Reclame ethiek

Reclame ethiek: Definitie, en minderheden, en sociale verantwoordelijkheid; En juridische omgeving, zaken, code, onwaar, goed, guerrilla, belangrijk, inheems, principes, makelaar, seksisme, slim, televisie, overtreding, onethische reclame; Conclusie

Reclame ethiek: Definitie, en minderheden, en sociale verantwoordelijkheid; En juridische omgeving, zaken, code, onwaar, goed, guerrilla, belangrijk, inheems, principes, makelaar, seksisme, slim, televisie, overtreding, onethische reclame; Conclusie
Reclame ethiek definitie

Invoering

Reclame ethiek,Heb je ooit een bepaald product gekocht omdat een advertentie je ertoe heeft aangezet? Welnu, reclame is een van de belangrijkste factoren in bedrijven die helpt bij het vergroten van het bewustzijn van de consument. Advertenties kunnen echt zijn, terwijl andere bedrieglijk kunnen zijn. In de meeste gevallen weet de consument de transparantie van een advertentie pas nadat hij het specifieke product heeft gekocht.

Dit verklaart waarom organisaties zich moeten concentreren op reclame-ethiek om ervoor te zorgen dat ze het belang van de consument voorop stellen.

Door middel van reclame-ethiek zou een organisatie het gemakkelijk vinden om een consument te overtuigen hun producten te kopen, omdat de advertenties op de waarheid gebaseerd zouden zijn. Ze zouden ook gebaseerd zijn op verschillende morele principes die mensen regeren.

Als u van plan bent een bedrijf te starten, is het belangrijk om de rol te begrijpen die ethische reclame speelt bij het vergroten van uw klantenbestand. Als u geen rekening houdt met ethiek in uw advertenties, loopt u het risico uw klanten in de toekomst te verliezen.

Een klant moet verzekerd zijn van transparantie en de beste manier om dit in advertenties te doen, is door ervoor te zorgen dat de advertentie waarheidsgetrouw is over uw producten. Dit artikel gaat in op enkele van de termen die vaak worden gebruikt met betrekking tot reclame-ethiek.

Definitie

Reclame-ethiek is een term die in de reclame-industrie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat verkopers geen misbruik maken van kopers. Voordat u deze term begrijpt, is het belangrijk om de betekenis van ethiek te begrijpen. Ethiek verwijst naar de morele principes van een individu die hun gedrag bepalen.

Wanneer een persoon zich in zijn handelen laat leiden door ethiek, is de kans groot dat hij een goede beslissing neemt. Als mensen zich niet laten leiden door hun ethiek, zullen ze waarschijnlijk slechte beslissingen nemen die een negatief effect zullen hebben op de betrokken individuen.

Daarom verwijst reclame-ethiek naar alle morele principes die betrokken zijn bij het maken van een advertentie, reclame, de public relations, redactionele en communicatie met betrekking tot de advertenties. De morele principes zijn gebaseerd op de waarheid om ervoor te zorgen dat de advertentie de consument niet misleidt.

Helaas is dit niet altijd het geval, omdat sommige adverteerders ervoor kiezen om de kwestie van ethische reclame te negeren om consumenten ertoe te verleiden hun producten te kopen. Het beste aan het runnen van een duurzaam bedrijf is dat je je richt op reclame-ethiek. Wanneer consumenten het gevoel hebben dat ze worden bedrogen om een product te kopen, zullen ze het waarschijnlijk niet opnieuw kopen. Als de consument echter verzekerd is van transparantie in uw bedrijf, blijven ze loyale klanten.

minderheden

Er is veel controverse ontstaan over het gebruik van advertenties om minderheidsgroepen in de samenleving te targeten. Een dergelijk probleem is een groot punt van zorg geworden, vooral wanneer de adverteerder te maken heeft met schadelijke stoffen zoals alcohol en tabak. De bedrijven die deze producten produceren, hebben in het verleden in de schijnwerpers gestaan vanwege hun advertenties die naar men aannam gericht waren op de minderheidsgroepen in de samenleving.

