Is overspel een zonde?

Is overspel een zonde: in de Bijbel, in het christendom, in de katholieke kerk, in het boeddhisme, in het mormonisme, in het hindoeïsme. Invoering. Het huwelijk is een band tussen de ziel van een man en een vrouw, gevormd om vrede en harmonie in het leven te creëren onder de belofte van God.

Is overspel een zonde: in de Bijbel, in het christendom, in de katholieke kerk, in het boeddhisme, in het mormonisme, in het hindoeïsme
Is overspel een zonde: in de Bijbel, in het christendom, in de katholieke kerk, in het boeddhisme, in het mormonisme, in het hindoeïsme

Het leven van een stel is indrukwekkend; ze groeien samen, kennen ups en downs en genieten van mooie momenten. Als overspel binnen het huwelijk komt, vernietigt het de natuurlijke vrede van de relatie. De bedriegende partner schendt huwelijksgeloften en vindt tijdelijk geluk buitenshuis in plaats van het binnenshuis te creëren. Omdat het vertrouwen in God en partner is verbroken, maken overspel-achtige shit-dingen het leven erger.

Volgens de Bijbel zijn drie zonden voor de mensheid niet te vergeten, één daarvan is moord, afgoderij en overspel omdat dit grote zonden zijn. De meest bekende straf voor overspel is de dood die Jezus in Leviticus 20:10-12 geeft voor zowel degenen die overspel plegen.

God heeft originele criteria ontworpen voor seks in de vorm van een huwelijk. Als iemand tegen het georganiseerde patroon van God ingaat, is dat illegaal, dus overspel is een grote zonde. God schiep de blauwdruk voor een gezin sinds de schepping van de mens. Het was Gods bevel dat geen enkele man en vrouw er alleen goed uitzien.

Daarom maakte God het paar Adam en Eva om een volmaakte relatie van liefde en vertrouwen te maken. Wanneer een getrouwde vrouw of man vreemdgaat met hun partner en seks heeft met een derde persoon, breken ze de regels van God, het geloof van zijn partner, vernietigen gezinnen, beschadigen een beeld van het evangelie en verwerpen de leer van de Heilige boeken.

Is overspel een zonde in de Bijbel?

In de Bijbel staan duidelijke instructies over de zonde van overspel. In Spreuken 6:32 wordt duidelijk gezegd dat hij zichzelf vernietigt als iemand overspel pleegt. In het bijbelvers, Mattheüs 19:9, staat dat als hij een echtscheiding heeft zonder enige reden behalve seksuele immoraliteit en dan met een andere vrouw naar bed gaat, hij overspel heeft gezondigd.

In Mattheüs 5:27-28 staat een boodschap dat God zegt dat je geen overspel mag plegen. Er stond ook in dat als een man met vuile ogen naar een vrouw keek, hij overspel pleegde in zijn hart. Als een man of vrouw overspel pleegt buiten het lichaam, bedreven zij seksuele immoraliteit met zijn eigen lichaam volgens 1 Korintiërs 6:18.

Als een vrouw van een naaste en een man overspel plegen, verdienen ze allebei om ter dood gebracht te worden, volgens Leviticus 20:10 in de Bijbel. In 1 Korintiërs 6:9 staat dat afgodendienaars en overspelers het koninkrijk van God niet zullen binnengaan.

Het woord overspel is afgeleid van het woord overspel, wat betekent dat je iets armer maakt door een andere substantie toe te voegen, omdat overspel een derde persoon toevoegt aan het gelukkige huwelijksleven en immorele seksuele zonde met de derde persoon.

De leer van de Bijbel begint met één paar verenigd door God en een specifiek huwelijkspatroon met Adam en Eva, man en vrouw, geschreven in Genesis 2:24, Marcus 10:7–9. U zult geen overspel plegen. In het zevende gebod is bedrog duidelijk verboden.

Er is geen specifieke verklaring voor overspel. In plaats daarvan is het verboden sinds Mozes de wet gaf. De Schrift is consistent dat bedrog is verboden. Hoewel God de affaire een zonde noemde en het verbood, probeert de zondige mensheid deze immorele zonden te beproeven.

De enige gemakkelijke manier om overspel te vermijden is polygamie; dat is geen overspel, want bij polygamie vraagt de ene man toestemming van zijn vrouw om naar de andere vrouw te gaan. Polygamie werd door God toegestaan in oude boeken. Hoewel sommige mensen denken dat polygamie overspel is, worden in deze relatie in het eerste huwelijk wettige echtgenotes toegevoegd.

Echtscheiding en hertrouwen zijn ook manieren om te voorkomen dat mensen overspel plegen. Als een getrouwde man samenwoont met een andere vrouw in het bijzijn van zijn vrouw, is dat overspel. Terwijl andere mannen bij een derde vrouw wonen nadat ze van hun vrouw zijn gescheiden, wordt de ‘wettelijke’ basis eraan toegevoegd en is de norm in moderne samenlevingen.

Volgens Jezus plegen beide mannen in deze omstandigheden, waarin een man zijn vrouw verlaat voor een andere vrouw of haar man verlaat voor een derde man, overspel tegen hun levenspartners, zoals vermeld in Marcus 10:11-12 en Lucas 16:18.

Jezus zei dat echtscheiding geen manier is om overspel te voorkomen, want als een man een derde vrouw ziet, neemt zijn verlangen naar seks toe, en hij verlaat zijn vrouw om met een derde vrouw te trouwen; het is ook de zonde van overspel. De huwelijksband is een belofte voor het leven, en echtscheiding verbreekt die belofte, vertrouwen en regels van God.

