Overspel vs concubinaat

Overspel vs concubinaat Personen die andere relaties hebben buiten hun huwelijk worden vaak overspel of concubinage genoemd. De vergelijkbare contexten waarin ze worden gebruikt, leiden vaak tot de misvatting dat ze door elkaar of als synoniemen kunnen worden gebruikt. Er is echter een verschil tussen overspel en concubinage, die naar twee verschillende concepten verwijzen.

Overspel vs concubinaat
Overspel vs concubinaat

Om te leren hoe je onderscheid kunt maken tussen de twee termen, laten we je vandaag zien wat je moet weten. Daar gaan we!

Ítems

 1. Wat is overspel?
 2. Wat is concubinaat?
 3. Verschil tussen overspel en concubinage?
 4. Wie kan er aangifte doen van overspel en concubinage?
 5. Wat zijn de redenen waarom iemand voor het concubinaat kiest?
 6. Conclusie

Wat is overspel?

Het begrip overspel verwijst naar seksuele activiteiten buiten het huwelijk die vanuit moreel, juridisch en sociaal oogpunt verwerpelijk worden geacht. Het is waar dat seksuele activiteiten die overspel vormen en de gevolgen daarvan variëren per context, religie en samenleving, maar het concept blijft hetzelfde ongeacht deze verschillen.

In sommige culturen wordt overspel beschouwd als een ernstig misdrijf waarvoor de overtreders de doodstraf, marteling en verminking krijgen opgelegd, terwijl overspel in andere samenlevingen niet als een misdrijf wordt beschouwd, hoewel het in het familierecht een reden voor echtscheiding kan zijn. Een echtscheiding kan ook worden uitgesproken op basis van overspel, inclusief de voogdij over de kinderen, eigendomskwesties en andere zaken.

De straf voor overspel is steniging in ultraconservatieve landen zoals die waar de sharia wordt toegepast. De vrouw wordt meestal gestraft in zulke gevallen, maar soms wordt ook de man gestraft. Volgens de werkgroep van de Verenigde Naties over discriminatie tegen vrouwen in de wet en in de praktijk zou overspel niet als een misdaad beschouwd moeten worden, omdat het een schending van de mensenrechten is.

Wat is concubinaat?

What is Concubinage image
Wat is concubinage

Een concubinagerelatie is een relatie waarin een individu seksuele activiteiten onderneemt met een ander individu waarmee hij niet getrouwd is of niet kan trouwen. De onverenigbaarheid van sociale rang of het feit dat een van de twee al getrouwd is, kan hen ervan weerhouden om te trouwen.

Concubinage is een praktijk die door de geschiedenis heen is waargenomen. Het was gebruikelijk voor een man om een erkende, maar informele relatie aan te gaan met een andere vrouw dan zijn vrouw, vaak van een lagere sociale status, wat een obstakel was voor het huwelijk in het oude Rome. Een vrouw die zulke relaties had, werd concubine of concubina genoemd, en dit was geen denigrerende term. In de loop van de geschiedenis hebben koningen en mannen met een hoge sociale status in verschillende samenlevingen veel vrouwen als gemalin gehad. De islamitische traditie staat mannen toe om vier vrouwen te nemen op grond van het feit dat ze eerlijk en rechtvaardig behandeld kunnen worden.

Verschil tussen overspel en concubinage?

Door de concepten en basisaspecten van beide termen te begrijpen, kun je beginnen met de belangrijkste verschillen aan te geven:

Overspel en concubinage zijn twee woorden die soms door elkaar worden gebruikt in verband met buitenechtelijke relaties. Het is echter belangrijk om de exacte betekenis van deze twee termen te begrijpen wanneer je ze in verschillende contexten gebruikt, omdat ze aanzienlijk verschillen.

 • Overspel wordt beschouwd als een overtreding en wordt moreel, sociaal en wettelijk gemeden. In sommige samenlevingen wordt concubinage geaccepteerd.
 • Overspel is het aangaan van seksuele relaties met een andere partner dan de echtgenoot of partner. De term concubinage verwijst naar een doorlopende relatie waarin een persoon seksuele activiteiten onderneemt met een persoon waarmee hij niet getrouwd is of om verschillende redenen niet kan trouwen.
 • Het concept van overspel is pas onlangs geïntroduceerd. Concubinage wordt al eeuwenlang toegepast.
 • Een vrouw die buitenechtelijke relaties onderhoudt, pleegt overspel. Als zulke relaties door een man worden uitgevoerd, wordt het concubinage genoemd.
 • In concubinage kunnen twee mensen die de voorkeur geven aan het huwelijk een gezonde relatie aangaan zonder een van beide partijen schade te berokkenen. Het stelt je in staat om een gezonde relatie te ontwikkelen door consensus tussen beide partijen te vereisen. Overspel schaadt echter meestal de gevoelens van één of beide partijen door de gevolgen en de daaropvolgende verliezen en gaat op geen enkel moment gepaard met de instemming van beide partijen.

Wie kan er aangifte doen van overspel en concubinage?

Een man kan een aanklacht wegens overspel indienen, terwijl een vrouw een aanklacht wegens concubinage kan indienen. Ook moeten ze de andere partij (minnaar, minnares of concubine) in de klacht betrekken. Zaken die niet aan deze eis voldoen, worden afgewezen

Concubinage en overspel worden beschouwd als privédelicten, wat betekent dat ze alleen vervolgd kunnen worden op klacht van de benadeelde partij. Als tegenprestatie voor de overeengekomen partij die misschien liever in stilte lijdt dan het schandaal van een openbaar proces te ondergaan, wordt deze eis opgelegd.

What are the reasons why someone chooses concubinage?

In feite zijn ze heel divers. De redenen om niet te kunnen trouwen kunnen te maken hebben met sociale verschillen, fysieke scheiding van het reeds bestaande huwelijk of het niet hebben aangevraagd van een echtscheiding, maar ook met religieuze, emotionele en immigratiestatus redenen.

Tegenwoordig is concubinage heel gewoon. Veel koppels geloven dat het huwelijk een eenvoudige rol is en niet bepalend is voor de band tussen twee mensen. Als elk koppel vrij is om te denken wat ze willen en om hun relatie uit te oefenen zoals zij dat willen, dan is concubinaat uit vrije keuze volledig respectabel.

Wat de rechtsstaat betreft, heeft concubinage gevolgen voor zowel het koppel als hun kinderen. Bovendien schept het een band met de rest van de familie en geeft het je de wettelijke voogdijstatus, wat handig zou zijn als je je partner moet ondersteunen tijdens medische of juridische noodgevallen.

Bij concubinage kiezen twee mensen ervoor om samen te wonen en te leven alsof ze al getrouwd zijn, waarbij ze een soort “vrije verbintenis” onderhouden, maar wel duurzaam. Na minimaal 10 jaar in concubinaat te hebben geleefd, worden sommige koppels wettelijk erkend als een koppel. Concubinage kan na een bepaald aantal jaren erkend worden, afhankelijk van de wetten in het land.

Conclusie: Overspel vs. Concubinage

Overspel en concubinage zijn twee praktijken die een lange geschiedenis hebben en nog steeds kritisch bekeken worden door de samenleving. De menselijke natuur in al haar pracht is algemeen terug te vinden in beide interpersoonlijke relaties en beide dragen bij aan ons begrip van de menselijke natuur.

Lees ook: Waarom overspel geen misdaad zou moeten zijn; Overspel vs Bigamie; Overspel in het oude testament

Externe bron: Wikipedia

This post is also available in: English (Engels) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Nederlands Svenska (Zweeds)