De keuze van een doelgroep tijdens het adverteren is een van de meest uitdagende dingen om te doen. De adverteerder moet ervoor zorgen dat de doelgroep bestaat uit individuen die waarschijnlijk hun producten zullen kopen. Deze populatie mag ook niet controversieel blijken te zijn, zoals bij de keuze om reclame te maken voor minderheden.

Als een advertentie gericht is op een minderheidsgroep, kan deze te maken krijgen met een ethisch dilemma in de samenleving en dit kan een negatief effect hebben op uw organisatie. Daarom moet u er bij elke gemaakte advertentie voor zorgen dat deze op de juiste populatie is gericht en niet de indruk wekt dat u zich op een minderheidspopulatie richt.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid vereist dat bedrijven milieuvoordelen bieden door middel van hun marketingactiviteiten. Dergelijke voordelen zijn een morele verplichting die een belangrijke rol speelt bij het vergroten van het klantenbestand van het bedrijf. Als een bedrijf niet maatschappelijk verantwoord is door middel van zijn marketingactiviteiten, is de kans groot dat een groot aantal consumenten niet bereid is om hun producten te kopen. Dit betekent dat het bedrijf enkele klanten zal hebben en dit kan leiden tot sluiting.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een concept waarbij bedrijven rekening houden met de belangen van de samenleving bij alle activiteiten die ze uitvoeren. Als een bedrijf bijvoorbeeld zijn afval opzettelijk in de nabije omgeving uitstoot, zou een dergelijke vorm niet als maatschappelijk verantwoord worden beschouwd. Een bedrijf zou maatschappelijk verantwoordelijk zijn als ze ervoor zorgen dat hun afvalproducten het welzijn van de naburige gemeenschappen niet aantasten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook dat organisaties de plicht hebben om in het belang van het milieu te handelen. Een van de gebruikelijke manieren waarop de meeste bedrijven maatschappelijk verantwoord zijn geworden, is door hun CO2-afdruk te verminderen. Dit is verminderd door meer afvalproducten te recyclen.

Juridische omgeving

Wetten hebben een enorme impact op verschillende activiteiten van een bedrijf. Deze wetten zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat bedrijven op de juiste manier handelen zonder consumenten uit te buiten. Een van de gemeenschappelijke sectoren van dergelijke wetten is de juridische omgeving in reclame. Deze omgeving is gecreëerd om ervoor te zorgen dat alle advertenties die door bedrijven worden gemaakt in overeenstemming zijn met de consumentenwetten en geen uitbuiting door de consument mogelijk maken.

De juridische omgeving verhindert dat adverteerders misleidende of manipulatieve advertenties maken. Een misleidende advertentie zou niet de waarheidsgetrouwe informatie over een product weergeven. Op zijn beurt zou een consument het product kopen op basis van valse informatie, alleen om de waarheid over het product te beseffen als het al laat is.

Het is bekend dat de juridische omgeving consumenten tegen dergelijke adverteerders beschermt. Deze omgeving vereist dat adverteerders ervoor zorgen dat al hun advertenties in overeenstemming zijn met de wet. Deze wetten zijn echter niet altijd effectief omdat het bekend is dat sommige bedrijven illegale advertenties gebruiken om consumenten te manipuleren om hun producten te kopen.

Gevallen

Het aantal gevallen van schending van de wettelijke omgeving in advertenties is in opkomst. De publieke en de private sector zijn zich bewust van dergelijke gevallen en de impact die ze hebben gehad op organisaties. In sommige gevallen kan illegale reclame leiden tot een snelle toename van het klantenbestand. Een dergelijke toename is echter meestal van korte duur en kan sterk verminderen wanneer de consumenten zich realiseren dat de advertentie bedrieglijk was. In zo’n geval is de kans groot dat de consument de betreffende producten niet meer koopt en het bedrijf een klant verliest.

Het is belangrijk voor adverteerders om situaties te vermijden die hun advertenties illegaal zouden kunnen maken, aangezien dit negatieve gevolgen kan hebben voor hun bedrijf. Een vals reclameschandaal kan uw merk enorme sommen geld kosten, vooral wanneer er een rechtszaak bij betrokken is.

