Politieke factoren die een restaurant beïnvloeden

Politieke factoren die een restaurant beïnvloeden: Overheid, belastingen, voedselbeleid, kosten van levensonderhoud. Als u een restaurant heeft, moet u zich ervan bewust zijn dat de branche niet op zichzelf staat.

Politieke factoren die een restaurant beïnvloeden: Overheid, belastingen, voedselbeleid, kosten van levensonderhoud
Politieke factoren die een restaurant beïnvloeden: Overheid, belastingen, voedselbeleid, kosten van levensonderhoud

Wat er ook bij de overheid gebeurt, kan gevolgen hebben voor bedrijven, waaronder restaurants en de voedingsindustrie in het algemeen. Sommige politieke variabelen die van invloed zijn op de levensmiddelenindustrie zullen onmiddellijk effect hebben, terwijl andere een effect op de langere termijn zullen hebben.

Wat er ook in de politiek gebeurt, kan een impact hebben op de klanttevredenheid, de salarisadministratie, de inkomsten en zelfs de keuken van uw restaurant.

Wat er ook in de politiek gebeurt, kan een impact hebben op de klanttevredenheid, de salarisadministratie, de inkomsten en zelfs de keuken van uw restaurant.

Restaurants zullen, net als elke andere branche, vaak politici en politieke kandidaten ondersteunen die hen een platform bieden om kwesties die hen aangaan te bespreken en wetgeving te ondersteunen die de restaurantindustrie helpt.

Over de hele wereld hebben een aantal regeringen de reikwijdte en structuur van de activiteiten van de voedingsindustrie al gedefinieerd. Factoren die bij deze beoordeling in overweging worden genomen, zijn onder meer arbeidswetten, minimumloon, voorschriften voor voedseltransport, voorschriften voor voedselopslag en netheid van de keuken.

Als gevolg van deze en andere regelgeving zijn voedingsmiddelen en dranken een van de meest gereguleerde industrieën ter wereld. Gewone mensen die alleen maar willen eten en hun honger willen stillen, moeten worden beschermd tegen schade en verzekerd zijn van gezondheidszorg.

Regering

Overheden gebruiken een verscheidenheid aan regels en voorschriften om het restaurantbedrijf te beïnvloeden. Restaurants moeten zich houden aan verschillende belastingsystemen en voedselvereisten, afhankelijk van waar ze zich bevinden. De gezondheids- en veiligheidsnormen in bepaalde landen zijn zeer streng en worden nauwlettend gevolgd, terwijl in andere, zelfs als de regelgeving streng is, de controle meer toegeeflijk is.

Restaurants in veel ontwikkelingslanden ervaren een grotere vraag tijdens lokale en nationale verkiezingen. Aan de andere kant kan politieke onrust ervoor zorgen dat consumenten gaan bezuinigen of juist helemaal stoppen met uit eten gaan.

Overheidssubsidies zijn belangrijk voor restaurants in magere tijden. De Britse regering steunde bijvoorbeeld miljoenen restaurantmaaltijden via haar “Eat Out to Help Out”-campagne in 2020, die bedoeld was om de industrie te helpen bij het herstel van de eerste uitsluiting. Deze variabelen bepalen hoeveel overheidsbeleid het bedrijf beïnvloedt. Het kunnen regels zijn met betrekking tot gezondheid en veiligheid, belastingen, handelsbeleid, arbeidsrecht, milieurecht, handelsbeperkingen, enzovoort.

Of een bedrijf succesvol zal zijn, hangt af van politieke stabiliteit. In het gebied waar deze industrie actief is, zullen de omstandigheden in de loop van de tijd waarschijnlijk veranderen, wat van invloed is op het overheidsbeleid. Om zich aan deze ontwikkelingen aan te passen, moeten bedrijven flexibel zijn en hun bedrijfsplannen op de juiste manier plannen.

De horeca wordt het meest getroffen door gezondheids- en veiligheidsregels. Om te voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, moeten bedrijven netheid en hygiëne handhaven bij het koken, verpakken en bezorgen.

De industrie wordt beïnvloed door belastingen die de inkoop en kwaliteit van goederen beïnvloeden. Het verschilt per land. Bedrijven moeten hun budgetten zorgvuldig beheren om rekening te houden met dit probleem.

Belastingen

Belastingen kunnen, net als elke andere politiek geladen kwestie, een aanzienlijke impact hebben op uw levensmiddelenbedrijf. Het kan een direct effect hebben, zoals een restaurantbelasting, of het kan een meer indirect effect hebben. Zo was de belastingaftrek voor zakenlunches vroeger 100%, wat betekende dat veel zakenmensen in uw restaurant aten voor officiële maaltijden. Uw inkomsten werden ondersteund door het patronaat.

Toen de korting werd verlaagd naar 50%, nam de patronage vermoedelijk af omdat uit eten gaan voor zakelijke bijeenkomsten minder aantrekkelijk werd. Dit betekende dat uw winst eronder zou lijden. Andere factoren waarmee u rekening moet houden, zijn wetten op het gebruik van creditcards, toerisme, omzetbelasting, voedseldonaties, enzovoort, die allemaal op de een of andere manier van invloed kunnen zijn op uw restaurantbedrijf.

