Politiska faktorer som påverkar en restaurang

Politiska faktorer som påverkar en restaurang: Regering, skatter, livs medels politik, levnads kostnader. Äger du en restaurang bör du vara medveten om att branschen inte fungerar isolerat.

Politiska faktorer som påverkar en restaurang: Regering, skatter, livs medels politik, levnads kostnader
Politiska faktorer som påverkar en restaurang: Regering, skatter, livs medels politik, levnads kostnader

Vad som än händer i regeringen kan ha en inverkan på företag, inklusive restauranger och livsmedelsindustrin i allmänhet. Vissa politiska variabler som påverkar livsmedelsbranschen kommer att ha en omedelbar effekt, medan andra kommer att ha en långsiktig effekt.

Vad som än händer inom politiken kan ha en inverkan på din restaurangs kundnöjdhet, löner, intäkter och till och med köket.

Restaurangsektorn som helhet, och vissa restaurangägare i synnerhet, tycker om att hålla koll på politiken för att se hur etablerade och tillträdande lagstiftare röstar. De har branschorganisationer och lobbygrupper som förespråkar restaurangägarnas mål, och de betalar politiker som kommer att stödja dessa intressen.

Restauranger, som alla andra branscher, kommer ofta att stödja politiker och politiska kandidater som ger dem en plattform för att diskutera frågor som berör dem och stödja lagstiftning som hjälper restaurangbranschen.

Runt om i världen har ett antal regeringar redan definierat omfattningen och strukturen för livsmedelsindustrins verksamhet. Faktorer som beaktas i denna bedömning inkluderar arbetslagar, minimilön, bestämmelser om mattransport, bestämmelser om förvaring av livsmedel och köksrenlighet.

Som ett resultat av dessa och andra bestämmelser är mat och dryck en av de mest reglerade industrierna i världen. Vanliga människor som bara vill äta och stilla sin hunger bör skyddas från skada och få sin hälsovård säkerställd.

Regering

Regeringar använder en mängd olika regler och förordningar för att påverka restaurangbranschen. Restauranger måste följa olika skattesystem och livsmedelskrav beroende på var de finns. Hälso- och säkerhetsstandarder i vissa länder är mycket strikta och övervakas noga, medan i andra, även om reglerna är strikta, är övervakningen mer tillåtande.

Restauranger i många utvecklingsländer upplever högre efterfrågan under lokala och nationella val. Politisk oro kan å andra sidan få konsumenter att skära ner på sina utgifter eller kanske sluta äta ute helt.

Statliga subventioner är viktiga för restauranger under magra tider. Den brittiska regeringen stödde till exempel miljontals restaurangmåltider genom sin ”Eat Out to Help Out”-kampanj 2020, som var avsedd att hjälpa branschen att återhämta sig efter den första lockouten. Dessa variabler avgör hur mycket regeringens politik påverkar företaget. Det kan vara regler som styr hälsa och säkerhet, beskattning, handelspolitik, arbetsrätt, miljörätt, handelsbegränsningar och så vidare.

Huruvida ett företag kommer att bli framgångsrikt beror på politisk stabilitet. I det område där denna industri är verksam kommer förhållandena sannolikt att förändras över tiden, vilket påverkar regeringens politik. För att anpassa sig till denna utveckling måste företag vara anpassningsbara och planera sina affärsplaner på lämpligt sätt.

Restaurangbranschen är mest påverkad av hälso- och säkerhetsregler. För att följa hälso- och säkerhetsbestämmelserna måste företag upprätthålla renhet och hygien när de utför matlagning, förpackning och leverans.

Branschen påverkas av skatter som påverkar upphandling och kvalitet på varor. Det varierar beroende på land. Företag måste hantera sina budgetar noggrant för att ta hänsyn till detta problem.

Skatter

Skatter, precis som alla andra politiskt laddade frågor, kan ha en betydande inverkan på din livsmedelsverksamhet. Det kan ha en direkt effekt, till exempel en restaurangskatt, eller det kan ha en mer indirekt effekt. Till exempel brukade skatteavdraget för affärslunch vara 100 %, vilket innebar att många affärsmän skulle äta på din restaurang för officiella måltider. Dina intäkter stärktes av beskyddet.

När rabatten sänktes till 50 %, minskade beskyddet förmodligen eftersom det blev mindre tilltalande att äta ute för affärsmöten. Detta innebar att dina vinster skulle bli lidande som ett resultat. Andra faktorer att tänka på är lagar om kreditkortsanvändning, turism, omsättningsskatt, matdonationer och så vidare, som alla kan ha en inverkan på din restaurangverksamhet på något sätt.