Het bedrijf kan door de rechtbank worden verplicht enorme sommen geld te betalen aan de personen die door de advertentie zijn misleid. Red Bull betaalde bijvoorbeeld $ 13 miljoen voor een valse advertentie. Dit is een voorbeeld van de gevolgen van valse reclame als een bedrijf de richtlijnen van de juridische omgeving niet volgt.

Code

Elke organisatie heeft een gedragscode in haar verschillende sectoren. Reclame is een van de sectoren die wordt beheerst door een ethische code die door de adverteerders moet worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de advertenties in het belang van de consumenten zijn. Reclamecode bestaat uit vijf sectoren waar adverteerders goed op moeten letten.

Voorbeelden van dergelijke sectoren zijn kinderen en jongeren, therapie en gezondheid, alcohol en gokken. Als een bedrijf zich aan de codes moet houden, moet het zich richten op de geest van intentie en principes. Dit zou ervoor zorgen dat de gemaakte advertentie niet in strijd is met vastgestelde voorschriften.

Een advertentie die alle standaard reclamecodes volgt, heeft minder kans op een ethisch dilemma in de samenleving. Dit zou de reputatie van het bedrijf beschermen en tegelijkertijd het klantenbestand vergroten.

Adverteerders krijgen de nodige ethische codes die ze moeten volgen bij het maken van een legale en betrouwbare advertentie. Als de ethische codes niet worden gevolgd, kan de advertentie als illegaal worden beschouwd. Een dergelijke advertentie riskeert het ontstaan van rechtszaken van getroffen consumenten.

niet waar

Valse reclame is een van de meest voorkomende factoren in de reclamewereld. De meeste organisaties die zich bezighouden met valse advertenties, hebben tot doel meer mensen ertoe te brengen hun producten te kopen. De valse advertenties bevatten informatie die de consument waarschijnlijk zal motiveren om een specifiek artikel te kopen.

De valse advertentie bestaat uit informatie die niet de waarheidsgetrouwe informatie over het item geeft. Als de consument niet op de hoogte is van de waarheid over het product, is de kans groot dat hij het koopt op basis van de valse details die zijn gegeven. De consumenten geloven dat de valse informatie de waarheid over het product is en kopen het uiteindelijk.

Het enige nadeel van valse advertenties is dat het de mogelijkheid vergroot van een rechtszaak of consumenten die een product niet voor de tweede keer kopen. Zodra een consument een product heeft gekocht op basis van valse reclame, is de kans groot dat hij de waarheid over een dergelijk product ontdekt en niet langer geïnteresseerd is om het opnieuw te kopen. Valse reclame kan op korte termijn gunstig zijn voor het bedrijf, maar zal op lange termijn waarschijnlijk veel kosten.

Mooi zo

Goede reclame verwijst naar het maken van advertenties die niet in strijd zijn met de wetten. Dit kunnen de federale, staats- of organisatiewetten zijn. Als de advertentie in strijd is met dergelijke wetten, kan deze als illegaal worden beschouwd en dit maakt het een slechte advertentie. Als de advertentie in overeenstemming is met dergelijke wetten, zou het als een goede advertentie worden beschouwd.

Een goede advertentie speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de productbekendheid, omdat deze informatie over het product biedt. Als een consument een goed product koopt, zal hij waarschijnlijk een positieve mond of mond over dezelfde producten naar andere consumenten sturen. In harmonie zou de organisatie een toename van het aantal verkopen hebben.

Volgens de reclame-ethiek is een goede reclame altijd gericht op wat moreel juist is. In het geval van reclame is het geven van waarheidsgetrouwe informatie over een product moreel gezien de meest voorkomende zaak. Een goede zaak zou ook zijn om rekening te houden met de milieuvoordelen van alle reclameactiviteiten. Dergelijke overwegingen zouden resulteren in het creëren van een goede advertentie.

guerrilla

Guerillareclame is afgeleid van de term guerrillastrijders. Deze strijders waren ongeorganiseerd, nieuw en ondergefinancierd. In reclame verwijst de term naar het type reclame dat gebruikmaakt van de beschikbare middelen, ongeacht hoe weinig deze zijn. Dit is een veel voorkomende vorm van reclame onder kleine bedrijven.

