Overspel in het oude Griekenland en Rome

Overspel in het oude Griekenland en Rome: Griekenland, Rome. Het oude Rome en Griekenland zijn een plaats van oorsprong van de beschaving. Rome heeft zijn kernnormen overgenomen uit de Griekse cultuur, zoals kunst, architectuur, literatuur en zelfs straffen.

Overspel in het oude Griekenland en Rome
Overspel in het oude Griekenland en Rome

Hoe kijken beide culturen naar overspel, en wat zijn de strafrechtelijke gevolgen van overspel?

In dit artikel zullen we de betekenis van overspel onder de oudheid bespreken

Overspel in het oude Griekenland:

Overspel in het oude Griekenland en Rome, Overspel wordt in de Griekse taal Moicheia genoemd. Moicheia is anders dan de moderne definitie van overspel en heeft een veel breder concept.

Volgens de oude Grieken betekent Moicheia ‘verleiding van vrijgeboren vrouwen die onder de bescherming van kyrios leven’. Kyrios betekent de wettelijke voogd, heer, echtgenoot, broer of vader. Overspel omvat de elementen als verleiding en daadkracht. Om deze reden geloofden ze dat overspel nog erger is dan verkrachting. In de oude Grieken verschilden de overspelwetten naar geslacht.

Demosthenes beeldde af: “Meesteressen houden we voor het plezier, concubines voor de dagelijkse zorg voor onze persoon, maar vrouwen om wettige kinderen te krijgen en om trouw te blijven aan ons huishouden.”

Deze verklaring laat duidelijk zien dat mannen concubines, prostitutie en buitenechtelijke affaires mogen houden; als het om vrouwen gaat, worden ze streng veroordeeld. Zo lijkt het leven van een vrouw in haar duisternis meer respectvol en trouwer.

Volgens het oude Grieks pleegt een man die een seksuele relatie heeft met een vrije vrouw of een meisje onder de bescherming van haar eigenaren overspel.

De volkeren van het oude Griekenland beschouwden overspel als een sociale misdaad tegen de culturele en religieuze instellingen. Overspel is de meest afschuwelijke overtreding die de heilige instelling van het huwelijk vernietigt. Het doet de echtgenoot twijfelen of het geboren kind zijn wettig kind is of niet.

In het oude Grieks had alleen een wettig kind recht op erfenis en respect in de samenleving. Een onwettig kind geboren uit ongeoorloofde seksuele relaties werd als een verschoppeling beschouwd en keek op hen neer. Zij hebben geen recht op erfopvolging.

Straf voor overspel in Griekenland:

Oude Grieken hebben een andere kijk op verkrachters en overspelers. De oude Grieken vonden overspel erger dan verkrachting. Ze geloofden dat overspel een ernstig misdrijf is; omdat het bestaat uit verleiding en bedrog. Overspel wordt beschouwd als een ‘verleiding van vrijgeboren getrouwde vrouwen onder de bescherming van kyrios’.

Aan de andere kant wordt verkrachting beschouwd als een gewelddadig gedrag dat normaal gesproken een feit is. Volgens de oude Grieken werd verkrachting beschouwd als een natuurlijke daad die voortvloeit uit de seksuele verlangens van de mens. Hoewel het een gewelddadige daad is die een vrouw op brute wijze ruïneert, wordt het beschouwd als een misdaad tegen de eigenaren van de vrouw (vader, broer, echtgenoot en wettelijke voogden).

Een verkrachter wordt beschuldigd van dubbele schadevergoeding. Aan de andere kant was overspel een afschuwelijke daad die de meest heilige instelling van de Griekse cultuur vernietigde.

Maar de straf varieert volgens het geslacht en de rang van de overspeler.

In het Oudgrieks werd een getrouwde man die betrokken was bij ontrouw in het huwelijk alleen gestraft als zijn medesamenzweerder een vrijgeboren getrouwde vrouw of ongehuwde dochter was onder de bescherming van haar eigenaren. Deze straf gaf een getrouwde man een vrije pas om intiem te worden met heloten, concubines, prostituees en zelfs seksueel beschikbare volwassen mannen.

Terwijl als een getrouwde vrouw een seksuele relatie aangaat met een andere persoon dan haar echtgenoot, de eigenaar (echtgenoot, vader, broer of wettelijke voogd) van die getrouwde vrouwen het recht krijgt om beide overspelers te doden. De vader die een man betrapt die met zijn getrouwde dochter speelt, kan beide overspelers doden.

De Griekse wet beschouwt deze moorden als gerechtvaardigd. Een van de voorbeelden van deze straf is Euphiletus, die een man doodde toen hij die man in een intimiderende positie met zijn vrouw betrapte. Als de man wordt beschuldigd van moord op de overspelers, kan hij pleiten dat hij wettig heeft gehandeld en wordt hij automatisch van zijn vrouw gescheiden.

Sommige geleerden beschouwen de straf voor verkrachting en overspel als gelijkwaardig. De verkrachter moet dubbele schadevergoeding betalen aan de eigenaren, en overspelers krijgen straf met de doodstraf.

Niet alle gevallen eindigen in het doden van de overspelers. Als de overspeligen voor de rechter worden gedaagd, wordt de overspelige man gestraft door radijs in zijn anus te steken.

De oude Griekse wet staat een echtgenoot toe om de mannelijke overspeler die betrokken is bij een ongeoorloofde relatie met zijn vrouw te straffen met de meest vernederende straf.

