Kan overspel worden vergeven in de Islam?

Kan overspel worden vergeven in de Islam? Overspel is het gelijktijdig hebben van seksuele relaties tussen twee personen die niet met elkaar getrouwd zijn, maar waarvan één met een andere persoon getrouwd is. Er zijn verschillende definities van overspel in verschillende rechtsgebieden en het wordt in bijna alle religies als een zonde beschouwd. Of een man of vrouw nu een seksuele relatie heeft met iemand met wie hij of zij niet getrouwd is, volgens de islamitische wet wordt overspel als overspel beschouwd.

Kan overspel worden vergeven in de Islam
Kan overspel worden vergeven in de Islam

Kan overspel worden vergeven in de Islam?,In de Koran wordt overspel of buitenechtelijke seks veroordeeld als een van de belangrijkste misdaden tegen het huwelijk en door Allah beschouwd als een schending van de huwelijksband.

In het Arabisch verwijst Zina naar een voorechtelijke of buitenechtelijke relatie. Mensen kunnen hard gestraft worden voor Zina, wat de meest gruwelijke misdaad is. Volgens Allah verbieden de volgende verzen in de Koran overspel:

“Je moet overspel vermijden. Het is een schandelijke daad en een kwaad dat de deuren opent voor ander kwaad.” Mijn Heer verbiedt alle schandelijke handelingen, openlijk en verborgen, evenals het overtreden van welk moreel principe dan ook.

Volgens de islamitische wet in een islamitische staat is het verboden om het bloed van een moslim te vergieten, tenzij een van de volgende drie zonden is begaan: ontucht gepleegd door een getrouwd persoon, vergelding voor moord met voorbedachten rade, en[treason of a person renouncing Islam and thus leaving the community to wage war against the faithful].

In de Islam is overspel een van de meest afschuwelijke en gruwelijke zonden. Volgens de Koran staat het gelijk aan de dodelijkste misdaad, wat de afschuwelijkheid ervan aantoont. Dat wordt perfect uitgelegd in het bovenstaande Koranvers.

Overspel wordt beschouwd als een misdaad die niet vergeven kan worden vanwege de rampzalige gevolgen voor de betrokken persoon, de familie-eenheid en de samenleving. Een bevredigend gezinsleven is gebaseerd op geloof en harmonie, die erdoor worden aangetast; de kracht wordt erdoor aangetast; het evenwicht wordt verstoord; het pure karakter van een persoon wordt aangetast en zijn toewijding en loyaliteit worden vernietigd. Als gevolg daarvan worden Allah’s woede en bestraffing in verschillende vormen aan het individu opgelegd.

Volgens de Profeet zal een natie gestraft worden als overspel en promiscuïteit welig tieren. Hij zal ook zulke vreemde ziekten over hen uitstorten waar hun eigen voorouders nooit van gehoord hebben. Ontucht en ontrouw worden beschouwd als zonden die onvergeeflijk en verwerpelijk zijn.”

Betrokkenheid bij Zina wordt bestraft met een brute straf voor zowel mannen als vrouwen. Degenen die seks voor het huwelijk hebben worden gestraft met 100 zweepslagen en degenen die overspel plegen worden gestraft met steniging tot de dood, wat ook wel Rajm of zware geseling wordt genoemd. Niettemin wordt steniging niet genoemd in de Koran, maar het wordt wel voorgeschreven in de Hadith als straf voor buitenechtelijke seks. De woorden en gedragingen van de islamitische profeet Mohammad worden weergegeven door hadith, die verbale zeden zijn.

Mannen zijn uitzonderingen in dit geval; slapen met een ongetrouwde vrouw wordt niet beschouwd als overspel als de vrouw getrouwd is, maar het wordt een misdaad als ze buitenechtelijke affaires heeft. In dit geval is steniging de straf die haar wordt voorgeschreven.

Als iemand overspel pleegt, vergeeft Allah hem dan?

Kan overspel worden vergeven in de Islam?, In Isam wordt ons geleerd Allah om vergeving te vragen, ongeacht hoeveel zonden we hebben begaan, en Hij zal ons vergeven als we oprecht zijn in onze verzoeken.

In een ander geval vroeg iemand een vrouw ten huwelijk en een andere persoon vertelde de huwelijksaanzoeker dat het meisje in het verleden overspel had gepleegd. Als antwoord legde de Profeet (saw) aan de andere man uit dat hij dat niet had moeten zeggen omdat het meisje haar excuses had aangeboden en vergiffenis had gevraagd aan Allah.

Maar als iemand overspel pleegt, moet hij gestenigd worden. Hoe moet deze persoon dan om vergeving vragen?

Andere zonden waarop de doodstraf staat, vielen hier ook onder. Als iemand iets steelt, moet zijn hand afgehakt worden, dus betekent dit dat hij in het hiernamaals niet gestraft zal worden voor stelen, omdat hij al gestraft is voor zijn fout? Er bestaat geen twijfel over dat Allah de Meest Barmhartige is.

De deur van berouw staat altijd open in de Islam: Kan overspel in de Islam worden vergeven?

Er is altijd een open deur naar berouw in de Islam, maar het vereist een vastbeslotenheid om te stoppen met zondig gedrag. Mensen die overspelige relaties hebben gehad, moeten besluiten om deze zondige activiteiten te staken en Allah om vergeving vragen. Zijn barmhartigheid zal zeker over hem worden uitgestort door Allah.

Zoals Allah, de Verhevene, zegt in de Koran: “Zeg: ‘O mijn dienaren wiens zielen jullie hebben overtreden! Verlies nooit de hoop in Allah’s barmhartigheid, want Hij vergeeft alle zonden, Hij is vergevingsgezind en barmhartig.” “Allah zal barmhartig zijn voor degenen die berouw tonen nadat zij in onwetendheid kwaad hebben gedaan. Want Allah weet en begrijpt alles.”

Bovendien moet iemand die dit gedaan heeft regelmatig zijn gebeden verrichten en zich zoveel mogelijk bezighouden met Islamitisch werk. Daarnaast moet hij naar de Masjid (moskee) gaan, elke dag de Koran lezen, islamitische lessen volgen en elk gezelschap vermijden dat hem niet aan Allah doet denken. Om zichzelf te reinigen en zijn zonden uit te boeten, moet hij Sadaqah (liefdadigheid) geven aan de armen en de behoeftigen.

Tawbah vereist ook dat de zonde nooit herhaald wordt. Je gaat niet terug naar waar je vergeving voor hebt gevraagd – dat is een teken van oprecht berouw. Het volgende berouw zou een volledige en grondige verandering in je levensstijl moeten zijn. De toename in gebeden, vasten en smeekbeden (du’a’) moeten deel uitmaken van dit proces. Door het dagelijks reciteren van de Koran is het ook nodig om een sterke relatie met Allah te ontwikkelen, in het bijzonder een relatie die gebaseerd is op diepe reflectie over de betekenissen van de Koran. Als gevolg daarvan moet je een zeer positieve kijk op het leven ontwikkelen en je geloof in Allah opbouwen.

Conclusie

Tot slot zou hij moeten besluiten om deze zonde niet meer te begaan. De gelovige moet voortdurend du’a’ (smeekbeden) tot Allah richten om hem naar het juiste pad te leiden, hem te beschermen tegen de voetstappen van Satan en hem het paradijs en geluk hier en in het Hiernamaals te schenken.

Lees ook: Overspel vs concubinaat; Waarom overspel geen misdaad zou moeten zijn; Overspel vs Bigamie

Externe bron: Wikipedia

This post is also available in: English (Engels) Deutsch (Duits) Nederlands Svenska (Zweeds)