Eukaristi Betyder

Eukaristi Betyder. Eukaristien er en ceremoni, hvor en person for første gang fejrer deres fællesskab med Gud, hvilket er repræsenteret gennem et sakramente. Det er en symbolsk handling, hvor alle de troende udtrykker deres ønske om at modtage Jesu Kristi kød og blod gennem en præst.

Læs mere