: hvad siger Bibelen om skilsmisse

Gud gik aldrig ind for skilsmisse. Når to mennesker slutter sig til Gud, bliver de ét kød. De bliver bundet med hinanden resten af deres liv. De kan ikke splitte og adskille fra hinanden. Men en, der krydser grænserne for det ægteskabelige forhold og begår en seksuel umoralsk handling med en anden person, er utroskab, og det er synd.

Desertering af en utro partner gør skilsmisse tilladt.

Matthæus 5:32 siger, at “den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebevis. Men enhver, der skiller sig fra sin hustru, undtagen på grund af seksuel umoral, får hende til at begå utroskab, og enhver, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår utroskab.”

Matthæus 19:9 skildrede, at enhver, der skiller sig fra sin kone og gifter sig med en anden, begår utroskab. Men her er den eneste undtagelse seksuel udødelighed.

Denne udtalelse viser tydeligt Guds vilje, at skilsmisse er en synd i sig selv. Men hvis en ægtefælle går over deres grænser og begår en seksuel umoralsk handling med en anden person, er det utroskab og en gyldig skilsmissegrund.

Jesus forbyder skilsmisse undtagen når en ægtefælle begår en seksuel umoralsk handling. Det er en forseelse mod Gud og en juridisk grund til at bryde et ægteskab.

En mand og kone kan forsone sig og starte deres forhold igen ved at give en ny chance; det er ikke synd.

Men den ægtefælle, der blev snydt, kan vælge at fortsætte eller trække sig ud af deres ægteskab; det er deres valg. Hvis de ønsker at blive skilt, er de frie til at følge deres vilje, da det er svært at forlige sig med en, der knuste deres hjerte.

Jesus tillader ikke gengifte. Men hvis din partner begik utroskab, er du fri til at skilles og gifte dig igen med en anden.

Selvom Bibelen udtrykkeligt forbyder skilsmisse, er det tilladt under to betingelser, hvis din ægtefælle dør, eller din partner først begår utroskab.

Forskel på utroskab og utugt:

Utroskab er en handling af seksuel omgang med en anden person end deres ægtefælle. Utroskab er afbildet i Bibelen flere gange og betragtes som en stor synd. Enkelt sagt kaldes en gift person involveret i et seksuelt forhold til en anden person utroskab.

Utugt er seksuel omgang mellem to ugifte personer. Utugt bliver nævnt som afgudsdyrkelse og prostitution i Bibelen

Utugt er seksuel omgang mellem to mennesker, der ikke er gift med hinanden. Seksuel adfærd eller ugerning, der forekommer uden for ægteskabet, er utugt.

Utugt er et meget bredere begreb, der omfatter utroskab i sig selv.

I Hebræerbrevet 13:4 bliver de, der besmittede det ægteskabelige forhold, omtalt som ægteskabsbrydere og utugtige.

Bibelen beder alle om at flygte fra seksuel umoral, inklusive utugt og utroskab.

Selvom der er en fin forskel mellem disse to udtryk, er de begge syndige handlinger i Bibelen.

I de nye testamenter sagde apostelen Paulus, at utugt er en synd mod ens egen krop og en fornærmelse mod Gud. En person, der begår utugt og utroskab, kan ikke arve Guds rige.

Når mennesker engagerer sig i en seksuel umoralsk handling, kalder Gud dem utugtige og horkarle.

Konsekvenser af utroskab

Adultery is a sin that destroys everyone’s life, including adulterous ones. There is no punishment prescribed for adultery in the bible; but there are severe consequences.

Korintherbrevet 6:18 skildrede, at “komme væk fra seksuel umoral. Utroskab er en forbrydelse mod ens egen krop.”

Disse udtalelser præciserer, at en person, der begår en seksuel umoralsk handling, ødelægger deres eget liv og efterlader dem i skyldfølelse og anger. Ærokarle vil bære konsekvenserne af deres gerninger, som fører til åndelig død. Åndelig straf er strengere end nogen anden straf.

De, der begår utroskab, vil miste deres ære og kropslige styrke og forringe deres omdømme.

Ordsproget 6:32 siger, at “Den, der begår utroskab, mangler fornuft og ødelægger sig selv.” Denne udtalelse betød, at utroskab fører til selvdestruktion. Det vil ødelægge alles liv, også den der begår utroskab.

Vær klar til at bære den sårede ægtefælles hævn. Dine forældre vil skamme sig over dig. Uskyldige børn vil bebrejde dig for at ødelægge deres barndom og al den lidelse, de går igennem. Det slører arvelinjerne.

De, der engagerer sig i utroskab, er forbudt at arve Guds rige. Utroskab er en forbrydelse mod guder, og Gud vil forlade dig. Du vil mærke forbrændingerne fra helvedes ild resten af dit liv.

Jesus tilgiver dem, der virkelig omvender sig, ikke dem, der synder uskyldigt, og beder om tilgivelse: Utroskab i det antikke Grækenland og Rom ; Bigami betyder.

External resources: Reasons not divorce after infidelity ; Openbible

This post is also available in: English Français (French) Deutsch (German) Español (Spanish) Dansk Nederlands (Dutch) Svenska (Swedish) Italiano (Italian) Português (Portuguese, Portugal)