Is overspel een zonde in het christendom?

Zoals u al weet, is overspel geen relatie met een echtgenoot, maar met een andere persoon. De tuchtiging en definitie van overspel zijn verschillend in verschillende religies en beschavingen. Sommige overtuigingen denken dat het een zonde is en passen er een wettelijke straf op toe.

In het christendom wordt gezegd dat als iemand overspel pleegt, hij zichzelf vernietigt omdat hij geen verstand heeft. Er wordt gezegd in het zevende gebod, en gij zult geen overspel plegen. Heer Jezus zegt dat het redden van overspelige gevoelens veel verlies voor de ziel met zich meebrengt, hetzelfde als een daadwerkelijke daad van ontrouw, en beide zijn grote zonden. Als een man met wellustige en vuile ogen naar vrouwen kijkt, zondigt hij ontrouw met haar in zijn hart.

Het christendom verbiedt ten strengste alle daden van overspel, en alle profeten beschouwden het als wulps, godslasterlijk, zondig, wispelturig, onrein en verachtelijke lust. Als je onderzoek doet, kun je zien dat ware christenen overspel zelfs in deze tijd verschrikkelijk vinden. Geen enkele oorspronkelijke Christelijke Kerk promoot enige vorm van bedrog, ongeacht de burgerlijke staat van wie dan ook.

Het christendom stopt onnatuurlijke seksuele relaties en alle soorten, zoals homoseksualiteit. In het christendom staat overspel gelijk aan moord, en de overspeler wordt een crimineel die de wetten van God en religie niet gehoorzaamt. In het christendom is het huwelijk een heilige daad en getrouwde mensen krijgen veel respect.

Oude christelijke boeken zeggen dat het huwelijk ter ere wordt gehouden en het huwelijksbed weghoudt van immoreel en overspelig gedrag. Volgens het christendom KJV Nieuwe testament is het scheiden van je vrouw voor een andere vrouw of het verlaten van je man voor een derde man ook overspel, en deze mensen verdienen het om ter dood gebracht te worden. Het is nu dus duidelijk dat er geen ruimte is voor overspel in het christendom en dat straf terecht is, zelfs in sommige gevallen verdienen mensen met overspel de dood.

Daarom moeten christenen en alle mensen overspel onder alle omstandigheden vermijden. Het huwelijk is een heilige relatie, en als uw partner niet aan uw behoeften voldoet, moet u proberen met hem te praten en een geschikte manier te vinden. Als je anderen ziet om aan je behoeften te voldoen, beschadig je het vertrouwen van je relatie, en misschien blijkt die tweede relatie ook tijdelijk te zijn, wat ga je dan doen aan je dwaasheid?

Is ontrouw een zonde in de katholieke kerk?

Net als andere religies, misbruikt de katholieke kerk ook de seksuele relatie van twee mensen, en als een van hen getrouwd is, beschouwen katholieken het als overspel. Het Nieuwe Testament en het Zesde Gebod voorkomen bedrog.

In de katholieke kerk wordt aangenomen dat overspel gelijk staat aan de zonde van afgoderij, wat betekent dat je naar een andere God gaat. In 385 na Christus verhinderde Pacian van Barcelona ontucht, moord en minachting van God in zijn preek tijdens 385 na Christus en noemde hij de hoofdzonden.

Is overspel een zonde in het boeddhisme?

Volgens het derde Voorschrift vermijden echte boeddhisten seksueel wangedrag, inclusief overspel. Ontrouw zijn aan de partner creëert oneerlijkheid en uw partner lijdt aan emotionele nood. Promiscuïteit is een negatieve uitdrukking na seksuele stimulatie.

Is overspel een zonde in het mormonisme?

Mormonen denken dat de christelijke Bijbel een heilig boek is. Dit boek is echter het onvolledige woord van God. Wat uiteindelijk het testament van Jezus Christus verloor, is het Boek van Mormon. Dat is de reden waarom een kloof tussen het mormonisme en het reguliere christendom te wijten is aan onenigheid over de heiligheid van het mormoonse boek.

In het Boek van Mormons Alma 39:3-5 raadde God Corianton echter aan overspel te plegen met Isabel, die een hoer was, en meldde dat moord en verloochening van de Heilige Geest zwaardere zonden zijn dan overspel

Maar er staat ook in het boek van Mormonen: Gij zult geen overspel plegen, en ook staat dat hogere, goddelijke wet al uw geheime gesprekken en liefde met uw vrouw zegt en daarmee verbonden blijft, niet met iemand anders.

Is overspel een zonde in het hindoeïsme?

In het hindoeïsme is overspel een enorme immorele zonde. Als iemand betrokken raakt bij illegale relaties en verraderlijk is, respecteren mensen hen vooral in conventionele gebieden, en de hindoe-religie straft dergelijke mensen ook op verschillende manieren.

De hindoe-man die overspel pleegt, straffen met “boete” en de doodstraf voor hen door velen. Het wordt ook als een zonde beschouwd als een man overspel herhaalt met een dame van dezelfde cast. In de Bhagavad Gita 1:40-42 vernietigen overspelige vrouwen de gezinswaarde en vernietigen ze het respect voor hun gezin. Vishnu Purana zegt in 3:11 dat als een man betrokken is bij overspel, hij straf verdient in dit leven en de volgende geboorte.

Lees ook: Overspel in het boeddhisme; Overspel in het oude Egypte en India; Wat is ontucht in de Bijbel?; Zijn overspel en ontucht hetzelfde?

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans)