Politiske faktorer, der påvirker en restaurant

Politiske faktorer, der påvirker en restaurant: Regering, skatter, fødevare politikker, leveom kostninger. Ejer du en restaurant, skal du være opmærksom på, at branchen ikke fungerer isoleret.

Politiske faktorer, der påvirker en restaurant: Regering, skatter, fødevare politikker, leveom kostninger
Politiske faktorer, der påvirker en restaurant: Regering, skatter, fødevare politikker, leveom kostninger

Uanset hvad der sker i regeringen, kan det have en indvirkning på virksomheder, herunder restauranter og fødevareindustrien generelt. Nogle politiske variabler, der påvirker fødevarevirksomheden, vil have en øjeblikkelig effekt, mens andre vil have en langsigtet effekt.

Uanset hvad der sker i politik, kan det have en indflydelse på din restaurants kundetilfredshed, løn, indtægter og endda køkken.

Restaurantsektoren som helhed, og nogle restaurantejere i særdeleshed, nyder at holde styr på politik for at se, hvordan de etablerede og kommende lovgivere stemmer. De har brancheforeninger og lobbygrupper, der går ind for restaurantejernes mål, og de betaler politikere, der vil støtte disse interesser.

Restauranter vil som enhver anden branche ofte støtte politikere og politiske kandidater, der giver dem en platform til at diskutere spørgsmål, der berører dem, og støtte lovgivning, der hjælper restaurationsbranchen.

Rundt om i verden har en række regeringer allerede defineret omfanget og strukturen af fødevareindustriens operationer. Faktorer, der tages i betragtning i denne vurdering, omfatter arbejdslovgivning, mindsteløn, regler for fødevaretransport, regler for opbevaring af fødevarer og renlighed i køkkenet.

Som et resultat af disse og andre regler er mad og drikkevarer en af de mest regulerede industrier i verden. Almindelige mennesker, der bare ønsker at spise og stille deres sult, bør beskyttes mod skade og have deres sundhedspleje sikret.

Regering

Regeringer bruger en række regler og bestemmelser til at påvirke restaurationsbranchen. Restauranter skal overholde forskellige skattesystemer og fødevarekrav afhængigt af, hvor de er placeret. Sundheds- og sikkerhedsstandarder i visse lande er meget stramme og nøje overvåget, mens overvågningen i andre, selv om reglerne er strenge, er mere eftergivende.

Restauranter i mange udviklingslande oplever større efterspørgsel under lokale og nationale valg. Politisk uro kan på den anden side få forbrugerne til at skære ned på deres udgifter eller måske holde helt op med at spise ude.

Offentlige tilskud er vigtige for restauranter i magre tider. Den britiske regering støttede for eksempel millioner af restaurantmåltider gennem sin “Eat Out to Help Out”-kampagne i 2020, som var beregnet til at hjælpe industriens genopretning efter den første lockout. Disse variabler bestemmer, hvor meget regeringens politik påvirker virksomheden. Det kunne være regler om sundhed og sikkerhed, skat, handelspolitik, arbejdsret, miljølovgivning, handelsbegrænsninger og så videre.

Hvorvidt en virksomhed vil få succes, afhænger af politisk stabilitet. I det område, hvor denne industri opererer, vil forholdene sandsynligvis ændre sig over tid, hvilket påvirker regeringens politikker. For at tilpasse sig denne udvikling skal virksomheder være tilpasningsdygtige og planlægge deres forretnings planer på passende vis.

Restaurations branchen er mest berørt af sundhed og sikkerhedsregler. For at overholde sundheds- og sikkerhedsbestemmelserne skal virksomheder opretholde renlighed og hygiejne, når de udfører madlavning, emballering og levering.

Industrien er påvirket af afgifter, der påvirker indkøb og kvalitet af varer. Det varierer afhængigt af landet. Virksomheder skal styre deres budgetter omhyggeligt for at tage højde for dette problem.

Skatter

Skatter, som ethvert andet politisk ladet emne, kan have en betydelig indflydelse på din fødevarevirksomhed. Det kan have en direkte effekt, såsom en restaurantafgift, eller det kan have en mere indirekte effekt. For eksempel plejede skattefradraget for forretningsfrokosten at være 100 %, hvilket betød, at mange forretningsfolk ville spise på din restaurant til officielle måltider. Dine indtægter blev forstærket af protektion.

Da rabatten blev faldet til 50 %, faldt protektion formentlig, da det blev mindre tiltalende at spise ude til forretningsmøder. Dette betød, at dit overskud ville lide som følge heraf. Andre faktorer, du skal overveje, er love om kreditkortbrug, turisme, moms, maddonationer og så videre, som alle kan have en indvirkning på din restaurantvirksomhed på en eller anden måde.

