Ontrouw Definitie Psychologie Katholiek

Ontrouw Definitie Psychologie Katholiek,, in de literatuur, in het bedrijfsleven. Invoering. Het is een kwestie van veel mensen; hoe beïnvloedt onze persoonlijkheid ons bedrog in een relatie?

Ontrouw Definitie Psychologie Katholiek,, in de literatuur, in het bedrijfsleven
Ontrouw Definitie Psychologie Katholiek,, in de literatuur, in het bedrijfsleven

In 2005 leidden de onderzoekers Tricia Orzeck en Esther Lung een onderzoek waarbij medewerkers bereidwillig reageerden op een enquête over karaktereigenschappen van zichzelf en hun trouwe metgezellen. Als we uit deze studie conclusies trekken, zien we dat er een opmerkelijk verschil is tussen getrouwe en ontrouwe mensen.

Het werd meer opgehelderd door een onderzoek in 2018, waarbij gegevens uit twee verschillende onderzoeken keken naar de gedragskenmerken en associatiedynamiek van een pasgetrouwd paar. Beide studies gingen drie jaar door in de verte en observeerden de verbanden tussen ontrouw en karakter.

Psychologen verzamelden enkele van de meest voorkomende redenen die mensen geven om hun echtgenoten te bedriegen:

  • Ontrouw Definitie Psychologie Katholiek, Impulsieve optredens, niet nadenken over het resultaat van je bewegingen en weinig belofte aan je bestaande idealistische partner.
  • Slechte zelfbeheersing of geen gevoel gewijd aan de relatie.
  • Woede of egoïsme.
  • Verveling en onzekerheid: je onzeker voelen over jezelf, authenticatie eisen of een “opwinding” willen, zelfs als het voortkomt uit zelfdestructief gedrag zoals vreemdgaan.
  • Je eisen stellen boven de eisen van je partner, het niet schelen of je acties de mensen om je heen kwetsen of een vorm van “straf” voor je partner willen.
  • Aandachtzoekend: zich niet tevreden voelen in een huidige verbinding, niet hebben voldaan aan demonstratieve of lichamelijke eisen.

Deze redenen variëren van hoe u uzelf ziet tot hoe u uw associatie en de achtergrond van de aandoening ziet. Er is zeer zelden maar één factor in het spel als het gaat om het plakken van een etiket op ontrouw. Het gaat nooit alleen om individuele karaktereigenschappen of het leven in de relatie; het is een mengeling van gedrag, situatie en procedure.

Is technologie de echte oorzaak van het gemakkelijker maken van valsspelen?

Talloze mensen vermoeden dat de stroom in technologie een van de belangrijkste redenen kan zijn waarom ontrouw optreedt. Hoewel, onderzoek uitgevoerd door Dr. Justin Lehmiller in 2015 is tegenwoordig niet hoger dan 20 jaar geleden voor het overzicht van dating-apps en websites.

Waarom mensen vals spelen, volgens een psycholoog: Infidelity Definition Psychology

Onderzoekers ontdekken dat partnerschappen die worden overwogen door onbevredigende seks, ongenoegen en veel ruzie, een groter risico lopen op ontrouw. Degenen die om associatieredenen vals spelen, doen dat omdat ze zich niet bevredigd voelen. Er zijn veel oorzaken waarom individuen vals spelen, maar volgens Campbell vallen ze in drie groepen: associatie, single en situationeel.

Eens een bedrieger, altijd een bedrieger geeft afzonderlijke doelen aan voor het bedriegen van vermogens over het wezen die hem of haar vatbaarder maken om deloyaliteit te verplichten. Ze schrijft vandaag in een artikel voor psychologie. Aspecten als karaktereigenschappen, politieke oriëntatie, spiritualiteit en seks kunnen allemaal een rol spelen.