Als u van plan bent een klein bedrijf te starten en niet genoeg geld heeft om uw producten op de markt te brengen, kunt u altijd kiezen voor guerrillareclame. Deze methode wordt zelden gebruikt door grote bedrijven omdat ze over alle benodigde middelen voor reclame beschikken.

Bedrijven die deze vorm van adverteren gebruiken, richten zich op onconventionele of verrassende tactieken om bekendheid met hun producten te creëren. In zo’n geval weet het bedrijf niet hoe de advertentie door de samenleving zou worden ervaren. Het wordt gedaan in de veronderstelling dat het consumenten zou overhalen om het product waarvoor reclame wordt gemaakt te kopen. Guerilla-marketing is het meest betrouwbaar in kleine organisaties omdat het een low-budget vorm van adverteren is en zich richt op individuele interacties.

Guerilla-advertenties vereisen dat de adverteerder slimme advertenties maakt waardoor consumenten er vragen over zouden stellen. In een dergelijk geval zouden consumenten gedwongen zijn om meer over de advertentie te weten. Hoe meer producten de consumenten kopen, hoe gemakkelijker het voor het bedrijf is om zijn advertentiedoelen of -doelstellingen te behalen. De meeste advertenties worden gemaakt om de verkoop te verhogen en in een dergelijk geval zou een guerrillaadvertentie zijn doel hebben gediend.

Belangrijk

Reclame speelt een belangrijke rol in de samenleving bij het informeren van mensen over de beschikbaarheid en noodzaak van een bepaald artikel. Stel je voor dat je een bepaald supplement tegenkomt en het belang ervan voor het lichaam niet kent. In zo’n geval is de kans klein dat je het supplement zou kopen.

Het zou echter anders zijn als u een advertentie van hetzelfde supplement zou tegenkomen. Een dergelijke advertentie zou meer details geven over het gebruik en het belang van het supplement in het lichaam. Dit betekent dat de kans dat u het supplement koopt groot is. Dat is een duidelijke indicatie van het belang van reclame in de samenleving.

Er zijn veel producten waarvan mensen niet weten dat ze bestaan, maar toch nodig hebben. Adverteren voor dergelijke producten zou echter mensen bewust maken die niet van hun bestaan af wisten.

Dit toont aan dat reclame de samenleving informeert over de beschikbaarheid van alle producten die ze in hun leven nodig kunnen hebben. Als een persoon op de hoogte wordt gebracht van een product waarnaar ze op zoek zijn, is de kans groot dat ze het zullen kopen.

Adverteren speelt ook een belangrijke rol in organisaties omdat het hen helpt hun producten op de markt te brengen. Marketing is een van de beste strategieën die een organisatie helpt om bewustzijn over haar producten te creëren. Zonder reclame kunnen bedrijven het een uitdaging vinden om hun doelgroep te bereiken. Daarom is adverteren een essentiële factor in elke organisatie.

Oorspronkelijk

Native advertising verwijst naar het gebruik van betaalde advertenties die passen bij het gevoel, het uiterlijk en de functie van het mediaformaat waarin ze verschijnen. Een algemeen gebied waar u dergelijke soorten advertenties kunt vinden, zijn sociale-mediaplatforms of de aanbevolen pagina’s van een webpagina. Veel mensen zouden een advertentie herkennen als ze er een zien.

Dit is echter niet het geval voor native advertenties omdat deze er niet uitzien als advertenties. Dit maakt ze een effectieve manier om de consument te overtuigen een product te kopen zonder te denken dat een advertentie hem ertoe heeft aangezet het product te kopen. Native advertenties zijn de leidende vorm van advertenties met een hoog rendement.

Het beste van native advertising is dat de informatie van de advertentie van nature is ingebed in de inhoud van het specifieke platform, waardoor deze op de juiste plaats lijkt te zijn. Het belangrijkste doel van native advertising is om een advertentie te maken die op natuurlijke wijze aansluit bij de doelgroep. Deze advertentie hoeft niet weergegeven te worden alsof hij op de verkeerde plaats staat, omdat dit de beoogde consument ervan kan weerhouden een actie te ondernemen.