Livsmedels politik

Matpolitiken är grunden i vårt matsystem. Politikers beslut på alla nivåer, från den federala staten till staten till staden, kan ha en betydande inverkan på allt från vilka grödor som odlas till hur mycket mat kostar. Vi måste ha en klar förståelse för de regler och förordningar som styr vårt livsmedelssystem, eftersom dessa är offentliga riktlinjer som bör tjäna allmänhetens intresse.

Lagstiftning (antagande av lagar) och förordningar (genomförandet av dessa lagar) är bland de sätt på vilka statliga åtgärder formar vårt matsystem. Alla myndighetsnivåer är involverade i utformningen och genomförandet av politiken, från internationella handelsavtal som bestämmer priset på livsmedelsimport och export till skoldistriktets friskvårdsregler som bestämmer vilka typer av livsmedel som finns tillgängliga vid bakverk.

Alla regeringsnivåer och varje myndighetsgren har beslutsfattare som ansvarar för livsmedelspolitiken. Vårt livsmedelssystem styrs av lagar som tolkas av rättsväsendet. Policyn fokuserar på de lagstiftande och verkställande grenarnas handlingar på alla regeringsnivåer, inklusive de kommunala, statliga och federala.

Oavsett om det är en federal senator, en delstatsförsamlingsmedlem eller ett kommunalråd kan förtroendevalda skriva lagstiftning (lagar, lagar, stadgar och förordningar). En lag definierar hur lagar ska implementeras och verkställas och ger vissa myndigheter befogenhet att verkställa dem. Som ett exempel på en livsmedelspolitik som skapats genom den lagstiftande grenen antogs 2019 New York State Food Recovery and Recycling Act, som kräver att statens stora matav falls generatorer tillhandahåller näringsrik mat.

Även om omfattningen av den federala regeringens kontroll över vårt matsystem verkar omfattande, finns det några betydande luckor som statliga och lokala myndigheter kan fylla. Mat som säljs i butiker och restauranger är föremål för en hel del statliga och lokala regleringar eftersom den federala regeringen har begränsad reglerande befogenhet över interstatlig handel.

Utöver de områden som den federala regeringen inte officiellt har tagit upp, kan stater också reglera sin egen verksamhet. Innan Affordable Care Act antogs 2010 behövde stora nationella kedjor inte märka sina menyer med kalorier. Kalifornien var en av de stater som antog en lag som reglerade detta.

Regeringars verksamhet inom livsmedelspolitiken ligger i framkant när det gäller innovation och experiment. Det tenderar att bli mer omedelbara återverkningar, utmaningar och möjligheter när det kommer till mat på grannskapsnivå.

Under en mängd olika omständigheter har lokala politiska reformer tjänat som mallar för statliga och nationella politiska reformer. Den federala regeringen har nu tagit lokala initiativ till nya höjder, såsom kalorimärkning på snabbmatsmenyer, begränsning av transfetter och fördubbling av värdet av SNAP-förmåner på bondemarknader (”double up food bucks”).

Du bör komma ihåg att den federala regeringen inte – och inte bör – fatta avgörande beslut om vårt matsystem på egen hand. I processen att stifta lagar och regler (föreskrifter) har allmänheten möjlighet att komma med synpunkter.

Dessa processer domineras ofta av välfinansierade industrigrupper, men förespråkare och aktivister från en mängd olika sektorer – inklusive folkhälsa, miljöhälsa, immigration, arbetskraft, djurskydd och mer – driver alltmer tillbaka mot dem.

Levnads kostnad

Generellt sett är levnadskostnaderna det genomsnittliga priset för allt väsentligt som mat, boende, verktyg, transport, kläder och hälsovård. Med levnadskostnaderna som exempel kan man ange hur mycket pengar man skulle behöva för att bo i en given stad med en lägsta levnadsstandard.

Bostäder, mat, transporter, barnomsorg, hälsovård och andra väsentligheter ingår i Economic Policy Institutes definition av grundläggande levnadskostnader. Levnadskostnaderna kan skilja sig från person till person på grund av faktorer som livsstil och familjens storlek.

Hur påverkar en ökning av levnadskostnaderna dig? Levnadskostnaderna stiger periodvis till följd av inflationen. Kostnaden för vardagliga varor som mat, bostäder, bensin, kläder och verktyg fortsätter att stiga. Det betyder att dina anställda spenderar mer. För att upprätthålla en stabil ekonomisk status bör ersättningen till anställda stiga i takt med stigande levnadskostnader.

Läs också: Politiska faktorer som påverkar en restaurang

Färger på restauranger ; OSHA förordningar för restauranger

Externa resurser: Bizzfluent

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska) Português (Portugisiska, Portugal)