Vad är företag etik?

Vad är företag etik?: dess betydelse, och socialt ansvar och kund relationer. Introduktion. Affärs etik är den gren av tillämpad etik som fokuserar på verksamhetens moraliska ansvar gentemot intressenter.

Läs mer

Etik inom kommunikation

Etik inom kommunikation, definition, betydelse, färdigheter, problem Etik inom kommunikation är det nya inlägget om etik inom bloggen; För de som följer oss kommer ni att ha märkt att ämnet engagerar oss särskilt och vi har flera relaterade publikationer på vår kredit och vi hoppas kunna växa ännu mer.

Läs mer

Etik i data insamling

Introduktion: Etik i data insamling I informations åldern kallas data ofta för den nya oljan som driver innovation, beslutsfattande och ekonomisk tillväxt. Data insamling och analys har blivit en integrerad del av olika sektorer, från näringsliv och hälsovård till utbildning och myndigheter.

Du måste interagera med din studentpopulation och andra intressenter för att samla in dina data. Det finns några etiska överväganden att vara medveten om när man kontaktar studenter med förfrågningar om datainsamling.

Etiska överväganden avser etiska metoder för hur data samlas in, lagras eller delas. Dessa kan inkludera att få uttryckligt och informerat samtycke, att lagra data på ett säkert sätt eller att få tillstånd att använda eller dela data.

Men det ökande beroendet av data insamling väcker kritiska etiska överväganden. Den här artikeln utforskar de etiska dimensionerna av datainsamling, med fokus på samtycke, integritet, transparens och ansvarsfull användning av data.

Läs mer