Principes

De belangrijkste factor voor het maken van goede advertenties is door de verschillende principes van adverteren te volgen. Deze principes bieden adverteerders bewezen manieren om advertenties te maken en te converteren. Als de adverteerder deze richtlijnen niet volgt, is de kans groot dat ze illegale of slechte advertenties maken die hun doelconsumenten niet in staat stellen actie te ondernemen.

Er zijn veel principes betrokken bij reclame. Het enige dat telt is ervoor te zorgen dat de advertentie alle reclame-ethiek volgt. Als een advertentie niet aan een dergelijke ethiek voldoet, wordt deze niet beschouwd als een effectieve advertentie om de verkoop binnen een organisatie te stimuleren.

Het is belangrijk voor een adverteerder om de meest betrouwbare principes te kiezen op basis van het type advertenties dat hij wil maken. Ze moeten ook rekening houden met hun publiek en branche, omdat dit hen zal helpen te weten welke principes ze moeten volgen.

makelaar

Als makelaar is de belangrijkste taak het maken van advertenties om huizen te verkopen en te kopen. Als u dergelijke advertenties niet maakt, zou het een uitdaging zijn om potentiële klanten te vinden. Daarom is het als makelaar belangrijk om te weten hoe je goede advertenties schrijft om actie op te roepen bij de doelgroep.

Hoe makkelijker uw advertentie een actie oproept, hoe succesvoller u als makelaar bent. De gemaakte advertenties variëren afhankelijk van waar u deze zou plaatsen. In plaats daarvan kunnen native-advertenties worden gebruikt op webinhoud en sociale-mediapagina’s om het juiste verkeer naar uw website te leiden.

De principes van makelaarsadvertenties verschillen van persoon tot persoon. Adverteren heeft alles te maken met het hebben van een strategie en deze strategieën zullen waarschijnlijk van persoon tot persoon veranderen. Daarom zou elke makelaar de principes moeten volgen die passen bij zijn advertentiestrategie.

De ene makelaar kan bijvoorbeeld besluiten om afbeeldingen en teksten te gebruiken om op zijn Facebook-pagina te plaatsen, terwijl een andere makelaar native advertenties op zijn webpagina kan maken. De principes voor het maken van deze advertenties variëren en dit vereist dat de verteller weet welke principes ze moeten overwegen of volgen.

Seksisme

Seksisme is een van de factoren die sommige bedrijven als ideaal beschouwen in hun advertentiestrategieën. Hoewel seksisme voor sommige bedrijven positieve resultaten kan opleveren, is het algemeen bekend dat het een negatief effect heeft op organisaties. Veel consumenten hebben een negatieve houding tegenover bedrijven die seksisme gebruiken. Als consumenten een negatieve houding hebben ten opzichte van uw bedrijf, is de kans groot dat ze uw producten niet zullen kopen.

Als u van plan bent advertenties voor uw bedrijf te maken, is seksisme een van de principes die u nooit moet overwegen, ongeacht de producten die u verkoopt. Seksisme wordt beschouwd als een vooroordeel tegen vrouwen en kan er daarom toe leiden dat uw bedrijf binnen korte tijd klanten verliest.

Gezien de huidige technologische vooruitgang zijn sociale-mediaplatforms een plaats geworden voor het analyseren van wat goed en wat slecht is. Een advertentie met seksisme kan daarom van de ene op de andere dag leiden tot een ondergang voor uw bedrijf.

Slim

Slim is een van de principes die u moet volgen bij het maken van een advertentie. Heb je je ooit afgevraagd waarom merken in dezelfde branche verschillen in bekendheid? De belangrijkste reden hiervoor is dat sommige merken weten hoe ze slimme advertenties moeten maken, terwijl andere merken de essentiële of slimme advertenties niet kennen.

Wanneer u een slimme advertentie maakt, loopt u minder kans op rechtszaken omdat alles aan de advertentie legaal zou zijn. De advertentie zou ook de doelgroep bereiken en hen dwingen tot actie. In de meeste gevallen zou een dergelijke actie de aankoop van de producten van de organisatie zijn.