Voedsel beleid

Voedsel beleid is de basis van ons voedselsysteem. Beslissingen van beleidsmakers op alle niveaus, van federaal tot staat tot stad, kunnen van grote invloed zijn op alles, van welke gewassen worden verbouwd tot hoeveel voedsel kost. We moeten een duidelijk begrip hebben van de regels en voorschriften die van toepassing zijn op ons voedselsysteem, aangezien dit openbaar beleid is dat het algemeen belang moet dienen.

Wetgeving (het aannemen van wetten) en regelgeving (de uitvoering van die wetten) behoren tot de manieren waarop overheidshandelingen ons voedselsysteem vormgeven. Alle overheidsniveaus zijn betrokken bij het formuleren en uitvoeren van beleid, van internationale handelsovereenkomsten die de prijs van voedselimport en -export bepalen tot welzijnsregels van schooldistricten die bepalen welke soorten voedsel beschikbaar zijn bij bakkerijverkoop.

Op alle overheidsniveaus en in elke overheidstak zijn besluitvormers verantwoordelijk voor het voedselbeleid. Ons voedselsysteem wordt beheerst door wetten die worden geïnterpreteerd door de rechterlijke macht. Het beleid richt zich op de handelingen van de wetgevende en uitvoerende macht op alle overheidsniveaus, inclusief de gemeentelijke, provinciale en federale.

Of het nu een federale senator, een lid van de staatsvergadering of een gemeenteraadslid is, gekozen functionarissen kunnen wetgeving opstellen (wetten, wetten, statuten en verordeningen). Een wet definieert hoe wetten moeten worden uitgevoerd en gehandhaafd en geeft bepaalde instanties de bevoegdheid om ze te handhaven. Als voorbeeld van een voedselbeleid dat via de wetgevende macht is gecreëerd, werd in 2019 de Food Recovery and Recycling Act van de staat New York aangenomen, die vereist dat de belangrijkste producenten van voedselverspilling in de staat voedzaam voedsel leveren.

Hoewel de controle van de federale overheid over ons voedselsysteem omvangrijk lijkt, zijn er enkele belangrijke leemten die de staats- en lokale overheden kunnen opvullen. Voedsel dat in winkels en restaurants wordt verkocht, is onderworpen aan een groot deel van de staats- en lokale overheidsvoorschriften, aangezien de federale overheid beperkte regelgevende bevoegdheid heeft over de handel tussen staten.

Naast de gebieden die de federale overheid niet officieel heeft aangepakt, kunnen staten ook hun eigen activiteiten reguleren. Voordat de Affordable Care Act in 2010 werd aangenomen, hoefden grote nationale ketens hun menu’s niet te labelen met calorieën. Californië was een van de staten die een wet heeft aangenomen die dit regelt.

De activiteiten van de overheid op het gebied van voedselbeleid lopen voorop bij innovatie en experimenten. Er zijn meestal meer directe gevolgen, uitdagingen en kansen als het gaat om voedsel op buurtniveau.

In verschillende omstandigheden hebben lokale beleidshervormingen gediend als sjablonen voor staats- en nationale beleidshervormingen. De federale overheid heeft nu lokale initiatieven naar nieuwe hoogten gebracht, zoals calorie-etikettering op fastfoodmenu’s, het beperken van transvetten en het verdubbelen van de waarde van SNAP-voordelen op boerenmarkten (“verdubbelt voedselgeld”).

U moet niet vergeten dat de federale overheid op zichzelf geen kritische beslissingen over ons voedselsysteem neemt en niet mag nemen. Bij het maken van wet- en regelgeving (regelgeving) heeft het publiek de mogelijkheid om inbreng te leveren.

Deze processen worden vaak gedomineerd door goed gefinancierde industriële groepen, maar pleitbezorgers en activisten uit verschillende sectoren – waaronder volksgezondheid, milieugezondheid, immigratie, arbeid, dierenwelzijn en meer – komen er steeds meer tegen.

Kosten van levensonderhoud

Over het algemeen zijn de kosten van levensonderhoud de gemiddelde prijs van alle essentiële zaken zoals voedsel, huisvesting, nutsvoorzieningen, transport, kleding en gezondheidsonderhoud. Door de kosten van levensonderhoud als voorbeeld te nemen, kan men aangeven hoeveel geld men nodig zou hebben om in een bepaalde stad te leven met een minimale levensstandaard.

Huisvesting, voedsel, vervoer, kinderopvang, gezondheidszorg en andere essentiële zaken zijn opgenomen in de definitie van basiskosten van levensonderhoud door het Economic Policy Institute. De kosten van levensonderhoud kunnen van persoon tot persoon verschillen vanwege factoren zoals levensstijl en gezinsgrootte.

Welke gevolgen heeft een stijging van de kosten van levensonderhoud voor u? De kosten van levensonderhoud stijgen periodiek als gevolg van inflatie. De kosten van alledaagse goederen zoals voedsel, huisvesting, benzine, kleding en nutsvoorzieningen blijven stijgen. Dit betekent dat uw medewerkers meer uitgeven. Om een stabiele financiële status te behouden, moeten de beloningen voor werknemers samen met stijgende kosten van levensonderhoud stijgen.

Lees ook: Restaurant beleid

Kleuren in restaurants ; OSHA-voorschriften voor restaurants

Externe bronnen: Bizzfluent

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)