Plato’s bijdragen

Plato’s bijdragen: tot astronomie, tot psychologie, tot wiskunde, tot onderwijs, tot filosofie. Inleiding. Plato, geboren rond 428 voor Christus en stierf rond 347 voor Christus, was een groot filosoof onder alle beroemde Griekse filosofen.

Plato's bijdragen: tot astronomie, tot psychologie, tot wiskunde, tot onderwijs, tot filosofie
Plato’s bijdragen: tot astronomie, tot psychologie, tot wiskunde, tot onderwijs, tot filosofie

Zijn ideeën geven een nieuwe manier van leven in westerse landen. Socrates was zijn leraar en hij leerde veel van zijn leraar; hij staat bekend om het vestigen van ’s werelds beste en eerste universiteit.

Plato houdt van natuurlijke dingen en was geïnteresseerd in het opzetten van gefabriceerde en biologische structuren. Plato was de zoon van Aristoteles. Plato ontdekte de theorie van drie lichtstromen. Zijn publiciteit was van dat ding dat hij bekend stond als het werk van de republiek; volgens hem kan een filosoof een wijze samenleving leiden onder zijn observaties.

Bovendien stond hij bekend om zijn dialogen die iedereen kunnen aantrekken. Vormentheorie is ook een reden voor zijn publiciteit. Het belangrijkste idee van Plato was dat de werkelijkheid in twee delen is verdeeld: het ene is ideaal en het tweede is fenomenen.

Volgens hem is het ideaal de perfecte realiteit van overleven of bestaan. Terwijl verschijnselen de fysieke wereld zijn waarop we experimenten doen. De vormtheorie behoort tot de volmaakte ideale werkelijkheid.

Zijn voornaamste ambitie was om ons te vertellen dat de fysieke wereld niet onze natuurlijke wereld is; in plaats daarvan bestaat de echte wereld buiten het bereik van de fysieke wereld. Om zijn ideeën te bewijzen, schreef hij zoveel dialogen, en het belangrijkste is dat hij ons zijn beroemde toespraken over The Republic gaf.

Plato’s bijdragen aan de astronomie

Plato gelooft dat geometrie, solide geometrie en astronomie de geest scherp kunnen maken, en het zal je ook helpen de verborgen schatten van de aarde te ontdekken. Dus, door zijn overtuiging, als iemand deze vaardigheden kan domineren, dan kan hij zichzelf bevrijden uit de gevangenis.

Plato leverde zijn opmerkelijke bijdrage aan de astronomie; hij kwam op het idee dat sterren, zon, maan en aarde in de eerste plaats om elkaar heen draaien, dankzij zijn hulp weet iedereen dat deze dingen om elkaar heen draaien. Volgens zijn idee vormden de sterren de buitenste laag, daarna kwamen er geleidelijk andere planeten, maar de aarde komt in het centrum van de rekenkunde.

Plato’s astronomie was erg conceptueel. Zijn bijdrage in de astronomie was om de verschillen tussen de waarheid en de realiteit van alle ruimtevaart op te helderen. Plato geeft ons het idee dat schijnbare irrationele bewegingen kunnen worden verklaard door aan te nemen dat alle planeten in de vele cirkelvormige banen bewogen.

Zijn idee was dat niet elke aarde op één pad beweegt; in plaats daarvan selecteert het verschillende routes om te reizen. Plato speelde de centrale rol bij het aanmoedigen van de filosofen om wetenschap als een theorie te lezen.

Zijn academie leerde meetkunde en astronomie als onderdeel van de filosofie. In zijn academie werd het essentieel geacht om over deze theorieën te leren. Griekse filosofen ontdekten voor het eerst astronomie. Hij vond drie lichtstromen uit, één stroom komt van wat we zien, één van onze ogen en de derde komt van de verlichtende bronnen.

