Overspel vs Bigamie

Overspel vs Bigamie. Het huwelijk kan vele vormen aannemen. De leden van de samenleving volgen een andere weg dan de conventionele huwelijkspraktijk waarbij slechts twee partners betrokken zijn. Bigamie is een van deze vormen.

Overspel vs bigamie
Overspel vs Bigamie 2

Bigamie doet zich voor wanneer iemand wettelijk getrouwd is met een ander en deelneemt aan een huwelijksceremonie met een ander. Je kunt polygamie niet ervaren zonder bigamie, wat de praktijk is van het hebben van meer dan één echtgenoot tegelijk. Een overspelige relatie is een seksuele relatie tussen een getrouwd stel en een andere persoon die niet hun echtgenoot/echtgenote is. Het opnieuw trouwen terwijl het eerste huwelijk nog geldig is, wordt bigamie genoemd.

Het doel van deze gids is om twee opmerkelijke niet-traditionele systemen van romantisch partnerschap te verkennen. Ook worden de overeenkomsten, verschillen en andere verwante praktijken tussen bigamie en polygamie besproken.

Wat is overspel?

Overspel komt van het Oudfranse woord ‘avouterie’, wat ‘vrijwillige schending van het huwelijksbed’ betekent. Wanneer een getrouwd persoon seksuele relaties heeft met iemand anders dan zijn of haar wettige echtgenoot, wordt het in context gebruikt.

In de meeste samenlevingen wordt overspel als een misdaad beschouwd omdat het huwelijk wordt gezien als een pure vorm van een relatie. Op veel plaatsen kan het ook gebruikt worden als grond voor echtscheiding.

Een getrouwd persoon die een seksuele relatie aangaat met een andere persoon dan zijn/haar echtgenoot wordt alleen als overspelige beschouwd als de grens tussen ontrouw en ontrouw overschreden wordt. Een getrouwd persoon kan een affaire hebben met een ongetrouwd persoon, of een ongetrouwd persoon kan een affaire hebben met de echtgenoot van iemand anders. In beide gevallen wordt het als denigrerend voor het huwelijk beschouwd.

Overspel wordt beschouwd als een misdrijf in Ohio en veroordeelde overtreders kunnen tot zes maanden in de gevangenis zitten. Een echtscheiding kan ook worden uitgesproken op basis van bigamie, net als overspel.

Wat is bigamie? Overspel vs Bigamie

Bigamie treedt op wanneer een koppel opnieuw trouwt terwijl hun oorspronkelijke huwelijk nog steeds geldig is. In veel landen wordt dit ook beschouwd als een overtreding van de staatswet, dus wordt de verdachte veroordeeld. In principe verwijst de term naar een tweede huwelijk, wat het woord letterlijk betekent. In de islamitische huwelijksjurisprudentie is polygamie, of het hebben van meer dan één vrouw of echtgenoot, toegestaan voor moslimmannen.

De perceptie bestaat dat mensen die bigamie relaties hebben misdaden plegen. In sommige gebieden is het mogelijk om gestraft te worden voor eenvoudig samenwonen onder omstandigheden die bigamie ondersteunen.

Als monogamie verplicht is in een cultuur, verwijst bigamie naar het aangaan van een huwelijk met een andere persoon terwijl je huwelijk met een ander nog geldig is. De huwelijksstatus blijft hetzelfde ongeacht of het koppel wettelijk gescheiden of de facto gescheiden is.

Echtscheidende echtgenoten worden beschouwd als wettelijk gehuwd totdat hun echtscheiding definitief of absoluut wordt volgens de wet van hun respectieve jurisdictie. Paren in de facto of samenwonende relaties, evenals degenen die dergelijke relaties aangaan wanneer ze wettelijk getrouwd zijn, zijn niet onderworpen aan bigamiewetten. Door de nietige aard van het vorige huwelijk, zijn beide partijen vrij om met een ander te trouwen zonder in overtreding te komen van de bigamiewetten, aangezien het vorige huwelijk niet geldig is.

Veel landen erkennen monogame huwelijken als de enige vorm van huwelijk en beschouwen bigamie als een misdaad. Het komt vaak voor dat de eerste en tweede echtgenoten elkaar niet kennen als het in deze context gebeurt. Afgezien van Egypte en Iran beschouwen landen met bigamiewetten tweede huwelijken als nietig zonder toestemming van de vorige echtgenoot.

Vergelijking

Definitie

OverspelBigamie
In plaats van te verwijzen naar de echtgenoot, verwijst het naar de beoogde seksuele relatie tussen een getrouwd persoon en de persoon.Het is de handeling van opnieuw trouwen terwijl het eerste huwelijk geldig blijft; tegelijkertijd twee echtgenoten of twee vrouwen hebben.

Straf

OverspelBigamie
Het verschilt van land tot land. De veroordeelden worden ook onderworpen aan harde straffen zoals de doodstraf en steniging in sommige landen. Er is echter een wereldwijd protest tegen deze straffen.Ook verschilt de straf van land tot land wanneer het als illegaal wordt beschouwd. In de regel bestaan de straffen uit een aanzienlijke boete of gevangenisstraf.

Oorsprong

OverspelBigamie
Etymologisch gezien betekent Oorspronkelijk“vrijwillige inbreuk op het echtelijk bed “, in Oud FransBigamie betekent “twee keer getrouwd” in Laat Latijn.

De belangrijkste verschillen tussen bigamie en polygamie

De vereniging van meerdere partners kan een terugkerend thema zijn in bigamie en polygamie. Het is echter belangrijk op te merken dat deze relaties niet hetzelfde zijn. Om onderscheid te maken tussen de twee vakbonden, moet het volgende worden opgemerkt:

De mate van bewustzijn van echtgenoten

Het is gebruikelijk dat echtgenoten in polygame huwelijken op de hoogte zijn van hun andere partners. Veel koppels zijn zich niet bewust van het andere huwelijk van hun partner wanneer ze betrokken zijn bij bigamie.

De verschillende classificaties van het recht

Verschillende landen staan polygame huwelijken tussen meerdere partners toe. Toch wordt bigamie grotendeels als illegaal beschouwd, omdat de ceremonie van het verbinden van één persoon met meerdere mensen verboden is.

Leefstijl

Om de afzonderlijke partners te huisvesten, hebben bigamisten meestal twee huishoudens. Een polygamist houdt er echter één huishouden op na waar alle echtgenoten samenwonen.

De invloed van religie

In een gebied kan polygamie een gewoonte zijn. In andere gevallen kan het gesteund worden door een religieuze organisatie. De praktijk van bigamie wordt mogelijk niet ondersteund door de cultuur of erkend door de religie.

Volgens een onderzoek naar overeenkomsten gaat het bij beide praktijken om iemand die met meerdere partners tegelijk trouwt. Om polygamie te beoefenen, moet bigamie beoefend worden.

Conclusie

Het misdrijf bigamie houdt in dat je een tweede huwelijk sluit terwijl je een relatie hebt met een andere persoon. Terwijl een man die overspel pleegt alleen zichzelf straft voor het hebben van seksuele relaties met de vrouw van een andere man zonder zijn toestemming.

Lees ook:Overspel in het oude testament; Staten waar overspel bij ons illegaal is; Is bigamie een strafbaar feit?

Externe bron: Wikipedia

This post is also available in: English (Engels) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Nederlands Svenska (Zweeds)