Otrohet är ett brott

Otrohet är ett brott Det finns inget brott eller civilrättsligt skadestånd i samband med otrohet. I juridiska termer avser ett straffrättsligt samtal en stämning för besudling av äktenskapsbädden, det vill säga äktenskapsbrott. Du kan inte stämma eller åtala din partner om denne varit otrogen mot dig.

Läs mer

Vad är äktenskapsbrott i bibeln?

Vad är äktenskapsbrott i bibeln? Definition av äktenskapsbrott, vad är att begå äktenskapsbrott, vad är straffet för äktenskapsbrott i Bibeln, varför äktenskapsbrott är en synd i bibeln, skilsmässa och äktenskapsbrott: vad säger Bibeln om skilsmässa, äktenskapsbrott och otuktsskillnad, Konsekvenser av äktenskapsbrott.

Läs mer