Äktenskapsbrott i judendomen

Äktenskapsbrott i judendomen. Straff, vad som är äktenskapsbrott i judendomen, äktenskapsbrott i ortodox judendom

Äktenskapsbrott definieras av den judiska tron som varje sexuellt förhållande mellan en gift kvinna och en man annan än hennes man, men modifieringar av Talmud utökar definitionen ytterligare till att inkludera kvinnor som engagerar sig i intima relationer med män mot sin mans vilja.

Läs mer