St.Thomas Aquinas Filosofi

St.Thomas Aquinas Filosofi: resumé, om sig selv, om uddannelse, om Gud, om lov. Det ser ud til, at vi skal tale om en meget interessant titel, som du kan læse er St Thomas Aquinas filosofi.

St.Thomas Aquinas Filosofi: resumé, om sig selv, om uddannelse, om Gud, om lov
St.Thomas Aquinas Filosofi: resumé, om sig selv, om uddannelse, om Gud, om lov

For at kende til denne Aquinas filosofi bør vi også gøre en indsats for at kende til Saint Thomas Aquinas. Saint Thomas Aquinas var en italiensk dominikansk teolog, der betragtes som en af skolastikkens mest indflydelsesrige tænkere.

Han kaldes også for Thomistic School of theology. Saint Thomas er rangeret som en af de mest indflydelsesrige tænkere på grund af hans enestående evne til at kombinere teologiske principper for tro med filosofiske principper om grunde.

Lad os også se på Saint Thomas’ tidlige liv. Han blev født i Roccasecca, Italien i 1225 i kongeriget Sicilien. Han havde en stor familie på otte søskende, og han var den yngste blandt sine søskende. Da Saint Thomas kun var 5 år gammel, blev han sendt til klosteret Monte Cassino for at blive trænet blandt benediktinermunkene. Thomas blev beskrevet som et vittigt barn med en god sjæl i visdom.

Desuden afsluttede Saint Thomas sin tidlige uddannelse i et benediktinerhus i Nepal, og i løbet af disse år begyndte han at studere Aristoteles’ værk, som blev et godt startpunkt for forklaringen af Saint Thomas’ filosofi.

Thomas begyndte at udvikle mere interesse for nutidige klosterordener over år, og hans opmærksomhed blev især henledt til livet med åndelig tjeneste i modsætning til de traditionelle synspunkter og beskyttet livsstil.

Det var efter afslutningen af uddannelsen, at Saint Thomas helligede sig livet med at skrive, tale offentligt, prædike og rejse. Desuden er han populær for sine 60 kendte værker af varierende længde, og de håndskrevne kopier af hans værk blev distribueret til Europas biblioteker.

Resumé: St.Thomas Aquinas filosofi

Troen, der sandsynligvis fik Sankt Thomas til at tænke og skrive værker, var, at ifølge hans teori kunne Guds eksistens bevises på fem måder, og blandt disse fem overbevisninger er tre af dem ved at observere bevægelse i verden som bevis på Gud, hvilket også er kendt som Immovable Mover.

Den anden var at observere årsag og virkning og identificere Gud som årsag til alting. Det tredje krav er konklusionen om, at væsenernes permanente natur beviser, at der eksisterer en nødvendig ting, som er Gud, og som kun stammer fra ham selv.

De to andre overbevisninger om eksistens var lægge mærke til forskellige niveauer af menneskelig perfektion og beslutningen om, at et suverænt og magtfuldt væsen må have eksisteret før. Den sidste tro handlede om at kende menneskenes intelligens, at de ikke kunne være intelligente, hvis intelligensen ikke var givet af Gud.

St. Thomas adresserede også den passende sociale adfærd over for Gud på en unik måde. Han fortsætter med at tro anderledes og nævner forskellige begreber, da naturlovene ifølge hans tankegang er de naturlige produkter designet af mennesker, da de var afgørende for social velfærd.

Ved at følge disse sociale love i staten vil folk få hjælp til at lære om deres sjæls evige frelse i deres efterliv. Love blev klassificeret i tre typer af Thomas, og disse var naturlove, evige og positive love.

Naturloven vil tilskynde manden til at handle hårdt for at nå sine mål og styre sin følelse af rigtigt og forkert. Ifølge hans afhandling er den evige lov relateret til de rationelle væsener, der er afhængige af forskellige årsager, og den sættes i værk gennem en fri vilje, som vil lede manden til at gå på vejen til opnåelsen af en mands åndelige mål.

Om Selv

St Thomas Aquinas’ filosofi er en fantastisk måde at lære om sig selv anderledes, da han altid har tænkt på at have en teori, der dækker den indirekte selverkendelse, og ifølge denne teori vil sindet kun kende sig selv i andenordens reflekterende førsteordens handlinger og rettet. af ekstramentale genstande.

Nogle mærkelige spørgsmål kan altid optage dit sind, såsom Hvem er jeg? Hvad er meningen med livet? Disse spørgsmål stilles ofte online, men ingen har fået det ønskede svar; filosoffer fandt imidlertid det første spørgsmål som det centrale spørgsmål om menneskelivet. Ifølge Sokrates ved en klog person, hvad han ikke ved.

Virkeligheden er manglen på viden, og jagten på selverkendelse er et af de smertefulde og livslange spørgsmål. For eksempel er et almindeligt fænomen, der ofte studeres i psykologi, tabet af selvfølelse, der observeres, når et individs måde at tænke på er fjernet på grund af en større ændring eller tragedie i hans liv.