De wet gaf de man het recht om de mannelijke overspeler te sodomiseren met radijs. Deze straffen waren de gevaarlijkste en zwaarste van allemaal (later gevolgd door de Romeinen). Bij deze straf steken echtgenoten een radijs in de anaal van de overspelige, terwijl de Grieken brullen van het lachen.

Naast deze straffen waren er nog vele andere straffen, zoals het verbannen van een vrouw uit haar huis. Het was zelfs verboden voor de overspelige vrouw om in familiegraven te worden begraven. Een dergelijke straf verbant een overspelige vrouw uit de samenleving. Ze mag geen sieraden dragen en laat de rest van haar leven als een weduwe met rust.

Overspel in het oude Rome:

Het oude Griekenland en het oude Rome hebben enkele overeenkomsten met betrekking tot de straf voor overspel. Hoewel er straf is voor overspel, verschilt deze per geslacht. Vrouwen krijgen zwaardere straffen dan mannen.

Immoraliteit wordt beschouwd als een teken van onstabiel gezin en sociale degradatie. Een wettig kind heeft het recht om een volwaardig burger in de samenleving te worden. Een kind dat uit buitenechtelijke affaires is verkregen, wordt als een verschoppeling beschouwd en wordt in de samenleving beschaamd. Het was de belangrijkste reden dat; vrouwen waren strikt verplicht om trouw te blijven aan hun echtgenoten.

Koning van Rome, Romulus schreef verschillende rechten voor aan echtgenoten tegen de ontrouwe vrouw. Eén zo’n recht is om de overspelige vrouw te doden. Een man die haar vrouw op heterdaad betrapt in een intimiderende positie met haar minnaar heeft het recht om haar en haar minnaar te vermoorden.

Niet alleen dit, maar hij krijgt ook een onmiddellijke echtscheiding, en de familie van de vrouw verliest het recht om de bruidsschat terug te vorderen die bij het huwelijk is gegeven. Zo kreeg de echtgenoot het recht om echtscheiding te vragen en de overspelige vrouw met haar minnaar te doden wegens overspel.

Aan de andere kant krijgt een vrouw dergelijke rechten niet tegen haar man. De echtgenoten waren vrij om buitenechtelijke affaires aan te gaan, terwijl hun vrouwen dat niet waren. Mannen waren vrij om buitenechtelijke affaires aan te gaan met vrouwen, jonge jongens en andere mannen. Maar wordt gestraft als hun overspelige minnaar een vrijgeboren Romeins staatsburger is.

Onder het koningschap van Augustus, “de lex Iulia de adulteriis.”

Wat betekent dat de Juliaanse wet van overspel is aangenomen. Deze wet werd uitgevaardigd om de sociale moraal en gewoonten van Rome nieuw leven in te blazen. Het voornaamste doel van deze wetgevende macht was om de Roemeense volkeren aan te moedigen om huwelijken aan te gaan en wettige kinderen voort te brengen.

Deze wet gaf vrouwelijke eigenaren het recht om vrouwen en hun minnaars ter plekke te vermoorden. De eigenaren van vrouwen zijn haar man, vader en broer. De vader heeft het recht om haar dochter en minnaar te doden op grond van overspel. Maar de man krijgt alleen het recht om zijn vrouw te doden wanneer; zijn vrouw en haar minnaar worden op heterdaad betrapt. Maar hij kan de minnaar van haar vrouw alleen doden als hij inferieur of verstoten is.

Deze straffen zijn bedoeld om de reputatie van het gezin te beschermen tegen vervelende roddels van mensen over de legitimiteit van het kind.

Een andere straf houdt in dat een persoon die overspel pleegt, van Rome naar een eiland wordt verbannen. Deze wet werd gelijkelijk gehandhaafd, ongeacht de rang en stand van het volk. Augustus strafte zijn dochter Julia voor het plegen van overspel en verbannen haar naar het eiland Pandaria.

Straf voor overspel in het oude Rome:

In het oude Rome was seks een natuurlijk en normaal onderdeel van het leven. Er was geen beperking voor seksuele activiteiten, tenzij pauzes; de vier centra keuzes of handelingen met betrekking tot seksualiteit. Een van de vier keuzes is Stuprum, dat verkrachting of seksueel wangedrag beschrijft, waaronder een buitenechtelijke affaire met een vrijgeboren Romeins burger.

Als iemand deze wet overtreedt, moet die persoon rechtsgevolgen dragen.

Onder leiding van Romulus krijgt een man het recht om zijn vrouw ter plekke te vermoorden en overspel te plegen. Er zullen geen juridische stappen worden ondernomen voor de moord op zijn vrouw. Aan de andere kant hebben vrouwen die rechten niet. Mannen zijn vrij om seksuele relaties aan te gaan met prostituees, vrouwen en zelfs jongens. De enige uitzondering is dat vrouwen geen vrijgeboren Romeinse burgers mogen zijn.

Als er geen doodstraf wordt voorgeschreven, werd een overspeler onderworpen aan strafrechtelijke sancties, zoals de inbeslagname van activa van beide overspelers. Het bezit van de vrouw, de bruidsschat die ze bij het huwelijk meebracht, en het bezit van haar minnaar; in beslag worden genomen.

Augustus schreef dezelfde wet voor, maar de man had alleen het recht om haar vrouw te doden als hij zijn vrouw en haar minnaar op heterdaad betrapte.

Lees ook: Ontologie van onderwijs; Ontologie versus taxonomie; Overspel in de Verenigde Staten; Wat betekent overspel in de islam?

Externe bron: Wikipedia

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)