Fødevare politikker

Fødevare politik er grundlaget for vores fødevaresystem. Politikernes beslutninger på alle niveauer, fra det føderale til staten til byen, kan have en betydelig indflydelse på alt fra hvilke afgrøder der dyrkes til hvor meget mad koster. Vi skal have en klar forståelse af de regler og bestemmelser, der styrer vores fødevaresystem, da det er offentlige politikker, der bør tjene offentlighedens interesse.

Lovgivning (vedtagelse af love) og regler (gennemførelsen af disse love) er blandt de måder, hvorpå regeringens handlinger former vores fødevaresystem. Alle regeringsniveauer er involveret i formuleringen og implementeringen af politik, fra internationale handelsaftaler, der bestemmer prisen på fødevareimport og -eksport, til skoledistriktets wellness-regler, der bestemmer, hvilke typer fødevarer, der er tilgængelige ved bagesalg.

Alle regeringsniveauer og hver regeringsgren har beslutningstagere, der er ansvarlige for fødevarepolitikken. Vores fødevaresystem er styret af love fortolket af retsvæsenet. Politik fokuserer på de lovgivende og udøvende myndigheders handlinger på alle regeringsniveauer, herunder de kommunale, statslige og føderale.

Uanset om det er en føderal senator, et medlem af statsforsamlingen eller et byrådsmedlem, kan valgte embedsmænd skrive lovgivning (love, love, vedtægter og bekendtgørelser). En lov definerer, hvordan love skal implementeres og håndhæves, og giver visse instanser beføjelse til at håndhæve dem. Som et eksempel på en fødevarepolitik skabt gennem den lovgivende gren, blev New York State’s Food Recovery and Recycling Act, som kræver, at statens store madaffaldsgeneratorer leverer nærende fødevarer, vedtaget i 2019.

Selvom omfanget af den føderale regerings kontrol over vores fødevaresystem ser ud til at være omfattende, er der nogle betydelige huller, som statslige og lokale myndigheder kan udfylde. Mad, der sælges i detailbutikker og restauranter, er underlagt en hel del statslige og lokale myndigheders bestemmelser, da den føderale regering har begrænset regulerings beføjelse over mellemstatslig handel.

Ud over de områder, som den føderale regering ikke officielt har behandlet, kan stater også regulere deres egne aktiviteter. Før Affordable Care Act’s vedtagelse i 2010 behøvede store nationale kæder ikke at mærke deres menuer med kalorier. Californien var en af de stater, der vedtog en lov, der regulerede dette.

Regeringers aktiviteter inden for fødevarepolitik er i spidsen for innovation og eksperimenter. Der har en tendens til at være mere umiddelbare konsekvenser, udfordringer og muligheder, når det kommer til mad på kvarterniveau.

Under en række forskellige omstændigheder har lokalpolitiske reformer tjent som skabeloner for statslige og nationale politiske reformer. Den føderale regering har nu taget lokale initiativer til nye højder, såsom kaloriemærkning på fastfood-menuer, begrænsning af transfedtsyrer og fordobling af værdien af SNAP-fordele på landmændenes markeder (“double up food bucks”).

Du bør huske, at den føderale regering ikke – og ikke bør – træffe kritiske beslutninger om vores fødevaresystem på egen hånd. I processen med at lave love og regler (forskrifter) har offentligheden mulighed for at komme med input.

Disse processer er ofte domineret af velfinansierede industrigrupper, men fortalere og aktivister fra en række forskellige sektorer – herunder folkesundhed, miljøsundhed, immigration, arbejdskraft, dyrevelfærd og mere – skubber i stigende grad tilbage imod dem.

Leveom kostninger

Generelt er leveomkostningerne gennemsnitsprisen for alle væsentlige ting såsom mad, indkvartering, forsyninger, transport, tøj og sundhedspleje. Ved at bruge leveomkostningerne som eksempel kan man angive, hvor mange penge man skal bruge for at bo i en given by med en minimumslevestandard.

Boliger, mad, transport, børnepasning, sundhedspleje og andre væsentlige ting er inkluderet i Economic Policy Institutes definition af basale leveomkostninger. Udgifterne til leveomkostninger kan variere fra person til person på grund af faktorer som livsstil og familiestørrelse.

Hvordan påvirker en stigning i leveomkostningerne dig? Leveomkostningerne stiger periodisk som følge af inflationen. Udgifterne til dagligdagsvarer såsom mad, bolig, benzin, tøj og forsyninger bliver ved med at stige. Det betyder, at dine medarbejdere bruger mere. For at opretholde en stabil økonomisk status bør kompensation til ansatte stige i takt med stigende leveomkostninger.

Læs også: Politiske faktorer, der påvirker en restaurant

Farver i restauranter ; OSHA-regler for restauranter

Eksterne ressourcer: Bizzfluent

This post is also available in: English Français (French) Deutsch (German) Dansk Nederlands (Dutch) Svenska (Swedish) Italiano (Italian) Português (Portuguese, Portugal)