Overspel in de katholieke kerk

Overspel in de katholieke kerk: Wat wordt in de katholieke kerk als overspel beschouwd?; Boete, Straf; Wordt overspel vergeven in de katholieke kerk; Doodzonde.

Overspel in de katholieke kerk: Wat wordt in de katholieke kerk als overspel beschouwd?; Boete, Straf; Wordt overspel vergeven in de katholieke kerk; Doodzonde.
Overspel in de katholieke kerk: Wat wordt in de katholieke kerk als overspel beschouwd?; Boete, Straf; Wordt overspel vergeven in de katholieke kerk; Doodzonde.

De katholieke kerk, ook wel de rooms-katholieke kerk genoemd, is de grootste christelijke kerk. Katholieken volgen het pad dat Jezus heeft getoond. Volgens de katholieke leer is ontrouw binnen het huwelijk een gruwelijke misdaad tegen God. God heeft de heilige relatie van het huwelijk geschapen. Niemand mag tussenbeide komen en deze heilige banden vernietigen.

Is overspel een doodzonde? Worden overspelers gestraft in de kerk, of wat zijn de leerstellingen van de katholieke kerk?

In dit artikel zullen we de katholieke kerk in het kort bespreken.

Wat beschouwt overspel in de katholieke kerk?

De katholieke kerk volgt de leer van Jezus Christus. Verschillende verzen laten zien dat overspel sterk wordt veroordeeld en verboden in de katholieke kerk. Deze verzen beschouwen overspel als een grote zonde en in strijd met Gods wet.

De nieuwe testamenten en een van de tien geboden verboden overspel.

Exodus 20:14, een van de tien geboden, beeldt af: “Gij zult geen overspel plegen.”

Genesis 20:9 beeldt overspel af als een grote zonde.

Volgens de Katholieke Kerk plegen twee mensen overspel als twee mensen betrokken raken bij geslachtsgemeenschap en één is getrouwd met iemand anders.

Katholieken geloven dat het huwelijk een heilige band is die door God is geschapen, en degenen die deze huwelijksbanden vernietigen, zijn zondaars. Alles wat leidt tot overspel is een zonde, zelfs alleen maar naar iemand kijken met volle ogen. Overspel tast niet alleen een huwelijk aan; maar heeft ook een negatieve invloed op de geestelijke gezondheid van het kind.

Exodus 20:13-14, Leviticus 20:10 vermelden de drie zonden die vermeden moeten worden:

  • Afgoderij
  • Moord
  • Overspel

Zo veroordeelt de katholieke kerk overspel als een zonde. Katholieken moedigen degenen die ernstige zonden begaan aan om boetesacramenten uit te voeren om van hun zonden te vergeven.

Boete in de katholieke kerk:

Het sacrament van de boete is een geschenk van God om onze zonden te verlossen en met God te verzoenen. Volgens de katholieke leer kan iemand door te biechten van zonde worden verlost.

Het proces van het belijden van de zonde voor de priester en het vragen om Gods vergeving wordt boetedoening genoemd. Boetedoening is een daad van zelfkastijding die opzettelijk wordt uitgevoerd om schuld en spijt over de zonde te tonen.

Een katholiek moet berouw hebben en al zijn zonden belijden, of dit nu van de laatste biecht is of na de doop.

Overspel is een ernstige overtreding van Gods wet. Een man en een vrouw zijn één vlees en ontworpen door God. Door overspel te plegen, hebt u een andere persoon iets gegeven dat uitsluitend aan uw echtgenoot toebehoort.

Wanneer je overspel pleegt, sterft de genade van God in je af en vernietigt de vereniging met God. Je zult eeuwig gestraft worden voor je daden.

God is vol genade en barmhartigheid; wanneer een zondaar tot God komt en zijn zonde belijdt, geeft God de kans om zich te bekeren.

De priester vertegenwoordigt Christus op aarde. Priesters oordelen en vergeven je namens Christus en ontslaan je van je zonden.

De bekentenis moet oprecht en berouwvol zijn. Priesters beoordelen je en bepalen of je bekentenis oprecht is of niet.

Wanneer een persoon zonde aan priesters belijdt, spreekt de priester de zondaar vrij door te zeggen: “Ik verlos u van uw zonde, in de naam van de vader en de zoon en van de heilige geest.”