Plato’s bijdragen aan de psychologie

In de psychologie heeft Plato buitengewone bijdragen geleverd; Plato bestudeerde de miniatuurversie van naar voren gebrachte theorieën. Hij zag de doeltreffendheid ervan en als hij merkte dat er verbeteringen nodig waren, corrigeerde hij die. Door kleine problemen te bestuderen, kunnen we de grote problemen snel oplossen, omdat we op die manier tijd en ook kosten van onderzoek naar de lengte van experimenten kunnen besparen.

Door de natuur te bestuderen, redde hij de mensen door oplossingen te bieden voor de problemen. Plato geeft drie hoofdaspecten van psychologie: de psyche-reden, eetlust en gevoel. Plato voorziet in de dualiteit van onze psyche door ons de dualiteit van onze geest en ziel te vertellen. Als onze geest één ding beslist, verzet onze ziel zich daartegen.

We laten zien wat we niet zijn. Onze lichamelijke actie beïnvloedt onze geest, dus onze geest heeft ook invloed op onze acties, dus het is noodzakelijk dat we positieve mentale daden verrichten. Plato schreef minstens 25 psychologische kwesties, en zijn bijdrage was om gerechtigheid, schoonheid, gelijkheid en kosmologie te onderzoeken; naast deze dingen schreef hij over veel verschillende aspecten van het leven.

Betrokken zijn bij filosofisch onderzoek kan onze overtuigingen, waarden en andere veronderstellingen over ons leven versterken. Het helpt ons ons denken te vergelijken met dat van andere mensen, en dan zal ons onderzoek ons helpen te weten wie het beste is in denken en argumenteren.

Plato was geïnspireerd en onder de indruk van de filosofie van Socrates, en hij was ook onder de indruk van andere Griekse filosofen, zoals Heraclitus en Pythagoreeërs.

Plato beschreef dat alle kennis van de mens gerelateerd is aan zijn psyche en vertelde ons ook dat onze geest de kennis afdrukt die we van onze omgeving leren. Dus in ons leven, als we iets om ons heen weten, is het een manier om die kennis te ontdekken die al in onze geest is opgeslagen, anamnese genaamd.

Plato’s bijdragen aan de wiskunde

Plato was een vooraanstaand filosoof en behaalde ook succes in de natuurkunde, maar voor deze baan was wiskunde noodzakelijk. Zo ontdekte hij de methode van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Hij heeft uitstekend werk geleverd in de geometrie; allereerst werden door hem 5regelmatige symmetrische driedimensionale vormen ontdekt.

Deze vorm vormt de basis voor het hele universum. En deze worden Platonische lichamen genoemd. Plato vertegenwoordigt de tetraëder, die het vuur voorstelt. Zijn observaties zeiden dat wiskunde essentieel is voor het voorbereiden van een debat, en wiskunde geeft ons informatie dat de studie van onze vorm verschilt van de werkelijkheid. Wiskunde heeft geen duidelijke relatie met voorwaarden.

Plato’s opvatting was dat de detecteerbare dingen geen geometrische eigenschap hebben. Alle opvallende dingen hebben geen perfecte bolvorm, niet scripties hebben cirkelvormige vormen, en zelfs planetaire banen hebben geen stabiele toestand.

Plato’s bijdragen aan het onderwijs

In 399 voor Christus, na de dood van Socrates, trok Plato vanuit Athene verder. Toen 12 jaar later terugkwam, reisde hij naar verschillende landen. Plato heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderwijs. Hij richtte het eerste college in de geschiedenis op. Er is geen bewijs van het jaar waarin de universiteit werd gebouwd, maar onderzoekers wijzen erop dat in 380 voor Christus de universiteit ontstond.

Het college van Plato werd gebouwd buiten de grenzen van de stad Athene. Hier werden experts, leraren en geleerden door Plato gebracht voor het beste onderwijs.

Dat was een grote academie vanwege de academische resultaten en trok veel wetenschappers uit een Europees land. Deze academie bleek nuttig voor veel kinderen, en Plato regeerde tot aan zijn dood over deze academie; deze academie werd beschouwd als het leidende studieplatform voor jongeren.

Toen de Romeinen Athene aanvielen in 82 voor Christus, vernietigde hun aanval deze academie. Na de 5oo jaar van Romeinse aanvallen in 410 na Christus, werd Neoplatoons gebouwd; later sloten christenen het af.

Plato’s bijdrage aan het onderwijs

In Athene was het bewustzijn van de opvoeding van een vrouw noodzakelijk, aangezien vrouwen huishoudelijke taken deden, ze geen leringen mochten krijgen. In Athene kregen sommige vrouwen een opleiding, maar ze kregen een opleiding thuis. Omdat Plato een groot filosoof was, probeerde hij gelijke rechten voor mannen en vrouwen in zijn dialogen. Zijn concept was dat als mannen een opleiding kunnen krijgen, waarom dan niet vrouwen in de hogescholen.

Zijn missie was om vrouwen rechten te geven. Plato was de eerste persoon die de stem voor de opvoeding van vrouwen verhief, aangezien hij onder de indruk was van Griekenland in Sparta. Plato richtte in Griekenland een universiteit op voor mannen en vrouwen, en het was de eerste universiteit in de geschiedenis van Europa.

Op zijn universiteit gaf hij lessen aan jongeren, maar zijn belangrijkste focus lag op mondelinge discussies en dialogen aangezien hij een groot filosoof was. Wiskunde, filosofie, sterrenkunde en meetkunde waren de hoofdvakken aan die universiteit. Opvallend was dat twee vrouwen partners waren van de universiteit.

Die universiteit kreeg groot succes toen Aristoteles de academie in 367 v.Chr. 17 jaar bezocht en daar bleef tot Plato stierf. Hun leraren leidden de studenten op om taken uit te voeren die hen in de toekomst zouden helpen.

Plato’s bijdragen aan de filosofie

Zijn bijdragen aan de filosofie zijn opmerkelijk. De Republiek is het mooiste en meest dankbare werk van Plato. De Republiek bevatte de dialoog van 6 mannen over staatszaken. Het bestaat uit gerechtigheid door zijn filosofie, die zal dienen als een praktisch werk voor opkomende filosofen en geleerden.

Volgens Plato is filosofie vragen stellen en zoeken naar dingen, en het belangrijkste in de filosofie zijn dialogen. Door middel van dialogen kun je nieuwe dingen leren van andere mensen en natuurlijke dingen. De belangrijkste bijdrage van Plato aan de filosofie is de theorie van vormen van zuivere redenen en hun oplossingen.

In Plato’s theorie gaf hij de antwoorden op elk probleem; in zijn theorie zijn er oplossingen voor elk probleem in het universum. Plato stond bekend als de grondlegger van de westerse filosofie. Hij stond bekend om zijn filosofische karakter. Zijn theorie is platonisme dat oplossingen biedt.

Zijn filosofie maakte indruk op mensen; veel mensen kregen ideeën om hun problemen op te lossen door zijn dialogen en theorie. Over gerechtigheid is het moeilijk voor iemand om tevreden te zijn over dit onderwerp, maar Plato gaf controversiële antwoorden over gerechtigheid, en mensen haalden voldoening uit zijn dialogen. Haar dialogen zijn tot op de dag van vandaag effectief voor alle mensen.

Later kregen veel nieuwe filosofen het idee van rechtvaardigheid uit zijn discussies.

Epistemologie is een van de meest opmerkelijke bijdragen op het gebied van de filosofie. Epistemologie is hoe mensen denken en hoe stukjes kennis in de hoofden van mensen komen. Plato wees erop dat het denken van mensen beperkt is.

Hij zei dat de absolute waarheid niet uit de echte wereld komt; in plaats daarvan komt het uit de denkbeeldige wereld. Zijn concept was dat de geïdealiseerde vormen de ware en pure versies van alles in de wereld demonstreren. Plato staat bekend om de filosofie van de retorica.

Lees ook:Antonie van leeuwenhoek bijdragen

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans)