Ontologi inom medicin och omvårdnad

Ontologi inom medicin och omvårdnad. Ontologi är ett studieområde från filosofi, vars objekt är fokuserat på entiteter. Med andra ord, den studerar existensen och naturen av att vara, förstå hur ”vara är att vara”. Inom medicin och omvårdnad handlar ontologi om att förstå hur kategorier ger struktur åt denna tillämpade vetenskap.

Vi kommer att prata om ontologi inom både medicin och omvårdnad, och förstå hur kategorier utarbetas i dessa vetenskaper, genom ontologi.

Medicin

Ontologi inom medicin och omvårdnad, Ontologi inom medicin strävar efter konsolidering av kunskap som en tillgänglig enhet, vilket möjliggör standardisering av information och därmed genererar mekanismer som gör att alla yrkesverksamma inom området kan matcha de önskade resultaten i medicinsk praktik.

Att förstå att ontologi bygger, åtminstone inom det medicinska området, på schematisering av kunskap, är nyckeln till att förstå dess funktion inom medicinen. Dess syfte är på detta sätt att på ett användbart sätt formalisera all information som erhållits antingen genom forskning och/eller medicinsk praxis.

Således kommer en kunskapsmassa att skapas som kan återanvändas på ett tillförlitligt sätt, för att hitta de resultat som erhållits vid behandling av patologier. Följaktligen erhålls allt effektivare mekanismer, vilket avsevärt förbättrar arbetets omfattning.

Detta förklarar den ständiga forskningen inom medicinområdet, att hitta olika mål i varje fall. Först och främst kan vi prata om att skaffa och samla in information.

Därefter är det möjligt att markera klassificeringen, eller också, kategoriseringen av kunskap, skapa en ordnad mängd data under utredningar. Resultatet, allt mer effektiva modeller inom området för tillämpning, undervisning och till och med själva forskningen.

Tack vare ontologin har medicinen lyckats utvecklas i termer av sin kunskap och upprätthålla en konstant utveckling av sin datamassa. Detta, tillsammans med den tekniska utvecklingen, ger en total omvandling av, i detta fall, medicin i sig.

Omvårdnad

I detta sammanhang finner vi den så kallade ”vårdens ontologi”, som syftar på alla de konstruktioner som ingår i omvårdnadsområdet och som idag utgör alla begrepp som definierar omvårdnad.

Dess mål är inte långt ifrån fallet med medicin, eftersom vi befinner oss i ett sökande efter kunskap, för att tillägna oss en allt effektivare modell som för omvårdnad närmare en mer optimal tillämplig vetenskap.

Minst fyra kriterier är uppfyllda som definierar omvårdnadens ontologi, vilka bygger på att erhålla och konsolidera kunskap:

  1. Verkligt: ​​Baserat på verifierbara fakta, som kan verifieras empiriskt. Märkbar och påtaglig kunskap.
  2. Potentiell: Att den kan återanvändas och generera betydande värde från dess nettoanvändning.
  3. Sant: Det står i kontrast till sanningen, att lyckas vara transparent och därmed användas av vem som helst.
  4. Logisk: En kunskap som möter de logiska grunderna, så att den kan schematiseras på ett sammanhängande och tillgängligt sätt till en kunskapsmodell.

Syftet med ontologin inom omvårdnaden är anpassat för att garantera patientens välbefinnande i största möjliga utsträckning. För att uppnå detta måste utredningarna ha till uppgift att samla in användbar information, generera bidrag som avgör en större teknisk, professionell och utredningsmässig utveckling inom området.

Tack vare ontologi inom omvårdnad är det möjligt att få metoder anpassade efter behoven hos patienten och den professionella inom området. Allt, tack vare korrekt systematisering av kunskap, att uppnå en mycket effektivare hantering av den kunskap som finns i den fulla utövandet av omvårdnad.

Ett förhållningssätt till utveckling av användbar kunskap

Som vi har observerat citerar båda fallen ett tillvägagångssätt som syftar till att generera kunskap som tillför värde till tillämpning av metoder, informationsanalys och undervisning av kunskapsmodeller. Allt detta, från skapandet och schematiseringen av kategorier.

En uppgift som fortsätter att utvecklas, särskilt under de senaste 20 åren, inför så många tekniska framsteg, som har gjort det möjligt att utöka utredningarnas omfattning och på så sätt få fram en större mängd data att kategorisera.

Undersökningar kräver dock en order, och det är där inte ens ontologin själv har kunnat kontrollera denna situation korrekt. Det händer att det inte finns någon linjäritet i forskningen, det vill säga att det inte finns någon enskild kurs, än mindre inom ett område så diversifierat som hälsoområdet.

Det finns ett brett utbud av forskningscentra, vars mål är att möjliggöra en allt mer enhetlig och standardiserad kunskapsmassa. Problemet ligger i det faktum att denna situation uppstår parallellt, det vill säga att flera centra strävar efter samma mål att standardisera.

Problemet uppstår när vi konstaterar att det inte finns någon enskild riktning i utredningarna, och taxonomierna är olika i varje fall, vilket tvärtom slutar med att generera kontroverser i informationen.

Ontologi, vare sig vi talar om medicin eller specifikt om omvårdnad, är den systematiska utvecklingen och representationen av kunskap, som syftar till att utveckla dess nyttovärde. Detta sker genom medicinsk forskning, som syftar till att omvandla befintliga begrepp, förbättra deras förståelse och anpassa dem till aktuella behov i teoretiska termer.

Teoretiska termer som naturligtvis kommer att innebära en öppning för nya möjligheter på praktisk nivå, som å ena sidan ger tillgång till värdefull information för framtida forskare och/eller yrkesverksamma inom området, och å andra sidan utformningen av modeller mot excellens, närmar sig allt effektivare resultat.

Detta, bara för att prata om medicin och omvårdnad specifikt, eftersom ontologi har tillåtit samma effekt inom otaliga studier och tillämpningar, och ansvarar för utvecklingen av flera modeller. I denna mening talar vi om ett avgörande verktyg i själva samhällets framsteg.

Källor

  1. (S/F). https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=93551
  2. (S/F). http://bdigital.ula.ve/storage/pdf/tge/v11n21/art02.pdf
  3. (S/F). https://www.significados.com/ontologia/

läs också: Ontologi forntida

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Español (Spanska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska) Português (Portugisiska, Portugal)