Infrastruktur Betydning

Infrastruktur Betydning: i erhvervslivet, økonomi, geografi, i historie, i software. Infrastruktur er defineret som den grundlæggende, underliggende ramme eller funktioner i en organisation og et system.

Infrastruktur Betydning: i erhvervslivet, økonomi, geografi, i historie, i software
Infrastruktur Betydning: i erhvervslivet, økonomi, geografi, i historie, i software

Det kan også forstås som hovedstrukturen i en organisation, der letter arbejdet i den pågældende organisation. For eksempel i dit hus er infrastruktur de vægtbærende vægge, et system af bjælker og hvert element i fundamentet, der holder det stående.

Men definitionen af infrastruktur er ikke bundet til bygninger og boliger; dette udtryk bruges også i militæret. Militær infrastruktur refererer til udstyr og struktur i et land eller en region.

Veje, skolebygninger og broer er en del af vores nationale infrastruktur, og disse strukturer er nødvendige for vores samfunds fortsatte vækst. Ordet infrastruktur er dannet af en sammensætning på engelsk med præfikset infra, der betyder under og under.

Nøglefaktorerne for infrastruktur er, at det er det grundlæggende system, der ligger til grund for økonomiens struktur. Infrastruktur er påkrævet i både lille og stor skala.

I lille skala er det det grundlæggende behov for de private virksomheder og lokale indsamlingsaktioner, hvorimod infrastruktur i stor skala normalt produceres af offentligt regulerede monopoler eller offentlige sektorer. De investeringer, der foretages til infrastruktur, har en tendens til at være mindre volatile end nogle andre aktiver, og nogle gange søges de endda som en investering.

Forståelse af infrastruktur er vigtig for den videre forståelse af dens betydning inden for business, økonomi, geografi, historie og software.

Gældende for alle store og små organisatoriske rammer, infrastruktur dækker en række forskellige systemer og strukturer, så længe de fysiske komponenter er nødvendige. For eksempel er elnettet på tværs af en by, et land eller en stat baseret på infrastrukturudstyr og dets hensigt om at levere en service til de områder, det understøtter.

De fysiske kabler og komponenterne, der bidrager til datanetværket for en virksomhed, der arbejder inden for et bestemt sted, er også infrastrukturen for den pågældende virksomhed, da de er nødvendige for at understøtte forretningsdriften.

I Business

Infrastruktur Betydning,Relation til erhvervsinfrastruktur refererer til de grundlæggende faciliteter og strukturer, der nødvendigvis er nødvendige for den fulde drift af virksomheden. Et eksempel på typen af erhvervsinfrastruktur er en kontorbygning, som en virksomhed og dens virksomhed driver på.

Derfor bør infrastrukturens indvirkning på erhvervslivet prioriteres, når det drejer sig om udvikling af strategier. I politik refererer infrastruktur til havne, transport, telefontårne, bygninger, internettet, politistationer, brandstationer og alle basale faciliteter. Disse typer af infrastruktur er meget vigtige for erhvervsvækst og økonomisk udvikling.

I forbindelse med erhvervslivet kan du tænke dig et spørgsmål: hvad sker der, når et land investerer i infrastruktur? Når et land investerer i infrastruktur, bliver virksomhederne i stand til at levere flere varer og tjenester.

Afhængigt af forskellige faktorer såsom budget, kan produktionsniveauet for produkter og tjenester øges til en stor margin, hvilket resulterer i langsigtet og hurtigere økonomisk vækst. Når et land udvikler en god infrastruktur, får borgerne også fordele af det. Det er grunden til, at regeringen med hjælp fra den private sektor kanaliserer midler til økonomisk infrastrukturudvikling, reparation og vedligeholdelse.

For eksempel, når vejene er faste eller nye bygges på det krævede tidspunkt, vil en virksomheds transportindustri prale af sig selv, fordi når transporten vil fungere effektivt, forventes varer og tjenester at blive leveret til tiden eller endda hurtigere end det anslåede.

Infrastruktur er en væsentlig komponent, der fungerer som en forbindelse mellem markeder, virksomheder og deres medarbejdere. Det antages, at uden infrastruktur vil virksomheder opleve flaskehalse, og nogle vil ikke overleve længere.

I økonomi

Udviklingen af et land er helt afhængig af tilgængeligheden af infrastrukturfaciliteter, da det spiller en afgørende rolle i forbedringen af landets levestandard. Det spiller også sin rolle i at øge den økonomiske rente.

I økonomi refererer infrastruktur til de aktiviteter, tjenester og faciliteter, der understøtter driften og produktionen af økonomiens sektorer. Disse faciliteter, tjenester og aktiviteter vil hjælpe med at øge den samlede produktivitet af virksomheder og virksomheder, hvilket i sidste ende vil resultere i en øget økonomi for landet.

Økonomisk infrastruktur er også af største betydning, da den letter den gnidningsløse drift af økonomiens produktionssektorer.

Økonomiens infrastruktur kaldes også sociale og økonomiske omkostninger, og de omfatter jernbaner, skibe, veje, videnskab, teknologi, bankvæsen, uddannelse og andre offentlige anliggender. Uden eksistensen af disse økonomiske infrastrukturer kan landets vækst og ansigtstempo ikke forventes.

