IT-ethiek

IT-ethiek: betekenis, onderwerpen, voorbeelden, code, belang, geschiedenis. Computer- en informatietechnologie spelen een centrale rol in de moderne cultuur. Hoewel nieuwe technologieën nuttige hulpmiddelen kunnen zijn, kunnen ze grote ethische implicaties hebben.

IT-ethiek: betekenis, onderwerpen, voorbeelden, code, belang, geschiedenis. Computer- en informatietechnologie spelen een centrale rol in de moderne cultuur
IT-ethiek: betekenis, onderwerpen, voorbeelden, code, belang, geschiedenis. Computer- en informatietechnologie spelen een centrale rol in de moderne cultuur

Als het gaat om informatietechnologietools, zijn hun effectiviteit en bruikbaarheid direct gerelateerd aan de manier waarop ze omgaan met gevoelige situaties.

Wanneer een computersysteem wordt gezien als een inbreuk op zijn waarden en belangen, kunnen gebruikers aarzelen om het te accepteren. Het gebruik van een computerhulpmiddel kan moeilijker zijn in situaties die worden gedomineerd door ethische conflicten. Er is een aanzienlijk risico dat kostbare maar vitale computersystemen worden verlaten als gevolg van schandalen en meningsverschillen.

Een weigering om anderszins essentiële computerhulpmiddelen te gebruiken, kan er ook toe leiden dat moreel omstreden systemen op een inefficiënte manier worden gebruikt, waarbij mensen gewond raken en organisaties worden geschaad.

Betekenis

Informatica-ethiek houdt zich bezig met hoe elektronische technologieën worden gebruikt en ontwikkeld en de ethische dilemma’s die kunnen ontstaan. Naast het vinden en aanpakken van problemen met betrekking tot de morele grondslagen van menselijk gedrag, behandelt het instituut ook de morele grondslagen van openbaar beleid.

IT-ethiek heeft tot doel instrumenten te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt bij het evalueren van belangrijke ethische kwesties wanneer systemen worden ontwikkeld of gebruikt. Het is absoluut noodzakelijk dat de juiste ethische instrumenten worden gebruikt tijdens alle fasen van de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van computersystemen.

Naast het ontwikkelen van een systeem dat conflicten met ethische principes vermijdt, zijn ethische instrumenten nodig om een effectief systeem te creëren dat aanzienlijk bijdraagt aan de tevredenheid van de gebruikerswaarde en de tevredenheid van belanghebbenden.

Onderwerpen

 • Een kort overzicht van ICT-ethiek.
 • Het proces van kritisch denken wordt geïntroduceerd.
 • De ethiek van professionaliteit.
 • Theorieën en analyses van ethisch gedrag.
 • Beveiliging.
 • Cybercriminaliteit en veiligheid.
 • Bescherming van intellectueel eigendom.
 • De regulering van internetinhoud en het recht op vrijheid van meningsuiting.

Voorbeelden

Zorg ervoor dat er voor technologische apparatuur wordt gezorgd

Kinderen moeten leren voorzichtig te zijn met het downloaden, klikken en delen van dingen vanwege de prevalentie van malware en virussen.

Onderzoek veilige en geschikte locaties voor leren en onderzoek

Onnauwkeurigheden en regelrechte leugens zijn op veel websites te vinden. Veel docenten geven studenten een lijst met sites die zijn goedgekeurd. De leerlingen moeten leren hoe ze de inhoud van een website kunnen onderzoeken en beoordelen of deze al dan niet geloofwaardig is.

Het auteursrecht, de Fair Use Act en Creative Commons zijn belangrijk

Kopiëren en plakken wordt aangeleerd zonder dat de leerlingen zich bewust zijn van de implicaties van het auteursrecht. Studenten kunnen ervoor zorgen dat ze zich aan de regels houden door de auteursrechtwetten en wetten met betrekking tot het gebruik en delen van inhoud te begrijpen.

Bescherm tegen cyberpesten

Omdat internet anoniem is en er geen gezicht te zien is, is het makkelijker om dingen te zeggen die je nooit persoonlijk zou zeggen. Om kinderen voor te lichten over cyberpesten, is het niet alleen nodig om de term te definiëren, maar ook om de negatieve effecten ervan te benadrukken.

Code

Een ethische code is een reeks principes en normen die zowel individuen als organisaties kunnen gebruiken om hun besluitvorming te sturen en onderscheid te maken tussen wat goed en wat verkeerd is. Ze bieden een algemeen kader voor het begrijpen van de ethische normen van een organisatie of bedrijf. Desalniettemin is het mogelijk om een ethische code te hebben die uniek is voor uzelf.

Wet- en regelgeving kunnen de hiaten die door ethische normen worden achtergelaten niet bereiken of kunnen deze niet afdwingen. Deze ethische code biedt richtlijnen die professionals moeten volgen om op een ethische manier zaken te doen. Deze ethische code vertegenwoordigt niet alleen de missie van een bedrijf of organisatie, maar kan ook hun ethische overtuigingen uitleggen.

Hoe moeten medewerkers omgaan met bepaalde uitdagingen en hoe moeten deze normen worden gehandhaafd? Elk beroep heeft zijn eigen ethische normen. Deze codes vertegenwoordigen of brengen vaak over wat het beroep het meest waardeert. De ethische code van een CPA vertegenwoordigt de idealen en principes van zijn of haar beroep, evenals de ethische codes van artsen.

Een ethische code voor informatietechnologie heeft zoveel verschillende perspectieven omdat er zoveel verschillende onafhankelijke groepen aan werken.

De SANS IT Code of Ethics is gebaseerd op de volgende richtlijnen:

 • Mezelf kennen en eerlijk zijn over mijn capaciteiten is iets waar ik naar zal streven.
 • Het IT-beroep zal worden beschouwd als een beroep van integriteit en professionaliteit bij het uitvoeren van mijn bedrijf.
 • Ik vind het belangrijk om vertrouwelijkheid en privacy te bewaren.

De Ethische Code van ICCP kan als volgt worden samengevat:

 1. Vaardigheden en kennis van een hoog niveau.
 2. Het aangaan van vertrouwelijke relaties met klanten.
 3. Het vertrouwen van het publiek behouden door gevestigde praktijken en normen te volgen.
 4. Het volgen van een ethische gedragscode.

Belang

Medewerkers van informatietechnologie hebben van nature toegang tot een breed scala aan gevoelige gegevens. Omdat ze in verschillende omgevingen worden gebruikt, waaronder de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en het bankwezen, kan de informatie waartoe ze toegang hebben en die ze kunnen wijzigen, een veiligheidsrisico vormen.

Als gevolg hiervan hebben veel IT-professionals toegang tot informatie die hen in staat stelt enige controle uit te oefenen over een individu of een groep, ongeacht of ze van plan zijn die macht te gebruiken. Ondanks hun beste bedoelingen, zullen veel IT-experts niet overwegen hoe deze bevoegdheid kan worden misbruikt.

Ook al zijn er zeer reële risico’s van privacyschendingen in IT-werkgelegenheid, er bestaat momenteel geen alomvattend ethisch beleid voor het veld. Het is mogelijk dat IT-professionals zich niet bewust zijn van ethische kwesties die zich voordoen tijdens hun werk.

Het leren van ethiek naast IT kan professionals helpen de grenzen die ze niet mogen overschrijden beter te begrijpen, waardoor ze hun bedrijven, klanten of zelfs zichzelf niet schaden.

Een ethische gedragscode binnen de IT-industrie kan schade beperken en gevoelige gegevens beschermen. In een wereld waarin steeds meer technologie centraal staat, is deze tak van ethiek die zich bezighoudt met de kruising van technologie en ethiek – ook wel ethiek genoemd – essentieel om te voorkomen dat IT-professionals onbedoeld afdwalen naar ethisch problematische gebieden.

Met de proliferatie van informatiesystemen zijn debatten over ethiek en intellectueel eigendomsbeheer controversieeler geworden omdat technologie persoonlijke informatie kan vervuilen. Een ethische norm is een reeks richtlijnen die een persoon moet volgen om een succesvolle organisatie te leiden. Dit is een van de moeilijkste ethische dilemma’s op het gebied van informatietechnologie.