Televisie

Televisie is een van de meest gebruikte media voor het doorgeven van advertenties van de adverteerders aan de consumenten. Als iemand een advertentie voor televisie maakt, moet hij alle principes kennen die in acht moeten worden genomen. In de meeste gevallen zullen televisieadvertenties een voice-overtalent bevatten. De voice-over verhoogt de betrouwbaarheid van de advertentie door de consument tot actie te dwingen.

Televisiereclame is meestal gericht op een specifieke populatie. Daarom is het belangrijk om de doelgroep te identificeren voordat u de advertentie maakt. Dit zou de betrouwbaarheid ervan vergroten bij het doorgeven van de beoogde boodschap. Ook is het belangrijk om meer te weten te komen over de veranderende consumentenbehoeften om de advertenties up-to-date te houden.

overtreding

Overtreding in advertenties betekent in strijd zijn met de wettelijke regels. Bij het maken van een advertentie is het belangrijk om de veelvoorkomende schendingen te begrijpen om te voorkomen dat ze worden begaan. Een van de meest voorkomende advertentieschendingen is het gebruik van de inhoud van een ander bedrijf zonder hun toestemming. Het bedrijf waarvan het bedrijf is gebruikt, kan een enorme schadevergoeding eisen. Elke advertentie die in strijd is met het advertentiebeleid kan als een overtreding worden beschouwd en kan worden bestraft.

Onethische reclame

Onethische reclame verwijst naar het soort reclame dat indruist tegen de belangen van de consument. Dergelijke advertenties kunnen bedrieglijk of manipulatief zijn. Dit betekent dat de consument een product niet zou kopen omdat hij dat zou willen, maar omdat een advertentie hem daartoe heeft gedwongen. Als de advertentie bedrieglijk was, zou de consument niet het exacte product kopen waarvoor hij werd overgehaald. Een dergelijke actie wordt als onethisch beschouwd.

Conclusie

Het is de wens van elk bedrijf om zijn winst te maximaliseren door het aantal verkopen te vergroten. Om het aantal verkopen te vergroten, zou de organisatie haar producten op de markt moeten brengen. Dit is het deel waar reclame een belangrijke rol speelt, omdat het helpt bij het creëren van bewustzijn van de beschikbaarheid van het product.

Niet alle advertenties zullen echter het aantal verkopen verhogen, omdat sommige advertenties misleidend kunnen zijn. Consumenten willen liever de waarheid over een product weten voordat ze het kunnen kopen. Als de consument zich realiseert dat hij is misleid om een bepaald product te kopen, is de kans groot dat hij het in de toekomst niet meer zou willen kopen.

Het goede nieuws is dat reclame-ethiek het voor organisaties gemakkelijk maakt om de juiste advertenties te maken, wat op zijn beurt het productbewustzijn zou vergroten. Een verhoging van het productbewustzijn zou het aantal mensen dat het product wil kopen, vergroten. Dit zou op zijn beurt de winst die de organisatie zou maken vergroten. De volgende keer dat u reclame voor uw producten maakt, is het belangrijk om rekening te houden met de wettelijke en ethische omgeving om ervoor te zorgen dat uw advertenties niet indruisen tegen de morele overtuigingen van uw consumenten.

Lees ook: De componenten van een goede advertentie. Een goede advertentie zou een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat u uw doelklanten bereikt zonder rechtszaken te riskeren. Een goede advertentie zou alle noodzakelijke ethische codes en wettelijke richtlijnen voor de omgeving volgen en eerlijk zijn tegenover de consument.

Als u van plan bent uw marktaandeel te vergroten, is adverteren een van de beste manieren om dit te bereiken. Niet elke advertentie zal u echter helpen uw marktaandeel te vergroten. Het enige dat u hoeft te doen, is ervoor zorgen dat uw advertentie aan alle noodzakelijke voorschriften voldoet:Belang van internationale marketing; Oorsprong van digitale marketing; Geschiedenis van digitale marketing, evolutie, tijdlijn, chronologie

Externe bronnen: Jstor ; Microsoft advertising

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)