Økonomiske infrastrukturer kan klassificeres i 2 typer. Disse er:

Social infrastruktur

Den sociale infrastrukturs bekymring er udbuddet af tjenester, der er nødvendige for at opfylde samfundets behov. Simpelthen refererer social infrastruktur til fornødenheder som træning og uddannelse.

Det omfatter også drikkevand, sundhed og sanitet, kloakering og mange flere. Sociale infrastrukturer er også kendt som sociale overheads. Disse sociale omkostninger bidrager indirekte til øget produktivitet, og økonomien ser resultaterne efter nogen tid. Produktionen af sociale infrastrukturer er beregnet til at være på lang sigt.

Fysisk infrastruktur

Fysisk infrastruktur er den anden type økonomisk infrastruktur, og den omfatter de infrastrukturer, der direkte relaterer sig til produktionens behov såsom industri, handel og landbrug.

Med andre ord understøtter fysisk infrastruktur direkte økonomisk vækst, og nogle få eksempler på det er telekommunikation, bank, transport, forsikring, energi og kunstvanding. Økonomien påvirkes af fysisk infrastruktur med det samme og fører til kontinuerlig og øjeblikkelig vækst på kort sigt.

I geografi

En ting, som vi alle kan blive enige om, er behovet for at forbedre infrastrukturen. Forskellige projekter foregår over hele verden, der bidrager til udviklingen af infrastruktur. Sammen med dets behov i erhvervslivet og økonomien har infrastruktur også stor betydning i geografi.

I geografi refererer infrastruktur til de systemer, strukturer og faciliteter, der tjener økonomien i en by, et land, en by, et område, en virksomhed eller en industri. Den infrastrukturelle geografi undersøger den organisatoriske struktur og materiale af det sociale liv i forskellige omgivelser, herunder forskellige roller såsom værts- eller statrollen for andre formidlende institutioner.

Hvorfor er infrastruktur så vigtig? Du har måske hørt, jo flere ingredienser du har, jo større er kagen. Hvis der mangler nogle ingredienser, så ville smagen af kagen ikke være så god, som den kunne.

Det samme er betingelsen i tilfælde af geografisk infrastruktur, som ved at bruge mere på infrastruktur, håber regeringen i forskellige virksomheder såsom Storbritannien og andre udviklede nationer på en større økonomi, eller du kan sige det på en anden måde, da de bruger disse penge for at tjene flere penge.

I historien: Betydning af infrastruktur

Infrastrukturens historie siger, at før 1700 bestod infrastrukturen kun hovedsageligt af veje og kanaler, da udviklingen skulle hilses velkommen i de kommende tider. På det tidspunkt var hovedformålet, som kanalerne blev brugt til, kunstvanding, mens søfarten blev hjulpet af fyrtårne og havne. Nogle avancerede byer havde akvædukter, der blev serveret til bade og springvand, mens færre havde kloakker.

De tidligste jernbaner var i brug til arbejdsprocesser som at blive brugt i miner eller til at omgå vandfald og blev trukket af heste og mennesker. Det var i 1811, at John Blenkinsop designede den første succesrige og praktiske jernbane, og linjerne for disse jernbaner blev bygget, der forbinder Middleton Colliery med Leeds.

Nomadejægere var bygherrer, der skabte stengrave, stencirkler og gravhøje, men at skabe og vedligeholde et vejsystem ville ikke være energien værd.

Veje begyndte at få betydning efter landbrugsrevolutionen, og begrebet samfund begyndte at udvikle sig overalt, hvor landbruget skulle være klart med konsekvente ruter for handel og rejser.

Med tiden blev konstruktionen af veje formel, og veje og broer begyndte at blive bygget med geologiske træk i stedet for at omgive dem. Alle disse revolutioner blev hilst velkommen for etableringen af ny og stabiliseret infrastruktur.

I software

Har du nogensinde hørt om infrastruktursoftware? Det kan være et nyt koncept for mange læsere, da de måske tænker på, hvordan software og infrastruktur er relateret til hinanden, men du ved, at softwareinfrastruktur også er en af typerne af infrastruktur.

Det er en type virksomhedsprogram eller -software, der er designet specifikt til at hjælpe organisationer med at udføre deres grundlæggende opgaver såsom arbejdsstyrkesupport, interne tjenester, forretningstransaktioner og andre processer.

De mest almindelige eksempler på infrastruktursoftware er e-mail, kommunikationssoftware, sikkerhedsapplikationer og databaseprogrammer. Det andet navn på infrastruktursoftware er integrationssoftware eller middleware.

Formålet med infrastruktursoftware er at sikre, at mennesker og systemer, der arbejder for en organisation, kan forbinde og udføre deres arbejde med nøjagtighed og sikre effektiv udførelse af forretningsprocesser, deling af information og styring af forbindelser med leverandører og kunder.

Denne type software er også nødvendigvis relateret til og bruges til markedet, men den er mere relateret til driften, så forretningsapplikationer og processer kan køre effektivt.

Den kan automatisk konfigureres til at advare brugerne om bedste praksis og opdagelser baseret på de aktuelle aktiviteter i branchen, og derfor falder viden og ekspertsystemer også i denne kategori.

Læs også:Hvad er et datacenter?

Ekstern ressource: Thought

This post is also available in: English Français (French) Deutsch (German) Dansk