Rene Descartes bidrag

Rene Descartes bidrag: till matematik, till psykologi, till filosofi, till ekologi, till utbildning. Introduktion. Den moderna västerländska filosofins fader är René Descartes, som föddes 1596 och dog 1650.

Rene Descartes bidrag: till matematik, till psykologi, till filosofi, till ekologi, till utbildning.
Rene Descartes bidrag: till matematik, till psykologi, till filosofi, till ekologi, till utbildning.

Han gjorde många stora saker, men hans huvudsakliga bidrag var inom samtida filosofi, och hans förberedande arbete är fortfarande känt och lärs ut för studenter vid många universitet i världen. Han gjorde många uttalanden, utvecklade koncept och formulerade teorier som var grundläggande för västerländsk filosofi.

Hans mest välkända fras, ”Jag tänker, därför är jag”, är så motiverande. Han var välkänd inom filosofi, och han var också känd inom vetenskap och matematik. René Descartes skapade det kartesiska koordinatsystemet, grunden för utvecklingen av kalkyl.

De skapade analytisk geometri; hans arbete med optik och andra delar av fysiken är inte dolt för världen. De tio betydelsefulla prestationerna av Rene Descartes visar hans stora arbete med vetenskap, filosofi och matematik.

Rene Descartes är grundaren av modern filosofi eftersom han lämnade den skolastiska aristotelismen, antog den första nuvarande versionen av sinne-kroppsdualism, gav olika förslag på sinne-kroppsproblem och främjade de nya vetenskapliga experimenten.

Han tillämpar ett autentiskt system av systematiskt tvivel och förkastar kunskapen om sinnen, auktoritet och lagar baserade på intuitioner. Hans ord ”Cogito, ergo sum,” på latin och ”Je pense, donc Je Suis” på franska är välkända.

Han erbjöd en metafysisk dualism som skilde sig från den radikalt mellan sinne, tänkande och materia och främjade tänkande i tre dimensioner. Han var en rationalist med Descartes metafysik, och hans centrala idéer var baserade på befolkningar av Gud, vikt och sinne.

Samtidigt var hans fysiologi och fysikidéer baserade på mekanistisk, empiristisk och sensorisk erfarenhet. Joachim Descartes, Renés, var advokat vid Bretagnes domstol. Jeanne Brochards mor var dotter till generallöjtnant av Poitiers, och han hade två äldre syskon.

Hans mamma dog med ett fjärde barn efter ett år efter Renés födelse. Hans far kämpade mycket och arbetade ett halvår som advokat cirka 200 mil från deras hem. Farbrodern och farmorn tar hand om honom eftersom hans far gifte om sig. Även om hans far bor permanent i Rennes, fanns det ett stort band mellan dem.

Rene Descartes led mycket av permanent hosta och dålig hälsa, och läkarna säger att han inte kommer att överleva. Hans pappa ordnade en sjuksköterska åt honom som regelbundet tar hand om honom, och i sitt vuxna liv tror han att hans sjuksköterska räddar hans liv, därför ordnade han en vanlig pension åt honom.

Han började på skolan vid tio års ålder. På grund av denna känsliga hälsa fick han vakna sent och gå in i skolan. Han lärde sig teologi, filosofi, grekiska och latin i åtta år på La Flèche. Han lärde sig fysik och matematik under de sista två åren. Han var en nyfiken pojke och ställde oändliga frågor och tyckte att Aristoteles fysik var fel.

Han lärde sig mycket av Galileos arbete. Det är därför han inspirerade sin upptäckt om Jupiters månar. Galileo störtade Aristoteles fysik, men hans karriär var fortfarande opublicerad, och han var i diskussion med den katolska kyrkan. Det finns följande bidrag från René inom olika områden.

Bidrag till matematik

Descartes bidrog mycket till matematiken. René Descartes reste till Holland 1618 för sin installation. Där träffade han Isaac Beeckman, som var en trettioårig medicinstudent. Han blev chockad över Descartes kunskaper i matematik. Han visade följande fakta i matematik. Han lärde ut matematik och algebra och deras tillämpning på många problem.

Han tillämpade matematik på stämning av lutsträngar och mer exakt avstånd. Han erbjuder också algebraiska formler för att kontrollera vattennivån när vi hindrar vattnets väg med tunga föremål. Om en penna faller i ett vakuum, ritar han en geometrisk graf för att visa den accelererande hastigheten för att pennan faller under de kommande två timmarna.

Han föreslog också männens födelse i luftburet och stående till en talltopp. Han tillämpade algebraiska ekvationer 1618 för att lösa geometriska problem. Efter det uppfann Descartes analytisk geometri.

Han försökte erbjuda en filosofisk grund för utvecklingen av Copernicus och Galileos arbete för den nya mekaniska fysiken. Han delade upp allt i materia och sinne och skapade ett dualistiskt intelligent system. Enligt dessa regler följer orsaken inte fysiska lagar, men en annan sak lyder dess lagar.