Straf voor overspel in de katholieke kerk:

Volgens de katholieke leer is overspel een ernstige zonde. Het huwelijk bindt twee zielen hun hele leven aan elkaar. Degenen die overspel plegen en de grens van hun huwelijksband overschrijden, zijn grote zondaars. Oude testamenten erkenden de doodstraf voor overspel. Maar het Nieuwe Testament stelt dat Jezus barmhartig is en de zondaars vergeeft die zich oprecht bekeren (Johannes 8:3).

De kerk straft niemand, maar een zondaar kan hun vereniging met God verbreken. De heilige communie wordt hen ontzegd.

Ze krijgen eeuwige en tijdelijke straf. De zondaar wordt gestraft volgens de goddelijke wetten en begraven in het vuur van de hel. Hoewel ze in de kerk geen straf krijgen, zullen ze de geestelijke gevolgen dragen.

Bovendien geloven katholieken dat geen enkele zonde onvergeeflijk is. Als u oprecht berouw heeft van uw zonde, kunt u Gods genade en barmhartigheid ontvangen.

Wordt overspel vergeven in de katholieke kerk;

Overspel is een doodzonde volgens de katholieke leer. Het is een van de drie handelingen die onder alle omstandigheden vermeden moeten worden; overspel, afgoderij en moord.

Maar wordt overspel vergeven in de katholieke kerk?

Het antwoord is: ‘God vergeef degenen die oprecht spijt hebben.’

Jezus is vol barmhartigheid en liefde. Hoewel, elke zonde kan worden vergeven in de rechtbank van God als iemand echt spijt heeft.

Sacrament van Boetedoening is een manier om jezelf te ontheffen van de doodzonde van overspel. Iedereen kan zijn zonde verlossen, zelfs als deze ernstig is, een bekentenis voor een priester en vragen om Gods vergeving.

De priesters zullen de oprechtheid van uw biecht beoordelen en bepalen. Als uw bekentenis oprecht is en de wil tot bekering toont, zal de priester u door de woorden van God van uw zonde vrijspreken. Hoewel overspel een onvergeeflijke zonde is, kan berouw van zonde door boete u met Christus verzoenen.

Is overspel een doodzonde in de katholieke kerk:

In de katholieke kerk wordt zonde onderverdeeld in twee soorten:

  1. dagelijkse zonden
  2. doodzonden

Dagelijkse zonden zijn kleine overtredingen. Dagelijkse zonden zijn minder ernstig, maar soms is een ernstige misdaad die wordt begaan zonder medeweten en wil van een persoon ook dagelijkse zonde. Dagelijkse zonden zijn een kleine overtreding van de wet waarvoor geen boete vereist is.

Tijdige belijdenis kan het spirituele rijk van een persoon in stand houden. Deze zonden verzwakken de ziel, maar doden de genade niet.

Doodzonden zijn ernstige misdaden die in strijd zijn met de goddelijke wetten. Ze vernietigen de verbinding van de ziel met God. Catechismus schrijft drie essentiële elementen voor om een zonde sterfelijk te maken:

  1. De gepleegde daad moet ernstig zijn.
  2. Het feit moet worden gepleegd met volledige kennis van de ernst van het feit.
  3. De handeling moet vrijwillig en opzettelijk worden gepleegd.

De handeling moet aan alle drie de essentiële elementen voldoen om een doodzonde te zijn.

Overspel is een ernstige en gruwelijke misdaad in de ogen van God. Aangezien overspel vrijwillig samenwonen is buiten het echtelijke bed, bevat het alle ingrediënten van doodzonde. Zo vernietigt overspel de eenheid van de ziel met God en doodt de innerlijke genade. Degenen die een doodzonde begaan, mogen het koninkrijk van God niet beërven.

Als doodzonden niet worden verlost door bekering, kan iemand geestelijke gevolgen ondervinden van hun zondige daad. Men moet berouwvol boeten voor hun zonde aan de priester om de vergeving van God te ontvangen.

Lees ook:Overspel in het oude Griekenland en Rome; Wat betekent overspel in de islam?

Externe bron: Catholic.com

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)