Beskrivande analys vs prediktiv analys

Beskrivande analys vs prediktiv analys I dagens marknadsförings värld har marknadsförare tillgång till en enorm mängd data. Trots överflöd av data är informationen inte så effektiv som den skulle kunna vara utan system för att organisera och tolka den. När marknadsförare designar och implementerar insiktsdrivna kampanjer som riktar sig till nya kunder och förbättrar kundbehållningen, kan prediktiv analys och beskrivande analys ge klarhet.

Läs mer

Förutsägande analys betydelse exempel

Förutsägande analys betydelse exempel Användningen av prediktiv analys innebär att förutsäga framtida trender och händelser med hjälp av data. Med hjälp av historisk data förutsäger den potentiella scenarier som kan användas för att fatta strategiska beslut.

Om du förutsäger fel på en maskin senare samma dag, eller ditt företags kassaflöde för det kommande året, gör du en förutsägelse om den närmaste framtiden.

Läs mer