Kan äktenskapsbrott förlåtas inom islam?

Kan äktenskapsbrott förlåtas inom islam? Äktenskapsbrott är samtidiga sexuella förbindelser mellan två personer som inte är gifta med varandra, men en av dem är gift med en annan person. Det finns olika definitioner av äktenskapsbrott i olika jurisdiktioner, och det anses vara en synd i nästan alla religioner. Oavsett om en man eller kvinna har sexuella relationer med någon som de inte är gifta med, betraktas äktenskapsbrott som äktenskapsbrott enligt muslimsk lag.

Läs mer

Äktenskapsbrott vs Konkubinage

Äktenskapsbrott vs Konkubinage.Personer som har andra relationer utanför äktenskapet kallas ofta för att de begår äktenskapsbrott eller konkubinage. De liknande sammanhang i vilka de används leder ofta till den felaktiga uppfattningen att de kan användas omväxlande eller som synonymer. Det finns emellertid en skillnad mellan äktenskapsbrott och konkubinat, som avser två olika begrepp.

Läs mer

Varför äktenskapsbrott inte bör vara ett brott

Varför äktenskapsbrott inte bör vara ett brott. Eftersom kvinnor inte längre betraktas som egendom, betraktas äktenskapsbrott inte längre som ett brott.

Många som är otrogna rättfärdigar sitt beteende genom att säga till sig själva att deras partner egentligen inte bryr sig om dem och inte skulle bry sig om de var otrogna. Deras handlingar kan rättfärdigas genom att de anklagar sin partner för att inte vara tillräckligt kärleksfull eller inte visa tillräckligt intresse för dem.

Läs mer