Maatschappijen en organisaties voor informatietechnologie worden geconfronteerd met belangrijke problemen op het gebied van gegevensbeheer en privacy. Wat privacy betreft, is er ook de kwestie van het per ongeluk vrijgeven van persoonlijke informatie en het waarborgen van de juistheid van informatie.

Geschiedenis

In de loop van de tijd hebben bibliotheek- en informatiewetenschap een gebied of term ontwikkeld die informatie-ethiek wordt genoemd, maar het onderwerp is door verschillende andere disciplines overgenomen. We zullen hieronder een basisbeschrijving schetsen van de draden die een integraal onderdeel zijn geworden van informatie-ethiek.

Op dit moment kan het worden gezien als een convergentie van media, journalistiek, bibliotheek- en informatiewetenschap, computerethiek (inclusief cyberethiek), bedrijfsinformatiebeheer en ethische kwesties met betrekking tot internet. Het proces om deze evolutie aan te tonen zal een aantal bibliografische referenties omvatten, hoewel, gezien de beknoptheid van het artikel, de verstrekte lijst niet bedoeld is om volledig te zijn.

Het is meer dan 20 jaar geleden dat het gebied van informatie-ethiek werd gevormd door aspecten van bibliotheken en computerethiek te combineren. Het meest bekende en baanbrekende boek over dit onderwerp van Robert Hauptman is Ethical Challenges in Librarianship, dat algemeen wordt erkend als het definitieve werk in het veld.

Deze onderwerpen komen onder meer aan de orde in dit project: censuur, privacy, toegang tot informatie, balans in collectieontwikkeling, copyright, fair use en probleembegunstigden.

Het lijkt er echter op dat er geen cursussen uitsluitend worden gegeven over ethische kwesties in de bibliotheek- en informatiewetenschap. Sinds de introductie van ethiekcursussen in de Verenigde Staten zijn ze vaak minder gefocust op ethische kwesties in bibliotheken.

In plaats daarvan zijn ze meer gefocust op ethische kwesties in de informatiewetenschap en informatietechnologie. Sinds informatie-ethiek is gecreëerd, is het toepassingsgebied uitgebreid naar andere disciplines, zoals computerethiek, informatiesysteemethiek, ethiek van managementinformatiesystemen en informatiebeleid.

“Informatie-ethiek” werd bedacht door Robert Hauptman in zijn boek, en het Journal of Information Ethics werd in 1988 opgericht door Rafael Capurro, auteur van het artikel “Information Ethos and Information Ethics.”

Vóór 1980 was er een aantal discussies geweest over informatie-ethiek, en andere waren veel eerder aan de orde geweest. Barbara J. Kostrewski en Charles Oppenheim schreven een artikel voor het Journal of Information Science3 met de titel “Ethics in Information Science”, waarin ze kwesties bespraken zoals vertrouwelijkheid van informatie, vooringenomenheid in de informatie die aan klanten of consumenten wordt verstrekt, de kwaliteit van gegevens die door online verkopers, het gebruik van werkfaciliteiten, enzovoort.

In de loop van de tijd is de term informatie-ethiek ook geaccepteerd door faculteiten op hogescholen voor computerwetenschappen. Er zijn veel afdelingen informatica in de Verenigde Staten die de nadruk leggen op theoretische aspecten van informatica (zoals de volledigheid of consistentie van een programmeertaal), terwijl andere de nadruk leggen op toegepaste informatica.

Veel van deze afdelingen worden ‘Computer- en Informatiewetenschappen’ genoemd, waarbij de informatiewetenschap de meer toegepaste aspecten van het vakgebied weerspiegelt. Enkele van de leerboeken op dit gebied zijn die van Richard Severson. Respect voor intellectueel eigendom, respect voor privacy, eerlijke vertegenwoordiging en non-maleficence (of “geen kwaad doen”) zijn de belangrijkste principes van informatie-ethiek.

Lees ook:Ethiek in het toerisme; Reclame ethiek

Externe bronnen: Routledge

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)