Det filosofiska system som utvecklats av Descartes är kartesisk filosofi. Denna utveckling baserades på påståenden och skepsis som säger att all tillförlitlig kunskap är baserad på logisk analys.

Den mest vetenskapliga revolutionen baserades på efterföljande filosofiska tankar. Han publicerade många avhandlingar om matematik. Han publicerade sitt förstklassiga arbete 1637 baserat på Seking Truth in the Sciences och resonemang.

Han förklarar också allt i rörelse och materia. Han innehöll tre bilagor, en med titeln La Géometrie, en om meteorologi och en om optik. I La Géometrie beskrev han koordinatgeometri och kartesiska koordinater. I René Descartes system förenade han geometri och algebra baserat på analytisk geometri.

Rene Descartes bidrag till psykologi

René Descartes var den förste som beskrev begreppet känslor. Hans berömda citat ”Jag tänker därför jag är” förklarar hans fokus på kognition på den mänskliga upplevelsen. Descartes är känd för sin idé om dualism inom psykologin. Denna teori visar att det finns två världar i tillvaron. Vår första fysiska värld ser sakerna omkring oss.

Detta rike kallas ”materias och energis rike” som är vetenskapligt och kan forskas i, och experter kan beskriva det på ett ”mekaniskt” sätt. Medan vår andra frisättning är relaterad till sinnet, är den ”transcendent” för den fysiska miljön, och du kan inte mäta den på materiella sätt.

Dualismteorin skiljer den icke-fysiska frigörelsen åt, och vetenskapen tillåter vetenskaplig forskning att utföra utan att träffa religiösa grupper. Men huvudproblemet med dualism är att den ignorerar sinnet helt och fokuserar på människors handlingar. Den undersöker orsaken på ett icke-vetenskapligt sätt, vilket är en fråga för psykologer.

Det anses också att dessa undersökningar var en väg till modern beteendepsykologi. Det stimulerar begreppet stimulus-respons eftersom det är baserat på människors beteende. Moderna beteendepsykologer stöder denna idé eftersom hjärnan påverkar mycket på människors beteende och studerar reaktioner.

Han har en mekanistisk syn på hjärnan och menar att vår kropp beter sig enligt fysiken och fungerar exakt. Descartes föreslog att den mänskliga kroppen och sinnet interagerar med tallkottkörteln.

Han tror att rörliknande strukturer i vår kropp är ansvariga för vårt beteende eftersom de får likvor att skapa en reaktion. Många människor motsatte sig Descartes idéer eftersom han motsatte sig Platons bidrag, men hans arbete lärs fortfarande ut över hela världen.

Rene Descartes bidrag till filosofin

Den första moderna filosofen var Descartes, och han kallades ofta den moderna filosofins fader eftersom hans tankar var mer betydelsefulla än de som fanns i Platton i tankar. Han erbjöd en betydande koppling mellan algebra och geometri. Han använde algebraiska ekvationer för att lösa geometriska problem.

Han var den första figuren som gjorde en betydande rörelse inom filosofin känd som rationalism. Det var en metod för att förstå idéerna och världen baserat på att uppnå kunskap. Hans idéer var annorlunda i början av 1600-talet och skapade stor förståelse eftersom gamla tankar byggde på känslor, samtidigt som han använde de resonerande sätten för att förstå filosofin.

Rene Descartes bidrag till ekologi

Descartes var en allrounder, och han tar del av alla stora kunskaper. Förutom filosofi arbetade han mycket med vetenskap och ekologi. Han utvecklade analytisk geometri, skapade det kartesiska koordinatsystemet och skapade en bas för utvecklingen av kalkyl. Inom optikområdet lever hans bidrag fortfarande.

Han använde samma vetenskapliga metod som Francis Bacon använde och lämnade de gamla traditionerna eftersom han använde logik för att beskriva människokroppen och dess beteende påverkat av ekologi.

Han motsatte sig kyrkans ekologiregler och formulerade nya vägar. Han använde matematik för att bygga arbete åt andra; det är därför han kallas grundaren av analytisk geometri. Han gjorde avancerade saker inom optik med studiet av reflektion och refraktion.

Rene Descartes bidrag till utbildning

Descartes formulerade många metoder för att bidra till utbildning. Först och främst gjorde han en metod för att lära sig. Denna metod bestod av olika regler som att lösa problem genom att utgå från, acceptera ingenting som autentiskt och dela upp frågor i delar för att lära sig mer och mer. Han trodde att vetenskapliga metoder kunde avslöja sanningen i världen.

Han menar att religiösa institutioner hindrar studenterna från att ställa fler frågor; det är därför naturvetenskaplig utbildning är mer nödvändig för att lära dem nya saker beroende på deras mentala nivå.

Han tycker att olika utbildningsnivåer, som matematik och naturvetenskap, kan bidra mycket till att introducera allt mer för eleverna. Allt som allt var han en sann filosof som förändrade världens tänkande.

Läs också:Platons bidrag; Antonie van leeuwenhoek bidrag

Externa resurser: Standford.edu

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska)