Ontologi forntida

Ontologi forntida. Ontologi har blivit grunden för allt vi vet, för tack vare den har kunskapsmodeller utvecklats. Modeller som gör att vi kan använda värdefull information för att lösa flera komplexa situationer eller i våra dagliga liv.

Läs mer