Platons grotta

Platons grotta: sammanfattning, betydelse, allegori. Låt oss prata om ett av historiens mest välkända filosofiska begrepp som är Platons grotta.

Platons grotta: sammanfattning, betydelse, allegori
Platons grotta: sammanfattning, betydelse, allegori

Platon var en atensk filosof som var bosatt i det antika Grekland som blev känd för att skriva ner den sokratiska dialogen om The Allegory of the Cave. The Allegory of the Cave är känt som ett av de mest betydelsefulla verken i historien när det gäller disciplinen filosofi.

Platons allegori om grottan fick stor omorganisation som den förekom i bok 7 i hans mästerverk. Platon använde ordet ”Republiken” som beskriver det ihållande förvärvet av ett utopiskt samhälle och det täcker tiden mellan 380 och 360 f.Kr.

Under den nämnda perioden var grekernas historia känd som den klassiska tidsåldern. Huvudsyftet med Allegorin om Platons grotta var att han i denna livslektion ifrågasatte varje antagande som vi tror är verklighet. Det var ett kraftfullt sätt att utveckla färdigheter att tänka på sig själv och tänka och upptäcka allas unika lösningar relaterade till alla problem.

Sanningen som släpptes av Platon när bok 7 publicerades handlade om människor. Han beskrev människor på olika sätt och enligt honom kan människor lätt bli lurade då de tror på allt de ser även om de tror på allt som berättas för dem.

Ibland verkar Platons beskrivning vara en berättelse som Platon definierade människor. Vissa tror att beskrivningen som nämns i den här boken är människornas dårskap, medan andra kan tro att under den tid då allegorin om grottan kom fram var människor så människor att de alltid hade sett hela sin verklighet som skuggor som faller på grottans väggar.

Platon utforskade till och med att mänskligheten är fångad i en grotta och att människorna är långt borta från verkligheten.

Platon’s Allegory of the Cave har observerat för att se om den relaterar till verkligheten eller inte, eftersom enligt Platon människor som lever sina liv som fångar i grottan är okunniga och inte uppmärksammar verkligheten och visar envis plötsligt beteende när någon försöker visa verkligheten, dessa uråldriga föreställningar om att betrakta skuggor som sin verklighet.

Sammanfattning

Platons grotta täcker omfattande information som diskuterar begreppen rättvisa, eld, sol, fångar och många andra. Sammanfattningen av denna bok kan förstås av titeln ”Fängelse i grottan”.

Den här berättelsen börjar när Platon, med Sokrates, bad Glaucon att föreställa sig en grotta där människor har tillbringat hela sitt liv i fängelse sedan barndomen.

Det verkar intressant eftersom Platon aldrig betraktade dem som fångar från deras födelse. De beskrev vidare frågan för Glaucon och bad honom att ytterligare föreställa sig att dessa fångar är kedjade för att de behåller sina halsar och ben och torterar dem genom att tvinga dem att vända sig mot väggen och inte se sig omkring i grottan och de får inte heller titta på varandra. även på sig själva.

Beskrivningen fortsätter och Platon beskriver vidare att bakom dessa fångar finns en eld och mellan elden och fångarna är en smal stig försedd med en låg mur, och bakom denna mur kommer människor att gå bärande dockor eller olika föremål i händerna på män eller olika levande varelser.

Anledningen till att människor går bakom muren är att deras kroppar inte har fångat skuggorna av en fånge att se, men föremålet som de bär i sina händer framför sig skapar skuggor.

Fångarna kan inte se vad som händer bakom deras rygg, och de ser bara skuggorna av föremålen som de bär i sina händer. Dessa fångar pratar med varandra och deras ljud ekar men de tror att dessa ljud kommer från skuggorna.

Sokrates föreslog att dessa skuggor är likvärdiga med verkligheten för dessa fångar eftersom de inte har sett någonting förutom dessa skuggor utan att inse att det de ser är skuggorna av föremålen i eld, än mindre att dessa olika föremål är inspirerade av verkliga saker som existerar utanför, förutom dessa saker fick de aldrig möjlighet att se något annat.

Dessa dockor, mänskligt skapat ljus och eld användes av konstnärer för att göra skuggor; Platon angav dessutom eld som den politiska doktrin som nationellt lärs ut att påstå. Dessa konstnärer använde sig av ljus och skuggor för att lära ut den dominerande läran om tid och plats.