Ten slotte zijn er situationele redenen. Het verwijst naar personen met een persoonlijkheid die vatbaar is voor bedrog, maar iets in hun atmosfeer brengt hen in gevaar voor ontrouw. Iets zo simpel als het verplaatsen van banen of steden kan een rol spelen.

katholiek

Trouwen in de volgorde van de schepping

Bruiloften zijn geen deugdzame menselijke organisatie, ondanks de vele verschillen die het door de eeuwen heen heeft ervaren in verschillende landen, sociale structuren en spirituele benaderingen. De uitvinder herkende het hechte gemeenschappelijke leven en de genegenheid die de huwelijksstaat tot stand brengen en schonk hem de juiste wetten.

God zelf is de auteur van het huwelijk.” Deze veranderingen mogen ons er niet toe brengen de wederzijdse en blijvende kenmerken ervan over het hoofd te zien. Door het zelfrespect van dit instituut “is het welzijn van de persoon en de humanoïde en christelijke beschaving nauw verbonden met de goede staat van het huwelijk en het gezinsleven.”

God, die de mens uit genegenheid heeft gevormd, roept hem ook op om de verschillende mensen lief te hebben, want de mens is verwrongen naar het beeld en de gelijkenis van God, die zelf liefde is. Sinds God hem gevormd heeft, heer en dame, werd hun gemeenschappelijke liefde een beeld van de volledige en betrouwbare liefde waarmee God de mens liefheeft.

in de literatuur

Literatuur over ontrouw binnen de ouder- of primaire verzorger had een statistisch significant verband met menselijk verraad. Meer dan de helft van de leden (59%) gaf aan opgelicht te zijn. En ze veronderstelden het in hun bestaande of vroegere relaties.

Gebaseerd op eerder onderzoek, zijn de antwoorden van deze studie betrouwbaar met de hoge incidentie van ontrouw tussen relaties. Voorafgaand onderzoek suggereert dat het optreden van bedrog niet varieert.

Er lijken nu meer manieren te zijn om ontrouw te worden dan ooit. Op basis van de leden die de beoordeling voltooiden, verklaarde 37,8% dat ze ofwel onderscheidden dat hun ouders of primaire verzorgers ontrouw aan elkaar waren of ontrouw veronderstelden.

Bovendien wezen de onderzoeksresultaten op een significant verschil in onderscheidingsvermogen van ontrouw op basis van persoonlijke geschiedenis met ontrouw. Reacties van de medewerkers die in het verleden ontrouw zijn geweest, ondersteunen de theorie voor fysieke, expressieve en cyberontrouw door gedrag als minder ontrouw te beschouwen dan degenen die niet verbitterd zijn.

De statistische consequentie was ook de manier waarop deelnemers reageerden op basis van kennis van dubbelhartigheid binnen de relatie van hun ouders of primaire verzorgers. Degenen die ontrouw in hun gezin van herkomst herkenden, waardeerden prestaties hoger op de schaal van ontrouw.

in het bedrijfsleven

Verschillende dubbelhartige partners zijn tevreden met hun associatie en plegen geen ontrouw met de bedoeling om hun huwelijk of hun partners af te schaffen. Toch doen de oplichters en deze personen dat vaker niet op zakenreis. Een deel van het doel van de locatie is dat ze erop vertrouwen dat wat hun partners niet weten hen niet van streek zal maken.

Maar een toenemend aantal onderzoeken toont aan dat er andere symbolen zijn van een vreemdgaande partner dan een met de kans of het vermogen om ermee weg te komen, hoewel dat een vereiste is. Veel echtgenoten en echtgenotes gaan vreemd tijdens het reizen voor hun werk, omdat ze een pauze van zichzelf willen. Het draait niet om seks. Het gaat om afleiding.

Een die verstoken is van ruzie met je partner over je vuile sokken op de vloer, carpoolen voor de voetbaltrainingen van je kind, of in je coupé zitten zoals de meeste andere dagen van de week. In plaats van de vermoeide vader op de bank te zijn, word jij de sexy ondernemer aan de hotelbar, en die man kan nog veel meer ongeluk krijgen.

Lees ook: Overspel in de katholieke kerk

Externe bron: Wikipedia

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans)