St.Thomas Aquinos filosofi

St.Thomas Aquinos filosofi: sammanfattning, om sig själv, om utbildning, om Gud, om lag. Det verkar som om vi kommer att prata om en mycket intressant titel som du kan läsa är St Thomas Aquinas filosofi.

St.Thomas Aquinos filosofi: sammanfattning, om sig själv, om utbildning, om Gud, om lag
St.Thomas Aquinos filosofi: sammanfattning, om sig själv, om utbildning, om Gud, om lag

För att veta om denna Aquinas filosofi, bör vi anstränga oss för att veta om Saint Thomas Aquinas också. Saint Thomas Aquinas var en italiensk dominikansk teolog som anses vara en av skolastikens mest inflytelserika tänkare.

Han kallas också för Thomistic School of theology. Saint Thomas rankas som en av de mest inflytelserika tänkarna på grund av sin unika förmåga att kombinera teologiska principer för tro med filosofiska principer om skäl.

Låt oss också ta en titt på Saint Thomass tidiga liv. Han föddes i Roccasecca, Italien 1225 i kungariket Sicilien. Han hade en stor familj på åtta syskon och han var den yngsta bland sina syskon. När Saint Thomas bara var 5 år gammal skickades han till klostret Monte Cassino för att tränas bland benediktinermunkarna. Thomas beskrevs som ett kvickt barn med en god själ i visdom.

Dessutom avslutade Saint Thomas sin tidiga utbildning på ett benediktinskt hus i Nepal, och under dessa år började han studera Aristoteles verk som blev en bra startpunkt för förklaringen av Saint Thomas filosofi.

Thomas började utveckla mer intresse för samtida klosterordnar under åren och hans uppmärksamhet drogs särskilt till livet med andlig tjänst i kontrast till de traditionella åsikterna och den skyddade livsstilen.

Det var efter avslutad utbildning som Saint Thomas ägnade sig åt att skriva, tala inför publik, predika och resa. Dessutom är han populär för sina 60 kända verk som varierar i längd och de handskrivna kopiorna av hans verk distribuerades till Europas bibliotek.

Sammanfattning: St.Thomas Aquinos filosofi

Tron som troligen fick Saint Thomas att tänka och skriva verk var att enligt hans teori kunde Guds existens bevisas på fem sätt och bland dessa fem trosuppfattningar är tre av dem genom att observera rörelse i världen som bevis på Gud, vilket också är känd som Immovable Mover.

Den andra var att observera orsak och verkan och identifiera Gud som orsaken till allt. Det tredje kravet är slutsatsen att varelsernas förgängliga natur bevisar att en nödvändig sak existerar som är Gud och som bara härstammar från honom själv.

De andra två föreställningarna om existens var att märka olika nivåer av mänsklig perfektion och beslutsamheten att en högsta och mäktig varelse måste ha funnits tidigare. Den sista tron handlade om att känna till människans intelligens att de inte kunde vara intelligenta om intelligensen inte beviljades av Gud.

St Thomas tog också upp det lämpliga sociala beteendet mot Gud på ett unikt sätt. Han fortsätter att tro annorlunda och nämner distinkta begrepp eftersom naturlagarna enligt hans tänkande är de naturliga produkterna designade av människor eftersom de var avgörande för social välfärd.

Genom att följa dessa sociala lagar i staten kommer människor att få hjälp att lära sig om sin själs eviga frälsning i livet efter detta. Lagar klassificerades i tre typer av Thomas och dessa var naturlagar, eviga och positiva lagar.

Naturlagar kommer att få mannen att agera hårt för att uppnå sina mål och styra sin känsla av rätt och fel. Enligt hans avhandling är den eviga lagen relaterad till de rationella varelserna som är beroende av olika skäl och den omsätts i handling genom en fri vilja som kommer att leda mannen att vandra på vägen för att uppnå en människas andliga mål.

Om Själv

St Thomas Aquinos filosofi är ett utmärkt sätt att lära sig om sig själv på ett annat sätt eftersom han alltid tänkt på att ha en teori som täcker indirekt självkännedom och enligt denna teori kommer sinnet bara att känna sig själv i andra ordningens reflekterande första ordningens handlingar och riktade av extramentala föremål.

Vissa konstiga frågor kan alltid uppta ditt sinne som Vem är jag? Vad är meningen med livet? Dessa frågor ställs ofta online men ingen har fått det önskade svaret; filosofer fann emellertid att den första frågan var den centrala frågan om mänskligt liv. Enligt Sokrates vet en vis person vad han inte vet.

Verkligheten är bristen på kunskap och strävan efter självkännedom är en av de smärtsamma och livslånga frågorna. Till exempel är ett vanligt fenomen som ofta studeras inom psykologi förlusten av självkänsla som observeras när en individs sätt att tänka avskalas på grund av en stor förändring eller tragedi i hans liv.

Det kan vara en stor uppgift eftersom pressen att möta sig själv för första gången utan något skydd kan göra att någon plötsligt skär ut under ens fötter.

Verkligheten om självokunnighet är ett filosofiskt pussel och svaret på frågan Vem är jag? besvarades av en stor teolog St Thomas Aquinas. Detta koncept definierades som en dokumentär i hans nya bok Aquinas on Human Self-Knowledge, som är en vetenskaplig myt enligt honom när de tidiga moderna forskarna började tänka människor relaterat till sig själv och subjekt.

I sin bok försökte Thomas skingra denna myt genom att visa alla teologer och neuroforskare runt om i världen att precis som de medeltida tänkare också är mycket nyfikna på sinnets intima förtrogenhet och otillgänglighet för sig själv.

Av utbildning

St Thomas av Aquino nämnde också filosofi angående utbildning. När ordet utbildning hörs är den vanligaste frågan som dyker upp i allas sinne varför kunskap och färdigheter är värda att lära sig.

Kunskaper och färdigheter som är värda att lära sig omfattar kunskap om kunskapsstudier som lär oss om metoderna för matematik, moralfilosofi, vetenskaper, naturfilosofi och gudomliga vetenskaper.

Bland de ovan nämnda metoderna anses naturvetenskap vara den bästa metoden för att förstå en man på grund av olika skäl. Logik behandlas först under början av inlärningsprocessen eftersom de andra vetenskaperna görs förstådda ur en vetenskaplig synvinkel.

Att följa dessa metoder och arbeta hårt leder säkert till ren kunskap som kallas vetenskap och det är den mest uppenbara metoden inom matematisk vetenskap.

Den matematiska vetenskapens säkerhet är allvarligare än den gudomliga vetenskapens, eftersom gudomliga vetenskaper är långt ifrån de sensationsproblem som tar kunskap som sitt ursprung. Dessutom betraktas matematiskt tänkande som lättare och mer säkert jämfört med teologiska och fysiska studier, men dessa två anses vara den typ av kunskap som kan läras ut till ungdomar utan svårighet.

Genom att gå över till naturfilosofi hjälper det att betona resonemangsmetoderna medan metoden för intellektualism är specifikationen av gudomlig vetenskap. Dessutom öppnar inlärningen av metafysik upp sinnet att leta efter de möjligheter som sparas för det mänskliga intellektet att användas vid toppkapacitet.

Huvudtanken som bör hållas i åtanke bör vara vad som är målen för utbildning och varför vi söker kunskap. Utbildning erhålls för att få en känsla för allt och att lära ut huvudfrågor som görs värda genom kunskaper i olika ämnen och användningen av kunskap hjälper en individ att lära sig om matematik, metafysik och andra olika discipliner.

Av Gud

Den helige Thomas av Aquinos filosofi menar att Gud inte är en materiell sammansättning och inte heller en metafysisk sammansättning. Med andra ord, han insisterade på förtydligandet att Gud inte är ett amalgam av egenskaper och attribut och inte heller kan hans väsen särskiljas från hans existens. Helt enkelt definierar han Gud som en enkel varelse.

Enligt honom innehåller Gud från vilken allt annat har skapats inom sig själv och han är en perfekt varelse. Gud sägs ha alla fullkomligheter i sina skapelser för vår yttersta existens.

Av Lag

Vår sista syn på dagens diskussion kommer att handla om lagens teologi av St Thomas Aquinas. Thomas fick det att tro alla att filosofi är så kraftfull att den till och med kan bevisas av skälen till några uppenbarelser utan hjälp som föreslås av den kristna tron och den kan klargöra de sanningar som inte kan bevisas. Äntligen ansåg han att filosofin kan försvara principerna kristen tro som är emot deras belackare.

Thomas beskriver lagen som en viss regel och mått på handlingar och en man förmås att agera eller stoppas från att handla. Lagen har en väsentlig relation till människors regel och skäl eftersom den i första hand hänför sig till det gudomliga förnuftet och i andra hand hänför sig till det mänskliga förnuftet.

När de gudomliga skälen och skälen som hänför sig till människor agerar på rätt sätt, är de anpassade efter det slutliga syftet eller orsaken som inplanterats i den av Gud. Lagen riktar sig till Gud till sin natur och vanligare till varor. Den riktar sig inte på ett privat sätt till individer utan till människor som möts i samhället.

Det är en stor källa till information som utvecklar intresset för St Thomas Aquinos filosofi.

Läs också: Företags filosofi

Extern resurs: Utm

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska) Português (Portugisiska, Portugal)