Vad är äktenskapsbrott i bibeln?

Vad är äktenskapsbrott i bibeln? Definition av äktenskapsbrott, vad är att begå äktenskapsbrott, vad är straffet för äktenskapsbrott i Bibeln, varför äktenskapsbrott är en synd i bibeln, skilsmässa och äktenskapsbrott: vad säger Bibeln om skilsmässa, äktenskapsbrott och otuktsskillnad, Konsekvenser av äktenskapsbrott.

Läs mer