Det kan være en stor opgave, da presset til at møde sig selv for første gang uden nogen form for beskyttelse kan få nogen til pludselig at skære ud under ens fødder.

Virkeligheden omkring selvuvidenhed er et filosofisk puslespil og svaret på spørgsmålet Hvem er jeg? blev besvaret af en stor teolog St. Thomas Aquinas. Dette koncept blev defineret som en dokumentar i hans nye bog Aquinas on Human Self-Knowledge, som er en videnskabelig myte ifølge ham, da de tidlige moderne lærde kom til at tænke mennesker relateret til selvet og subjektet.

I sin bog forsøgte Thomas at aflive denne myte ved at vise alle teologer og neurovidenskabsmænd over hele verden, at ligesom de middelalderlige tænkere også er meget nysgerrige på sindets intime fortrolighed og utilgængelighed for sig selv.

Af Uddannelse

St Thomas Aquinas nævnte også filosofi om uddannelse. Når ordet uddannelse bliver hørt, er det mest almindelige spørgsmål, der dukker op i alles sind, hvorfor viden og færdigheder er værd at lære.

Viden og færdigheder, der er værd at lære, dækker over viden om studiet af viden, som lærer os om metoden til matematik, moralfilosofi, videnskaber, naturfilosofi og guddommelige videnskaber.

Blandt de ovennævnte metoder betragtes naturvidenskab som den bedste metode til at forstå en mand på grund af forskellige årsager. Logik behandles først, mens begyndelsen af læringsprocessen, fordi de andre videnskaber gøres forståede fra et videnskabeligt synspunkt.

At følge disse metoder og arbejde hårdt fører helt sikkert til ren viden, som kaldes videnskab, og det er den mest åbenlyse metode inden for matematisk videnskab.

Den matematiske videnskabs vished er mere alvorlig end den guddommelige videnskabs, da guddommelige videnskaber er langt fra de sansningsproblemer, der tager viden som sin oprindelse. Desuden betragtes matematisk tænkning som lettere og mere sikker sammenlignet med teologiske og fysiske studier, men disse to betragtes som den slags viden, der kan læres til unge uden problemer.

Ved at flytte til naturfilosofi hjælper det med at understrege ræsonnementsmetoderne, hvorimod intellektualismens metode er specifikationen af guddommelig videnskab. Desuden åbner indlæringen af metafysik sindet til at lede efter de muligheder, der er skånet for det menneskelige intellekt, for at blive brugt på højeste kapacitet.

Den vigtigste tanke, der bør huskes, bør være, hvad der er målene for uddannelse, og hvorfor vi søger viden. Uddannelse opnås for at få en fornemmelse af alt og til at undervise i hovedspørgsmål, der gøres værd gennem viden om forskellige fag, og brugen af viden hjælper en person med at lære om matematik, metafysik og andre forskellige discipliner.

Af Gud

St Thomas Aquinas’ filosofi mener, at Gud ikke er en materiel sammensætning, og han er heller ikke en metafysisk sammensætning. Med andre ord insisterede han på en afklaring af, at Gud ikke er en blanding af kvaliteter og egenskaber, og heller ikke hans essens kan skelnes fra hans eksistens. Simpelthen definerer han Gud som et simpelt væsen.

Ifølge ham rummer Gud, som alt andet er skabt af, i sig selv, og han er et perfekt væsen. Det siges, at Gud har alle sine skabningers perfektioner for den ultimative eksistens af os.

Af Lov

Vores sidste bud på dagens diskussion vil handle om lovens teologi af St Thomas Aquinas. Thomas fik det til at tro alle, at filosofi er så magtfuld, at den endda kan bevises af årsagerne til nogle ustøttede åbenbaringer, som er foreslået af den kristne tro, og den kan afklare de sandheder, der ikke kan bevises. Til sidst mente han, at filosofi kan forsvare principperne kristen tro, der er imod deres modstandere.

Thomas beskriver loven som en bestemt regel og måling af handlinger, og en mand er induceret til at handle eller stoppet fra at handle. Loven har et væsentligt forhold til menneskets regel og grunde, da det i første omgang vedrører guddommelig fornuft og for det andet vedrører menneskelig fornuft.

Når de guddommelige grunde og grunde, der relaterer til mennesker, handler korrekt, så er de tilpasset efter det endelige formål eller årsag, som er indplantet i den af Gud. Loven er rettet mod Gud i sin natur og mere almindeligt til goder. Det henvender sig ikke på en privat måde til enkeltpersoner, men til mennesker, der mødes i samfundet.

Det er en stor kilde til information, der udvikler interesse for St Thomas Aquinas filosofi.

Læs også: Forholdet mellem logik og filosofi

Ekstern ressource: Utm

This post is also available in: English Français (French) Deutsch (German) Dansk Nederlands (Dutch) Svenska (Swedish) Italiano (Italian) Português (Portuguese, Portugal)