Eukaristi betydelse

Eukaristi betydelse. Eukaristin är en ceremoni där en person för första gången firar sin gemenskap med Gud, vilket representeras genom ett sakrament. Det är en symbolisk handling där alla troende uttrycker sin önskan att ta emot Jesu Kristi kött och blod genom en präst.

Läs mer