En annan tanke som uppstod var att vissa människor aldrig kommer att fly från grottan eftersom det inte är en lätt uppgift som kan utföras av vem som helst eftersom endast en sann filosof med årtionden av tänkande och förberedelser kommer att lyckas med att lämna.

De flesta av människorna i grottan kommer att bo på botten medan de få stora konstnärerna bland dem kommer att använda sig av mänskligt skapat ljus.

Platon beskrev tanken på att lämna grottan också. Enligt honom i det här scenariot skulle bara en fånge ha befriats och han skulle se sig omkring och se elden men ljuset skulle skada hans ögon och göra det svårt för honom att titta på föremålen som kastade skuggor. Om den personen får veta, är han något annat verkligt än olika versioner av verkligheten, han kommer inte att tro det och han kommer att vända tillbaka och springa iväg till skuggan av de burna föremålen.

En annan bild som beskrevs av Platon var att anta att fången med kraft dras in i solens ljus, då kommer den fången att bli arg och känna smärta eftersom solens försämrade strålande ljus kommer att förblinda honom.

But slowly his eyes will adjust to the light of the sun and then along with shadows he will be able to look at the reflection of people and things in water and at last he will see the people and the things themselves. Then he will look at the stars and moons even if he will look straight at the sun.

Betydelse

Praktiskt taget all filosofi faller från Platon och denna information kommer alltid ihåg när diskussion om hur människor uppfattar verkligheten blir ämnet för beskrivning.

Inte bara detta utan det övervägs också om det finns någon högre sanning i denna förklaring av verkligheten. Det är ett koncept som har funderats på i tusentals år och nu tror vi att vi är nära ett svar. Det kan vara en bra källa för någon annan läskunnighet eller till och med en film, men vi bör gå igenom allegori vid denna tidpunkt som tros vara inspirerad av Platons grotta.

Allegori

Trots en hög ålder kan allegori användas för filmskapande. Det beror på att publiken är vana att se bilder på skärmen och deras undermedvetna tror att det är sant vad vi vet att det är falskt.

Först när vi kliver ut från teatern kan vi inse verkligheten eftersom tankar som vi tog ur teatern bara var inbillningar och vi kan inte tillämpa dem på våra liv. Den här tekniken är till stor nytta i filmer för att utnyttja deras handlingar och bygga deras teman. Dessutom, om du är intresserad av att leta efter en ännu mer detaljerad version av Platons grotta kan du se den animerade filmen som berättades av Orson Welles.

Även om Allegory anses vara universell, finns det fortfarande för mycket att lära av denna term. Denna allegori beskriver en dialog mellan Platon och hans bror Claucon där de diskuterar vad som skulle hända om en grupp personer som lever i fängelse inser att världen som de bara tittar på är ingenting annat än en lögn.

Platon använde denna teori som en bas för att debattera och diskutera det bedrägliga utseendet på de saker som finns i den verkliga världen. Genom detta uppmuntrar han folket att fokusera på idéernas verklighet.

Enligt vissa observationer förföljer något i sig Platons grottteori. En person borde lära sig allt i sitt liv till den grad att det är lögn. En berömd fråga som ställdes i filmen Jordan Peeles film Us var Vad händer om när folket äntligen känner igen lögnen, tar de till våld? Vilket är ett av filmhistoriens mest flagranta exempel på Allegory of the Cave.

En annan intressant aspekt av allegorin om grottan som ofta förbises är att allegori kan användas för att åstadkomma förändringen. Denna aspekt beskriver den tredje delen av berättelsen när fångarna återvände till grottan men den här gången var situationen annorlunda eftersom mörkret nu förblindar honom eftersom han har blivit van vid solljuset.

Det är på grund av en välkänd verklighet som när vi väl har samlat på oss kunskap kan vi inte gå tillbaka till okunnighet. Det tros vara den tydligaste anpassningen av allegorin.

Jag hoppas att du gillade detta intressanta ämne i stor utsträckning. Dela även denna filosofiska berättelse med andra. Det kommer att vara en stor uppskattning för oss.

Läs också:Platons bidrag

Extern resurs: Wikipedia

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Español (Spanska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska) Português (Portugisiska, Portugal)